TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Sverige har drabbats av ett försök till terrordåd. 28-årige Taimour Abdulwahab sprängde sig själv till döds på Drottninggatan i Stockholm lördagen den 11 december klockan 16.50. Ingen dödades förutom gärningsmannen själv, eftersom den tekniska utrustningen han bar fallerade.

 

Taimour kom som tioåring till Sverige med familjen från Irak i början av 1990-talet och har haft en tämligen normal uppväxt i den småländsa orten Tranås. Han uppges varit en duktig elev i skolan men som kamrat var han något annorlunda. Ovanligt principfast, ganska hård och slogs en del. Men Taimour lugnade ner sig under gymnasietiden och gifte sig sedermera och fick barn.

 

Ingenting pekade på att Taimour skulle bli religiös fundamentalist och våldsverkare men vändningen verkar kommit sedan de flyttade till Storbritannien. De bodde i staden Luton, en stad som är ökänd för sin radikala och suspekta verksamhet i stadens moské. Där fostrades de unga män som sprängde sig i Londons tunnelbana för några år sedan.

 

Uppenbarligen indoktrinerades Taimour av de religiösa ledarna där. Men varför valde han att återvända till Sverige för att spränga sig i luften? Han kom tillbaka till landet och besökte familjen, reste till Stockholm och sprängde sig själv till döds. Tanken var att ta så många som möjligt med sig men utrustningen fallerade och endast gärningsmannen dog i attacken.

 

Det är svårt att skydda Sverige mot terrorism, för den är inte rationell till sin natur. Om vi vill fortsätta vara ett öppet demokratiskt samhälle kan vi aldrig helt vara säkra på att det inte sker igen. Vi kan däremot göra mycket för att förebygga att fler spårar ut som Taimour Abdulwahab.

 

Säkerhetspolisen måste få utökade befogenheter att övervaka, avlyssna och ingripa vid misstanke om förberedelse till brott. Vi måste öppna för djupare dialog med Sveriges muslimska församlingar, företrädarna där kan slå larm om misstanke finns om oseriösa religiösa verksamheter. Grunden är då att Säpo kan bygga upp en förtrolig relation och skapa ett respektfull samtalsklimat.

 

Vi måste även fördjupa samarbetet med övriga Europeiska länder kring frågan om säkerhet och terroristbekämpning. Men vi måste också fördjupa dialogen med hela Europas muslimska ledare, i syfte att tidigt upptäcka religiösa avarter. Endast genom samverkan kan vi undvika framtida dåd.

 

Det är viktigt att Sverige agerar kraftfullt nu. Kanske måste det innebära att vi ökar myndigheternas rätt att övervaka och avlyssna.

Vår intigritet måste kanske få stå tillbaka något för att uppnå ett tryggare samhälle. Viktigt är också att vi inte låter främlingsfientliga krafter utnyttja det inträffade för smutsiga politiska syften. Endast samarbete kan skydda Sverige från våld och terror. 

 

Taimour Abdulwahab

 

Taimour Abdulwahab

 2010-12-13, 08:44  Permalink
Andra bloggar om:  


Ja, det är på tiden att vi gör något. Detta är den sjunde svensken som spränger sig själv. Vi måste göra något åt denna nya svenska kulturyttring som redan skördat så många liv utomlands.


Krister Kronlid: Kulturyttring? Det tycker jag var ett gement och mycket okunnigt tillmäle om en självmordsbombare.

Det var inga kulturella avarter mannen gav uttryck för utan fundamentalism, kriminalitet och terror. Det är inga kulturella särdrag någonstans på jorden. Är du månde SD:are?
"och era soldater i Afghanistan och er tystnad på allt detta så ska era barn, döttrar, bröder och systrar dö lika som våra bröder och systrar och barn dö."

När man läser detta och funderar över media och politiker som tycker att alla som sätter sin fot i sverige är SVENSKAR .Hur kan då denna man som vi givits skydd i sverige och som fått utbildning i sverige endå känna att sverige är ERA/VÅRA(vi och dom?)?

Alltid när man diskuterar invandring så allt som är dåligt besvaras med att dom är svenskar .Men när det ställs krav så är dom muslimer eller Romer..Hur kan dom upphöra vara svenskar när dom ställer krav?

Är det kanske för att man inte vill integreras?är det för att man ser sig först som muslim,irakier,Arab och sist som svensk(när man ska få sina rättigheter är det bra att vara svensk)?

"Säkerhetspolisen måste få utökade befogenheter att övervaka, avlyssna och ingripa vid misstanke om förberedelse till brott. "
Så bara för att vi ha haft en generös inandringspolitik så måste jag finna mig i att låta mig övervakas mer?jag fick inte vara med och rösta om att vi skulle bli en fristad för människor som inte kan leva i ett sekulariserat samhälle med yttrandefrihet ..


Krister Kronlid: Det är inte på grund av vår migrationspolitik vi skall behöva utstå ökat polisiärt arbete.

Det är på grund av en allt mer globaliserad värld som inte BARA medför fördelar utan även hot om organiserad brottslighet, trafficking och terrorism...
detta har jag räknat med sedan sverige skickade sina första trupper till afganistan. nu har det hänt. vi måste dra tillbaka trupperna. vi ska inte agera som hjälptrupp till usa. när det gäller den humanitära biten så ska den utökas. så länge vi har kvar trupperna så kan vi räkna med flera attentat det bara är så. sverige är och har varit inne på en farlig väg. sedan när det gäller carl bild. sparka människan med omedelbar verkan.


Krister Kronlid: Ja, sparka Carl Bildt!
Vadå svensk? Det finns inget svenskt med varken irakiska, somaliska eller några andra muslimer. Svensk är den som definierar sig själv som svensk, och som uppfattas som svensk av andra svenskar, vilket inte dessa gör. Medborgarskap är bara ett papper, som våra politiker lika gärna skulle kunna dela ut i corn-flakespaket som läget är nu. SD hade 6,7 före dådet - låt oss hoppas på minst det dubbla i nästa mätning...


Krister Kronlid: Nej gudskelov för att svenska folket vaknar och INTE ger SD ökat förtroende i valet 2014.
Det vore att klasta bränsle på elden. SD grundar sig på hatets och våldets ideologi och har INGET gott att tillföra världen...
ronny gustafsson..Jag håller med om att Sverige ska ut ur Afghanistan .Men inte pga att någon spränger sig själv i luften .pga att det är fel att vi är där .Men att ge vika för idioter gör bara att fler krav kommer .Och vi kan inte ha en politik som bygger på räddsla ..Och att denna man försöker tysta yttandefriheten gör mig mest arg..Varför flytta till ett land med yttrandefrihet när det finns hur många arabländer som helst där du kan leva utan yttrandefrihet ?


Krister Kronlid: Vi skall DEFINITIVT inte ha en politik som bygger på rädsla, helt riktigt.

Jag tror heller inte att terrorister av detta slag har för avsikt att inskränka vår yttrandefrihet eller skada det öppna samhället. de är inte så klara i knoppen ens tror jag...

Deras enda avsikt är att sprida död och förintelse i ett sammelsurium av ondska, religiösa psykoser och hat mot allt och alla.

Ingen frisk människa dödar andra och sig själv och lämnar sina barn utan far.
hallå när det gäller sd så hoppas jag på det motsatta. nu måste svenska folket se till att dom ramlar ur riksdagen inför nästa val.


Krister Kronlid: Ja, SD är det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget. Mycket större hot mot vårt demokratiska samhälle än vad många inser.
ok peter nilsson håller med dig till fullo. nu får vi bara hoppas på att tidsplanen för tillbakadragandet av trupperna hålls.
organiserad brottslighet, trafficking och terrorism..allt det du nämner är saker som vi IMPORTERAR..Eller är det Samer eller skåningar som är terroritster?
Dom senaste terroristerna som vi haft i sverige som var svenskar var inte SDare .Men du kan väl berätta mer om terrorister som sprängde båten Amalthea..Upphovsmännen till attentatet i Malmö var tre arbetslösa ungsocialister..
Konstnären Lars Vilks fördes i polistransport till Grand hotell i Lund där han ska tala innan lunch.
Ett stort polisuppbåd vaktar utanför och inne i byggnaden och konstnären fördes in bakvägen.

man kan undra varför Vilks behöver polistransport ?Detta var ju en ensam galning och nu när han är död kan vi leva som vanligt igen?!?eller..Nej det mångkriminella samhället är här för att stanna ..Israel gjorde helt rätt som byggde en mur .Det kommer sluta på samma sätt i sverige .


Krister Kronlid: Israel byggde en mur på olagligen ockuperad mark, i strid mot folkrätten och FN:s resolutioner. Tycker du verkligen det är eftersträvansvärt för Sveriges del Peter?

"Det mångkriminella samhället" är ett av SD:s mest patetiska uttryck tycker jag...
Det är klart att SD,ND m.flera kommer att få vatten på sin skeva kvarn av denna händelse. Politiska sekter av den typen som vill (som Hitler gjorde) använda demokratin för att avskaffa den, kan aldrig få min respekt. Hoppas innerligt att dom åker ur Riksdagen i nästa val! (Och övriga parlamentariska församlingar också !)

Överdrivet religiöst intresse har gjort självmordsbombaren till just självmordsbombare. Eftersom islam ger självmordsbombare martyrskap inom vissa trosgrenar. Problemet är att Islam befinner sig i en fas som skapar extrema människor. Kristendomen hade motsvarande fas på 1300 - 1600 talet. Vi får därför en kulturkrock mellan vårt sekulariserade samhälle och extrema fundamentalister som driver frågan om hela världen i förlängningen ska bli muslimsk.
De som förespråkar ökad immigration eller immigration på nuvarande nivå från länder med muslimskt tradition, bör på ett relevant sätt förklara hur integrationen i vårt sekulariserade samhälle ska fungera. Klarar vi inte den uppgiften så kommer vi att se fler attentat kopplat till mental sjukdom utvecklad av överdrivet religiöst intresse.


Krister Kronlid: Helt klart måste svensk flyktingmottagning förbättras. Vi har en gedigen uppgift i att säkerställa att den blir individuell och fast förankrad i vårt öppna, toleranta och demokratiska samhälle...

Jag efterfrågar en nationell handlingsplan för integration. Den skall aktivt motverka bostadssegregation, arbetslöshet och så kallat utanförskap.

Grunden skall vara med integration och social tillväxt för ögonen och djupt förankras i FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter!
Då undviker vi mycket av de olyckliga omständigheter som KAN leda till konfrontation, radikalisering och händelser som den i Stockholm.
svar till Jan Andersson - 13 december 12:34, 2010
Så länge vi har en demokratisk ordning där man inom sittande regim inte gör nåt åt ungdomsarbetslösheten utan enbart kränker unga och använder dessa som
inflationsdämpare för att välbeställda ska kun a frossa med lägre skatter högre löner, så lär inte SD-s framfart stoppas, Jag ser med sorgliga ögon hur detta SD alltmer får sympati detta hör jag t.o.m från äldre medborgare.

Förtryck av människor kostar.
och spårar ofta ur så skedde i Tyskland där demokratin helt plötsligt urartade till en slags diktatur.

Inflationskonsultvarianten ´där dessa ska ha dålig försörjningsinkomst kan staffa sig.
Inflationskonsulter anser jag är sjuka, arbetslösa, ja t.o.m pensionärer samt självklart unga.
Det är dessa som tvingas vara de som ska trygga konvergenskravens inflationsmål.

Detta medan överhet tar för sig som om inget hänt.
Snart är a-kassan enbart en gräddfil för högavlöande mean övriga får gå till det sociala och där utföra motprestatuion.

T.o.m sosseväljares högersympatisörer visar sig vilja ha det så. ,

Om vi ska fortsätta med dagens immigrationspolitik så måste vi också ta konsekvensen av den förda politiken. Det du skriver i ditt svar är allmänt formulerade fraser som måste kläs i ord och handling. Vi ska vara tydliga med vad som måste göras och vara beredda att skapa lagar och förordningar som åtgärdar dagens problem. Ett konkret förslag är att alla företag såväl privata som ägda av samhället måste ha minst 10 % (eller annat %-tal) anställda, som har sitt etniska ursprung från mellanöstern eller Nordafrika, och den som erbjuds anställning kan bara tacka nej på mycket goda grunder. Det löser arbetslöshetsproblemet och i förlängningen bostadssegregationen samt utanförskapet för dessa grupper. Om vi inte är beredda att vidta mer eller mindre tvingande åtgärder enligt ovan så bör vi också tänka oss för i immigrationsfrågan.

Personligen tror jag inte på SD,s politik men jag ser helt klart att de pekar ut ett område som dagens politiker helt misslyckats med att hantera. SD har så att säga identifierat problemet men har fel lösning. Om övriga partier fortsätter med dagens bristfälliga integrationspolitik så kommer SD att samla större väljarunderlag än dagens 5-6 %.

"Överdrivet religiöst intresse har gjort självmordsbombaren till just självmordsbombare. Eftersom islam ger självmordsbombare martyrskap inom vissa trosgrenar. "

Inom både sunni och shia är död strid mot icke-troende skäl för martyrskap. Det är ingen konflikt i den frågan mellan någon av de stora trosgrenarna.
Tja, hur undviker vi att likande saker inträffar framöver?

Om vi hade haft en starkt begränsad utomeuropeisk invandring där endast de som har verkliga flyktingskäl (kvot- och konventionsflyktingar, dvs. knappt cirka fem procent av de som kommer till Sverige, se statistik för år 2009 på http://www.migrationsverket.se) hade fått möjlighet att stanna i Sverige så hade vi haft betydligt mycket bättre koll på läget. Men med den politik vi har bedrivit (och fortsätter att bedriva) så kommer självfallet våldet, spänningarna och terrorn öka mer och mer. Särskilt som många av de som kommer från MENA-länderna anser att det som står i skriften är en absolut och kompromisslös sanning. Det är naivt av svenska politiker att inte begripa det som i princip varje politiker i hela övriga Europa har insett, att det mångkulturella samhället leder till stora problem och spänningar.

Men jag anser att din lösning är att slänga in några integrationsmiljarder i förorterna och att hålla lite manifestationer mot "rasismen" samtidigt som tiotusentals människor utan ID-handlingar och i hög grad utan flyktingskäl (återigen, läs statistiken på http://www.migrationsvwerket.se eller läs Merit Wagners blogg, henne kan du inte kalla rasist) kommer till Sverige...

Avsluitningsvis: Lär dig sklillnaden mellan "muslimer" och "islam". Det finns inget rasistiskt i att ifrågasätta ideologin islam. På samma sätt som man inte är rasist om man ifrågasätter religioner (är Schyman rasist som kritiserar Påven och katolska kyrkan?) eller andra ideologier (kommunism, nazism...) Alla ideologier är inte goda, sedan behöver inte människorna som följer dem vara onda. Det fanns säkert goda nazister (lurade människor), men det gör inte ideologin ett dyft bättre.
Stycke tre i föregående inlägg: "Men jag antar att din lösning är" inte "jag anser att..."
Krister du svamlar om att detta var en ensam galning och detta har inget med islam att göra. Förklara gärna vad följande beror på då :)
Enligt the Sunday Times (27 juli 2008) anser en tredjedel av Storbritanniens muslimer att dödande i islams namn kan vara rättfärdigat.
Enligt Attitudes to Living in Britain – A Survey of Muslim Opinon 2006 ansåg hela 78 procent att Muhammedtecknarna borde straffas. 68 procent att man bör åtala de som förolämpar islam
Enligt 13-Nation Pew Global Attitudes Survey från 2006 stödde 75% av muslimerna i undersökningen de fransk-muslimska upploppen 2005.
Enligt The Populus survey från The Times and ITV News ansåg mer än 10 procent att terroristerna som utförde attackerna i London 2005 bör betraktas som ”martyrer”
Enligt Sky News, 22 juli 2005, höll hela 46 procent inte med om att ”Muslimska lärda som predikar våld mot Väst är inte i samklang med mittfåran av islamska åsikter” (”Muslim clerics who preach violence against the West are out of touch with mainstream Muslim opinon.”) Detta är bara ett axplock av de åsikter som, dessvärre, är närvarande i våra egna länder i Västvärlden på grund av den massinvandring från muslimska länder vi haft i 35 år nu.
I Pew Global Attitudes Project från den 2 december i år undersöktes sex muslimska länder och även där är resultaten nedslående: 76 procent av pakistanierna anser att apostati (avhopp från islam) bör bestraffas med döden och 81 procent att de som har sex utanför äktenskapet bör stenas. Liknande resultat kunde uppmätas i de andra undersökta länderna, med undantag från Turkiet där ”endast” 16 procent är för stening för otrohet och var tjugonde för dödsstraff för den som lämnar islam.


Krister Kronlid: En ensam gärningsman verkar vara det mest troliga enligt Stockholmspolisen. Det styrks av hans amatörmässiga agerande.

Du försöker koppla ihop den döde terroristen med ovanstående attacker vilket jag tycker är en aning snurrigt!
Krister Kronlind; Tror du Taimour Abdulwahab var med i Aftonbladets kampanj "Vi gillar olika"?


Krister Kronlid: Nej, varför i hela världen skulle han varit det? På din raljanta ton kan jag också utläsa att du heller inte hängt på kampanjen...
http://snaphanen.dk/2010/12/12/s%C3%B8ndagskronik-nar-det-smaller/

bara att läsa så fatta du att vi snart måste bo bakom murar .Vi får tacka våra politiker för att dom ha förstört vårt land .Ett land som var ett föregångsland har politikerna lyckats förvandla till en soptip på några årtionde .Starkt jobbat ..

Jag är glad att det finns ett litet land som Israel som inte viker sig för muslimena .Muslimerna har lyckats fördriva alla judar från hela mellanöstern(utom Israel) och lyckats ockupera hela nordafrika (även i nordafrika åkte judarna ut) Man får vara glad att där finns ett litet land som orka stå emot kravmarskinen ..Men du föredrar väl Hamas och en shariastat .Bara lugn !!Det kan komma snabbare än du tro .Och judarna åker väl ut från sverige oxå .

Hoppas du får en GOD JUL !!Hos DO får de anställda inga julklappar utan en vinterpresent. Någon julfest förekommer heller inte – däremot en decemberfest. Allt naturligtvis för att ingen ska riskera att känna sig Kränkt och diskriminerad. vi vill inte kränker någon så vi blir sprängda i bitar..Till och med Julmusten är främlingsfientlig i sverige år 2010 ..Nu vänta vi på en Halalmust så den blir PK ..


Krister Kronlid: Jösses vilken udda verklighet du verkar leva i. Dessutom tillskriver du mig lite frågande extremt störda åsikter. Jösses!
Grattis Jan Andersson: du vann en inteckning i Goodwins lag:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Godwins_lag
Till att börja med kan vi väl se till att rösta bort politiker som vill ha mer av samma vara, d v s mer mångkultur och islamisering av Sverige. Sedan kan vi lägga ansvaret där det hör hemma: det var en socialdemokratisk regering som beslutade om den svenska krigsinsatsen i Afghanistan - nu ser vi följderna av det. Bara en sak är säker - ingen svensk politiker kommer att ta något som helst ansvar för det som sker.


Krister Kronlid: Det pågår ingen islamisering av Sverige. det är en rasistisk myt från Sverigedemokraternas propagandamaskineri!
"Krister Kronlid: En ensam gärningsman verkar vara det mest troliga enligt Stockholmspolisen. Det styrks av hans amatörmässiga agerande.

Du försöker koppla ihop den döde terroristen med ovanstående attacker vilket jag tycker är en aning snurrigt! "


Säpo och chefsåklagaren är övertygade att han hade medhjälpare. Endast du Krister måste vara förvånad.

http://www.expressen.se/nyheter/1.2252763/chefsaklagaren-vi-utgar-fran-att-han-hade-medhjalpareKrister Kronlid: Nu hörde jag ett NYTT ustpel från polisen som verkar stödja ditt inlägg om att han inte var ensam bakom attacken. Backar på den punkten!
Jag tror att de som med en dåres envishet försvarar bygget av det mångkulturella samhället kommer att dömas mycket hårt av kommande generationer. Om Sverige ser ut på detta sätt efter tjugo år av extrem invandringspolitik, hur ska vi då se ut om ytterligare 20 år? Om 100 år? Jag tror att Finland och Danmark kommer att vara betydligt säkrare länder, eftersom de har insett faran med att ta emot fler invandrare från helt andra kulturer än vad man kan hantera.

Politiker måste tänka långsiktigt och se sanningen i vitögat, inte leta politiskt korrekta bortförklaringar eller försöka ursäkta medeltida (om ens det) sedvänjor och idéer. Försvara det fria, demokratiska och upplysta västerländska samhället istället för att försöka nedmontera det genom att urskulda totalitära och destruktiva ideologier.

Islam är en ideologi. Inte bara en religion. Att kritisera en ideologi är aldrig rasistiskt. Det är inte heller rasistiskt att kritisera buddhism, hinduism, kristdendomen, katolska kyrkan, Livets Ord etc. Så sluta använd ordet rasism vid kritik mot ideologin islam. OK??


Krister Kronlid: Att migrationspolitiken inte håller måttet och brister i ansvar säger jag inte emot. Den är generös men tar inte ansvar för integration och samhällets förutsättningar. Det måste ändras...

Sedan delar jag inte din uppfattning om att attackerna mot islam är kritik eller sakliga inlägg. Det pågår en demonisering i Sverige utav vår muslimska minoritet och den tar jag kraftfullt avstånd ifrån. Den är rasistisk och drivs av SD och andra nazianstrukna sekter.

Eftersom en majoritet av svenskarna inte vill leva under sharia-lagar och muslimskt förtryck är det rimligt att hjälpa dessa fundamentalistiska muslimer att återflytta till sina hemländer. Sverige kunde stå för hela kostnaden för flytt och nytt boende upp till en kostnad på 1,5 miljoner kronor, det vinner alla på även skattebetalarna i längden.


Krister Kronlid: Hur skall du hitta de muslimer som är fundamentalister då? Utan att kränka eller skada de som är vanliga killar och tjejer?
"Det pågår en demonisering i Sverige utav vår muslimska minoritet och den tar jag kraftfullt avstånd ifrån"

Förstår faktiskt inte vad du pratar om, ge exempel på denna demonisering. Jag pratar inte om muslimer, utan om religionen Islam. Det finns massor av goda muslimer, känner flera själv, men religionen Islam är problematisk. Jag vet inte hur mycket du kan om Islam, men om du läser koranen och betänker att detta är den absoluta sanningen för hundratals miljoner muslimer så är det väl ändå tydligt att det finns problem? Precis som vi skulle ha problem om vi hade XXX miljoner kristna som sa att Gamla Testamentet är den absoluta sanningen som aldrig över huvud taget får ifrågasättas. Kristdendomen har dock reformerats, det har inte Islam. Och det är ett problem. Och det måster man kunna prata om. Men du vill tysta debatten med prat om "islamofobi", tycker jag är märkligt.

Jag tycker att det är fascinerande att socialdemokrater med sådan frenesi kritiserar kristdendomen, Livets Ord, Katolska Kyrkan etc. med hjärtans lust, men nästan aldrig kan kritisera religionen Islam eller vad uttolkare av den religionen gör/säger. Om jag skulle kalla dig "kristofob" (eller vad vi ska kalla det) när du kritiserar någon aspekt i kristdemdomen, skulle jag inte göra mig ganska löjlig då? Det tycker jag, i vilket fall. På samma sätt tycker jag att det är löjeväckande att kalla kritik mot Islam för "islamofobi". Tänk om vi inte hade kritiserat avarter i religionerna genom åren, vilket samhälle skulle vi leva i då?

Jag säger inte att det inte finns överdrifter i debatten om Islam och att det inte finns personer som vill dra absolut alla över en kam. men vi måste kunna diskutera problem i ideologier utan att kasta invektiv omkring oss... ;-)


Krister Kronlid: Jag tycker precis som många andra att islam är en märklig religion. Jag tycker inte den verkar attraktiv eller sumpatisk för fem öre. Men det är inte min poäng heller.

Jag vill slå ett slag för de människor som kommer från länder där islam är en majoritetsreligion och en del av kulturen, traditionerna och samhället. De som vi kallar för muslimer, oavsett de är troende eller ej. Det är demoniseringen av DEM jag vänder mig emot och vill motarbeta...
Vill bara tillägga att jag uppskattar din blogg och att jag inte vill vara "hätsk" i mina kommentarer, men jag tycker att på samma sätt som SD ibland överdriver faror så är ni sossar enorm naiva och godtrogna vad gäller de faror totalitära ideologier faktiskt utgör... Det håller inte att bortförklara all religionskritik med "fobi". Särskilt som ni är ganska pigga på att kritisera andra religioner (kristdendomen). Nåväl, allt gott!


Krister Kronlid: Jag förstår hur du menar Sven. Men jag är absolut inte naiv kring islam, judaism eller kristendom och kopplingen till extrema yttringar.

Jag är tvärtom medveten om risker och helt med å att ge polismyndigheten långtgående resurser för att avlyssna, bevaka och ingripa mot militanta eller extrema grupperingar.

Jag är dock noga med att stå upp för vårt lands religionsfrihet, demokrati och FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter.

Därför ser jag SD och andra totalitära ideologier som ett presumtivt hot i ett allt hårdare samhälle. Framförallt efter ett terrordåd som jag VET att de kommer att försöka dra maximal "nytta" utav. Det tjänar ingen på!
Tyvärr är inte Taimour Abdulwahab den första svenska självmordsbombaren. Han är den SJUNDE i raden och fler lär följa. Ett inte helt ogrundat tippning är mellandagsrean.

"Detta är den första självmordsbombaren på svenskt territorium, men tyvärr långt från den första svenska självmordsbombaren.

Förste svensk lyckades aldrig. Mirsad Bektasevic fängslades istället, i Sarajevo 2005 – polisen beslagtog då såväl sprängmedel som bombbälte. Två svenskar har senare sprängt sig i Irak. Dels Mohamed Moumou, som kallade sig Abu Qaswarah när han var andreman för al Qaida i Irak. Moumou sprängde sig när hans cell attackerades av polis och militär i oktober 2008. Hans vän Makram Mejri, även kallad Abu Mu’az, ska ha sprängt sig i augusti i år. I veckan föll dessutom dom i Göteborg gentemot två somaliskättade svenska medborgare som ska ha planerat självmordsattentat, Billé Ilias Mohamed och Mohamoud Jama. Även den senares hustru ska ha varit tilltänkt självmordsbombare.

Vilket gör dagens huvudperson till den sjunde självmordsbombaren i Sverige, och den tredje som lyckas detonera. Men den förste på svensk mark."
Förlåt, Magnus Eriksson, svensk självmordsbombare!? Om en svensk skulle få ett somaliskt medborgarskap och efter några år av någon obegriplig anledning spränga sig själv i luften, skulle då denna fiktiva person vara en somalisk självmordsbombare? Det finns inga svenska självmordsbombare, det är ett importerat fenomen. Har ingenting med Sverige att göra, har aldrig hört talas om någon dalmas som sprängt sig själv i luften, eller någon "Kålle" eller "Ada" som har gjort detta. Finns inte.
Vill vi ha multikulti så får vi väl lära oss leva med det.

That's it!


Krister Kronlid: Det handlkar inte om vi VILL ha en globaliserad värld eller ej. Det handlar om HUR vi skall förhålla oss till den. Med knuten näve eller med en öppen hand...
Välkommen till det mångkulturella samhället, hoppas att alla förespråkare är riktigt nöjda med utvecklingen.Krister Kronlid: Ingen politiker eller medborgare önskar se terrordåd eller andra ytterligheter i vårt land. Det begriper du nog...
Detta är vad er politik leder till och är även baksidan av mångkultur


Krister Kronlid: Nej detta har inte med migrationspolitik att göra. Det inträffade har med terrorism att göra, det är en sjuhelvetes skillnad!
Utökade befogenheter för SÄPO och polisen, you say...

Jag ska försöka att vara lugn och saklig nu, och inte - som vissa socialdemokrater - skriva i affekt.

Du kan inte stoppa enstaka galningar med ökad övervakning. Vill ni värna det öppna samhället, så se till att det även fortsättningsvis är öppet. Den typ av panikreaktioner du ger uttryck för här kommer inte att minska risken för terror.

Har vi inte lärt oss något av att se hur USA utvecklats efter 9-11?


Krister Kronlid: Jag vet att vi inte kan stoppa eller helt undvika enstaka galningar. Men vi kan göra vårt bästa för att MINIMERA radikala grupper/individer från att genomföra sina vidriga dåd...
När skall man inse att juden Vilks bör fängslas så att invandrare i Sverige kan leva i lugn och ro? Det är bara snack att islam skulle vara extremt. Se själv här http://www.youtube.com/watch?v=oc1LZMG1eMA här ses att juden vils bara vill förstöra för oss andra. För övrigt så var terrordådet i stockholm utfört av en ensam galning. Det finns inga extremister i sverige. Vad tycker ni ? Är det inte dags att svensken anpassar sig och fängslar vilks samt skickar hem sina styrkor från afghanistan?


Krister Kronlid: Antisemiter har jag ingenting till övers för - skriv aldrig på min blogg igen!
Krister/

"Sverige har drabbats av ett försök till terrordåd."

Vad menar du med ett försök till terrordåd?

Krister Kronlid: Öhhh... Han misslyckades uppenbarligen med sina intentioner. Den enda han hade ihjäl var sig själv. Det torde varenda terrorist betrakta som ett ganska stor misslyuckande...
Så klart det bara var en galning och det har inget med Religon att göra ..
Vi fängslar allah som ni muslimer vill vi ska fängsla .önskar ni en havlmåne i flaggan i stället för ett kors så fixar vi det .Inga pubar öppna under fredagsbönen ..Det kan vi oxå gå med på .Önskar ni omskära även era döttrar så ska vi hjälpa er med det oxå ..

Så klart det var den ända terroristen i sverige ...
http://gt.expressen.se/nyheter/1.2253494/vastsvensk-bidragsbluff-till-al-qaidaKrister Kronlid: Du har en fjantig diskussionsteknik tycker jag Peter. Kan du aldrig hitta en seriös nivå bör du ängna dig åt annat än att hoppa runt på alla s-bloggar du hittar!
Krister/

"Sverige har drabbats av ett försök till terrordåd."

Meningen med ett terrordåd är att skapa terror, dvs rädsla.
Trodde alla förstod innebörden av ordet terrordåd, men tydligen inte därför blev jag tvungen att förklara denna gången.

Så jag frågar dig igen varför du anser detta vara ett försök till terrordåd när det defacto skapar otroligt mycket rädsla just nu bland folk.
Krister Kronlid: Vi har kanske olika definition av ett visst ord men faktum kvarstår, mannen lyckades inte i SITT uppsåt att döda oskyldiga.

Vad gäller din uppfattning att syftet är att skapa rädsla, skräck och opinion tror jag heller inte att han lyckats så väl...

Det finns dom som är bättre på att skapa rädsla, skräck och irrationella opinioner.

Sverigedemokraterna och andra nazianstrukna organisationer utnyttjar händelser som denna till att skapa skräck.
Dom är MYCKET mer framgångsrika än terroristen Taimour Abdulwahab på det!
200 islamister håller säpo koll på i landet enligt media. Sen tidigare är det ju känt att 10 terrorgrupper är verksamma i landet. Mörkersiffran är nog stor. Vi har ju svängdörrar vid gränsen så det riktiga antalet terrorister som befinner sig i landet kan nog vara det tiodubbla när vi inte har de minsta koll vilka vi släpper in.
Inte speciellt många vet vad som pågår i moskeer. Finns nog många moskeer där imamer rekryterar folk till sitt jihad.

Detta är det Nya Sverige!
Mona sa att det gamla Sverige inte kommer tillbaka. Tack så mycke!
"Jag vet att vi inte kan stoppa eller helt undvika enstaka galningar. Men vi kan göra vårt bästa för att MINIMERA radikala grupper/individer från att genomföra sina vidriga dåd..."

Ja, det håller jag med om, men tror du verkligen att ökade befogenheter till avlyssning från SÄPO är vägen, för det har jag nämligen mycket svårt att tro på, särskilt med tanke på organisationens senaste facit, och det fantastiska beslutet nyligen att lägga ned utredning om mycket allvarliga systematiska GRUNDLAGSSTRIDIGA tjänstefel, med hänvisning till brist på kompetens.

Avlyssning är inte svår att försvåra eller undvika helt. Anledningen att jag är emot den som pirat är INTE att den är effektiv och jag vill tanka gratis musik. Vill jag det, är det inte svårt att sätta upp kryptering som gör det mycket besvärligt för övervakarna att nå mig, särskilt som sådana lagar skulle ge upphov till en snårskog av sådan kryptering i relativt vanliga svenska hem.

Vore jag terrorist skulle jag använda mig av kodad papperspost och kontantkortstelefoner som jag bytte ut flitigt, vilket t ex den organiserade brottsligheten gör idag, och säkerligen terrorister av det professionella slaget.

Vi kan inte hoppas på att skydda oss annat än genom att föbjuda kryptering, övervaka ALLT inklusive papperspost och förtrolig kommunikation mellan journalister och källor, t ex, och lägga enorma resurser på att slå till mot varenda människa som yttrar något misstänkt i någon informationskanal, och det är osannolikt att vi skulle lyckas med det.

Och OM vi skulle det, vore det egentligen mycket kvar av det öppna samhället att försvara? Sverige bör se över sin utrikespolitik, till att börja med. Att lämna ut flyktingar i hemlighet till CIA, som S gjorde innan maktskiftet, eller stödja krigföring som skördar mängder med civila dödsoffer i Irak och Afghanistan, är knappast vägen. Vi har varit en trovärdig röst för mänskliga rättigheter och solidaritet internationellt, en gång i tiden. Det kanske vore bra om vi funderade på möjligheten att nå tillbaka dit...?
Jag tror på mer samarbete och kontakter, människor emellan. Då ser dessa fanatiker att det finns andra och bättre alternativ.

Han ville visst dra hem afganistanstyrkan - drog slutsatsen att en bomb på Drottninggatan var ett bra sätt. En fullständigt barock slutsats. Det ställer bara grupper mot varandra. Han skulle istället kunnat göra så mycket på andra håll. Det tycks inte som att han ens försökt. Hade (s) styrt hade ett tillbakadragande i alla fall debatterats.

Sen kan man ju fråga om han alls hade dessa mål eller bara blint irrationellt hat. Fördelen med religion är att det kan motivera alla människor att göra gott, nackdelen är att det kan motivera goda att göra ont.


Krister Kronlid: Precis! Alla goda krafter måste hålla samman och skapa det goda samhället, där alla har en plats och en uppgift. Det handlar inte om svart eller vit, kristen eller muslim, det handlar om samverkan och respekt...
Krister, varför straffas inte Vilks? Hans vidriga beteende är ju brottsligt. I sossarnas sverige skulle han väl ändå få ett långt fängelsestraff??


Krister Kronlid: Nej Lasse, hans vidriga beteende är INTE brottsligt. Yttrandefriheten ger honom rätt att kränka, förfölja och hetsa mot religiösa och etniska minoriteter... Däremot kan man tycka att hans kampanjer är omoraliska och oetiska. Det tycker jag!
Krister/

"Vad gäller din uppfattning att syftet är att skapa rädsla, skräck och opinion tror jag heller inte att han lyckats så väl...

Det finns dom som är bättre på att skapa rädsla, skräck och irrationella opinioner.

Sverigedemokraterna och andra nazianstrukna organisationer utnyttjar händelser som denna till att skapa skräck.
Dom är MYCKET mer framgångsrika än terroristen Taimour Abdulwahab på det! "

Menar du att SD sprider mer skräck pga denna händelse än vad mannen som försökte mörda 100-tals svenskar på öppen gata?Krister Kronlid: Sverigedemokraternas propaganda-apparat skapar mer rädsla, fördomar och skräck bland vanligt folk än det enskilda terrordådet. Det är jag alldeles övertygad om! det kopplar jag dock inte till deras agerande med anledning av det inträffade utan avser deras kontinuerliga kampanjer och opinionsbildande verksamheter...
Det är inte så länge sen det gick en följetong genom Sverige.Det var Knutby. Då upptäckte jag hur sekulariseringen gjort oss -och media- väldigt okunniga om vad som är vad. Jag är en insider,har vuxit upp i en mycket demokratisk del av kyrkan.Men som insider har man överblick och har lätt att se vad som händer i ytterhetsfalanger som kan uppträda i vilka sammanhang som helst. Såna som inte har så värst demokratiska förtecken.Det som hände i Knuby var begränsat till just den drivbänken-men vad hade hänt om denna drivbänk varit placerad i ett icke-demokratiskt samhälle?Förmodligen kan en sån yttring bli jättestor och sprida sig och ställa till stor förödelse.

Det utbredde sig en stor förvirring om det här var tro,religion-eller vad var det?Hur kunde det bli så? Jag tror att vi alla vet att orsaken var fanatism blandat med maktgalenskap och offer som lätt dras in och utnyttjas i det här.

I förloppet kring Knutby hördes mycket tydligt både ur folkmassan och ur media att man inte kunde skilja det ena från det andra.Alltså vanlig sund religiös tro ifrån fanatism under religiösa förtecken. Fanatism kan placera sig i religion.En annan drivbänk kan vara politik.

Jag kände en vanmakt under den där tiden.Hur det var att inte bli förstådd.Hur det inte ens fanns språk tillräckligt för att mötas.Och det här kände jag- i mitt avstånd ifrån allt vad fanatism under religiösa förtecken är. Vanmakt!

Jag känner att jag är beredd att kliva fram och ställa mej bredvid alla troende eller sekulariserade vanliga muslimer idag.Dom är min motsvarighet i en annan religion och jag tror att jag ganska säkert vet att de känner samma vanmakt.Eller ännu värre. Nu har det hänt som inte fick hända och nu kommer mixen över dom.Samma mix och hopablandning-som kom över hela kristenheten i Sverige-efter Knutby.

Att vara religiös eller sekulariserad muslim eller kristen eller vilken religion som helst- är en sak. En helt annan sak är att vara en fanatisk terrorist som skolats upp i en drivbänk inbäddad i religiösa eller politiska förtecken.

De två sakerna är en skillnad som natt och dag.

Fördjupad dialog med muslimska församlingar låter som en god ide.Men om du placerar en säpo-gubbe inkognito i deras sammanhang-då får du först kliva över mej.För samma säpo-gubbe sitter inte i baptistkapellet i X-hult.Inte ens en vanlig polis sitter där-trots mordet i Knutby.

Kan vi inte ha så mycket förtroende för de muslimska församlingarna att vi kan lita på att de -i den fördjupade dialogen- självmant larmar om nånting verkar snett.Hur ska de kunna känna sig inkluderade-när de står utpekade. Jag förstår din tanke-men jag ber dig att skrota den.Annars får du sätta en säpogubbe i varenda svensk kyrka.

Det här terroristdådet förvånar inte mej.

Jag är emot den svenska militära närvaron i Afghanistan.Ingen har frågat oss ute på gatan om vi är beredda att betala ett eventuellt pris för den insatsen.Vi hade kunnat valt den väg vi gått förut,det som gjort oss känt på världskartan.Civilt bistånd.Jag tycker det militära valet var ovist.Man måste alltid kalkylera vad priset är om man utmanar.

En annan bidragande orsak tror jag är Lars Vilks "försvarande av yttrandefriheten".Tanken är god-men återigen,var är visheten?
Om någon hånar mej för min tro,ritar fula bilder av Gud,Jesus eller aposteln Paulus-då kanske jag blir både ledsen och skitarg. Och djupt sårad. Men med det ena benet står jag i religionsfriheten och i det andra i demokratin.Jag är väl rustad/uppvuxen i att klara av hånet.Jag är också van att dela land med sekulariserade,ateister,humanister etc.

Om jag däremot kom ifrån en dikatatur- så måste jag få en chans till demokratisk skolning.Jag måste lära mig en ny kultur,jag måste lära mig att leva sida vid sida med sekulariserade kristna,troende kristna,,humanisterna m.m.Jag måste lära mig att här har vi religionsfrihet eller frihet från religion.

Men om någon i det sammanhanget dyker upp och ritar en hädisk hånande och ful bild på det allra heligaste i min tro-hur känns det? Jag tror även där att jag kan förstå hur sårande det känns. Men som jag skrev-jag är född in i en demokrati där man får säga det mesta,även fula saker.Och jag är född i ett land med religionsfrihet-där även folk utan religion finns.Jag är väl skolad i att kunna hantera en sån sak.

Hur vist är det att provocera,såra och utmana med såna teckningar? Är det det visaste sättet vi svenskar har att "försvara yttrandefriheten"? Jag skäms inför mina muslimska trosfränder.Den där provokationen känns inte rättvis,inte snyggt,som ett slag under bältet.

Och sen är vi förvånade över att någon som hamnar i fel drivbänk -där man driver fram fanatiker- slår tillbaka.

Den där dialogen tycker jag du ska spinna vidare på.Det vinner vi alla på.Men skippa säpo i det sammanhanget.

Krister Kronlid: Ett av de bästa inlägg någon någonsin skrivit på min blogg. Stort tack till dig Gunborg! / mvh. Krister
Tack själv-jag har bara spånat lite.

Jag har ett tips jag glömde bifoga med tanke på dina ord om dialog.

Den kristna vänstern- Broderskaparna- som finns inom Socialdemokraterna håller ju nu på att öppna upp för muslimerna.Det kanske du redan vet?Har för mej att dom tänkt kalla sig för "Den troende vänstern".

Jag är inte medlem-men funderar på att ansluta mej just för den här iden.Jag har följt dom via nätet och tidning ganska länge.Där finns dialogen.Du kan ju ta dig en titt-mycket intressanta tankar.

Vi människor må ha olika trosuppfattningar.Eller icke trosuppfattningar.
Men vi är MEST lika. Ha det bra !
Krister Kronlid: Jag är medlem i Broderskaparna!
Gunborg har kanske inte förstått att det är en milsvid skillnad mellan att rita enkla karikatyrer eller att tycka att det är ok att döda oskyldiga människor?

Alla kan vi bli kränkta men det som skiljer oss åt är att vi normala tar det för vad det är då, en provokation eller som ett motargument. Har man en stark och väl motiverad åsikt och övertygelse så är det nog inte så svårt att argumentera mot meningsmotståndare och hitta bättre argument som underbygger ens egna argument. Våld är till för de som saknar argument.

Det finns inga ursäkter. Taskig uppväxt, fattigdom och alienering kan få många till att bli kriminella för att kompensera materiell brist. Det kan vara förståeligt.

Det finns dock inget som med automatik gör att en arbetslös och fattig person skulle sakna medkänsla och empati vilket dessa religiösa dårar uppvisar. Dessa fanatiker bryr sig inte ett sk-t om andra. Jag tror inte det är samhällets fel.

Det handlar om värderingar och respekt för medmänniskor. Du har ingen som helst rätt att ta till våld för att du inte tycker att flickor ska gå i skola, att kvinnor inte får bära långbyxor eller för att homosexuella är en styggelse. Det är möjligt att sådana företeelser är kränkande för dessa fanatiker men deras övertygelse är också kränkande för mig som tror på medmänsklighet och humanism. Men varför skulle jag ta till våld för att de i sin tur kränker mig?

Vi måste kunna föra fram vår avsky för sådana yttringar utan rädsla för att "kränka" dem. Kan de inte ta det så får de acceptera att vi har den policyn att vi står upp för alla människors rätt och att vi inte ger dem rätt att förtrycka andra.

Sen är det helt rätt att skilja på sekulariserade muslimer och fanatiska islamister. Det är väl ingen som egentligen belastar alla muslimer för idioternas fel och brister även om det finns de debattörer som hela tiden kör med floskeln om att vi inte ska ställa grupper mot grupper och skapa " vi och dem"-känslor.

Tvärtom, vi måste skilja grupperna åt. Vi måste peka ut fanatikerna. Vi måste ställa ansvariga till svars för vad de gör. Det är enda sättet att säkra att inte hela kollektiv skuldbeläggs.

Alltså: sluta hymla, tala klarspråk. Vi måste visa vad vi tycker är rätt och vad vi inte accepterar i ett samhälle byggt på respekt för oliktänkande och med demokrati som grund.

Det bästa sättet att motarbeta extremism är att visa civilkurage, inte undfallenhet av rädsla för att "kränka". Normala människor blir inte kränkta av sund medmänsklighet.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM