TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

SvT hetsar på i drevet 
SvT har under hela den 18 januari 2016 på ett otillständigt sätt sökt smeta ner den Socialdemokratiska regeringen med otillbörligheterna inom Kommunal, se tex Margit Silberstein, Löfven skyddade sin utrikesminister och Mats Knutson, Skandalen ger Stefan Löfven huvudvärk, där Kommunals oegentligheter varvas med Wallströms lägenhet på ett insinuant sätt. Margit Silberstein och Mats Knutson har båda förutom Public Service hela karriären knuten till borgerliga tidningar och den sistnämnde är gift med ett styrelseproffs i ett flertal svenska storbolag. Deras kommentarer är därför inte professionellt undersökande utan man ser ty7dligt att de utformats för att delta i det borgerliga drevet. Denna nedsmutsning har i något mindre proportioner fortsatt.


Osann och osaklig nyhetsförmedling
Än mer skandalöst har SvT hanterat utrikesminister Margot Wallström och hennes hyresaffär beträffande en tillfällig 2rok övernattningslägenhet, då denna både i alla nyhetssändningarna den 18 januari och i redogörelsen på hemsidan direkt sammanblandats med otillbörligheterna i Kommunal. Hennes bild publiceras under rubriken Skandalen i Kommunal - på liknande sätt i nyhetsprogrammen - och varvats med sexshower, spritnotor, lyxkrogar och systematisk utdelning av lägenheter till förtroendevalda . Vinjetten här nedan kvarligger fortfarande på SvTs hemsida.


Är det seriös nyhetsförmedling att påstå att Skandalen i Kommunal har samband med Margot Wallström?
På Svts hemsida http://www.svt.se/nyheter/5909306 finns detta fortfarande, trots att det upprepade gånger påpekats denna skandalösa nyhetsförmedling både för Rapport, Aktuellt, SvTnyheter och ansvarig utgivare.  Först i dag 20 januari någon gång efter     kl 12 byttes Margots bild ut medan fetstilta texten i det röda är densamma.

 

Skandalen inom Kommunal

jk

Fackförbundet Kommunal har vid flera tillfällen hyrt ut sin lyxkrog till spritfester. Det har även avslöjats att Kommunal delat ut lägenheter till ministrar – som Margot Wallström.

 

Under denna vinjett anges nästan 100 olika artiklar, varav ca ¼ del kan röra Margot Wallström, bland de sistnämnda kommentarer från Silberstein, Knutsson, Batra och Tobé. Återstående ¾ delar rör den verkliga skandalen inom Kommunal med lyxkrogar, spritnotor, porrshower, avgångskrav på Kommunals förtroendevalda, besvikelsen bland Kommunals medlemmar. Under denna vinjett fylls också dagligen på med nyheter om skandalen i Kommunal, varvade med uppgifter om hyresaffären.


Är det SvTs uppgift att delta i ett borgerligt drev?
Hel uppenbart är att SvT genom sin nyhetsförmedling smetat ut Kommunals skandal på både utrikesministern, statsministern och den socialdemokratiska regeringen. Man har helt enkelt genom detta deltagit i det borgerliga drevet och gett åhörare och läsare en grovt missvisande bild av vad verkligen skett. Därmed har man grovt förbrutit sig mot sin objektivitetsplikt.
Det hör också till saken att inte en enda kommentar i SvT och på dess hemsida har präglats av ett försök att ge rimliga proportioner, vilket t.o.m. flutit in i SvDs debatt, se professorn i systemvetenskap, Stockholms Universitet, Harald Kjellin, ”Brist på proportioner i drev mot Wallström”.


Det är helt uppenbart några som tjänar på att Socialdemokratiska regeringen försvagas
Jag menar naturligtvis inte att Margot Wallström skall behandlas annorlunda, men när man genom en hätskt oproportionell och osaklig nyhetsförmedling försöker lägga hinder i hennes värv för Sverige , bl.a. att hävda internationell rätt när det gäller Israel och Palestina och mänskliga rättigheter både i Palestinafrågan och när det gäller Saudiarabien, då blir man upprörd. För hennes del rör det i alla fall bara om en tillfällig övernattningsbostad om 2 rok. Obetänksamt, politiskt litet klantigt, men knappast mer.  Än mer osannolikt är det att det ens skulle kunna vara fråga muta, eftersom mutor är ett otillbörligt sätt att köpa sig fördelar av makthavare och vilka otillbörliga fördelar kan Kommunal sägas ha räknat med av utrikesministern?!  Det är helt uppenbart att det är samma borgerliga hysteriska krafter som ytterst drar i trådarna. Public Service borde stå över sådan påverkan.Kan bara hålla med på allting.Läs dagens Aftonbladet och Mats Svegfors inlägg på Debatt,bland det bättre jag har läst på år och dar.


Bo Widegren: Tack för dina tips, som jag behandlat i ny blogg!
Hej,
Man ska vara försiktig att anklaga media att gå politikernas ärenden. SD är ofta ute och hävdar just detta. I detta fall ska man komma ihåg att "drevet" startades av Aftonbladet. Dvs den tidning i riksmedia som står S närmast. SVT skapar ingen ny information iom sin bevakning, den länkar bara vidare.
Men problemet är inte SVT, det är den osunda kopplingen mellan LO och regeringen. LO ska vara starkt och företräda arbetare i olika förbund inom LO. Men LO ska vara oberoende så att de kan föra fram sin talan även när S är i regeringsställning. Och S ska vara ett oberoende parti. Om så hade varit hade med stor sannolikhet inte Wallström suttit i en, av kommunal ägd, lägenhet i centrala Stockholm. Då hade Wallström inte varit en del av drevet. Så enkelt är det. Sedan har det visat sig att kontraktet är skrivit så att M Wallström kan hävda besittningsskydd. Tvärtemot vad du skriver. MEn att skjuta budbärare rär enkelt.


Bo Widegren: Vid din kommentar angav du inte epost som jag angett överst, därför borde jag bar raderat den. Kommentaren ger emellertid mig tillfälle att förtydliga.
Det är klart att man skall vara försiktig att säga att media går politikers ärenden. Men man behöver inte vara rädd att påpeka när sådant föreligger. Rädslan att likna SD är tagen ut luften och lika fånig som att säga vi skall inte bygga autostrador därför att Hitler gjorde det.
Din inställning till SvT som "länk" är säregen men naturligtvis borde media inte skapa nyheter men det är faktiskt fallet vid drev.
Din borgerliga inställning avslöjas när du talar om LO och S-regeringen. Det är klart att LO skall driva på och komma med egna förslag, t ex anmoda S att storsatsa på strukturella investeringar som skedde för någon tid sedan. Vad borgerliga inte fattar är att LO och Socialdemokratin är två grenar på samma träd, arbetarrörelsen. Att S är oberoende visar just investeringsexemplet, då Magdalena Andersson kallt avvisade LOs propå för att nu i flyktingskrisens tid börjat tala om att låna och underbalansera budgeten.
SvTs journalister tycks bara ha borgerliga media som källor och ramberättelse. Och någon enstaka gång släpper in Göran Greider eller Nina Björk som välbehövlig motvikt. Nu är detta just bara en borgerlig politisk sfär. Det snedvridande i detta är att därigenom får borgerligt kapitalistiska intressen en genväg till tolkningsföreträde, som Public Service borde stå opåverkat av. Anstränger man sig det minsta så finns det i det begränsade antal vänstertidningar som finns kvar en helt annan vinkling. Typexemplet för denna “dolda agenda” är dagens inslag om Margot Wallström. Man utgår från borgerliga medias försök att driva fram en skandal kring Wallström. Och man gör det gediget genom att gå tillbaka i tiden och antyda att Wallström haft “svårigheter redan tidigare”. Det är faktisk ingen muta när intresseorganisationer inom arbetarrörelsen ser till att deras ministrar eller högre förtroendemän får hyra lägenheter i rörelsens egna hus för att kunna delta i arbete i Stockhom eller annan storstad. Det är faktiskt inte mer märkligt än när borgerliga privatvärdar eller organisationer inom den privatkapitalistiska sfären hyr ut lägenheter till ministrar, journalister, förtroendemän eller direktörer; det är bara det att på den kanten brukar det handla om gåvor i miljonklassen. Jag hänvisar till vad moderaten Mats Svegfors skrev för några dagar sedan på Aftonbladet Debatt När han skriver att Jakten på Wallström är direkt oanständig http://www.aftonbladet.se/debatt/article22122673.ab och vad Jan Guillou i samma tidning skrivit om Man kan fråga sig om Wallström ens kunnat ordna drevfritt boende http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article22140403.ab och slutsatsen att Sverige har erkänt Palestina som första EU-land, Margot Wallström har gjort försiktiga påpekanden om Israels utomrättsliga avrättningar och hon har med rätta kallat ­Saudiarabien för en medeltida ­regim. Allt detta retade liberalerna (och tydligen dig?)till vansinne. Men i stället för att ­bedriva politisk opposition valde d­e den enklare ­vägen att krypa ­bakom den liberala pressens drevmaskin. Det var inte bara lättare. Utan också fegare. Man kan då bara fråga vad du med din kommentar efterfrågar med. Är det mer borgerlig “objektivitet”?
När det slutligen gäller Aftonbladet så drivs den till 91 % av borgerliga intressen genom en norsk storkapitalist medan 9 % ägs av arbetarrörelsens organisationer, vilket berättigar dem att tillsätta ledarredaktionen. Detta medan Jan Helin redan vid Juholtdrevet visade vad det var för intresse han var närmast.
Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM