TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

På Jonung rinner vatten av som på en gås
Lars Jonung i kolumn i DN 9/12 om den statsfinansiella krisen i EU, Marknadens återkomst. Lars Jonung var Carl Bildts särskilda rådgivare under den förra borgerliga regeringens ekonomiska fiasko är numera knuten till generaldirektoratet i Bryssel som rådgivare till EUs finansiella beslutsfattare. Han har också ägnat stor del av sin ”vetenskapliga” verksamhet till att ge luft åt alla ekonomiska misstag som gjorts under Olof Palme, Ingvar Carlsson och naturligtvis hur groteskt missvisande påståendet är att Göran Persson redde upp ett konkursbo efter regeringen Bildt. Men nu är han som sagt knuten till EU för att hjälpa till med eurokrisen.


EU domineras av högerregeringar
Det är en tanke som slår en att EUs medlemsländer domineras av högerregeringar. Däremot är det ingen som i det gänget slagits av tanken att en finans- och penningpolitik som sätts efter gemensamma nämnaren av Grekland, Frankrike, Italien, Tyskland, Portugal, Finland, Spanien, osv med så fullständigt olika näringsliv på något sätt bygger in en strukturell brist vad gäller försvar mot mindre ekonomiska gupp, som om de inte adekvat åtgärdas kan utveckla kriser. Man försökte motverka denna olägenhet med den icke-fungerande stabiliserringspakten. Man kan bara konstatera att Sverige, som hållit sig utanför Eurosamarbetet och alltså inte haft händerna bakbundna när det gäller ekonomiska politikens anpassning till läget i det egna landet, klarat finanskrisen hyfsat. Detta även om Borg vägrat att använda friställda resurserna till att nedbringa arbetslösheten.

"Marknaden bestämmer ekonomin!"
Jonung rapporterar i sin kolumn att ”marknaden” återtagit sin roll i det ekonomiska spelet. Nu följer alla finansdepartement i Europa noga noteringarna över räntor på statsobligationer utgivna av euroländerna. Stiger räntan kan det bli signalen för finanspolitisk brandkårsutryckning för att skära i offentliga utgifter, höja skatter, avskaffa tillväxthämmande privilegier, reformera generösa pensionssystem, privatisera statliga företag eller ta bort stelbenta regler för arbetsmarknaden. Allt i syfte att ”lugna” marknaden och pressa ner skillnaden, gapet, mellan räntan på inhemska och tyska statsobligationer. ”I dag driver finansmarknaden åter den politiska beslutsprocessen inom Europa... Nu är det återigen angeläget att se hur finansmarknaden bedömer en ny typ av risk, nämligen risken för statsfinansiell kollaps i euroländer som Grekland och Irland. Och vem vet vilket land som står näst i tur?


Även finanspolitiken måste centraliseras för att klara euron
Penningpolitiken inom euroområdet, bl.a. räntan, är centraliserad till den gemensamma centralbanken ECB i Frankfurt. Medan finanspolitiken är decentraliserad medlemsländernas regeringar. I princip finns två metoder för att disciplinera finanspolitiken inom valutaunionen: genom det politiska systemet med gemensamma regler eller genom finansmarknaden via prissättningen på statsobligationer. Stabiliseringspakten har misslyckats bl.a. för att medlemsregeringar struntade i denna. M.a.o. bör man på något sätt ”centralisera” möjligheten att ta ut skatter och besluta om utgifter exempelvis för sociala system och arbetsmarknadsågärder. Det är detta som nu pågår genom de villkor som föreskrivs i samband med stödlån till euroländer på dekis.


Marknaden = kapitalisterna – är det dom som skall bestämma?
Här är det dags att som socialdemokrat sätta punkt för Jonung. Vill vi ha ett EU som styrs av ”marknaden” d.v.s. kapitalet, som dessutom enligt Lissabonfördraget tillerkänts överhöghet över social hänsyn? Eller bör EU-politiken gå ut på att reglera marknadens inverkan så att man undviker kriser, varvid en central fråga är bankerna. Det är dags att inte blunda för det uppenbart orimliga att ha gemensamma finanspolitiska regler för så olika ekonomier som exempelvis den tyska och den grekiska. Euron borde med logiska mått vara död och begraven för länge sedan. Särskilt som detta enligt Jonung ger ”marknaden”, d.v.s. ett uppenbart odemokratiskt element, rollen som styrande för ländernas budgetarbete. Detta är bara att ytterligare spä på EUs ”demokratiska underskott”. Det är faktiskt inte kapitalisterna på ”marknaden” som skall bestämma vår social- eller arbetsmarknadspolitik.  Folket genom politikerna måste istället sätta grima på ”marknaden” och spänna kapitalisterna för vagnen med en socialt rimlig politik för samhällets flertal.

Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM