TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Brist i fantasi eller mod att se problemen och anvisa lösningar         Göran Rosenberg skriver insiktsfullt om kriserna i Europa och Amerika i dag 12/8 i DN under rubriken Människans verk . Han skriver så klokt: Europa är på väg in i en kris som nog ingen kan föreställa sig konsekvenserna av. Inte jag heller. En tid trodde jag att Europas regeringar och parlament kunde föreställa sig det och göra något åt saken, men för var dag som går verkar det uppenbart att de inte kan det. - De vill och försöker nog men kan inte. Inte därför att det som måste göras är mänskligt omöjligt, utan därför att Europas ledare inte har fantasi eller mod nog att sätta ord på vad som e1måste göras, än mindre förmåga nog att genomdriva det. Den europeiska krisen är européernas eget verk, precis som krisen i USA är amerikanernas, och båda kriserna, alltmer sammanvävda, är ett resultat av människans tidvisa oförmåga att förstå villkoren för samhällets existens.


Vanmakten föder populistiska fantasier och våldsamheter                Göran Rosenberg talar om risken för att statsledarnas brist på förståelse och mod skall ge plats för vanmakt. Men också att risken för att vanmakten ska föda mera lättförståeliga populistiska, främlingsfientliga och sjukliga fantasier om att befria samhället från den ena eller andra syndabocken. Vi ser också, som exempelvis i Storbritannien, hur detta manifesterar sig i okontrollerbara utbrott av blint och destruktivt våld hos människor som varken förstår samhällets villkor eller ser sig ha något att vinna på att göra det. Härutöver finns det all anledning att också peka på de desperata demonstrationer av hundratusentals fattiga människor som överallt blir utsatta för de politiska ledningarnas ensidiga försvar av bankernas och de rikas rätt.


Är en gemensam finanspolitik lösningen på EURO-problemen?       Göran Rosenberg fortsätter så klokt: Mot vanmakten, verklighetsföraktet och samhällsförstörelsen har människan inte så mycket annat än sin fantasi och sitt förnuft att sätta. Fantasin att föreställa sig samhällets möjligheter, förnuftet att ständigt pröva möjligheterna mot erfarenheterna för att bättre förstå villkoren... Men man har alltför länge låtit fantasi och förnuft glida isär... Amerikanerna har alltför länge tillåtits leva i den verklighetsfrämmande fantasin att världsmakt och välstånd kan byggas på kredit. Och så långt är man beredda att hålla med men tyvärr är slutklämmen  inte lika välgrundad: Européerna har alltför länge tillåtits leva i den verklighetsfrämmande fantasin att ett samhälle kan ha en gemensam valuta utan en gemensam finanspolitik.


EURON och EU symboliserar i dag fattigdom för många medlemsländer Nyheterna talar om kriser i Italien, Grekland, Portugal, Spanien, Irland, Frankrike. Och för att få lån från EU och Internationella valutafonden, IMF så måste de lånande genomföra omfattade besparingsprogram. Senast var det i eu3Portugal. Det rör sig bland annat om kraftigt höjda momssatser, sänkta löner och stoppade infrastrukturprojekt. Samtidigt ska 300 skolor runtom på landsbygden stängas för att spara pengar. Besparingarna är ett krav för att Portugal ska få ytterligare lån. I Balticum och Grekland genomfördes drastiska nedskärningar i den sociala sektorn. Allt detta innebär att de sämst betalda, de i sämst bostäder, de med sämst hälsa, de med lägst utbildning används för att få den ekonomi på fötter som Euroexperimentet är skuld till. EU och Euron kommer att symbolisera fattigdom, begränsningar och utanförskap, vilket kommer att få stor betydelse för EUs möjligheter att överhuvudtaget överleva.


Nu åter till frågan om möjligen Euron i sig är verklighetsfrämmande? DNs ledare Städa ut det gamla antyder att man inte fattat ett smack, nämligen att den politska ledningen faktiskt skapat den vanmakt som nu tagit sig våldsamma uttryck. Och i SvD har en knäpp frilansande journalist Axel Nygren gett lösningen ”Englands unga lider av Robin Hood-komplex” . Nygren summerar: många av londonplundrarna har en felaktig verklighetsbild - ett Robin Hood-komplex. Att bo granne med överklassen i Londons sociala lapptäcke och att glo på pengahyllande teve har gett dem en skev bild av vad de har rätt till. Men Nygren har inte upptäckt trots att han bor i ett av Londons fattigaste distrikt hur de djupa sociala klyftorna i landet - även om de inte kan ursäkta våld – genom just dessa orättvisor bidrar till det explosiva läget. Aftonbladet skrev initierat Bråkmakarna är inte hela svaret  Högerregeringen i Sverige bäddar för neddragningar  . Statsvetaren Niklas Bremberg talar om politikernas feghet att inte försvara Euron . Professor Flam och docent Verdin, både med ämnet ekonomi, talar om att krisen inte är Eurons utan EUs och Sverige följdriktigt skall ställa sig bakom detta med stabiltetsfonden.


Bakbinder Euron politikerna – m.a.o. är krisen i Europa Eurons fel?   Man kan konstaera att svårigheterna inte bara drabbat länder som ”fuskat med ekonomin” som Grekland och i viss mån Italien och Frankrike utan även ekonomiskt stabila länder med stadgad ekonomisk disciplin så som Spanien 45och Irland. Genom Eurosystemet har de enskilda medlemsländerna avsvurit sig penningpolitiken med räntevapnet för ekonomisk stabilitet. Penningpolitiken och ränta sätts nu såsom en slags gemensam nämnare för högindustriella länder som Tyskland och agrara distrikt med bräkande getter i spanska bergen och vinodlingar i Grekland. Är det någon som är förvånad att det inte funkar? Nej, tydligen inte...


EU-skeppet går på grund om man inte har mod att upplösa EURO!     För att förbättra läget så vill man nu ha gemensam finanspolitik! I praktiken innebär det ingenting annat än att alla medlemsländer skall stöpas i samma gram trots helt olika faktiska ekonomiska förhållanden. Detta kommer att innebära att tyska tankar kommer att reglera hela europaområdet trots att de knappast passar för att utveckla ett näringsliv varken i Norrland, grekiska inlandet eller på Irland. Det fordras helt enkelt att dessa penning- och finaspolitiska överväganden görs närmare de faktiska omständigheter som skall regleras och påverkas. Den mest verklighetsfrämmande fantasin i dag är den som politiker, många ekonomer och tidningar odlar, nämligen skenbilden av ett fungerande Euro-område. Att driva på dessa tankar kan också komma att få hela EU-skeppet att gå på grund. Men mod att se detta har ganska få och då får man slåss mot prestigefyllda tuppar.

Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM