TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Nordström sanningshalten av ABs påståenden

I går skrev jag om att Nordström svarar att vad AB sagt är sant och det står jag för! - Är det bra med det?  och tyckte det var anmärkningsvärt att Nordström och hans PR-kolleger inte talat om att deras uppdragsgivare var just Svenskt Näringsliv samt att detta var oetiskt. Samma reflexion gör Daniel Suhonen i dagens Aftonblad/Kultur under rubriken En trojansk häst i arbetarrörelsen . Han skriver om att att kända socialdemokrater betalats av Svenskt näringsliv för att vrida partiet åt höger. Vad Niklas Nordström själv sagt i Aftonbladet tycks bekräfta sanningshalten av Aftonbladets material


Svenskt näringslivs-projektet ”Den naturliga tillväxten”
Daniel Suhonen är synnerligen kritisk: ... medan lobbying sker mer eller mindre öppet, dokumenterar avslöjandena om Prime politisk infiltration på en helt ny nivå. Näringslivet har med sina resurser placerat en trojansk häst inuti arbetarrörelsens organisation. Niklas Nordström, Carl Melin, Fredrik Fällman och Evelina Tokarczyk, som arbetar på Prime med Svensk näringslivs-projektet ”Den naturliga tillväxten”, var alla profilerade socialdemokrater i valrörelsen. Vad ingen visste, var att de agerade på uppdrag av Svenskt näringsliv. Målet var att Socialdemokraterna skulle klippa med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, bejaka kärnkraft och rut, samt ta avstånd från fastighets- och förmögenhetsskatten...


Arbetsmaterialet från Prime bekräftar trojanuppdraget
I arbetsmaterialet från Prime, där man ...talar om ”Angreppssätt socialdemokratin” står uttryckligen att socialdemokraternas interna och offentliga diskussion under valrörelsen skulle styras av Prime. I planen ingick också att Prime skulle sätta agendan i eftervalsdebatten direkt med egna opinionsmätningar. Rörelsen skulle påverkas lokalt och nationellt genom artiklar, rapporter, böcker och seminarier. Planen är daterad den 19 juni i år och har följts till punkt och pricka.

 

Uppdraget daterat 3 månader före valdagen
Suhonen beskriver hur Niklas Nordström satt i SVT:s valvaka och Carl Melins vallokalsundersökning presenterades på DN Debatt den 21 september.  I artikeln anges bl.a.
• slutsatserna att Socialdemokraterna förlorat på motstånd mot rut och samarbetet med Vänsterpartiet var formulerat av Prime och Svenskt näringsliv redan i juni och var en del av den analys Svenskt näringsliv betalat Prime-sossarna fyra miljoner för att predika.
• detta budskap har Melin och Nordström föreläst om landet runt i S-distrikt och ABF. Primes valanalys har med andra ord dominerat förklaringen till valförlustens orsaker dominerat våra egna analyser

Är våra analysslutsatserna felaktiga?
Det sagda behöver inte innebära att slutsatserna i och för sig är felaktiga men det är skrämmande att konstatera, säger Suhonen, att med Primes hemliga projektplan faller mycket av det sista halvårets politiska skeenden på plats: ”Högersossar gör gemensam sak med näringslivet, förenade av intresset att avradikalisera arbetarrörelsen. Högersossarna har inte blivit köpta av näringslivet i den meningen att de har anpassat sina åsikter till kapitalet – de är marknadsliberaler i själ och hjärta – men de har sålt sina tjänster och dragit med andra. Tack vare att Prime ger dem en plattform och lön, som gör att de på arbetstid kan bedriva opinionsarbete, fick de både tid och tyngd att ta sig in på DN Debatt, Newsmill och till tv-sofforna.” Därmed måste även resultaten granskas ånyo och verifieras utifrån objektiva kriterier.

Politisk korruption
Men mycket i analyser bygger både på undersökningsmetodikens utförande och vilka slutsatser som dras och därvid konkluderar Suhonen följande: Detta är politisk korruption, då näringslivet inte nöjer sig med att ha den ekonomiska, mediala och politiska makten utan vill styra S även inifrån, och de gör det genom att avlöna och profilera några av dem utvalda partigängare och politruker. Hemlighetsmakeriet och omfattningen visar betydelsen av projektet men också vilka enorma resurser Svenskt näringsliv besitter: Fem heltidsanställda pr-konsulter har opererat med S-partinålen som vapen med inriktning på valet 2014. Prime har också kartlagt motståndare i Socialdemokraterna på individ- och organisationsnivå och pekat ut dem som hotbilder mot näringslivets intressen. Genom Prime har en fraktion inom socialdemokratin låtit sig sponsras av den kraft som står på den andra sidan i den grundläggande konflikten mellan arbete och kapital... Syftet har varit att ändra den ideologiska balansen i partiet. Prime bidrog till att försvaga de rödgröna, då de skjutit in sig på kärnfrågor som var konfliktpunkter mellan de tre partierna.

 

Angrepp är det bästa försvar?

Jan Andersson har redan riktat ett kraftigt personangrepp Suhonens väg leder mot ett litet renlärigt parti.  där han beskyller Suhonen för att vilja minska partiet än mer och vara en gestalt med drag av Lars Ohly. Detta är ett lågvattenmärke där Jan Andersson också beskyller alla som inte prisar Prime/Nordström/Melin för att inte inse att fördelningspolitik förutsätter tillväxt i samhället. Inte någon av alla de som här på s-info kritiserat Näringslivsprojektet är så korkad att man inte förstår att utgiftsidan fordrar en intäktssida. Särskilt farligt är detta i och med att det

tillväxtuppdraget förutsatt hemlighetsmakeri beträffande uppdragsgivaren och en därav föranledd extra försiktighet att granska tillväxtperspektivet ur vår synvinkel - tillräckligt grönt, tillräckligt resursvänligt, tillräckligt humant när det gäller arbetsförhållanden osv. Varför svarar inte Jan Andersson, Niklas Nordström och Carl Melin på varför det varit hemligt och i vilken utsträckning arbetet med med vår eftervalsanalys varit betald av Svenskt näringsliv? Det är faktiskt en fråga om anständighet. Borde vara så även för Jan Andersson!

Nu är det dags för fler att svara på frågor!

Medan jag skrivit denna blogg har Jan Andersson svängt och skriver nu  
Niklas Nordström och Prime förtjänar kritik för sin brist på öppenhet.  Utan att strö salt i sår så förmodar jag att vi som tidigare haft en uppfattning motsatt den Jan företrätt inte längre anses vara så förbålt korkade.   Du måste lära dig skija på diskussionen i sak om vad som gjort att socialdemokraterna förlorade valet. I denna sak har jag ingen annan uppfattning än Niklas Nordström och Carl Melin. Däremot är jag kritisk mot att de inte varit öppna med vem som har finansierat dera resor och artikalr m.m. i samband med att de presenterat sin analys och sina åsikter. detta handlar inte om att de blivit mutade . de står för sina åsikter men samtidigt måste man begära att de ska vara öppna med finansieringen.

Daniel suhonen diskuterar inga valanalyser i sak : Han ägnar sig åt att angripa personer som inte tycker som han själv. han vill t-o. m. utesluta personer på mycket lösa grunder. Jag skulle gärna diskuter med Suhonen om varför han tror att socialdemokraterna förlorade valet men hittils har han inte velat disutera detta. han vill bara angripa sina meningsmotståndare som personer utan att anföra något i sak. Detta har jag ingen respekt för.


Bo Widegren: Bäste Jan, jag ser dig faktiskt inte som någon bra lärare när det gäller att skilja på sak och person eftersom det är just i det som du falerat upprepade gånger så länge jag känt dig (angreppet på Suhonen är bara ett exempel). Och att du inte kan se Suhonens poäng med att göra en etisk bedömning om vilka uppdrag man rimligen kan åta sig och med bevarad trovärdighet agera visavi partikamrater är beklagligt eftersom det tyder på en moral à la saken helgar medlen. Och ditt angrepp på Suhonen är, enligt min mening, både oförskämt och osakligt.

Om en svensk tycker att ryssarna har en politik som helt motsvarar hans egna åsikter och i hemlighet sluter avtal om att i olika sammanhang introducera och skaffa gehör för ryssarnas inställning mot betalning, så menar du alltså att han inte var en spion och infiltratör bara därför att han imnte gjorde våld på sin egna åsikter!? Eller blir det lättare om det är amerikaner?

Naturligtvis skall vi göra vår eftervalsanalys men då är faktiskt detta mellanspel med Prime/Nordström/Melin faktiskt en osäkerhetsfaktor som vi måste undersöka innebörden. Det är ju helt absurt att vi ui alla delar skullelita på en analys som i vart fall till vissa delar finasierats av Svenskt Näringsliv. Kom igen, Jan! Och det är faktiskt inte Suhonen, jag eller någon annan Primekritiker som orsakat detta. Nej det är herrar Nordström och Melin genom sitt dåliga omdöme.Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM