TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Tillväxt är bra men vilken tillväxt?

Vi är överens om att tillväxt är bra bara vi inte talar om vad vi menar med tillväxt ty då blir det ju inte lika stor enighet.  Det finns de bland högerregeringens tillskyndare som anser att tillväxt har ett ett egenvärde oavsett hur det drabbar andra värden i samhällsutvecklingen.  Bara vinsterna ökar.  Det ger nämligen utrymme för fantasilöner för direktörer och bonusar för toppskikten.  Löntagare är ju de som måste ha en samhällsekonomiskt ansvarsfull position så att företaget går bra.

 

Kan man skita i okontrollerad tillväxts följder?

Det finns de som skiter hur tillväxten smutsar ner och utövar rovdrift på både begränsade tillgångar och människor i hanteringen.  Framförallt finns det de som anser att demokrati ger fullständig frihet för näringslivets ledare att bestämma allt och som tycker att ekonomisk demokrati är "kommunistisk".  Och det här med att ta ett globalt ansvar när man resonerar om tillväxt är nästan svårt i vilket läger man än befinner sig. 

 

Tillväxt på mänskliga och demokratiska villkor

Jag tror visst att det finns tillväxt på mänskliga och demokratiska villkor.  Men en sak är jag säker på att det är ett resonemang som jag inte får betalt av Svensk Näringsliv för att föra ut.   Jag håller just nu på att läsa Wigfors.  Vad jag förstår brottades han hela sitt liv med frågan om frihet och demokrati. Demokrati och vad med det följer ger ökad frihet för fler medborgare.  Högern hade ju länge måsar som symbol för den frihet de ville ha.  Och kapitalisterna har alltid talat om frihet i form av bort med alla regleringar och bort med krav på arbetsgivarna att hålla en hyfsad arbetsmiljö. 

 

För att öka måste friheten förenas med jämställdhet och ansvar

Men högerfrihet minskar ju friheten för de stora massorna och blir därmed kontraproduktiv för ett samhälle som strävar efter demokrati som ger fler frihet.  Härav drar Wigfors (och jag) slutsatsen att frihet blir en fara om man inte samtidigt ställer krav på ökad jämlikhetoch ansvar. En nyliberal frihet blir ytterst ohållbar i en demokrati om man har minsta krav på rättvisa. 
  

Och det är samma sak med förnyelse och tillväxt.  De blir gökungar i det demokratiska boet om de inte förenas med krav på jämlikhet.  Tycker du exempelvis att direktörernas sätt att ta för sig lönemässigt är jämlikt jämfört med löntagarnas lönerörelse?   Eller att vissa skall tjäna storkovan på allmän sjukvård och omsorg eller utbildningen av de unga? Är det en sådant tillväxt och frihet vi vill ha?

 Men den enda frihet du har att erbjuda de stora massorna är att de ska ha friheten att göra som du vill att de ska göra.

Jag ser demokrati som en process. Det är den process vi använder för att besluta i frågor där vi inte är överens men ändå måste fatta ett gemensamt beslut.

Jag tror att du dels ger det gemensamma beslutsfattandet ett egenvärde dels så ser du demokrati som det samhälle du vill ha inte som en process som kan leda till olika resultat beroende på vad människorna vill.

Det är jantelagens och kollektivismens fula tryne: Att det på något sätt skulle vara bra att vi tvingas vara lika.

Det är mer än lite ironiskt att S invandringspolitik som väl bl.a. har haft som uppgift att förse S med nya väljare har gjort det omöjligt att försvara att vi ska vara lika:

"Vi gillar olika", betyder att det inte längre är bra att vara lika. S trodde sig säkert säkra sin maktbas men i själva verket bidrog S till att erodera den. För är det ok att vara olika, då kan det inte längre vara ok att tvingas vara lika.

Vill S vara relevanta så måste S hitta en definition på jämlikhet som inte handlar om att vi ska göras lika.

Det är inte vänstersossar eller högersossar som ska uteslutas. Det är Jante som måste förvisas ur den Socialdemokratiska mentaliteten.
Bo Widegren: Du utgår från ditt enkelspåriga resonemang om att jämlikhet = att vi alla skall tvingas vara lika. Det är en slogan som förts inom högern ända sedan vi kämpade för lika rösträtt, alltså snart i hundra år. Och denna parallell blir ju klnappast fräschar av att hävdas i dagsläget.

Om du hade läst innantill bl.a. det som jag har med fetstil, nämligen "...förnyelse och tillväxt. De blir gökungar i det demokratiska boet om de inte förenas med krav på jämlikhet. Tycker du exempelvis att direktörernas sätt att ta för sig lönemässigt är jämlikt jämfört med löntagarnas lömnerörelse?" Då hade du fattat att jämlikhet handlar om att det är omoraliskt att vissa skaffar sig förmåner spm inte står i rimlig proportion till deras insatser. Det handlar alltså inte om att stöpa alla lika utan att perspektivet måste vara ett mer jämlikt perspektiv på hur resurserna fördelas i samhället.

Jag tror att du som politiskt terrorist myclet väl fattar denna skillnad men försöker använda min blogg som en annonspelare för högerintressen; Det är ju gratis och dina uppdragsgivare slipper då betala för infiltratiomnen.

Härmed är diskussionen med dig avslutad.
Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM