TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Barn svälter i skuggan av Akropolis
Barn svälter så att de inte kan gå i skolan!
Arbetslöshetsköerna är långa och bland de unga är hälften arbetslösa!          a
Kyrkan har under de grekiska templen öppnat soppkök för tusentals människor!
150.000 statstjänstemän avskedas.
2500 skolor har stängts och 30 universitetsfilialer.
Socialtjänst och sjukvård minimeras och läkemedel försäljs bara mot kontant betalning.
Tusentals kan inte betala sina banklån och blir vräkta från sina lägenheter

Nyliberal skandal
När Alexandra Pascalidou återvänder till sitt hemland och sin andra hemstad för att skildra krisens orsaker och konsekvenser, är det inte längre samma land som hon lämnade 1975. Det är ett land i fritt fall. Världspressen spekulerar kring katastrofen. Börsvärdet sätts före människovärdet. Hon kskildrar i ett gripande reportage ”Vad är det för fel på grekerna” misären i spåren av de av EU påbjudna åtgärderna. Det handlar inte om ”besparingar” utan om en utarmning av ett helt folk där löner och pensioner sänkts med 35 % och arbetslösheten ökat katastrofalt. Ågärderna är så kraftiga att de slår sönder alla framtidsvisioner, sparande och investeringar. Den statliga egendom skall i sann nyliberal anda säljas ut och i den realisationen kan kapitalisterna göra ytterligare fynd. Detta är inget annat än en skandal. Se programmet .


Demokratisk kris och tilltron till EU i botten
Alexandra avslutar med att detta är inte bara en ekonomisk kris för Grekland, utan en demokratisk kris. Där tilltron till den egna förmågan slås i kras, tilltron till de offentliga organens förmåga att lösa kriser och framförallt tilltron till att något gott kommer ur europasamarbete.                                                  fFör närvarande utspelar sig scener i Grekland som man inte sett på årtionden. Resultaten inte av krig eller naturkatastrof utan av ekonomiska diktat som drabbar folket, inte dem som orsakat krisläget.  Alla dessa drastiska åtgärder är dessutom som att skjuta sig i foten, ty enkelt sagt vem skall kunna köpa något av allt det som Europa producerar om man gör hela befolkjningar fattiga?   

Är det kanske fel med en gemensam valuta
Det kanske inte är relevant med frågan ”vad är det för fel med grekerna?”, i vart fall bara. Man kan ju också fråga sig vad är det för fel på italienarna, leller spanjorerna, eller portugiser, eller irländare, eller fransmän och tyskar också för den delen. Ännu mera fel är det naturligtvis på svenskar och engelsmän som ställer sig utanför. Ingen vågar ställa den enda rimliga frågan: Är det kanske fel med en gemensam valuta när betingelserna är så olika i medlemsländerna?

Råkapitalism

Det är dags att konstatera att EU i sitt fördrag genom den tolkning juristerna i EU-domstolen gett det sätter kapitalets fria verkningar framför sociala rättigheter som arbete, lön och strejk. Merkel och Sarkozy genomdriver också stenhårt svältpaket för Grekland nu, förmodligen också för Italien, Spanien och Portugal. Stor del av Europas befolkning kommer att återföras till svältgränsen medan skolor, sjukvård och omsorg minskas till ett minimum.

                                                                     

Detta är ett brott mot Europas folk.                                                                   ö

Tendensen att rikta åtgärderna mot de fattiga och sälja ut vår gemensamma egendom kan vi också se i Sverige även om det här inte på något sätt går att jämföra. Problemet är att EU styrs av högerregeringar som med alla medel vill sskydda de bemedlades ställning i samhället. Skandalen blir inte mindre för att man talar om att grekerna är lata, precis som det kunde motivera att barn inte får mat och gå i skola, ungdomar inte får arbete, sjuka inte får medicin, äldre hänvisas att tigga på gatan för att få mat för dagen. Nej, frau Merkel och monsieur Sarkozy detta är ett brott mot europas befolkning!

Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM