TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Är vi alla bakåtsträvare och sabotörer av en god tillväxtpolitik
Igår skrev jag Nu djävlar får det faktiskt vara nog - svara på frågorna Nordström, Damberg Baylan, Batljan, Melin mfl!  och jag är ju ingalunda ensam. Få saker har väl upprört s-bloggare så som detta. Eva skrev I går kväll blev jag riktigt ledsen … , Peter J har skrivit flera inlägg Nordström & Melin gör mig illamående , En rökt Laaks(o) med brallorna i knävecken , Niklas och Calle: Vad håller ni på med?  och Nordström och Melin har satt sig själva i frysboxen – inte bra , Peter H En krönika om lobbyism och ärlighet , Thomas Kan du inte svara? Ring en vän , Britta Höger om Marsch!!! , Johan Socialdemokraterna: Vem i hela världen kan man lita på , Martin SN: "En socialdemokrat kostar"...?  , Mahamed Socialdemokraterna har infiltrerats av näringslivet , Karl Gör rent inom socialdemokratin, Bengt Socialdemokratin lever farligt - högerspöket har fått ett ansikte..... , CGCNu sätter vi ned fötterna ! , Johannes #PRataomdet, Krister Jag säljer inte ut mitt parti till Svensk Näringsliv - Gör du? och Björn Socialdemokrater som är korrupta . Förmodkligen har jag dessutom glömt någon.

Min åsikt är inte till salu, säger Niklas Nordström
Niklas Nordström skriver: Jag har aldrig uttryckt mig på ett sätt som jag inte personligen står för. Jag har som yrke att hjälpa olika uppdragsgivare att bättre förstå, följa och påverka politiska händelser. Många har denna uppgift som anställd av ett politiskt parti, ett företag, ett fackförbund eller en organisation. Jag har det som konsult. Samtidigt är jag aktiv socialdemokratisk debattör och det ställer särskilda krav på ärlighet. Det har aldrig varit min mening att vara otydlig med mina avsikter. De senaste dagarna har Aftonbladet uppmärksammat vad jag gjort under och efter årets valrörelse i förhållande till diskussionen om vad svensk socialdemokrati står för. Aftonbladet har lyft fram dokument som beskriver ett konsultuppdrag som jag varit inblandad i och som har handlat om att följa och påverka denna diskussion. I detta sammanhang har fokus även hamnat på den roll jag och andra socialdemokrater haft i detta.


Är detta svar på frågan om Svenskt Näringsliv betalt för att ”tillväxt”uppdraget?
Vad Nordström säger tyder på att
• det förelegat ett näringslivets uppdrag med en debitering på minst 4 mille 
• syftet med uppdraget varit att påverka socialdemokrater att svänga mer mot tillväxt i den mening Svenskt Näringsliv definierar begreppet 
• Nordström själv haft del i projektet.
Jag tror inte heller att Nordström på detta sätt låtit sig köpas. Och jag tror Nordström när han säger: Jag har hela mitt aktiva parti- och yrkesliv arbetat för att socialdemokratin ska stå upp för tillväxt och hävdat att detta i flera avseenden kräver ett förnyelsearbete inom partiet. Så även i år. Jag skäms inte för att jag vill stärka kontakterna mellan näringslivet och socialdemokratiska företrädare. Men detta hindrar inte att jag tycker att det är oetiskt av Nordström att medverka i ett dylikt projekt. Framförallt framgår det inte huruvida Nordström/Prime/UnitedMind när man i syfte att genomföra projektet närmat sig olika socialdemokrater klargjort att deras uppdragsgivare var Svenskt Näringsliv. Och jag tycker det är märkligt att Nordström inte ens finner sitt agerande tveksamt.

Konspirationer?
Redan har Jan Andersson skrivit ett antal bloggar till Nordströms mfl försvar Ett beprövar sätt att bedriva konspirationsteori: Aftonbladet försöker i dag visa på att det finns en koppling mellan Svenskt Näringsliv och ett antal socialdemokrater som de benämner som högersossar. Det är en beprövad metod att misstänkliggöra personer genom att försöka påvisa att de samarbetar med fienden. Då behöver man ju inte argumentera i sak. Detta har senare byggts på med Gammal unken SSU-kultur har spritt sig till partiet och Genom att ifrågasätta Nordströms trovärdighet försöker man undvika en sakdebatt. Här fyller Nordström själv på i Aftonbladsartikeln: Anledningen till uppmärksamheten nu handlar förstås också om vilken väg det socialdemokratiska partiet ska ta inför nästa val och framåt. Genom att misskreditera de som vill förnya socialdemokratin och återigen göra tillväxt och vidgade ekonomiska möjligheter för alla till en paradgren för socialdemokratin flyttar man debatten till att handla om andra frågor än de stora och principiella vägvalen.


Uppblåsta men tomma ord faller lättast till backen
Varje socialdemokrat förankrad i verkligeheten inser att det behövs inkomster på plussidan för att bära kostnaderna bl.a. för välfärden. Vi har också traditioner av att under våra regeringsår ha goda relationer till näringslivet. Detta med tillväxt är alltså livsluften för varje socialdemokrat. Men som det uttrycktes i en kommentator till en av mina bloggar: Tillväxt i sig är inget som man kan (bör) vara oreserverat för eller emot. Det beror också på vilken sorts tillväxt vi har i åtanke. Tillväxt kan slita olika mycket på jordens resurser och därutöver fördelas olika mellan dess invånare. För mig är detta avgörande när jag bedömer hurvida Primeuppdraget är godtagbart ur min synvinkel som socialdemokrat. Näringslivet står naturligtvis för tillväxt enligt vinstmaximeringsaspekten medan jag som socialdemokrat vill ha en tillväxt där gröna och sociala villkor iakttas. Vår politik måste syfta tll tillväxt för ett långsiktigt hållbart samhälle , ekologiskt och socialt. När Nordström – med hjälp av bl.a. Jan Andersson - försöker slå på stora trumman med generell tillväxt så är det alltså ett ynkligt försvar för ett ur etisk synvinkel tveksamt förfarandeSå du tror att Niklas Nordström och jag inte vill ha en tillväxt som är långsiktigt ekologiskt och socialt hållbar utan att vi strävar efter en tillväxt där vinsten ska maximeras. Du har fel. Jag kan inte tala för Niklas även om jag är rätt övertygad om att vi två ser på tillväxt på ett likartat sätt, men jag kan tala för mig själv. Du har helt fel. Dessutom är det inte särskilt klädsamt att du pådyvlar mig åsikter om tilväxt som jag inte har. jag kan faktiskt tala och skriva för mina egna åsikter.


Bo Widegren: Jaha det var alltså du, Lissabon-Jan! Som vanligt Jan så har du besvär med att läsa innantill. Jag har varken tillskrivit dig eller Nordström någon personlig uppfattning om hur ni ser på tillväxt. Däremot har jag följt Nordströms uppdragsgivare Scvenskt Näringsliv tillräckligt länge och noga för att stå för att de vid tillväxtresonemangen prioriterar lönsamhet, dvs största möjliga vinst, varvid både god arbetsmiljö, löner till löntagarna och större ekologiska sammanhang ses som kostnader. Det är alltså inte särskilt klädsamt när du för att undgå debatten om det etiska i det inträffade påstår att jag tillskriver dig och Niklas N åsikter. Och Bäste Jan, jag har aldrig tvekat en bråkdel av en millimeter i frågan att du har tillräckligt mål i mun att tala för dig själv. Det vore ju fullständigt utsiktslöst.

F.ö. uppfattar inte du att Niklas Nordström när han kommer till tals faktiskt medger att det gått till på så sätt som den publicerade PM säger. Och kan du förklara att PM är daterad den 19 juni om jag minns rätt, alltså flera månader före valet???
Jag kritiserar Nordström för att han inte varit öppen om finansieringen. det PM som du refererar till har inte påverkat valutgången. det är jag säker på. Vi kan inte skylla varken Prime eller Svenskt Näringsliv för att vi förlorade valet. Ansvaret är vårt eget. men återigen Nordström borde ha varit öppen med finansieringen. I sak har dock rätt om att fördelning och tillväxt bör kopplas ihop och att vi talade alldeles för lite om hur vi skulle slapa det som skulle fördelas.


Bo Widegren: Jag skyller inte valutgången på Prime men Svenskt näringsliv har faktiskt medverkat genom att skänka okända massor pengar till Högerregeringens propaganda. Jag tycker faktiskt att Nordström inte bara skulle varit öppen om finansieringen utan överhuvudtaget nekat till att delta i ett uppdrag som som betalats av en av motståndarsidans största finasiärer. Detta oavsett om hans åsikter överensstämde med Svenskt näringslivs. Det handlar om etik och trovärdighet.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM