TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vilsen? Insiktslös?
Olssons tankar på s-infosajten talar om att vara vilsen men att vissa är tydligen helt insiktslösa . Det fångar litet mina tankar när jag läser alla kommentarer. Teo Törnquist talar om dessa förvirrande valanalyser och tror själv att en betydligt större del av arbetande väljare hade belönat oss med sina röster om vi varit tydliga, kraftfulla och inte försökt gömma undan våra sociala ambitioner . Bengt Silfverstrand säger att han aktivt stödde valet av Mona Sahlin till partiledare... Men efter att ha avlyssnat Monas tal till det socialdemokratiska förtroenderådet i lördags, så måste jag ge Monas många fackliga och politiska kritiker i viss mån rätt.. Cecilia Dalman Eek skriver med stöd av Peter Johansson  att Lena Mellin oförskämt beskrivit Mona som den nya moderaten och skrivit om poiltisk stöld från moderaterna apropå Monas tal och menar att det var ett brinnande försvarstal för ett solidariskt samhälle där alla människor kan känna framtidstro och våga förverkliga sina drömmar. Ett samhälle där alla vågar lita på att välfärden och tryggheten finns där, när den behövs.

Mona hann avgå innan hennes avgång krävdes!
Värmlands folkblads Peter Franke  pekar på att Sahlin har rätt i att partiet måste återvinna förtroendet hos det arbetande folket. Det är ett klart underkänt betyg att blott 22 procent av de som har ett arbete röstade socialdemokratiskt. Det får dock inte betyda att partiet köper högerns recept att låta sjuka och arbetslösa betala skattesänkningarna. Västerbottens folkblads Daniel Suhonen under rubriken Höger-Monas sista strid : Den linje Östros och Sahlin pekar ut raderar socialdemokratin som ett självständigt ideologiskt alternativ. Detta högerkliv är för Mona ideologiskt motiverat... På ett sätt är det lite synd att Mona redan avgått. Annars hade jag krävt hennes omedelbara avgång efter lördagens tal. I Östran fortsätter samme Suhonen : Nu krävs en ledning som förstår sitt uppdrag: att lyssna på rörelsen, vinna val och hålla ihop den stora koalitionen socialdemokratin ännu utgör. Sahlin misslyckades på alla tre punkterna. Nu får vi bara hoppas att valberedningen och hennes efterträdare tänker själv istället för att lyssna på Sahlin.


Flytta på er!
Norrländska socialdemokratens Olov Abrahamsson  talar om att Sahlin rör om i grytan och menar att partiet måste lära sig att låta en aktiv näringspolitik gå hand i hand med höga ambitioner för den offentliga servicen... En växande arbetsmarknad är grunden för att man ska kunna göra större satsningar på A-kassan, sjukförsäkringen, pensionerna m m. Katrine Kielos i AB har rubriken Utan känsla för samtiden ger partiledningen silkessnöret: Sven-Erik Österberg, Mona Sahlin och Thomas Östros... Ni har gjort det sämsta valet i modern tid eftersom ni inte kunde läsa samtiden. Flytta på er. Det är inget personligt. Bara flytta på er.

Reinfeldt: det är mina ord
Som många noterat så har de borgerliga tidningarna applåderat talet inte bara för dess retoriska styrka utan för dess bra innehåll. Fredrik Reinfeldt har själv kommenterat talet entusiastiskt: Lyder Socialdemokraterna Mona Sahlins råd i uppgörelsetalet från helgen kan Sverige få ett nytt politiskt landskap...Där finns formuleringar som har varit viktiga för mig och Moderaternas utveckling: det ska löna sig att arbeta, a-kassan ska vara en omställningsförsäkring, inkomstskattesänkningar för låginkomsttagare. Varje god socialdemokrat drar ju öronen åt sig om den främste konkurrenten prisar talet. Någon slags altruistisk hållning visavi socialdemokratin från högeralliansen torde knappast vara en rimlig tanke. Och då blir i alla fall jag misstänksam mot Mona Sahlins tal. Men jag ville inte lita på andra. Talet finns i manus på hemsidan  och på SvT Forum live.

Jämlikhet och utveckling är två sidor av samma mynt
I talet finns ett antal grundbultar. En är att jämlikhet och utveckling är två sidor av samma mynt. När politikens vänsteryttrar sätter jämlikhet före utveckling, då säger vi: nej, det finns ingen sådan motsättning! När politikens högeryttrar sätter utveckling före jämlikhet, då säger vi: nej, nej, de är varandras förutsättningar! Hon konstaterar att vi i valet tog hem majoriteten bland de arbetslösa och sjukskrivna och det är ett kvitto på att vi tagit parti mot orättvisor, mot utsatthet och för jämlikhet. Men vi kan inte förvänta oss en majoritet av rösterna om vi försummar jobb, näringspolitik och en skattepolitik. Vi måste alltså se till att vi för en politik för hela folket och det är ur det perspektivet exempelvis skattepolitik och frågan om tak i socialförsäkringarna måste ses.


Arbete - rättighet och skyldighet
Målet måste vidare vara att alla som kan jobba skall jobba. Arbete är inte bara en rättighet utan också en skyldighet. Det är inget som högeralliansen hittat på utan det stod redan på de röda fanorna för mer än hundra år sedan. Härav följer att vi måste visa en stark och tydlig näringspolitik, prioritera forskning och utbildning på alla nivåer. I detta måste vi se till att det alltid lönar sig att arbeta. Det är också viktigt att inkludera alla arbetande, varav följer att taken i socialförsäkringarna måste höjas. A-kassan bör - precis som när vi införde den - ses som en utpräglad omställningsförsäkring.


Jobbskatteavdraget är verkligheten
Jobbskatteavdraget är "inget orimligt sätt att sänka skatten på”. Men framförallt: när vi tar makten 2014 så har svenska folket haft borgerliga skattenivåer i 8 år och det är - antingen man gillar det eller ej - mot den bakgrunden vi måste formulera vår politik. Vårt ansvar som opposition och regeringsalternativ 2014 är att se till att pengarna räcker till en välfärd åt alla av hög kvalitet, fördelad efter behov - inte plånbok.

Privatisering och kvalitet
Vi bör inte förspilla tiden på frågan om privatisering och vinster - dessa kommer att finnas där - och istället koncentrera oss på kvaliteten. Det är kvaliteten i medborgarnas välfärd som måste garanteras. Och när det gäller klimatet så är det vi rika som måste ta på oss huvudansvaret. Samarbetet med Mp resp Mp+V signalerar olika vägval. Det första anger ett brott mot blockpolitiken medan det senare ett befästande av den.

 

Här sätter jag ett frågetecken eftersom inget av alternativen kunde räkna med att bryta högerblocket och då gör man sig faktiskt svagare om man inte tar med alla på vänstersidan

 

Vi måste bli oss själva igen
Moderaternas moment 22 är att de måste göra sig lika socialdemokrater för att kunna vinna val. Ska vi socialdemokrater vinna val, så måste bli oss själva igen! Vi måste bli en levande socialdemokrati igen, med det folkflertal för ögonen, vars bästa, vars möjligheter, vars frihet och drömmar alltid har varit vårt syfte och mål. Mona hade även en del att säga om partiapparten.

 

Men de tankarna fordrar nog en fördjupning och avspeglar en del strukturförändringar som finns överallt i samhället när det gäller ideella insatser.


Det var inte Höger-mona utan en politik för hela folket
Detta är naturligtvis bara korta drag och mitt urval men jag är glad att jag gjorde det. Nu begriper jag att Mona Sahlin gjort ett hästjobb för att vi skall komma vidare. Det handlar alltså inte om Höger-Mona utan om att vi måste återerövra våra gamla slagord och framställa en modern politik för hela folket. Jag håller med Mona om att det känns spännande. Samtidigt skall man inse att Monas tal inte räknas som mer än en avspark av den diskussion som måste föras. Jag kan bl.a. rekommendera Anne-Marie Lindgrens artikel Den tomma förnyelsen i Efterarbetet : I praktiken används ordet ”förnyelse” i dag om förändringar i riktning mot en borgerlig, marknadsinfluerad samhällsbild. Men socialdemokratisk ”förnyelse” borde, med ledning av erfarenheterna från 90-talet likaväl som från dagens forskning, snarare innebära en renovering av den äldre insikten om det nödvändiga av politisk reglering av marknaderna – och ett sökande efter de i dag ändamålsenliga metoderna för det.Det hjälper inte att bara snacka, av erfarenhet så har varken partiet eller facket gjort någonting för sina medlemmar mer än att förstöra det vi en gång hade.

Munvädret som inget betyder har folket fått nog av det behövs nya tag från politiker som lyssnar (inte ljuger) på folket och inte packar på oss det vi inte vill ha.


Bo Widegren: Du har nog hamnat fel. Det här en diskussionsblogg där det gäller att forma tankar för en bättre framtid. Om du bara vill sitta och gnälla så finns dert andra ställen.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM