TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Förstår du reglerna som Håkan Juholt anses ha brutit mot?

 

Det är uppenbarligen inte lätt att vara förtroendevald. Vilka krav ställer vi egentligen på våra politiker? Att de skall vara Övermänniskor som är ofelbara och inte kan göra fel? Då lär det bli jävligt tomt i Riksdagshuset framöver. Vem vill kasta första stenen?

 

(Följande text är tagen från en Facebookgrupp ikväll och kommer från Riksdagens regelverk...)  

 

http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6396.aspx


http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994%3A1065


http://www.riksdagen.se/upload/Dokument/forvaltningen/rfs2005_9.pdf


Relevanta stycken:


Övernattningsbostad och hotell


En ledamot som bor mer än 50 kilometer från Riksdagshuset har rätt till en övernattningsbostad i Stockholm. Riksdagen har cirka 250 övernattningsbostäder som ledamöterna kan använda kostnadsfritt. Den som har en egen övernattningsbostad i Stockholm kan få ersättning för den med högst 8 000 kronor per månad."


"4 § Ersättning för logikostnad i Sverige (nattraktamente) betalas med belopp motsvarande visad kostnad upp till ett högsta belopp som Riksdagsförvaltningen bestämmer. Vid särskild tjänsteförrättning i Sverige mer än 50 km från bostaden betalas dock ersättning för faktisk logikostnad som föranleds av förrättningen."


Någon ersättning för logi betalas dock inte
1. om Riksdagsförvaltningen tillhandahåller logi utan kostnad för ledamoten, eller
2. vid särskild tjänsteförrättning som äger rum inom 50 km från Riksdagshuset om Riksdagsförvaltningen tillhandahåller logi utan kostnad för ledamoten eller om ersättning för logi betalas för annan bostad belägen inom denna 50 kilometersgräns."


"5 § Kan ledamoten inte visa vilka utgifter han eller hon har haft för logi betalas ersättning för hel natt med hälften av maximibeloppet enligt 12 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229)."


Rätt till övernattningsbostad


11 § Till ledamöter som har rätt till nattraktamente enligt 5 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter skall riksdagsförvaltningen tillhandahålla en övernattningsbostad. Med övernattningsbostad avses en övernattningslägenhet eller ett övernattningsrum i riksdagsförvaltningens bostadsbestånd ELLER MOTSVARANDE BOENDE." (min fetning)


Närstående person som övernattar


29 § En ledamot som disponerar en övernattningslägenhet i fastigheten Cephalus 10 med utgång mot Västerlånggatan ELLER UTANFÖR RIKSDAGENS LOKALER (min fetning) får låta en närstående person övernatta i lägenheten. En närstående person får inte övernatta i lägenheten på egen hand annat än under enstaka nätter."


Kostnad för övernattande person


32 § Om en person som avses i 29 eller 30 § och som inte har rätt till logiersättning
övernattar i bostaden, skall logiersättningen för denna tid reduceras till 75 procent.
Ledamoten skall för sådan övernattning BETALA TILLBAKA UTBETALD LOGIERSÄTTNING (min fetning) med 25 procent av 1/30 per dag."


Anmälan till riksdagsförvaltningen


33 § Ledamoten skall på en av riksdagsförvaltningen framtagen blankett anmäla till
förvaltningen när logiersättningen enligt 32 § skall reduceras. En sådan anmälan skall göras senast inom en månad från det att övernattningen ägde rum. Utifrån de uppgifter ledamoten lämnat om övernattningen skall riksdagsförvaltningen fakturera ledamoten kostnaden enligt 32 §. En ledamot kan i stället välja att varje månad betala tillbaka en bestämd del av logiersättningen för övernattning av en närstående enligt 32 §. Någon anmälan enligt första stycket behöver då inte göras."


Kontentan av relevanta stycken i regelverken måste ju alltså vara att Juholt har GJORT RÄTT?

 

Han HAR meddelat Riksdagsförvaltningen att han delar bostaden med sin sambo, och det HAR framgått av bifogade hyresavier.


Riksdagsförvatningen SKA sedan enligt dessa regler betala ut HELA hyreskostnaden för bostaden, upp till maxbeloppe, och SEDAN fakturera ledamoten för tillbakabetalning vid delat boende.


Alltså:

 

Enligt de regler som finns skrivna så har Juholt gjort rätt - och om något så är det Riksdagsförvaltningen som har sjabblat. Men det är Juholt som får löpa gatlopp i media och bli kallad fifflare och fuskare.


www.riksdagen.se


Krister Kronlid och Håkan Juholt

Krister Kronlid (s) och Håkan Juholt (s)2011-10-09, 19:34  Permalink
Andra bloggar om:  


Har du rätt Krister är det ju för j*vligt det som nu sker...
Jag tror tyvärr att du har fel Krister.

Håkan har angivit hela hyran som sin fast att han delar hyreskontraktet med sin sambo. Paragraferna 29 och 32 handlar om utomstående som inte är skrivna på adressen. Reglerna finns för ”normal”-riksdagsledamoten som lever med sin familj på hemorten och behöver en övernattningslägenhet. I Håkans fall är det lite speciellt då sambon bor i Stockholm och inte hos Håkan på hemorten.

Jag tycker dock att det finns förmildrande omständigheter eftersom Håkan lämnat in avtal och hyresavier (enligt media)... men att pengarna skall tillbaka och att fel har begåtts är för mig solklart.
Det verkar som om inte ens tjänstemännen själva har koll. Här är ett citat från Annie Lööfs hemsida, om när hon själv behövde få information i samma fråga:

"När min man flyttade in kunde jag enligt riksdagsförvaltningen bestämma själv om jag skulle ha hela ersättningen eller inte eftersom jag de facto har två lägenheter i mitt uppdrag."

Så nu vet jag inte längre vad som gäller...
"En närstående person FÅR INTE övernatta i lägenheten på egen hand annat än under enstaka nätter."

I det här fallet har en person BOTT i Juholts "övernattningslägenhet", anser du trots detta att han följt reglerna? De avräkningsregler du lyfter fram är uppenbarligen avsedda för det fall då någon närstående övernattar enstaka nätter, det står ju t.om uttryckligen.

Vidare är det KOSTNADEN som ska ersättas och kostnaden blir ju hälften om man nu delar lägenheten eller hur?

Sen är det ju lite märkligt att han själv säger att han gjort fel om han nu har gjort så rätt som du vill påskina...
Problemet med ditt resonemang är att Juholts sambo har varit bosatt/folkbokförd i lägenheten tillsammans med Juholt sedan 2007, och då kan det knappast handla om "övernattning" och således är inte de paragrafer du hänvisar till applicerbara. Iallafall enligt min definition kan man inte övernatta hemma hos sig själv. Hade de varit bosatta tillsammans i Oskarhamn så hade naturligtvis sambon kunnat övernatta i lägenheten när de tillfälligt är i Sthlm..
Det lagen skriver är ju glasklart. Jag begriper inte hur Juholt klarat att missförstå detta. Dessutom får man ju en annan uppfattning om hur han ser på sitt boende om man läser hur det presenteras i DN http://www.dn.se/sthlm/har-vill-jag-bli-gammal.
Även om reglerna är svårtydiga så måste han ta reda på hur han ska tolka dom, ansvaret ligger på han
Hur kan du bagatelisera denna blunder och handling? Jag undrar om skribenten ser inte allvaret i händelsen som har skett. Denna blunder kom att leva kvar i Håkans tid som partiledare som Monas blunder med kontokortet. Ser inte partiet detta. Ska den göra samma misstag som med Mona? Partiet är skadat och vingklippt. Ska den resa sig från det katastofala valnedgångarna måste den komma ifrån sådana skandaler. Det finns ingen utrymme för detta. Vi på grässrots nivåerna kräver ingen Superman men en honest man. Även om Håkan kommer undan åklagarens granskning är han dömd i folkets ögon eller har jag fel? Bara kolla på Mona. Hon gjorde inget som brött mot lagen men ändå blev hon jagad för detta fram tills idag. Wake up S, its time to realize the facts!
Gissa vad som skulle hända med den skattebetalare som sade "Regelverket är oklart utformat, så jag borde inte behöva betala skatt och/eller straffavgift"?

I skattefrågor och allt annat är okunnighet ingen ursäkt. Restaurangägare måste känna till och följa alla 12 382 regler som berör restaurangnäringar - annars dras alkoholtillståndet in, hälsovårdsnämnden stänger köket, restaurangägaren bötfälls osv. Borde inte motsvarande regler gälla även för riksdagsledamöter?
Bo Sundström - 9 oktober 20:53, 2011
"Även om reglerna är svårtydiga så måste han ta reda på hur han ska tolka dom, ansvaret ligger på han"

Juholt har ju ifrågasatt enlgt vad han själv påstår om han betalat rätt. Men fått dåliga svar.

Finns att läsa nånstans. kanske nån kan länka in det hela.
De politiker som försvarar Håkan Juholts bidragsfusk borde också granskas....jag börjar nämligen tro att det inte är bara Juholt som berikar sig på skattebetalarnas bekostnad....Juholt är nog bara toppen av berikarberget..

...
Vad är det som är svårt att förstå? Det som är svårt att förstå är att politiker försöker hitta ursäkter för det Håkan Juholt gjort. Det Juholt gjort är lite dumsnålt, lite går-det-så-går-det, ungefär som att yrka på tveksamma avdrag i självdeklarationen, men ingen katastrof.

Jag håller med Clas Svensson ovan.

Katastrofen kanske ligger och lurar runt hörnet. Den kommer om det blir uppdagat att enda felet Juholt har gjort i sina kollegors ögon är att han blev påkommen.
Krister gamle kompis brukar hålla med Dig i mycket Du skriver på bloggen,men denna gången borde Du inte skrivit något alls. Juholt är förbrukad som statsministerkandidat. Om han inte förstår reglerna, så har jag svårt att se honom som partiledare. Det står ju att närstående får ligga över enstaka nätter. Juholts kulbo har ju varit skriven på adressen. Är fortfarande socialdemokrat, men sådana skandaler gör ju att regeringsskiftet ser omöjligt ut. Det är några år kvar tills nästa val om vi ska ha någon chans borde vi byta ut Juholt
för denna skandal kan han aldrig få vanligt folk och hans politiska motståndare att glömma. Det borde ju finnas någon man eller kvinna i partiet som inte är girig och oärlig. Du till exempel? Är trött på alla maktens giriga män och kvinnor oavsett partifärg.

Ha det gott och lev väl!!!!!!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM