TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Förhandsgransning genom nya Myndigheten för radio och tv
I går skrev kulturcensurministern i Resumé att ”Regeringen fattar i dag beslut om att införa ett system med förhandsprövning av nya tjänster från SR, SVT och UR. Det är viktigt att hitta en balans mellan bolagens utvecklingsbehov och skyddet för övriga aktörer på medie¬marknaden” . Det blir en särskild instans, nämligen Myndigheten för radio och tv, som skall förhandspröva de tjänster som anmäls från bolagens sida. Under prövningen skall ”öppna konsultationer” med de konkurrerande kommersiella medieföretagen ske. Därefter skall Censurmyndigheten lämna sitt yttrande till regeringen, som slutligen godkänner eller ej.

 

I den Heliga Konkurrensens namn

Detta är en skandal, då dylik censur inte förekommit sedan sista världskriget och då betingat av yttre tryck från omgivande nazist- och kommunistländer. aDå gällde det alltså förhandscensur för att undvika att bli angripna utifrån av aggressiva granndiktaturer. Regeringsbeslutet har initierats av vissa uttalanden av den odemokratiska EU-kommissionen. Man skulle härigenom garantera att de kommersiella aktörerna på samma marknad fick ensamrätt till kommersiellt gångbara idéer. Man vill alltså strypa Public Service såsom ett reklamfritt alternativ till de kommersiella. Detta är ett angrepp på allt vad som ansetts rätt här i Sverige. Så nu skall programidéer i framtiden som Babel, Plus, Uppdrag Granskning, Allsång på Skansen, Skavlan, Så skall det låta, Agenda och På spåret överlämnas till kommersialitet. Högerregeringen rustar ner allt som har med kultur att göra och överlämnar oss helt i kommersialismens händer, allt i den heliga konkurrensens namn.

 

Detta är grundlagsstridigt

Grunden är alltså uttalanden av EU-kommissionen om konkurrensen på mediaområdet, där Radio- och tv-avgiften skulle räknas som statligt stöd enligt EU:s regelverk. Det skulle innebära att man inte på det sättet får snedvrida konkurrensen. Vad medlemslandets invånare tycker väger som vanligt för denna odemokratiskt tänkande EU-elit lätt. Även om alltså EUs lagar gjorts till grundlag i Sverige så är detta bara en tolkning av Kommissionen och vi har ju vår egen grundlag att ta hänsyn till. I grundlagarna, bl.a. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen finns uttryckligt förbud mot förhandsgranskning. Precis som både Eva Hamilton och Mats Svegfors så hävdar jag att regeringens beslut är grundlagsstridigt.

 

Inte lärt något trots Goebbels, Stalin, Ceauşescu, Saeed al-Sahaf

Inte nog med att Högerregeringen vill inskränka yttrandefriheten för att Gtillfredställa EUs krav på begränsning av offentlighetsprincipen, vilket jag skrivit om Högerregeringens angrepp på yttrandefriheten - försöker importera EUs demokratiska "underskott" till Sverige!. Nu vill man dessutom införa förhandscensur av Public service för att tillfredställa några odemokratiska konkurrensidioter i Bryssel. Det är märkligt att man inom EU-eliten ingenting lärt av olika absoluta ideologier, där Joseph Goebbels, Josef Stalin, Nicolae Ceauşescu, Muhammed Saeed al-Sahaf styrde över media, kultur, information och propaganda.


Inte Public utan Högerregeringens Service!

Det hela kungjordes av censur-, förlåt kulturdepartementet genom ett pressmeddelande . Men detta med förhandsprövning förstod man plötsligt att det skulle väcka frågor därför skrev man ett ”förtydligande”  "Det handlar därmed inte om villkor för sändningarna utan frågan är om nya tjänster ska få bekostas av tv-avgiftsmedel. Någon innehållsprövning är det således inte fråga om. Det är också väsentligt att påpeka att företagen själva avgör vilka tjänster som ska anmälas. Beslutet är alltså förenligt med yttrandefrihetsgrundlagen." Vad jag förstår är detta rena skitsnacket eftersom det uppenbarligen m.h.t. programproduktionens uppläggning innebär att varje ny programidé, eller återupptagen gammal programidé skall godkännas ytterst av myndigheten som skall prata med konkurrenterna (sic!) och sedan låta högerregeringen bestämma. Det blir uppenbarligen inte längre någon Public utan en Högerregringens Service. Vill vi ha det?


Media rapporterar

 Sydsvenskan skriver att Sveriges Television och Sveriges Radio rasar mot regeringens beslut att införa förhandsgranskning av bolagens nya satsningar: Det här är en begränsning av yttrandefriheten, säger Sveriges Radios vd Mats Svegfors. Det är besvärande ur tryckfrihetssynpunkt säger Sveriges Televisions Eva Hamilton. Dagens Nyheter skriver att de tre högsta cheferna på SVT och SR menar att förhandsprövningen strider mot den svenska grundlagen. De menar att det främsta skyddet för ett oberoende public service ligger i den grundlagsfästa yttrandefriheten. När en innehållsprövning nu införs ligger den vid sidan om yttrandefrihetsgrundlagen. SvD har ingen nyhetsartikel om detta överhuvudtaget mer än en kort blänkare om att V KU-anmäler regeringen.  Sveriges radio och SvT.

 

hm

His Masters voice bara tiger, tiger och tiger
Det märkliga är att detta bara är artiklar på kultursidorna medan redaktionella kommentarer uteblivet. Att inte någon av PJ Anders Linder, Per Gudmundsson, Heidi Avellan, Peter Wolodarski eller de andra ljushuvudena på SvD, Sydsvenskan eller DN skulle ha någon enda liten kommentar om dråpslaget mot Public Service är faktiskt värt att notera. Och komma ihåg till nästa Yttrandefrihetens dag! Denna hundlika lojalitet med allt vad högerregeringen företar sig är så märklig att den borde föranleda bortfall av all trovärdighet. För DN, Svd och Sydsvenskan får regeringen bara den är tillräckligt blå t.o.m. tafsa på yttrandefriheten. Men det rörde ju inte tidningarna. Där finns faktiskt en inkonsekvens. Eftersom i vart fall SvD åtnjuter tidningsstöd borde väl också dess tjänsteutbud förhandsgranskas. Men egentligen behöver ju högerregeringen inte förhandsgranska någon borgerlig tidning där serveras ju regeringspropagandan som på beställning utan alla prövning.Det har ju alltid varit Moderaternas målsättning att avveckla Public-Service TV. Som de goda opportunister de är (Sveriges största arbetarparti...) så vågar de helt enkelt inte göra det för tillfället eftersom SVT och SR är populära och folkkära (av samma skäl vågar inte S lägga ner kungahuset). Vad de kan göra är väl att jävlas med Public-Service så mycket det går för att markera sitt ideologiska ogillande samt tillmötesgå de kommersiella intressena, av samma skäl. Lena A L är ju naturligtvis av samma nyliberala skrot och korn som Reinfeldt (eller sin make) även om hon gör ett mjukare intryck.


Bo Widegren: En mjukare Goebbels, alltså!
Hej,

Det har var ett jattebra inlagg. Valdigt inspirerande. Lat dom inte ta Sveriges Television ifran oss!


Bo Widegren: Ja, vi måste alla sluta upp kring Public Service!
Du verkar vara en djupt störd människa. När Ilmar anklagas för antisemitiska uttalanden, då går du i taket. Dock har du inga problem med att jämföra SVT med nazityskland, eller att kalla duktigt folk för Goebbels. Hur blir man så vidrig som du?


Bo Widegren: Bäste Oscar, jag undrar vem som är mest "störd" eller "vidrig": den som ger upp Public Service eller den som vill försvara dessa media mot klåfingriga högerpolitrucker? Jag jämför verkligen inte SvT med nazityskland, läs mer noga! Däremot har du helt rätt att jag kallar dessa klantskallar som försöker sig på förhandsprövning av media för "Goebbels" just därför att han var en av dessa som försökte omforma information, media, kultur efter sin ideologi. Han var precis som Saeed al-Sahaf kultur- och propagandaminister. Och det är beklämmande att du som är politiskt insatt person inte känner din historia bättre så att du går i taket för dylik förhansdsprövning!
Missade en del rader i kopieringen..
Public Service är vanligen mest "Politisk (s)ervice".
Jag slutade för länge sedan att lyssna på de kommersiella skrålkanalerna, nu lutar det åt att sluta att lyssna på P1, också.
"Ring P1" är en av (s) bästa stödjepunkter. Vissa programledare bör har fått rejält betalt från (s), eller har jag fel?
Kulturprogrammen förstås, de kan vi glömma för att inte tala om den selektiva nyhetsförmedlingen och det sneda religiösa utbudet.
Konstigt men här blir det mer och mer från Nätet för att få den sanna information och för at få information från flera (s)idor än vänsterkanten.

Bo Widegren: Detta handlar väl mer om din egen oförmåga att ta till dig litet mer fördjupade resonemang än de som förekommer på TV4 och andra kommersiella kanaler. Att beskylla Public Service för vänstervridning är en gammal högerklyscha. Du vet allt som handlar om sociala missförhållanden är ju vänster, eller hur? Du tycks ha vaknat med dålig magsyra men P1 och P2 håller faktsikt en bra standar även om det nu inte var det min blogg handlade om utan att Public Service skulle styras av regeringen.
Det är konkurens om "goebbelstiteln"
Det finns ju en Per "Goebbels" Schlingmann också.
En som ska snacka så Reinfeldt får leka i det tysta
och fortsätta köra Sverige i botten.


Bo Widegren: Vi verkar vara på samma linje.
Ditt stilspråk gör din artikel väldigt svårläst. Du verkar ha en förkärlek för bold och att kalla folk för namn. Dessutom verkar vissa av länkarna inte fungera. Om du i stället ägnade den outlösta energi du verkar bära på till att komma med riktiga argument i stället så skulle man kanske kunna ta dig på allvar.

Själv anser jag att det är alldeles utmärkt att man prövar de satsningar som vi skattebetalare ska betala för. Jag ser ingen anledning till att vi ska betala för webb-, mobilsatsningar när SVT's kärnverksamhet är just TV.

Sedan konkurrerar statliga satsningar med de privata initiativ som försöker satsa sina egna pengar på just dessa medier.

Slutligen är det roligt att du framhäver just Statens Television som de som kämpar mot censuren när det till för något 10-tal år sedan bara var Statens röst som fick höras i TV-mediet. Detta monopol var det privata initiativ som slog sönder och bl. a en socialdemokratisk minister ville förbjuda paraboler.

Jag skulle gärna se att SVT fick fortsatt mandat att verka under dessa villkor:

* Sändningar kodas för de som inte vill betala TV-avgiften.
* De som inte vill titta på SVT slipper betala detta via skatterna.

Om inte detta skulle gå så vill jag bara betala för nyhets- eller debattprogram. Jag anser inte att vi skattebetalare ska behöva betala för program som Så ska det låta, På Spåret, sporten eller Allsång på skansen. Anser du att det är sånt som våra skattepengar ska gå till?


Bo Widegren: Goddag, magister David Eriksson som för att sätta sig i respekt inleder med att läxa upp "eleven". Ditt stilspråk gör att du är en synnerligen tråkig gäst: jag har inte bett om att någon stövlar in på min blogg och talar om för mig hur jag skall skriva. Passar inte galoscherna så för faen dra...

Och när det gäller dina åsikter i sak så verkar det ju som om du inte vill ha någon p u b l i c S e r v i c e alls. Och då förstår jag inte varför du anstränger dig att dölja det på 23 rader skitsnack.
Håller med om att detta är mycket anmärkningsvärt och något som vi bör se till att folk blir informerade om, de borgerliga tidningarna lär inte skriva så mycket om det.

Dock borde du hyfsa dit språk, man blir mer respekterad då.
Är det kanske därför som inte inlägget finns med på S-bloggar?


Bo Widegren: Tack för kommentaren, Arne. Glad att du gillar innehållet. Språket är mer än smakfråga och där kanske vi prioriterar litet olika. Att det inte finns på s-blogg beor på att det haft för få tryckningar ingenting annat.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM