TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Invandring är en lönsam historia
Från politiskt håll i Sandviken var man enig om det humanitära och behjärtansvärda i att ta emot flyktingar, men kostnaden har varit ett debattämne även utanför fullmäktige. Nu är det klarlagt att Sandvikens kommun tjänar över 500 miljoner kronor årligen på de utomlandsfödda personer som bor i kommunen . I artikel frågar man sig om Sandviken är ett specialfall? Nej, svarar man och hänvisar till Statistiska centralbyråns uppgifter på andelen utrikes födda inom olika yrken uppgår till 30 – 40 procent i flera yrkeskategorier. Det svenska samhället skulle kort sagt inte klara sig utan invandringen. För Sandvikens del innebär det att vi växer ekonomiskt eftersom nettoinvandringen är positiv.

hj 
Internationella resultat bekräftar: invandring är lönsam!
En stor undersökning av OECD bekräftar dessa resultat och visar att invandrare betalar mer till samhället än de får tillbaka . Med andra vinner samhället på invandring även med beaktande av migrationskostnader. Även SvD konstaterar att invandring ger ekonomisk vinst för Sverige. Immigrantinstitutet har direkt försökt fastlägga kostnader och vinst http://www.immi.se/rasism1/kostnader.htm. Se också Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt i DN http://www.dn.se/debatt/snedvriden-bild-av-invandringen/.


Invandring nödvändig för Sverige och ger i vinst dubbelt upp
När Sverigedemokraterna talar om att man kan spara 152 miljarder på invandring, tydligen företrädesvis anhöriginvandring så bortser man, förutom en grundläggande humanistisk solidaritet med nödlidande, med Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner. Det är självklart att det är öäavsevärda kostnader för stunden i ett generöst flyktingmottagande men på litet längre sikt så innebär immigrationen
• både nödvändighet för att det svenska samhället skall fungera
• en långsiktigt ekonomiskt vinst som enligt experter lär uppgå till dubbelt mot kostanden


Sverigedemokraterna har bara en fråga!
Har man denna humanistiska och ekonomiska bakgrund klar för sig så undrar man över skälet till att Sverigedemokraterna sänkt en budget som skulle gett ökade resurser till skolor, äldreomsorg, sjukvård och sänkning av skatt för fattigpensionärer. Man struntade helt enkelt i dessa vallöften därför att S-budgeten också gav utökade medel till ett anständigt flyktingmottagande. På deras hemsida finns ett stort antal andra politikområden nämnda, men inte minst argumentationen i samband med fällningen av S-regeringens budget visade klart att SD är ett ”enfrågeparti”. De t.o.m. säger att de kommer att fälla varje regering som inte anpassar sin politik efter deras önskemål om en nedskärning av kostnaderna till invandring. Helas deras politiska mål är alltså fastlagt till den enda frågan om sänkta kostnader för invandring.


SD är ett neofascistiskt parti, men finns det bättre argument?
Statsministern Stefan Löfven  säger att SD är ett neofascistiskt parti som vare sig respekterar människors olikheter eller Sveriges demokratiska institutioner. lkEnligt definition är fascister ofta ultranationalister och är rädda för ”andra inflyttade inslag”, svartmålar gärna andra religioner eller folkslag och respekterar varken demokrati eller parlamentarism, som beskrivs som något degenererat. Åsa Romson tycker inte att det är en felaktig beskrivning av SD . Mattias Karlsson må vara smord i munnen, men är det inte just dessa egenskaper han i neutrala ordalag tillskriver partiet? Neofascister är därför ingen dum beskrivning. Kanske än bättre: främlingsfientligt parti med fascistiska rötter. En fråga är dock om sådan beskrivning leder framåt. Jag tror att det är bättre att peka på vad SD röstade bort, nämligen stödet till skola, äldreomsorg och sjukvård mm.


Återigen finner Allianspartierna gemenskap med Sverigedemokraterna
Allianspartierna tycker det är att gå för långt , vilket SD instämmer i . Björn Söder begär en ursäkt av statsministern och följer då Annie Lööfs fotspår . En tidning som inte lyckats någon gång de två senaste månaderna frigöra sig från att vara en lydig husbondens röst är Dagens Nyheter som snedvinklat både ledare och nyhetsmaterial för att undergräva den nya regeringens auktoritet.


Kom upp ur sandlådan, DN
DN toppar i dag när man skall kritisera de egnaKom upp ur sandlådan  men nästan glömmer det för att ge Löfven en känga för att hans ledarstil ”är sdmärkligt vag och famlande, gjort flera dåliga politiska vägval och uppträtt både motsägelsefullt och osäkert”. Och naturligtvis skall han kritiseras för att han följt sitt program och arbetat för inskränkningar av valfriheten i välfärden, för att inte följt friskole­överenskommelsen och ensidigt bjudit in Miljöpartiet till Pensionsgruppen. Och än värre erkänt Palestina osv. Rent oförskämt insinuerar DN att Löfven skulle ha bluffat i Aktuellt:”Stefan Löfven tog en rövare i Aktuellt och gav en tillrättalagd bild av vad som hände vid de där beramade förhandlingsborden”. Kan man som husbondens byracka hamna lägre? Och ledarens uppmaning Kom upp ur sandlådan är väl mest att anse som en självkritik?

Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM