TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Socialdemokraternas postpolitik – utan anknytning till ideologi
Funderingarna är många inför det nya året. 2010 innebar en förlust oss Socialdemokrater och med väljarnas goda minne en fortsatt utarmning av folkhemmet. Började läsa Klas Gustavssons bok Socialismens liv efter döden, 2004. Boken kretsar enligt förordet kring det trauma som all vänsterdebatt har att bearbeta och ta sig ur. Det handlar om socialismens död. Han menar att postmodernismen, som inte kom in från höger utan vänster, har utmanat politiken överhuvudtaget och därmed – teoretiskt – undergrävt möjligheten till en kritik av makten. Det är ur den synvinkeln man måste förstå de senaste årens förnyelsedebatt...  inom i synnerhet socialdemokratin. Denna nya socialdemokratiska politik kan beskrivas som en postpolitik. Alltså som en politik som inte längre har någon koppling till vare sig ideologi eller begrepp som makt, frigörelse eller förtryck.

Den postpolitiska vänstern har tappat kritiken av klassamhället
Tappar man kontakten med värderingar som frihet, jämlikhet och solidaritet ger man upp kritiken av det kapitalistiska klassamhället och slutar beskriva ett alternativ till detta. Om detta är sant är det alltså så att vår alternativa berättelse till Högerregeringens helt enkelt saknades i valet 2010 eftersom vi tappat våra värderingar! Socialismen kan inte reduceras till ett knippe värderingar utan skall beskriva en alternativ samhällsordning bortom dagens förtryckarstrukturer, en berättelse. Den viktigaste uppgiften för dagens vänster handlar om att kunna förstå, kritiskt analysera och formera motstånd mot de maktstrukturer som genomsyrar vårt samhälle. Det handlar inte om revolution utan en omvandling av tänkandet som inte får reduceras till en paroll, en jargong utan ges faktisk innehåll.


Självkännedom leder till gemenskap
Man kan ifrågasätta om en obegränsad frihet, som högermåsen på den blå himmeln, i en samhällsorganisation som vår kommer i motsats till demokrati. Hur skall friheten begränsas så att den enes frihet inte inskränker den andres? Är solidariskt tänkande, socialism då en bra utgångspunkt? Läste i DN Olof Lagercrantz 10 år gamla dödsruna över vännen Gunnar Ekelöf: ... ett huvudtema hos honom är gemenskap och ensamheten är förutsättning därför. I en dikt ... har han skrivit ”Det som är botten i dig är botten också i andra” (dikten med titeln Jag tror finns i diktsamlingen Färjesång, 1941). Vägen till gemenskap skulle alltså gå genom självkännedom. Det är en förhoppning att de som ser egen vinning som ledstjärna skall börja se mer till allas vinning genom en mer rättvis fördelning av tillväxten. Vi längtar ju alla efter gemenskap och en fråga var och en bör ställa sig är kan en orättvis fördelning av tillväxtens frukter ge god mylla åt sådan gemenskap? Och nu tänkte jag inte bara på direktörer som bor i slott och har hundrafalt mer i lön än en vanlig löntagare.

Gott Nytt solidariskt år 2011!

Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM