TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

För en tid sedan så hade jag kontakt med en man som sympatiserade med extremhögern. Ett av hans argument var för sin sak var att i svenska fängelser så sitter många av utlänsk härkomst. Jag har tänkt mycket på detta påstående sedan dess och gick till källan för att kolla vad som är sant.

 

Jag gick på ett seminarium som hölls av Kriminalvården på Scandic Crown i Göteborg och tog del av deras samlade statistik. Den som har hört resonemanget om fängelsefrekventerande utlänningar får här de absolut senaste siffrorna.

 

 

Social situation

 

93% är män

72% är svenska medborgare

60% har endast grundskoleutbildning

40% saknar arbete

40% är återfallsförbrytare

35% har bistånd från FK eller Socialtjänsten

28% har sin huvudsakliga inkomst från krminell verksamhet

15% är bostadslösa

15% har folkpension

8%  är 55 år eller äldre

6% är är 20 år eller äldre

 

Missbruk/ beroende

 

83% är tobaksrökare/ snusare'

70% av de intagna missbrukar droger eller alkohbol

50% har injicerat narkotika

 

Psykisk hälsa

 

50% eller mer har en personlighetsstörning

40% har blivit utsatta för psykisk misshandel

33% har självmordstankar

30% beräknas ha antisocial personlighetsstörning/ psykopati

25% beräknas ha neuropsykiatriska funktionshinder, främst ADHD

21% har försökt begå självmord

20% är deprimerade

2% har psykoser som inte var upptäckta vid domstillfället

 

Fysisk hälsa

 

45% har blivit utsatta för fysisk misshandel

39% av kvinnliga narkomanerna har blivit utsatta för sexuellt våld

35% har hepatit C

15% har hepatit B

5% är HIV positiva

4% av männen har blivit sexuellt misshandlade

 

Brott

 

22% av de intagna har begått narkotika brott

17% har begått våldsbrott

16% har begått tiullgreppsbrott

3% har begått sexualbrott

 

 

Ska man dra några växlar på detta så är det att den vanlige intagne på svenska fängelser  är en svensk man som röker. Han kan ha en personlighetsstörning. Han kan själv ha blivit misshandlad, säger verkligen inte nej till alkohol. Han har ingen speciell utbildning.

 

Extremhögern kan nu upplysas om att 28% av de intagna på svenska fängelser är invandrare. Knappt tre av 10. Den som tror att TV3 är representativ för svensk kriminalvård och att ett program i veckan är hela sanningen har gått på en blåsning.

 

De som sitter i fängelser är människor som du och jag. De behöver samma omtanke, sitter med samma problem i ekonomi och annat. Skillnaden är att omständigheterna tog dem till andra, mer destruktiva platser i livet. När vi fick chansen, fick de risken, När vi fick vård, hade de inte pengar att betala den. När vi kunde söka in på högre utbildningar hade de andra faktorer i livet som krävde deras fulla uppmärksamhet.

 

Så extremhöger och andra som hämtar stöd i populärmedia för att skapa politiska rubriker för er sak - tänk om! Mer info finns på www.kriminalvarden.se

 

Källa: "Kriminalvården mitt i bland oss" Best. nr. 4657

 

 

 2009-11-28, 09:06  Permalink
Andra bloggar om:  


Lite fakta:

Hur många invandrare finns det i svenska fängelser? Det är en av de många frågor som ofta ställs till Kriminalvården och som vi inte kan svara på!

Förklaringen är att Kriminalvården har statistik på hur många utländska medborgare som vi tar in i fängelse varje år, vilka länder de kommer ifrån och om de ska utvisas efter fängelsestraffet. 28 % är utländska medborgare och kommer från cirka 160 olika länder.

Däremot har vi inga siffror på hur många som är av utländsk härkomst eller invandrare, eftersom många invandrare ganska snabbt blir svenska medborgare och räknas då som svenskar. De ingår alltså i gruppen svenskar som är 72%.
Vad bryr sig Mona Sahlin om detta?
.
Och så har vi det här senaste knaseriet att regera med C (fackets bästa vänner som står till höger om M) och Fp (som skäller ut sossarnas skolpolitik efter noter), och varför? Jo, BARA för att stoppa Sverigedemokraterna. Det är alltså Mona Sahlins mycket enkla uppfattning om svensk politik. Den går bara ut på att stoppa Sverigedemokraterna. Vård skola, omsorg, rättsväsende, försvar, skatter, allt det betyder ingenting; här gäller det att stoppa Sverigedemokraterna. Därmed blir ju jimmie Åkesson i praktiken sossarnas uppochnervända partiledare! Det är överhuvud taget inte vettigt, och de berörda partierna är mycket riktigt inte heller trakterade,
.
Hur ska vi ha det nu. Sossarna är ju alldeles redlösa, de har inget initiativ alls, inget eget program, de bara kantrar hit och dit i överreaktion på den ena eller andra tillfälliga störningen. Det liknar ju bara ingenting.
.
Och så samtidigt den totala självgodhet, den frånvaro av självkritik, denna övermåttan "entusiastiska" Uppslutning Bakom Ledaren. Vilket amatörmässigt regisserat skådespel, vilken banalitet! Det hela gör ett absurt intryck, ungefär som de mekaniskt applåderande potentaterna med stendöda ansikten på det plenarium kort före revolutionen där Ceaucescu fick Marskalkstaven. En kort tid senare fanns det ingenting kvar av honom alls.
De flesta av de du kallar "svenska" är invandrare. Man får medborgarskap i detta landområde mellan Norge och Finland hur snabbt och lätt som helst. Vill du vilseleda eller är du dum?
De verkar som om du tror att inga svenska medborgare är av utländsk härkomst. Är det så? (På annat sätt kan jag inte tolka din presentation av statistiken)
Eftersom 10 % är invandrade i samhället och 28% invandrade i fängelserna är väl överrepresentationen 300 % jämfört med fördelningen totalt. Eller: det är tre gånger vanligare, att en som inte har Svenskt medborgarskap hamnar i fängelse än en Svensk.
Räknar man in alla nationaliserade kommer siffran att närma sig 50%. Det är bara så. Orsakerna får var och en forma själva efter sin begåvningsstatus.
Hej Raimo, kul du intresserar dig för hur brottsligheten ser ut!
Du kan också gå in på BRÅS hemsida och läsa om detta. Där kan man tyvärr se att invandrare och barn till dessa är väldigt överrepresenterade som gärningsmän.

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=1brottslsveutland.pdf&url=/dynamaster/file_archive/051214/e7dae113eb493479665ffe649e0edf57/1brottslsveutland.pdf

Enligt den här utredningen så är det för brottslingarna så att:
19% har en förälder som är utlandsfödd.
20% har båda föräldrarna utlandsfödda
och 29% är själva utlandsfödda.

Mönstret går igen även på de andra katergorierna av brott.

Måste säga att det är extremt positivt att en politiker som du intresserar dig för sådana här samhälsfrågor. Också bra är att du söker använda statistik då det ju faktiskt är det bästa verktyget vi har för att skapa oss en rättvis bild av problematiken. Annars är nog kunskapen om det här väldigt grund både hos allmänhet och politiker.
Som sagt tittat lite också på brå och vidare hos andra källor!
Tillägg: den typen av brott jag refererar till är 'Brott mot person'.
Ett tillägg: I Norge har man fört en diskussion om varför vissa grupper är överrepresenterade vad gäller våldtäkter

http://www.youtube.com/watch?v=7ncElNwBeT8

Har ett klipp ifrån ett norskt debattprogram. De verkar ha en annan inställning till problemet i det landet. Där tar man upp problemet och diskuterar det i motsvarande 'Debatt' istället för att relativisera och gömma undan problemet.

Representater från grupperna själva är med. De för en diskussion inom den egna gruppen av hur det här kan komma sig och vad man kan göra åt det. Tämligen konstruktivt uppfattar jag det!
Ännu ett tillägg till första punkten: Det är hämtat från tabell fyra.
Hej allesammans!

Brännbart ämne detta!

För mig är det inget problem att människor har ett annat ursprung än svenskt. När man blivit svensk medborgare så är man svensk medborgare. Detta är inget problem som jag ser det. En annan fråga kan vara att den som har erfarenheter från krig, flykt och kan referera till till en helt annan verklighet än vår och sedan hamnar i fängelse är en socialpolitisk fråga. Det borde finnas en mer utvecklad verksammhet för den som har trauman från sina hemländer. I sämsta fall så kan de obearbetade upplevelserna leda till kriminalitet ungefär som en bristsjukdom. Har du ett underskott på normalitet så lever du därefter. Vi skall göra allt vi kan för denna grupp.

Jag anser att partier som menar att invandrare inte skall få hjälp av Sverige har rätt att tycka så men jag delar inte åsikten på något sätt. Jag tror att rädslan för det okända blir en kanal som får klä skott för alla möjliga frågor. Jag tror på solidaritet för alla. Fångar, invandrare och Sverigedemokrater.

Tack för alla reflektioner.

/ Raimo
Solidaritet och vilja att hjälpa sina medmänniskor, totala främlingar som meningsmotståndare - tycker jag är den absolut finaste egenskapen hos människan. Jag känner mig ofta lite stolt över att tillhöra en kultur som odlat den här egenskapen så som vi svenskar gjort. Vår extrema invandringspolitik är ett utslag av detta, tror jag.

Din egen öppenhet går dock längre än vad de flesta andra politiker skulle säga offentligt, när du antyder att även invandringskritiker ska ha rätt att uttrycka sig. Kudos för den demokratiandan!

Själv är jag en kritiker och det tycker jag beror på att jag är ovanligt självgod, hmmm... nej ovanligt påläst menade jag. Kan bara hoppas att du, och andra personer med huvudet på skaft, intresserar sig för ämnet och läser på (fast ni kanske inte kommer fram till samma som jag). Gå gärna till biblioteket och låna böcker om de kulturer som kommer till oss. Titta sedan gärna på statistik, inte bara från svenska källor utan även från FN:s organ för flyktingar.

En sak som är intressant är främmande kulturer och deras människosyn. Vad som är unikt för våran egen är vår stora jämställdhet, tolerans mot sexuellt avvikande mm. Detta är en extremt ovanlig och främmande inställning för de som kommer ifrån mellanöster (och många andra platser).

Att utländska män och deras söner är överrepresenterade för bla överfallsvåldtäkter är för mig rätt logiskt som läst såpass mycket om deras kulturer som jag gjort. Att trauman spelar in gör de säkert men mest av allt gör säkert attityderna som finns i de här samhällena mot kvinnor.

Ändras inte den här kulturen när man sätter fötterna i den svenska myllan? Tja, skulle du börja betrakta din fru som en ägodel bara för att landade i Irak? Skulle du uppfostra din (eventuella) son att hålla stenhård hederskull på sin syster då också?

Kanske inte. Lika lite skulle man ändra inställning åt andra hållet, så där jättelätt i varje fall.

En sanning som jag tror gäller är att majoritetens inställning spelar roll. Och med dagens migration är svenskarna i landet på väg att bli en minoritet. De flesta svenskar jag känner har ett eller två barn medan de flesta utomeuropeer som jag känner har... många, många fler. Inte så vetenskapligt... jag vet, men om du går in på FN-sidorna igen så finns där statistik om födelsetal/kvinna ifrån olika länder - det kanske är lite mer vetenskapligt.

Majoriteten bestämmer. Jag tror att när min dotter blir vuxen som kommer hon få det rätt svårt. Just för att hon är kvinna. Om massinvandringen får fortsätta, det vill säga.

Att vara solidarisk sedan kan nog ske utan att man ser till att ens eget land koloniseras. Vi borde minska på invandringen och satsa på bistånd istället. Då hjälper vi många fler människor. Varför ska vi hjälpa en invandrare i Sverige när vi för samma pris kan hjälpa två (eller tio kanske) i hans hemland istället? Ett mer långsiktigt verkarnde arbete förmodligen. Vi kanske till och med kan vara lite kulturimperilister och propagera för kvinnors rättigheter samtidigt.

Det här blev jättelångt (ber om ursäkt för det) och jag är på inga vägar färdig. Så nu bryter jag bara...

Mvh

JS
Hej !

Tack för tankarna. Självfallet är ett öppet land sårbart. Det kan komma människor med agendor som vi inte är vana vid. Kulturer, subkulturer som är synliga bara för en liten grupp insatta. Dessa kan också vara kriminella eller inhumana i mikroperspektiv (familjen) eller makroperspektiv (statskupper etc). Min övertygelse är att vi landet har de redskap och instrument som behövs för att kontrollera detta. Vår säkerhetsapparat fungerar väl menar jag vid såväl högriskmatcher i fotboll som vid gränskontroller och samarbete med andra länder.

Jag kan relatera till resonemanget om din dotters framtid. Jag tror mig också veta att detta har funnits i alla tider. Som en klen jämförelse så var jag med när det begav sig i kampen mellan hårdrock och syntmusik. Den debatten togs över av mediapilska politiker som gjorde allt för att få synas i TV för att sedan få ett bättre arbete. Då var den hemska hårdrockskulturen orsaken till att barn for illa, en hel generation skulle gå under om man inte bojkottade detta satansdyrkande. Under senare år har samma debatt cirklat runt TV och dataspel. jag tror att det mer handlar om ett behov att få lägga den samlade skuldkänslan och de egna tillkortakommandet på något som man vet är gångbart. I nutiden är det invandringen. Detta förstärks av konjunkturnedgången och det politiska läget i landet. Två som träter ganska friskt kan bli sams förutsatt att de får en gemensam yttre fiende.
kanske inte mycket till analys men i alla fall. Jag hjälper min dotter att engagera sig politiskt för att kunna hantera sin framtid. Hon är 14 år och tar sin rätt att påverka på fullaste allvar.

Angående demokrati. Alla ska ha rätt att säga sin mening. Om man gömmer undan tankegångar så tror jag att mörka krafter dvs. ett dåligt ledarskap med osunda värderingar kan slår klorna i tankebyggandet och demokratin ersätts med personliga mål som endast gynnar den som .

Vänliga hälsningar
Raimo
Hej igen. Försöker *känna efter* om du har rätt. Är jag bara en gammal orolig gubbe :*)? Som lika gärna kunde ha oroat sig för hårdrocken, eller för Internet.
Jag hoppas verkligen att jag är det och att jag har fel i mina farhågor för jag förstår inte vad som skulle få massinvandringen till landet att ändras. Om SD kommer in så kan det få helt motsatt effekten tror jag. De övriga partierna kommer att övertrumfa varandra i hur många invandrare vi kan ta emot. Tror att det är så det har fungerat i övrigt, om man kan visa upp någon tillräckligt galen och obehaglig politisk motståndare... ja då kan man få igenom precis vad som helst. Massinvandringen finns nog delvis på grund av 'våra' små sekter av nazister under 80-90-tal.
Jag tror ändå att jag har rätt. Det finns länder som har gått igenom det vi har framför oss nu. Egypten var ett kristet land från början. Där bodde Kopterna ända tills en kraftig invandingsvåg gjorde dem till en minoritet. En förtryckt sådan som lever enligt koranens Dhimi-system (en slags religiös apartheid). Även Judarna i Yemen lever som Dhimis.
Libanon utsattes för en jättemigration av muslimska palestinier efter 'den svarta fredagen' (tror det var fredag) då Jordanierna fördrev dem. Detta, tillsammans med p:s höga barnbördsgrad, rubbade den finkalibrerade etniska balansen i landet. Efter ett tag började det dyka upp vägspärrar där icke-muslimer stannades och sköts på fläcken (ska inte påstå att allt var muslimernas fel, de blev också massakrerade på sina håll).
Lite gran poängen är att ute i världen så är inte staten landet. Befolkningen är det (för oss är det ju också så fast vi vill inte se det så). Säpo kanske kan ta hand om de som är riktigt galna. Men med 1miljon nya individer vart 10e år från länder där kvinnor anses hälften så smarta och bögar ska kastas från bergstoppar så kommer 'Staten' att ändras. Man för över många av sina värderinga på sina barn, får man sedan ca 8 barn per familj (tar i lite i överkant, kanske) med just de värderingarna, tja då kan man ju räkna själv.
Läsa gärna 'Sharia' av Jan Hjärpe (du har säkert sett honom i media). Där förklarar han att många gånger har de muslimska länder liberala lagar (nåja inte i jämförelse med oss kanske) som säger att det är ok att tro på vad man vill. Men detta spelar ingen roll, för ute i städerna och byarna så tillämpas ändå Dhimi-systemet och lagen om dödsstraff vid religionsbyte.
Du kanske tänker att attityderna ändras för invandrarna och deras barn. Så är det säkert till viss del men inte om inflödet av individer med de 'gamla åsikterna' är så stort som det är. Om man läser attitydsundersökningar från bla Storbritannien så ser man att 40% (något sådant) ville införa Sharia i landet. Om 40% tycker det så tänker jag att skalan faller jämnt därifrån ned till 'noll' vad gäller värderingar om kvinnor mm - så betydligt fler skulle jag uppfatta som hyper-reaktionärer. I realiteten skulle min och din dotter kunna flytta till Saudiarabien och få samma diskriminering där som här (när väl omvandlingen kommit så långt).
Vart skulle de fly? Till Finland? Tja de tar ju inte emot invandrare alls i någon skala, så det går nog inte.

Själv har jag inte någon speciellt utsatt situation och tro inte jag vill ge igen på någon speciellt. Känner bara en viss maktlöshet inför den framtida utvecklingen för det här landet (och dess arma medborgare, infödda eller 'utfödda'). Tror inte att nästa generation kommer gå under. Det finna massor av människor i länder med annan kultur. De är bara annorlunda i vissa värderingar (även om individer bland dem kan vara mer lik mig själv än min egen helsvenske granne, naturligtvis).

Hmmm, jag blir mångordig igen här känner jag. Hoppas jag inte tråkar ut.

Ha det bra!

JS

Hej!

Du resonerar klokt och låter som en reflekterande person. Att kunna läsa samhällsyttringar, göra kopplingar till omvärlden och dessuitom få resultatet nyanserat är en gåva. Många faller i diket på ena sidan med "ut med alla" eller diket på andra sidan "Alla ska in". Sanningen ligger nog mittemellan. Därför behövs en fungerande apparat för mottagningen av invandrare. Men det får inte vara godtyckligt eller bara bygga på ekonomiska motiv. Frågan är allt för komplex för det.

Det låter som du är redo att engagera dig politiskt om du redan inte gör det. Jag tycker mig höra ett engagemang som ligger bakom dina tankar. Om du tycker att tiden är rätt och vill ha en saftig utmaning så kontakta Socialdemokraterna där du bor. Ställ alla frågor du kan komma på. Kanske är du den pusselbit som behövs för att ett "hörn" av problemet kan få sin klarhet. Min fru arbetar mycket med Namibia. Där har demokratiprocessen vuxit sig så stark så att de socialdemokratiska krafterna nu är de som är korrupta och behöver nyktra till i sin politiska gärning. Alla politiska system är sköra och demokratin behöver återvinnas hela tiden. Maktbegär och kontrollbehov har ingen partibeteckning men några har det som mål. De är jag beredd att ta debatten med.

Hälsningar
Raimo
Tack för att du debatterar Raimo och för att du verkar ha en grundmurad övertygelse om den fria debatten och demokratin. Du *är* beredd att ta debatten. Att ta in den andres argument är väl det första man gör innan man själv kan förmedla vart man själv står. Så det är förnuftigt även om man inte håller med alls.

Det är en intressant tanke att engagera sig politiskt. Jag skulle dock inte ansluta mig till ditt parti, tyvärr. (känner en del som är aktiva i S och de är väldigt trevliga och förnuftiga). Kanske hade jag gjort det för tio år sedan men inte nu (ta det inte som någon bitter gliring, sådan är den inte menad).

Som du kanske anar så tror jag att vår invandringspolitik är dömd att ge oss bekymmer, exponentiellt mer i framtiden än vad vi sett hittills. Därför skulle jag engagera mig för SD om något parti. Inte för att jag tror det är något perfekt parti, det har ett mörkt förflutet och säkerligen en och annan riktig galenpanna med just nu också. Men för att det är det *enda* parti som skulle kunna vara en motvikt till de andra i invandringsfrågan (även om det kanske blir tvärt om, som jag tidigare skrev).

Men med tanke på vilket stigma det skulle innebära så skulle jag nog inte vara med där heller. Läste om en SD:are som fick en brandyxa inhuggen i sin lägenhetsdörr, som varning. Det vill varken jag ha, eller dottern, eller frun ha. Kinnunen och hans sambo fick stryk... Kan bara konstatera att AFA:s (eller vilka det nu är) våld lönar sig. SD:are är djur helt enkelt (det är bara att läsa Aftonbladet så förstår man det).

Hoppas du inte betraktar mig som något monster för det. Man kan ju kanske var överens om att inte vara överens eller om att man tillhör ett annat parti om man säger så.

Roligt att din fru engagerar sig i Namibia. Solidaritet är något bra! Socialisterna där kan behöva en förebild, och Sverige (genom din fru o andra kanske) med sin långa arbetarhistoria (och Palmes arv förreste) kan säkert komma med råd som de kan lyssna på.

//Johan Sjöberg


Svårt att visa exakt statestik men idag är intagna med invandringsbakrund är överrepresenterade. Att påstå något annat är ren okunskap,

Fakta. Idag kl 01:00 så sitter det 14st som är under 18år häktade. 100% Av dessa är invandrare/flykting eller andra generationes invandrare. Det är ren fakta. Nej ingen av dessa har nordiskpåbrå dvs finne eller liknande.
så ser det ut idag.
Räknar man med alla 94or som sitter häktad nu så är det 25st. Av dessa 25 är det bara 1 som är "svenne".

Hoppas ni nu förstår hur det ser ut idag.

mvh Kriminalvårdaren
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM