TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Jag kan inte upphöra att förundras över Nordströmaffären. Hur kan man?  Söker man på nätet ”Niklas Nordström +tillväxt” så får man en rad länkar. Ingenstans hittar jag uttalanden av Nordström där han problematiserar tillväxtperspektivet. Jag valde på måfå tre stycken


Krönika i GP 20100824 av Nordström ”Skattevägen är inte möjlig”
Det allra viktigaste för att säkra välfärden är att Sverige har tillväxt. Att endast tala om att dela på jobben som en del inom MP gör eller som på vänsterkanten att det bara är att höja skatterna är inte seriöst och leder oss inte framåt.


Krönika i GP 2010-10-19 av Nordström ”S kan lära av Moderaterna” De rödgröna fick svidande underbetyg i ekonomi. Nu behövs en rejäl omprövning, ... Endast 22 procent av de förvärvsarbetande röstade S i valet. ... För mig räcker det rätt långt att konstatera att om S ska kunna vinna val måste de breda grupperna väljare tro att man har en förmåga att föra en politik som är bra för jobben och tillväxten. Hela idén med Socialdemokratin... är just strävan efter ett jämlikt samhälle. Att genom fördelning och omfördelning av samhällets resurser blir vi gemensamt ett rikare land. Men då krävs en politik som får ekonomin att växa. Nordström pekar också på Moderaternas nystart efter valet som ger konsekvenser i politik och personfrågor och också på s-profiler från norrland och kalmar som gjorde bra val.

Debattartikel 2010-10-28 i Nya Wermlands-Tidningen ”Lär förändring av borgerligheten” undertecknad Niklas Nordström, Tidigare SSU:s förbundsordförande, Rådgivare och partner, Prime PR, vari han pekar på att Socialdemokraterna måste åter visa på sambandet mellan tillväxt och välfärd, mellan ett livskraftigt näringsliv och full sysselsättning. 


Vad Nordström & CO tydligen inte fattar är att det handlar om tillit
Lena Sommestad skriver på sin blogg 21/12 ”Tillit är grunden” . Debatten om Primes lobbying handlar inte om i vad mån Niklas Nordström ”företräder sina egna åsikter”. Det gör han säkert. Vad debatten handlar om är att Niklas Nordström har fått betalt för att driva dessa åsikter. Vad debatten handlar om är att han har svikit det förtroende som vi har rätt att ha på honom som en partikamrat. Det är allvarligt och innebär ett försök att undergräva partiets integritet och självständighet. Tillit är grunden för ett fungerande parti. Jag delar helt denna åsikt men det finns anledning att inte bara nöja sig med detta konstaterande.

Det var en kampanj att visa att S inte förstått detta med tillväxt!
Anne-Marie Lindgren skriver veckoanlys på Arbetarrorelsens tankesmedja
”Socialdemokratin och tillväxten” 20/12  att hon har varit förbryllad över sättet att lyfta fram ett antal framgångsrika socialdemokratiska kommunalråd, som – precis som S-politiker alltid gjort - satsat på samarbete med det lokala företagandet för fler jobb i kommunen. Hon fortsätter: Nu har jag upphört att vara förbryllad, för nu har jag fattat att den här bilden är ett inslag i den kampanj som finansierats av Svenskt Näringsliv och drivits av socialdemokrater anställda på PR-byrån Prime för att göra S ”mer tillväxtvänligt”. Att lyfta fram de här s-kommunerna tjänar två syften: dels att visa att väljarna belönar tillväxtpolitik, dels att fästa bilden av att socialdemokratin i stort, till skillnad från sina kommunpolitiker, inte förstått det och behöver tänka om.


Svenskt Näringsliv vill inte ha politiska restriktioner för tillväxt
Ann-Marie Lindgren påpekar också att vad Svenskt Näringsliv oroar sig för och vill föregripa med denna kampanj är debatten inom partiets yngre generationer närmar sig miljöpartiets. Tillväxt i dag skapar inte bara nya resurser, det förstör också resurser. Det handlar om naturresurser, klimat och miljön i allmänhet, men också om människor: förslitningen av arbetskraften, de allt hårdare kraven på de anställdas tid och de effekter det får för andra delar av livet... Socialdemokratisk tillväxtpolitik kan inte gå förbi frågan på vilket sätt tillväxten skapas. Att kräva hållbar tillväxt är inte att vara tillväxtfientlig. Men det väcker, självklart, frågor kring makten över det ekonomiska livet. Egentligen handlar Svenskt Näringslivs kampanj just om att föregripa ökade politiska krav på sättet att skapa tillväxt. Detta fritt efter Anne-Marie Lindgren och jag tillägger detta var uppenbarligen motivet till att Niklas Nordström/Prime fick fyramiljonersuppdraget.


Fyramiljonersuppdraget: S ska föra en mer borgerlig politik!
I Folket skriver Hans Hjälte i dag 25/10 ledaren ”Svenskt Näringslivs Socialdemokrat”  Jag citerar
Den före detta SSU-ordföranden Niklas Nordström och hans vapendragare har haft som mål att partiet ska föra en mer borgerlig politik, det vill säga ta ytterligare några steg åt höger, bland annat genom att acceptera avdragsrätt för så kallat hushållsnära arbetet samt bygga ut kärnkraften. För att driva dessa och andra frågor som ligger i kapitalets intresse så valde de alltså att ställa sig på Svenskt näringslivs lönelista. Det gav väl klirr i plånboken, men var kanske inte så välbetänkt. Niklas Nordström tycks själv inte förstå att han gör något fel när han går i sold hos SN: ”Ingen partivän behöver frukta att jag står och säger saker som det är någon annan som tycker snarare än jag själv. I detta avseende kan jag vara både ärligare, öppnare och mera konsekvent i min konsultroll än den kan vara som företräder ett parti eller en koalition.” Den som en gång valt arbetarrörelsens politiska och ideologiska motståndare att betala för att syssla med politiskt PR-arbete har naturligtvis förlorat allt förtroende inom arbetarrörelsen.

Nordströms förklaring
Niklas Nordström förklarar sedan varför han valt att låta SN finansiera hans politiska verksamhet: ”Genom att misskreditera de som vill förnya socialdemokratin och återigen göra tillväxt och vidgade ekonomiska möjligheter för alla till en paradgren för socialdemokratin flyttar man debatten till att handla om andra frågor än de stora och principiella vägvalen”. Detta är bland det dummast jag hört. Av flera skäl. Frågan är vem som försöker misskreditera vem?


S har bedrivit en framgångsrik tillväxtpolitik
Niklas Nordström ger en lögnaktig bild av Socialdemokraternas inställning till ekonomisk tillväxt. Socialdemokraterna är det parti som har stått för en mycket framgångsrika tillväxtpolitik, medan de borgerliga partierna ständigt har misslyckats med att skapa ekonomisk tillväxt då de hamnat i regeringsställning. Under den senaste socialdemokratiska regeringsperioden från 1994 till 2006 växte Sveriges bruttonationalprodukt med över 40 procent. Sverige var därmed ett av de OECD-länder som hade högst tillväxttakt under denna period. Det handlar därför inte om att Socialdemokraterna måste återvända till någon tillväxtpolitik. Ett sådant påstående är att blanda bort korten.

SNs tillväxt recept exkluderar miljösatsning, hållbarhet och sund arbetsmiljö
För den som tror att Svenskt näringslivs vurm för kärnkraft och för subvention av lågproduktiva arbeten, samt sänkning av de lägsta lönerna är ett tillväxtrecept är det naturligt att man ansluter sig till den borgerliga politik som Svenskt näringsliv förordar. Detta recept har dock aldrig varit socialdemokratisk tillväxtpolitik... Det som gör mig mest upprörd är att Svenskt näringsliv, Niklas Nordström och PR-byrån Primes främsta mål har varit att vrida klockan bakåt, att minska betydelsen av att satsa på en grön omställning. När Svenskt näringsliv talar om tillväxt så sätter man ekonomisk utveckling i motsatsställning till miljösatsningar. En ekonomiskt tillväxt som medverkar till att förbruka jordens resursers är inte långsiktigt hållbar. Däremot kan man kritisera Socialdemokraterna för att de länge har haft en naiv syn på vad som är tillväxt, därför att man har bortsett från att en del av det som kallas tillväxt egentligen handlar om ödeläggelse av jordens resursers och exploatering av människor. Det finns nu en begynnande kritik av detta tillväxtbegrepp inom arbetarrörelsen. Svenskt näringsliv ser det som ett hot...
Jag delar helt Hans Hjältes kritik av Primeuppdraget och ser att både han och Anne-mari Lindgren är överens om det onda uppsåtet.Väl skrivet Bo! Det går inte, som tyvärr vissa partikamrater vill, att sopa denna sjaskiga affär under mattan. I stället måste vi en gång för alla lyfta fram vilka trojanska hästar vi har i våra led och gå till en kraftfull motoffensiv.


Bo Widegren: Tack Bengt, nej det verkar ju också som om man förnekar sjaskighetebn i detta och den utförsåkningen tror jag slutar illa. Men vi får inte glömma att ge innehåll i vad vi vill att tillväxten skall bestå i.
Jag tror att denna fråga är viktig. Lite av en vattendelare. Att ha rent mjöl i påsen blir allt mer angeläget eftersom dessa "karriärpolitiker" i hög grad formar den politik som vi bland valboskapen ska rösta på.

För mig personligen har detta varit ett större hinder för mitt engagemang i partipolitiken - att konstatera att motivationen för många ledande politiker (i alla partier) snarare synes vara omsorg om den egna karriären än ett ideellt engagemang för en bättre framtida tillvaro.

Kanske är det socialdemokratins ödesfråga, att rensa ut alla små klättermöss som fingerfärdigt masserar fram sin egen karriär ur den politiska degen. Det gänget, som har kritiserats som den nya adeln, har skadat partiet ideellt med sin nepotism, sitt ryggdunkande och sin egennytta. Det är ett ovälkommen bieffekt efter partiets många år av makt och inflytande.

Det är som om bara hälften av debattörerna uppfattar att just detta är huvudfrågan - inte hur vi ska ha det med tillväxten.

För att vinna väljares förtroende kan man nog hysa flera olika tankar om just tillväxt, men när det gäller integritet, hederlighet, meritokrati och transparens så finns det bara en väg att gå, tror jag.


Bo Widegren: Lasse, vad roligt att du läser mig ibland. Och vi är ju helt överens om detta med att hederlighet och integritet är en bas som vi alltid måste se till att stå på.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM