TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Barosso får glassplitter över sig vid demokratikritik
På ledarsidan kritiserar EUs strävsamma piga Annika Ström Melin EU för att man begränsat kritiken av Ungern alltför mycket . José Manuel Barroso hänvisade till grundläggande demokratiska och europeiska värderingar och ifrågasatte om den ungerska grundlagen är ”förenlig med EU-rätten”. Och man kan ju hålla med i det. Också när man får klart för sig att det handlar om riksbankens självständighet och domarnas pensionsålder. Men det märkliga är att Ström Melin som journalist inte hittar fram till begränsningarna i yttrandefriheten och möjligheten att ingripa i media som de nya reglerna i      gUngern medger. Sedan är det naturligtvis svårt för Ström Melin att komma till kärnpunkten, nämligen att det är minst sagt patetiskt när ”kungen av EU” Barroso kritiserar ett medlemsland för bristande demokrati. Det blir ju bara en enda splitterkrasch när flisorna krasar i glashuset över den stackars Barroso. Det märkliga är att Ström Melin såsom själv involverad i EU-kretsar varken hör krasandet eller ser glasflisorna yra. Är det något som utmärker denne koloss på lerfötter är det just det demokratiska underskottet och bristen på insikt om att medlemsländernas medborgare inte får hunsas utan skall få vara med i beslutsprocessen.

 

Äntligen viskar DN om recessionsrisken med Krispakten
Nummer två i DN-konstigheter är huvudledaren. Jag håller med om grundskisseringen Rättvist kreditbetyg . I Europa har politikerna reagerat på att kreditinstitutet Standard & Poor sänkt kreditbetyget för flera euro-länder, bl.a. Frankrike. DN menar att ”Euroländernas usla statsfinanser är ... en realitet och går inte att komma undan. Men parallellt med försöken att göra något åt det problemet måste EU ägna mer kraft åt de frågor som på sikt är avgörande för den ekonomiska utvecklingen.” Det är genom att utveckla den inre marknaden som lösningen ges. Framförallt vill man framhålla en lvarning som finns i Standard & Poors utlåtande, nämligen att krisbekämpning som enbart inriktas på åtstramning gör det ännu svårare för länder med problem att komma ur sina svårigheter. Tänk att få läsa detta i DN, ty vad är det alla vänsterkrafter och en rad ekonomer varnat för såsom oönskat resultat av den hutlösa åtstramning som bl.a. medfört en 35 procentig nedskrivning av löner och pensioner i Grekland och liknande hårda tag i en rad andra medlemsländer? Jo, recession som en direkt följd av att all efterfrågan stryps.


Ändå vill DNs ledarredaktion inte fatta att grundbulten är EURON
Nej, DNs recept är att bygga vidare på den inre marknademn med förslag som skall tas över huvudet på medborgarna. Ja, precis som det mesta i EU, från fördrag till mindre skapelser. Men finanskrisen i Europa har sannerligen inte uppkommit till följd av olika förhållanden i den inre marknaden och inte heller av att myntet heter Euro i vissa medlemsländer. Finanskrisen har sin grund i att medlemsländernas ekonomier och näringsliv – om man bortser från politiska falsarier vid starten av EMU-gemenskapen - är i grunden olika och     äfordrar olika ekonomiska och näringspolitiska åtgärder för att hantera skevheter som då och då uppkommer lokalt.  Alltså: nedgång i industrin i Tyskland fordrar andra korrigeringar än ett blomstrande jordbrukssamhälle i Grekland och Spanien. Svårigheter inom jordbruk och vinproduktion fordrar andra åtgärder än i finsk näringsliv. Men genom Euro-gemenskapen har man avsvurit sig ränte- och penningpolitiska medel att kunna göra korrigeringar. DNs resonemang om ett lyft för den inre marknaden är alltså ett kvalificerat förnekande av verkligheten. DN är tydligen inne på samma linje som direkt efter resultatet av EMU-folkomsröstningen, nämligen att svenska folket och alla andra som vill stå utanför är korkade till gränsen för självdestruktivitet. Hur skulle det vara om ledarredaktionen med politiske redaktören Wolodarski och Ström Melin i spetsen vågade se realiteter?

Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM