TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Framtidsdebatten startar i jämlikheten
Jag avslutade min förra blogg med att citera min absoluta favorit Anne-Marie Lindgren på vår tankesmedja. och hennes artikel Den tomma förnyelsen i Efterarbetet. Där varnade hon för att se ”förnyelse” som förändringar i riktning mot en borgerlig, marknadsinfluerad samhällsbildistället. Istället borde man inrikta sig på sökande efter ändamålsenliga metoder för politisk reglering av marknaderna. Anne.Marie ser ut som ett snällt troll med godmodiga drag. Hennes artiklar skär knivskarpt genom ideologisk dimma och förklarar enkelt följderna av olika prioriteringar . Hennes senaste bidrag i AiP är lika suveränt: Framtidsdebatten startar i jämlikheten . Det skulle kännas mer tryggt om hennes synpunkter verkligem blev en stomme i debatten
om förändring.

 

Hur vill vi att samhället skall se ut och vilka är grundproblemen i dag
Anne Marie Lindgren konstaterar där att det är väldigt mycket tal just nu om vad andra kan tänkas vilja att socialdemokratin ska vilja, och vad partiet

b

”måste bli” för att svara mot den ena eller andra väljargruppens önskemål. Men ett politisk parti har väl ändå sin grund i vissa värderingar om hur samhället borde se ut? Och vi som är med i ett parti, vi är det väl för att vi vill arbeta för att de värderingarna ska forma samhällsutvecklingen? Alltså bör debatten starta i frågan vad det är vi som socialdemokrater, med utgångspunkt i våra värderingar, ser som grundläggande problem i dag.
Att motarbeta de växande klyftorna måste vara central i vår politik
Anne-Marie Lindgren har ett sammanfattande svar: De växande klyftorna.
Socialdemokratin startade som en rörelse för jämlikhet, bland människor som själva låstes i underordning och ofrihet i ett mycket ojämlikt samhälle. Det har bestämt socialdemokratins politik... man måste minska klyftan. Skattefinansierad skola, vård och omsorg, pensioner, a-kassa och sjukförsäkring, bra bostäder, inflytande på jobbet, facklig förhandlingsrätt och arbetsrättslig lagstiftning har alla varit delar i denna jämlikhetspolitik. Som egentligen handlat om att ge människor makt över det egna livets villkor, i stället för att vara utlämnade till beslut styrda av andras intressen.
Eller som när Mona i sitt tal citerade Brantings dröm att alla skulle kunna förverkliga sina bästa stämningars längtan.


Mot växande klyftor men också för tryggare välstånd för alla
August Palm frågade Hvad vil Sosial-Demokraterna?  Han talade om rösträtt och skäliga löner och om arbetets organisering så arbetarna fick en skälig andel av vinsterna, att trygga familjen vid sjukdom och död. Han vände sig särskilt till den majoritet av publikensom inte var arbetare: ... til eder her er närvarande och intet hörer til arbetsstanden, til eder vil jag läga den strängt kristelige Professer Roschers ord på hjertat han säger i sin National ökonomiske historia “Enhvar motståndare af Sosialismen han skulle samvetsfult undersöka om han när han levde i hoplös fatigdom och förnedrelse också då ville vara en motståndare af Sosialismen”...vet at Sosialist det betyder samfundsförbätrare och vad kan väl vara skjönare en at vara med til at förbätra detta samfund der er rutet, detta samfund der er grundat på lögn och består af orätvisa... låt oss så alla vara med til at få det reformerat til at få infört humanare och rätfärdigare tilstånde..

Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM