TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

2010
Inte nog med Aftonbladets artiklar om det senaste valet där man bl.a. publicerat kopior sidor ur en PM från Prime om hur indoktrineringen av Svenskt Näringslivs tillväxtideologi skulle impregneras i lovande unga socialdemokrater efter höstens val, för att om möjligt förmå partiet att svänga till höger. Var det fyra miljoner man sålt vår S-framtid för? Skitstövlar! Svenskt Näringsliv talar om lobbying och att den sker öppet. Då kan man ju vara så vänliga och tala om hur mycket pengar man betalat ut i dylika mutor. Exempel anförs också på att ”lobbyarbetet” gett resultat bl.a. i en debattartikel utarbetad av Prime på Svenskt Näringslivs uppdrag i Dagens Industri hyllade S-politikern Ilija Batljan tillväxtpolitiken. Många är chockade och ropar på lagstiftning.

 

2006
Nu publicerar affärstidningen Resumé uppgifter om att redan efter valnederlaget 2006 gjordes motsvarande insatser för att ”tillväxtfrågorna” skulle få den inriktning högerns kampanjorganisation Svenskt Näringsliv ville. Enligt uppgifter till Resumé riktade Prime pr ett erbjudande till utvalda S-ledamöter efter valet 2006. Prime vände sig till ett antal ledamöter som ansågs tillhöra Socialdemokraternas framtidsnamn. Enligt erbjudandet skulle Prime kunna bistå med utredningsresurser, att ta fram underlag till riksdagsmotioner och bidra till att stärka ledamöternas kontaktnät.
Av erbjudandet framgick inte vem som var Primes uppdragsgivare. Det är också okänt hur många eller vilka som nappade på Primes förslag
.

Samarbete Prime/United Minds och Arena på Svenskt Näringslivs villkor?
I Resumé sägs också att en del av den kampanj Prime drivit för Svenskt Näringsliv har skett i samarbete med den vänsterinriktade tankesmedjan Arenagruppen och det anges som ett exempel den valanalys som Arenagruppen gjorde. Detta har föranlettEric Sundström att på Arenas hemsida skriva bl.a. följande: Vi tog initiativ till analysen redan före valet för vi ville kunna påverka den socialdemokratiska eftervalsdebatten. Beslutet var naturligtvis Arenagruppens. Håkan A Bengtsson har lett arbetet med undertecknad som sekreterare. Övriga som har ingått är Lars-Åke Almqvist, Björn Elmbrant, Helen Hellmark Knutsson, Göran Johnsson, Katrine Kielos och Carl Melin. Arbetet med valanalysen har varit oavlönat och har i synnerhet sammanställts av Håkan och undertecknad på kvällar och helger. Valanalysen består av tre delar: 1) Tio råd till dagens socialdemokrati, 2) Personliga bidrag och 3) Texter ur tidskriften Arena och Dagens Arena... En fjärde del är skriven av Carl Melin, som till vardags är opinionsanalytiker på United Minds. Det bidraget är tryckt på Premiss förlag - Arenagruppens förlag för uppdragsutgivning. Den tryckningen har bekostats av Prime. Jag vill inte påstå att någon av de i dementin anmärkta skribenterna skrivit på uppdrag av näringslivet, men det är tydligen så att tryckningen av vissa delar bekostats av Prime och – frågar man sig därmed – av Svenskt Näringsliv. Och hur har de skribenter som är anställda av Primegruppen arvoderats? Lena Sommestad  tolkar fint min egen upplevelse.


Nu måste alla namngivna klart deklarera vad som ligger bakom detta annars kan de inte komma ifråga såsom kandidater till ledande poster i partiet. Jag tycker at varje kandidat som valberedningen framför skall ha tillfrågats om detta och lämnat tillfredställande svar. Allt skall redovisas offentligt. Endast genom offentlighet kan denna skada som orsakats partiet delvis läkas.Menar du att det inte ska vara tillåtet att ta uppdrag från organisationer och makthavare, att exempelvis de som medverkar i skrifter som utges på bekostnad av typ Prime, också ska fylla i en speciell deklarationsblankett?

Nu söker jag inte ämbete i denna begravningsbyrå, men för säkerhets skull har jag börjat fylla i en sådan redovisning:

Själv har jag givit ut skrifter bekostade av moderaterna, socialdemorkaterna, näringslivsorganisationer och framförallt - taraaaa - av STATEN. Jag medverkar dessutom regelbundet i regimens etermedier.


Bo Widegren: Ett sätt att klara en debatt är naturligtvis att spela dum. I AB, som förvisso inte alltid är ett sanningsvittne, har publicerats kopior av PM från Prime där Prime åtar sig att föra ut "tillväxt#-idéer bland S-politiker som kan tänkas nappa. Detta till ett arvode av minst 4 miljoner. Man kan också konstatera att denna PM gett vissa resultat bland annat genom att artiklar författade av Prime. Om du anser att de vars namn nämnts inte ens behöver besvara frågor om detta så leder du ju begravningståget med banderollen "all etik i graven".

Av ditt inlägg blir jag särskilt nyfiken på vad det är för skrifter du utarbetat med moderaterna och näringslivsorganisationer som uppdragsgivare? Men det kanske är hemligt. Jag vet ju att du försökt göra pengar på en valkompass som gav motsatta utslag mot vad den skulle. Jag tror faktiskt att man kan leva ganska bra - även som akademiker - utan att ge avkall på ett etiskt förhållningssätt, dvs anställning på begravningsbyrå är inte nödvändig ens för en vänsterperson.
Nu deltar du i en kampanj som söker misstänkliggöra vissa socialdemokrater. Du slår vilt omkring dig. Du nämner t.ex Mikael Damberg. På vilket sätt skulle han vara inblandad menar du? och du antyder också att Arenagruppens valanalytiker skulle vara köpta. Vilka bevis har du för det? Tror du inte på det som Erik Sundström har skrivit när han berättar om upplägget av valanalysen. Tror du kanske också att vänsterpartisten Esbati som deltog på ett hörn av valanalysen är köpt? Någon måtta får det faktiskt vara på konspirationsteorier. Låt oss diskutera våra åsikter i sak och låt oss sluta misstänkligöra peroners åsikter. Det underlättar betydligt


Bo Widegren: Jan, jag vet om du är samme person som skrivit Ett beprövar sätt att bedriva konspirationsteori eftersom du inte angett ens epost. Men apropå din kommentar så skulle underlätta betydligt om du läste innantill. Jag har bara åberopat ABs material och vill ha klart för mig vad som egentligen hänt. Apropå Arena så skriver jag efter att ha citerat Eric Sundström: Jag vill inte påstå att någon av de i dementin anmärkta skribenterna skrivit på uppdrag av näringslivet. Kan man uttrycka sig klarare. Och visst tror jag på Eric Sundström men samtidigt har Mdelin och Prime haft åtskilligt med i detta, som kräver klarläggande om de gjort detta arvoderat av näringslivet eller på eget bevåg. Det handlar inte om konspiration utan förmodligen om sammanblandning av olika penningpåsar och detta kan mycket väl vara fördolt för flertalet "inblandade". Niklas Nordström som både är delägare och medarbetare i Prime borde ha åtskilligt att berätta och klarlägga. Jag tycker också det är elementärt krav att alla som framförs som kandidater till poster i partiet skall öppet deklarera vad man haft med i detta skenspel. Ditt förslg att vi skall stoppa huvet i sanden och säga att detta är inget annat än konspirationer skulle skada partiet och uppfattas som "mörkning". Det är bara fullständig öppenhet som kan eliminera skadan.
Till debatten om vilken väg socialdemokratin ska följa kan jag bara säga att framstegstanken och den ekonomiska tillväxten alltid varit och fortfarande är fundamental för partiets praktiska politik och inget som definierar just högersossar. Det är liksom begreppet förnyelse bara ett kodord.

I min mening finns det bara sossar och så högersossar och demelllan finns det många missförstånd men också viktiga politiska skillnader.

Högern inom (s) är så mycket höger att de vill ge upp den generella välfärdspolitiken, ansluta Sverige till Nato och sänka skatterna. Vänstern är inte mer vänster än att de vill ha kvar den generella välfärdspolitiken, kunna höja skatterna vid behov och hålla Sverige utanför Nato, dvs vad (s) stått för under efterkrigstiden och längre.

"Avkorporativisering och lobbyism" är en rapport som lades 1998-99 någon gång till PISA utredningen. Två bra statsvetare, Hermansson och Svensson beskrivning av skiftet från det tidigare korporativa systemet, som upphörde när SAF drog sig ur de partssammansatta styrelserna, till dagens system med lobbyister och politiska mäklare. Tror inte det finns någon som har fångat förändringarna i det svenska politiska systemet bättre efter denna rapport.

Jag fastnade för följande:

Rapportförfattarna menar att folkligt deltagande, politisk jämlikhet och öppenhet för insyn är grundläggande demokrativärden som bör användas för att bedöma svensk demokrati.
"Och den politiska maktutövningen och dess mekanismer ska slutligen ligga i öppen dager. Den demokratiskt förankrade makten måste alltid tåla ljuset. Precis som på den grekiska agoran bör även den moderna demokratins maktutövning vara synlig och begriplig för var och en som bemödar sig att förstå de politiska sammanhangen."

Lobbying som inte vill synas för allmänheten eller dem de vill påverka ska se den är en fara för demokratin. Där motiven ska döljas frodas också cynismen. Den är inte hälsosam för de som tvingas stå ut med den, därför lär det finnas en och annan verksam lobbyist och medhjälpare som vill lätta sitt hjärta och läcka, till nytta för en mer jämlik demokrati.

När resursrika personer, organisationer och företag köper hemlig politisk påverkan och lyckas förändra politiken börjar vår demokrati mer likna den plutokrati vi lämnade när parlamentarismen infördes.
Bo Widegren: Självklart är vi överens om framstegstanken - det har nog ingen socialdemokrat - höger eller vänster - tvekat om. En liten reservation dock att "framsteg" kan tolkas olika - om jag uttrycker mig enkelt - grönt och just detta kan föranleda helt olika slutsatser i den praktiska politiken. Men visst i princip är jag enig med dig i detta.

När det gäller vad du i övrigt säger så innebär det ju ett viktigt och sakligt klarläggande av hur destruktivt det är med hemlig påverkan. Tack för ditt inlägg, Ole.
Jag håller med dig Bo Widegren till 100%
God jul


Bo Widegren: Tack Mia, jag önskar också dig en god jul.
Din enkelspåriga syn visar sig när du inte ett dugg intresserar dig för att jag varit - och stundtals är - köpt av STATEN för att exempelvis doktorera, undervisa studenter och moderera seminarier. Trots att staten är minst lika giftig som privata aktörer.

Det jag gjort för moderaterna är att skriva artiklar, kapitel i antologier och en fet bok om Jarl Hjalmarson. I din värld är det suspekt. Så det bjuder jag på.

Mina uppdrag för näringslivet har varit - och är - mer journalistiska. Typ "kommer Göran Persson att kunna fixa svensk ekonomi?" (på 90-talet) eller "kommer sossarna att förlora valet, och vad händer om de vinner" (de senaste valen). Antingen rapporter, artiklar eller föredrag.

Eller så är det någon som betalar för att de vill ha min bedömning om det politiska läget, alltså en kopp kaffe och undertecknad berättar vad jag tror och svarar på frågor från några farbröder som exempelvis vill veta om sossarna kommer att återinföra förmögenhetsskatten trots att den är kontraproduktiv.

Åter igen. Observera att det är tillväxtfrågan som stått i centrum för näringslivets intresse i det här fallet.

Man har önskat valla en smula för de krafter inom arbetarrörelsen som intresserar sig för att vi har en industri även framöver. Jag tror mig veta att det är en ambition som många vill lyfta fram, i synnerhet som S förlorat ett par val på att inte snacka jobb.


Bo Widegren: Bäste Stickan, varför nöjer du dig aldrig med vad man skriver utan skall måla på en massa som du tror att man tänker. Bekvämt för sedan kan du ju slås mot din fantombild. Det om något är väl enkelspårigt. Välkommen till verkligheten, nämligen vad jag egentligen tycker!

Jag har ingen uppfattning om din universitetsverksamhet och har inte ens trott att du var "köpt av staten" och detta med Hjalmarsson kan väl inte vara värre än att Henrik Berggren skrivit en, som det sägs, bra bok om Palme. Tacksam för att du bjuder på sådant som jag överhuvudtaget inte belastat dig för. En generös natur må jag säga!

Allt det andra du anför är inget problem för mig i vart fall inte med de färgade upplysningar du lämnar. Vi är också överens om att tillväxt är en viktig fråga för socialdemokratin. Även precis som jag sagt man kan tänka sig olika tillväxtalternativ . Och jag missunnar naturligtvis inte Svensk näringsliv motsvarande intentioner men samtidigt tror jag det är viktigt att vi utformar vårt tillväxtalternativ där man kan ha större blick på grönt perspektiv och också tillväxt på de arbetandes premisser.

I det läget är det faktiskt chockerande att erfara att en tillväxt på vinstmaximeringens principer är det som eventuellt infiltrerats i våra kretsar. Och det är säreget att du som har skolning inte ens uppfattar att det föreligger en allvarlig brist i det etiska tänkandet om detta skett. Observera att jag säger om detta skett! Jag vill ha dessa besked från dem som varit nämnda i sammanhanget och kommer med alla medel motsätta mig att någon som inte fäller upp visiret och talar om vem han är blir vald till ledande post i partiet.

Äntligen!
Socialisterna inom S börjar komma ut och hissa sin flagga!

Du ska komma ut Bo Widegren, du ska komma ut till jubel och fanfarer, du ska äntligen hissa Socialismens stolta flagga på ditt skepp.Bo Widegren: Bäste Per Fjellberg, jag förstår din ironi. Det är väl så borgare alltid mött denna för dem absurda tanke att man skall dela kakan litet mer rättvist. Och om du trodde att det var premiär för mig att framföra denna tanke så tror du i grunden fel i 65 av mina 71 år har jag tyckt så. Jag kan inte förstå annat än att det står sig ganska bra ännu.
Instämmer med Bo, det finns mycket som omedelbart måste upp till ytan nu!
De berörda inser nog att mer kommer att läcka fram och att de personerna bör packa ihop innan det blir för pinsamt för dom.
Bra Bo, Nu är det dags att rensa bort alla liberalsossar.


Bo Widegren: Kalle, tack för din kommentar. Men jag har uppnått den ålder där jag är litet mer tolerant och inser att vi alla är litet olikavaför jag med varmt hjärta kan ärligt säga: alla skall med. Däremot är det ett absolut krav att var och en skall tala om var de står. Hemliga band, särskilt om de bygger på affärsmässiga överenskommelser, kan inte tolereras.
Det är märkligt att Stig-Björn Ljunggren nämner sina akdemiska verksamhet, som ett uppdrag för staten, och jämställer den med uppdrag för moderaterna m.fl.

Staten är andå, i bästa fall: Vi. I en demokrati är det våra representanter, som vi har röstat fram. Den växlar också ideologisk inriktning etc. med olika val. Den är inte konstant på det sätt som partier, SN m.fl., som vi inte heller har något inflytande över - utom genom att betala dom alltså?

Dessutom finns det en mängd kontrollmekanismer inbyggda i den akademiska forskningen, för att förhindra inflytande från uppdragsgivare m.m.

Jag är säker på att när Stig-Björn Ljunggren lade fram sin (statliga) doktorsavhandling, blev den granskad av forskare från andra universitet, säkert från universitet i andra länder också.

Den stora frågan handlar om ekonomisk makt. Den som har pengar kan alltså köpa inflytande. På det sättet är lobbying, PR och reklam odemokratiskt. För mig är det underligt att dessa fenomen accepteras så okritiskt av vissa människor. Det spelar ingen roll vad innehållet är (i detta fall tillväxt). Tänk om det hade varit rasism?


Bo Widegren: Tack Dordi, du säger allt så rakt och sansat. Jag blir så lätt förbannad när jag upplever sådant som jag tycker är ojuste och blir då kanske litet yvig. Du uttrycker precis det som jag ville säga.
Väl talat, Bo! Se vidare:
http://www.s-info.se/silfverstrand


Bo Widegren: Bengt, tack för din kommentar. Du är som alltid (med något unfdantag!) en klippa och din bloggartikel var fin fördjupning som jag inte uppmärksammat.
Tillväxt i sig är inget som man kan (bör) vara oreserverat för eller emot. Det beror också på vilken sorts tillväxt vi har i åtanke. Tillväxt kan slita olika mycket på jordens resurser och därutöver fördelas olika mellan dess invånare.

Det förefaller dock som den som näringslivets lobbyorgan (däribland Prime) förordar är någon sorts blind tillväxt som är god i sig själv. För den fattige Indiske bonden kan det nog vara så, men för den relativt välmående I-landsmedborgaren är det inte säkert attmera tillväxt (och mera prylar) ger mera välfärd.Bo Widegren: Hej Hans, tack för din kommentar. Du understryker en mycket skillnad tillväxt enligt vinstmaximeringsprincipen och tillväxt med grön profil. Som jag sa här ovanför till Ola F: "Självklart är vi överens om framstegstanken - det har nog ingen socialdemokrat - höger eller vänster - tvekat om. En liten reservation dock att "framsteg" kan tolkas olika - om jag uttrycker mig enkelt - grönt och just detta kan föranleda helt olika slutsatser i den praktiska politiken. Men visst i princip är jag enig med dig i detta." Det är just därför man blir så förbannad om man inte håller det rent med lobbyarbetet från Svenskt Näringsliv.
Dordi, du är naiv när det gäller staten, men det är en brist som många andra har. När ett företag avlönar är det förskräckligt, men när staten köper inflytande är det utmärkt, precis som om landstingsanställda skulle ha en ljuvlig tillvaro med sina demokratiskt tillsatta arbetsköpare, och de anställda inom privatvården ständigt hunsas.....nä här gäller det att se bjälken i det egna ögat.


Bo Widegren: Det sista du sa borde du själv tänka på. Visserligen kan ingen beskylla dig för att vara naiv men vad sägs styv i korken och onyanserad? Det är ju nämligen ingen som talat om att det är förskräckligt med företag och utmärkt med staten. Däremot är det ju viss skillnad på "anställningsvillkoren", se exdempelvis det i dag aktuella att friskolelärare tappar jobbet om de påtalar brister medan det anses naturligt för offentliganställda.
Låt oss då enas om att det är bra med tillväxt.
Och sedan gå vidare med att fundera över varför det så sällan pratas om detta i rörelsen, och varför kongresser och seminarier och bloggtexter etc handlar mer om fördelningsfrågor.....

För övrigt kan jag konstatera att åtskilligt med lobbying nu äger rum i syfte att öka den gröna tillväxten, sådant som har med ökad hållbarhet att göra.
Jag har själv fått pengar av kapitalet för att hjälpa dem att få upp ögonen på politikerna om att det finns mycket att göra i denna fråga, såväl för att rädda planeten som ta tillvara möjligheter till fet export....förskräckligt va!


Bo Widegren: Du slås som vanligt med dina självskapade vålnader. Många inom socialdemokratin ända sedan Perssomn har pekat på att just en grön samhällssyn ger yttefrligare möjligheter till arbetstillfällen och tillväxt. Och när det gäller att få upp ögonen för det som är "grönt" och människovänligt så är det ju inte brister i vad avser vanliga politiker. Däremot är ju på näringslivssidan allt som blir en "kostnad" något som minskar vinstmaximeringen och därför skadligt för deras "tillväxt". Det gäller alltså att förmå dessa att inkludera vissa kortsiktiga kostnader för vinna i längden. Samma sak gäller betr arbetsförhållanden.
Men om Prime skulle lägga en miljon näringslivspengar på att förmå riksdagsledamöter, exempelvis sossar, att driva fler satsningar på exempelvis "hållbara städer", då skulle du tycka att det var ok?


Bo Widegren: Ja visst om de talade om vad de höll på med. Jag tror säkert att Prime gör bra saker. Som jag sagt i ytterligare en blogg så tycker jag att det inte är fel att Nordström tar uppdraget i fråga men då skall han säga att det är Svenskt Näringsliv, dvs en organisation som förmodligen förmedlar åtskilliga miljoner på olika vägar till Högerregeringen. Vi måste helt enkelt ha klart för oss avsändarna ty det innebär att vi måste mer noga tänka igenom det hela så att vi inte går på en blåsning. Det vore ecxempelvis fallet om vi föll för detta med tillväxt utanm att reflektera över vilken tillväxt och på vilka premisser socialt och ekologiskt. Alla krafter behövs för att göra hela landet mer "hållbart".
Det där om avsändarna tycker jag du har helt rätt i.

För övrigt har jag bloggat om tillväxtsossar och fördelningssossar:

http://www.ljunggren.com
Bo Widegren: Skönt att vi kan vara överens på någon punkt! Jag har läst din blogg och jag förstår att du enbart publicerat den på din blogg eftersom vetenskapligheten i "undersökningen knappast håller att dela upp folk i tilläggs resp fördelningspersoner. Eftersom jag själv p.g.a. mina noteringar under Visioner tydligen blivit medlem i de De Stekta Sparvarnas Solidaritetsförening vill jag bara nämna att det jag där skrev inte var menat som en politiskt heltäckande manifest utan enbart som en antydan för läsaren om varför jag hamnat här och vad jag ytterst summariskt ville med mitt medlemsskap. Men det är väl så du gör när du kommer med dina självsäkra bedömningar och nedlåtande kommentarer om andra: du bryr dig inte ens om att tillfråga personerna utan tillskriver dem degenskaper efter ditt eget huvud. Det är naturligtvis enkelt att göra på det sättet. Bara därför att jag är rosentusiast innebär det ju inte att jag undviker att ha ett köksland med grönsaker till middagsmålet!
Stig-Björn Ljunggren! Mitt inlägg handlade inte om landstingsanställda. Det handlade om forskare, som Dig; eftersom Du skrev utförligt om Dig själv.

Det är inte juste, det är förmätet att jämföra forskarens ovanligt fria situation, med ett lanstingsanställt vårdbiträde t.ex. Forskaren söker forskningsanslag, med eget formulerade forskningsförslag. Menar Du att Du är pressad av "staten" när Du skriver dina ansökningar? Till Riksbankens Jubileumsfond t.ex. http://www.rj.se/svenska/om_rj/styrelse, som kontaktar sakkunniga, utomstående experter, för att bedöma ansökningarna etc. Forskaren kan förstås också agera som privatperson, genom att vara aktiv i ett parti, skriva artiklar etc.

Forskare är inte bättre människor än andra. Inte deras uppdragsgivare heller - som kan vara olika, statliga, privata universitet m.fl. Det är därför det också finns olika kontrollmekanismer. Dessutom är grunden i forskning att ALLA KÄLLOR MÅSTE REDOVISAS. Det finns en öppenhet. Till skillnad från den situation vi har här med PR-konsulterna, där poängen är att allt ska och kan döljas.

Staten har vi trots allt något inflytande över, t.ex. genom offentlighetsprinciper och genom demokratiska val – det är en sorts kontrollmekanism i sig. Och i landstinget har jag röstat på de landstingspolitiker, som jag trodde skulle ge bättre villkor för vårdbiträdena.

För mig är det ett demokratiskt problem att inte vårdbiträdena kunde betala Prime fyra miljoner i smyg, så att de kunde arbeta för att påverka socialdemokraterna att bli mer vårdbiträdesvänliga.Bo Widegren: Dordi tack för din kommentar. Stå på dig! Stickan vräker ur sig det mesta utan att vara så noga med underlaget. Och han älskar när man blir arg på honom föär alla hans förenklingar.
Jag skrev fel i inlägget ovan: Vårdbiträden jobbar inom kommunen. Undersköterskor i landstinget.
En reflektion när jag läser dessa ordväxlingar men även när man ser på S-bloggar i stort är att S kanske inte är ETT parti utan minst två. De sista x åren har skillnaderna i åsikter, visioner etc . blivit både mycket mer tydliga och uttalade. Hade det inte varit för viljan att vara det "största" partiet så undrar jag om inte många medlemmar och väljare hade känt igen sig mer i två nya partier istället för det nuvarande S


Bo Widegren: Jag förstår inte din reflexion. Jag är uppvuxen i en familj där min pappa var moderat, min mamma folkpartist och vi tre barn, alla med olika uppfattningar - ändå ser jag oss som en familj. Och det var faktisk ganska spännande meningsutbyte, ibland högljutt och ibland mera sansat. Jag har senare varit med i föreningar av olika slag där demokrati rått och man fört en diskussion om vilken väg föreningen skall gå. Därför har jag inte "beröringsångest" när det gäller olika åsikter utan ser det närmast som ett sundhetstecken. Sedan hänger det naturligtvis på att kunna slutligen enas i en linje i respekt för varandra och där har väl S lyckats ganska bra. Men det får naturligtvis inte bli som i Högeralliansen att den största medlemmen sätter sig på de andra ty då blir det så småningom bara en våt fläck kvar av de övriga - tro mina ord!


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM