TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Svensk media har de senaste veckorna frossat i spekulationer, lögner och överdrifter kring Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt.

Felaktigt utbetald hyresersättning skapade ett mediedrev utav guds nåde.

 

Åklagaren har lagt ner förundersökningen, överåklagaren tar inte upp fallet och varken revisorer eller riksdagens ledamotsservice kräver återbetalning.

 

Håkan Juholt har ändå återbetalt all ersättning, totalt 160 000 och bett om ursäkt hundratals gånger för att ett omedvetet fel har begåtts. Men skadan är redan skedd. Kvällstidningarna och den borgerliga dagspressen har skadat honom och partiet för lång tid framöver.


Hittills har fem riksdagsledamöter betalat tillbaka felaktig ersättning - förutom Håkan Juholt (S) också:

 

Erik A Eriksson (c)

 

Emil Källström (c)

 

Anne-Marie Brodén (m)

 

Betty Malmberg (m)


Håkan Juholt fick löpa gatlopp och kallas för fuskare varje dag i över en veckas tid, dygnet runt. Men har något sett röken av mediedrevet mot de fyra borgerliga politiker ovan?

 

Nej, och det stärker mångas uppfattning om att drevet beordrades ut för att Håkan Juholt är sosse och att media skall jaga sossar hårdare än andra.

 

(Minns även Mona Sahlins chokladbit som media drivit i över 18 år nu.)

 

Media skall granska politikerna men vem tusan granskar media?

 

Krister Kronlid

Krister Kronlid (s)2011-10-21, 20:36  Permalink
Andra bloggar om:  


I jämförelse med Carl Bildt, så har väl Juholt kommit väldigt lindrigt undan.
Hur går det med resan till Västafrika?
Emil skrev visst lite fel, han menade egentligen att Calle Bildt som vanligt kommit inte bara lindrigt utan helt undan.
"(Minns även Mona Sahlins chokladbit som media drivit i över 18 år nu.)"

... samt timeout'en på Mauritzius, med familj, på eget bevåg uttagen tidigare lön och en mängd obetalda böter som gick till kronofogden. Chokladen var bara så slående för att man inte kunde hålla sig från att låta folket betala de minsta struntsummorna .... varför .... jo för att man kunde.
Vad har Carl Biltd kommit undan? En massa oseriösa lögner om Lundin Petroleum, javisst. En del kan inte ens namnet på bolaget. Juholt gjorde juridiskt sett inget fel, det kan jag hålla med om. Men han har samlat på sig lite för mycket ointelligent beteende.
Men hetsjakten på Lundin och Bildt saknar helt
seriösa proportioner. Det går förvisso mer än fyra sossar på en Bildt. Han är outstanding.
Ja,sen har vi ju moderatUlf som valde att bo i lägenhet för hemlösa.
Billström som inte betalade tvlicensen.
Fredrik och Anders som unnade sig barnflickor som inte behövde skattas för,
Hur det var med Arkelstens lägenhet har vi väl aldrig fått veta?
Eller om nu inte Littorin köpte Toblerone,vad köpte han då?Har vi aldrig fått se botten på hur det var?
Hägglund,en kort notis i tidningen om hans boende?
Var är drevet?
Sen är det ju skillnad på att vara intelligent och att tjäna pengar på att trycka ner folk!
Att operation Mörkläggning pågår för fullt inom socialdemokratin råder det inga tvivel om och förmodligen kommer många att låta sig nöjas med de "argument" som presenteras.
Juholts tvivelaktiga agerande när det gäller hyreskostnader må vara bagatellartat i jämförelse med Bildt och andra på högerkanten sysslat med, men på vilket sätt ursäktas han av andras större brott? Var och en bör ansvara för sina egna misstag, även om de i mångas ögon anses som ursäktliga.
Ibland får jag en känsla av att de som ivrigast bagatelliserar ekonomiska transaktioner av tvivelaktig art själva har dåligt samvete eller (i brist på samvete) känner sig berörda.
En moderatpolitiker hoppar p.g.a mörklaggningen om var moderaterna får sina pengar ifrån,
Jo du Hans Hedström,dom i moderaterna som fullt i och tolkat blanketterna fel rättade till det först när detta med Juholt kom idagen så dom fick ju draghjälp av en sosse att korrigera sina bostadbidrag.
Operation mörkläggning pågår verkligen inom moderaterna.
Sällan kan man se nån sån här öppenhet på moderatbloggar mot dessa moderater som gjort fel.
Surt för dig va,att Juholt blev frikänd och att överåklagare inte tar upp det.
Att en åklagare lägger ned en förundersökning behöver inte betyda att den misstänkte kan anses som helt frikänd, däremot att brott inte kan styrkas i straffrättslig mening. Bevisningen måste nå upp till en viss nivå för att det ska anses motiverat att åtala och i Juholts fall får vi anta att åklagaren prövat om han gjort sig skyldig till Oriktig uppgift eller Oriktigt yrkande som alternativ till Bedrägeri.

I regelverket hänvisas till Inkomstskattelagen och viss vägledning kan därför hämtas från 5 kap. 1§ 2st. Taxeringslagen (TL) “En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som den skattskyldige har lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning för taxeringen som han varit skyldig att lämna. En uppgift skall dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift skall inte heller anses vara oriktig om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut”.

Det råder inga tvivel om att Juholt yrkade ersättning med felaktigt belopp, hans kostnadsandel var halva beloppet, men bilagorna borde ha fått Riksdagsförvaltningen att reagera. Kanske en riksdagsledamot anses stå över alla misstankar och att granskningen därför sker slentrianmässigt? Friar det Juholt från misstanken om uppsåtligt handlande?

Åklagarens bevisning var för svag för att styrka straffbar handling och lade ned förundersökningen, vilket innebär att Juholt går fri i straffrättslig mening, men ur moralisk synpunkt kvarstår misstanken att han medvetet utnyttjade ett bristfälligt system. Samma förhållande råder naturligtvis även för ledamöter inom högerpartierna som med likvärdig tolkning också bör gå fria från åtal.

När det gäller Carl Bildt återstår frågan om han gjort sig skyldig till straffbelagd gärning, eller ska även han anses som “frikänd” oavsett hur omoraliskt hans bakgrund kan anses vara?
För övrigt handlar det inte om Bostadsbidrag, det får i huvudsak endast barnfamiljer och då finns inget utrymme för förlåtelse, oavsett vem som orsakat det. Det råder strikt återbetalningsskyldighet och varje riksdagsledamot kan anses ha delat ansvar för detta, inklusive Juholt.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM