TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Plötsligt i strålkastarljuset: pengarna försöker styra forsknings- och yttrandefrihet
I plötsligt strålkastarljus ser alla hur det egentligen fungerar. SNS rapport Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svenskt välfärd?  las fram av SNS forskningschef Laura Hartman. Hon summerade i DNdebatt ”Privatiseringar i välfärden har inte ökat effektiviteten” . Det blev ett ramaskri från Näringslivsrepresentanter och Urban Bäckström gick och fördömde offentligt rapporten. SNS vd tolkade näringslivsgnyet så att Hartman belades med munkvale, vilket hon tolkade så att hennes forskningsinsats inte var fri utan skulle styras av näringslivet. Jo det är ju så man tänker: betalar vi så skall ingen komma och ta fram obekväma sanningar. Forskningsvärlden protesterade högt. Flera avgick i SNS-ledning och framstående forskare tog avstånd från SNS, allt därför att man ansåg forskningens frihet hotad. Bl.a. skrev Lars Calmfors och andra forskare SNS – har fallit undan för näringslivets påtryckningar. ”SNS ledning har fallit undan för påtryckningar från näringslivet... Man har alltså med öppna ögon vikt sig för intressegrupper i stället för att stå upp för den akademiska friheten.” Detta föranledde SNS att ge vd:n silkessnöret. Summa summarum: Näringslivs- och högerkonspirationen avslöjades och fick stor publicitet därför att den hanterades så klumpigt.

”... tänk på en sak: var inte för vänster”
Malin Ullgren skrev på DNkultur en krönika med anknytning Det som var politiskt korrekt på 1990-talet är numera revolutionärt . Rapporten säger ungefär att vetenskapen än så länge inte ger något stöd för antagandet att effektiviteten och kvaliteten ökar med privatägd vård och omsorg.En rätt mild invändning mot privatiseringspolitiken, eller hur? Ändå tog det hus i helvete. Så pass mycket brann det att Hartman lämnade SNS för att hon vill kunna bedriva fri forskning, vilket tydligen hade blivit omöjligt på SNS. Även statsvetarprofessorerna Olof Petersson och Bo Rothstein har klippt banden till tankesmedjan... Är detta en paranoid tanke? Jag tror inte det. Efter SNS-skandalen... tror jag det ännu mindre. Det som var politiskt korrekt på 1990-talet är i dag revolutionärt. 2011 räcker det att man är lite tveksam till om börsnoterade lvu-hem verkligen är vägen till paradiset för att det ska bli räfst.


Forskarfriheten garantin för att vi får bra beslutsunderlag
I Expressen skrev Leif Pagrotsky: Farligt förakt för forskarnas frihet. SNS, Timbro, Fores, Ratio eller Almega kamoflerar med namnet sitt ofta borgerliga budskap och får därför större tyngd i samhällsdebatten än exempelvis de fackliga organisationerna. De har också genom avdragsrätt mycket större ekonomiska resurser. Resultatet är att samhällsdebatten och granskningen av politiken får en tydlig slagsida, och detta är ett allvarligt demokratiskt problem. I tider av vänsterregeringar balanseras det delvis av regeringsmaskineriets stora resurser, men när regeringen står på samma sida när det gäller att påverka dagordningen i det offentliga samtalet spårar balansen ur helt. Ja, som jag tidigare uttryckte det inverkar menligt på demokratin

Hotet mot forskarfriheten och högerkonspiration är fantasier
Ingen blev egentligen förvånad av vad som i blixtbelysning uppdagades om Näringslivets och Högerns tro på penningens makt över forskningens frihet. Konstaterande detta blir man inte heller förvånad när DNs ledaravdelning som odlar myten att vara fristående liberal publicerar ledaren SNS-rapporten: Ingen högerkonspiration bakom forskningschefens avgång . Erik Helmerson skriver... Svenskt Näringsliv är en lobbyorganisation, så man borde inte bli över sig förvånad när den lobbar... Forskningen måste mycket riktigt stå fri – men då måste den också kunna tåla kritik, även hård, polemisk och ibland rent felaktig kritik. Kritik är nämligen inte samma sak som censur eller munkavlar... munkaveln applicerades inte av ”näringslivet” utan av Anders Vredin, hennes chef. För detta fick han lämna sin post. Ja, därmed var det ju bra och att det skulle finnas en högerkonspiration är tydligen överspända vänsterskribenters fantasier. Och att en journalist med vana att pröva bakomliggande motiv skulle fundera över Vredins motiv är naturligtvis bara dumheter.


Hyckleriets hjältar – borgerliga medias journalister!
Erik Helmerson förnekade högerkonspiration och både Leif Pagrotsky och Malin Ullgren antydde att det faktiskt rör sig om en sådan. Att Erik Helmerson såsom ledarskribent på regeringsorganet DN inte ser det beror ju på hemmablindhet. Jag har ett flertal gånger påpekat att den borgerliga hegemonin i media är en fara för demokratin i det att majoriteten media styrs av samma ideologiska tankegods som högerregeringen. De som skall granskas har betalt sina frånder att göra granskningen. Eller m.a.o. de som har pengar har har köpt sig rätten till mediatorget. Visst finns det journalister som inte låter sig köpas men de tillhör inte mainstream. Det är bara på Tryckfrihetens dag som Högerregeringens och Svenskt Näringslivs förlängda armar hyllar tryckfriheten och yttrandefriheten i högstämda ordalag. Vad man inte ser är att man fungerar som dess välbetalda dödgrävare. Hyckleriets hjältar, varav Erik Helmerson är en.

 

 

I SNS-fallet ville högerkrafterna inte att privatiseringen på stora områden av den offentliga sektorn skulle ifrågasättas. På samma sätt bedriver borgerliga media istället för att granska regeringsmakten en konsekvent kampanj för att skadskjuta Socialdemokraterna inför näsata val – och detta med samma smutsliga metoder som i SNS-skandalen. Högerkonspirationen är sannerligen ingen fantasi den ligger som ett vått täcke över den svenska demokratin.

Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM