TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Riksdagsmajoritet vill inte längre ha euron

Under rubriken i dag Krisen fick dem att nobba euron skriver DN i dag: Krisen i Grekland och euroområdet har gjort intryck i på makthavarna i riksdagen. Även i Moderaterna finns nu en stor grupp som säger nej till euron, visar DN:s enkät. I dag är det bara i Folkpartiet som ja-sidan dominerar.
M 57 % ja, 36 % nej och 7 % vet ej
Fp 90 % ja, 5 % nej och  5 % vet ej
CP 16 % ja,  68 % nej och  16 % vet  ej
KD 27 % ja, 60 % nej och 13 % vet ej 
SD 100 % nej 
S  27 % ja, 64 % nej och  9 % vet ej
V 100 % nej
MP 100 % nej
En av de enligt min mening märkligaste svaren är detta med vet ej. Går jag ut på Östra långgatan i Ystad så förstår jag att en del svarar Vet ej. Men riksdagsmän!?  Men det finns alltså ingen majoritet för EMU i riksdagen precis som man konstaterat att det är hos svenska folket.

Partipiskan ven

Det som inte framgår av webbtidningen är Maria Crofts kommentarer i 1papperstidningen under rubriken Partipiskan undanlagd för tillfället. Hon erinrar om att Göran Persson varnade statsråden Pagrotsky och Ulvskog som öppet var motståndare till euron och statssekreterare blev tillsagda att arbete mot emu inte var förenligt med tjänsten. Detta var desto märkligare eftersom en kongress beslutat att det skulle råda frihet i frågan. I KD försökte Alf Svensson tysta motståndare och han förklarade också att orskaen till att de flesta riksdagsmännen var positiva var att de var bättre insatta än de vanliga väljarna! Även i övrigt ven partipiskan och de flesta tveksamma böjde sig.

 

Men inte svenska folket.
Nu sitter resten av Europa med Euron i kris. I dag finns inte en ansvarig ekonom som inte tycker att det är bra att vi står utanför. Någon halvkväden visa från Borg men annars ingen. Vad man brottas med framgår av DNs ledare i dag ”Ryggen mot väggen” .      2Men som sagt Sveriges kloka befolkning sa 2003 nej. Resultatet blev att 82,6 procent röstade och ja-sidan fick 42 procent av rösterna och nej-sidan 55,9 procent. 2,1 procent röstade blankt.

Minns du hur DN och andra media okvädade svenska folket för Nejet?
Maria Croft redogör för partipiskan men jag och många andra som deltog i Nej-arbetet inför folkomröstningen minns att så gott som hela den samlade tidningspressen, borgerliga som socialdemokratiska, hånade oss som talade för Nej. Vi begrep ingenting trots att vi nämnde riskerna med EMU vid deras rätta namn, nämligen just skuld- 3och finanskris, bl.a. eftersom man frånsa sig räntevapnet och naturligtvis inte vid kris kunde devalvera. Vi pekade på att det inte gick att ha en gemensam finanspolitik med rimliga sociala förhållanden för människor i så olika ekonomier. Samlade media hånade oss för att vara knäppa, icke pålästa, ja rent av inskränkta. När sedan folkomröstningens drågslag var ett faktum så minns jag ännu DNs ledare som beskrev oss (=svenska folket) som småskurna och dumma. Så det var, Maria Croft, inte bara partipiskan som ven över riksdagsmän utan en hop skribenter spydde sin galla över oss och helt enkelt imbicillförklarade svenska folket. Först några dagar senare lugnade man ner sig och samlade sig inför det faktum att vi i alla fall var en demokrati,  dvs att väljarna faktiskt bestämde. Men det är också därför som folkomröstningar har så dålig klang bland beslutsfattare.

Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM