TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Valanalyser med detaljer leder fel
Nu har vi hört att alla valanalyser och tyvärr pekas på en rad konkreta förhållanden fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, pensionärsbeskattning och rödgrönsamverkan. Mona har själv pekat på V medverkan som det största felet, Svd , DN , AB. Jag tror inte ett smack på dessa enskilda detaljer där människor alltid kommer att ha olika uppfattning. Nej, vad M hade men inte vi var en sammanhängande berättelse om frihet och egen företagsamhet, där vi inte kunde framställa det solidariska alternativet utan nöjde oss med att utmåla svagheterna i egopolitiken. Dessa svagheter uppfattade folk men de röstade på dem som hade en total bild av det de ville förverkliga. Och det blev - trots faktiska misslyckanden med exempelvis utanförskap och arbetslöshet - det bestämmande för många när finanskrisen slog ut i full blom. Jag har tidigare påtalat bristen på en helhetsbild i bloggen Är vi S-debattörer oansvarigt ytliga i fråga om partiets framtid?  Läs också vad Martin Moberg skriver

 

Högerregeringen tilläts ljuga med statistik om utanförskapet
Utanförskap" som politiskt begrepp lanserades av de borgerliga partierna inför riksdagsvalet 2006 och anses allmänt ha varit centralt i deras valrörelse då. Allianspartierna gjorde till ett huvudnummer att man i regeringsställning som sin huvuduppgift skulle minska utanförskapet. För att i statistik visa att

f

utanförskapet minskat har högerregeringen använt siffror de sociala ersättningssystemen (t. ex. sjukpenning, sjukersättning, a-kassa och försörjningsstöd) mätt i helårsekvivalenter. Det sistnämnda innebär att flera personer med kortare tid än hel år räknas som en helårsperson. På så sätt har man gett sken av att man varit framgångsrik. Detta har påpekats både av Östros och bl.a. LO-tidningen  men vi saknade berättelse om vårt alternativ.


2010 alldeles tyst om utanförskap

I senaste valet talades det tyst om utanförskapet. Högerregeringen kunde bemöta alla radanmärkningar med svepande tal om att svenska folket förstår att vi gått igenom en finanskris av internationellt storlek och vi  har hållit i styråran så att Sverige seglat ganska oskadd igenom alla blindskär. Detta medan vi socialdemokrater inte förmådde åskådliggöra den verkliga bilden av försummelser ifråga om åtgärder för att lindra arbetslöshetens verkningar och ge en trovärdig berättelse hur vi skulle styrt bättre. Jag tror alltså inte att det handlade om fastighetsskatt, förmögenhetsskatt eller pensionärsbeskattning. Utan om att vi saknade en bra berättelse om hur vi ville att Sverige skulle skötas som en motpol till Borgs säkra skepparstil.

Solidaritet och Rättvisa
Det är desto allvarligare när vår kriskommission fastnar i småsaker och inte tar tag i det som vi alltid varit bra på Solidaritet och Rättvisa. Lördagens konflikt i P 1  handlade om gapet mellan fattiga och rika. I Sverige där den sittande högerregeringen förordar ett absolut mått på fattigdom, se ovan, vilket, om det används, gör att fattigdomen faktiskt minskat. Men de rödgröna, och EU som helhet, har använt ett relativ mått som om det används visar att fattigdomen i Sverige och Europa ökat kraftigt. I vilket fall som helst är det obestridligt att skillnaden mellan inkomstgrupper har blivit större, mycket större i Sverige och Europa som helhet. Och för de längst ned på inkomstskalan har livet inte blivit lättare, vare sig man kallar det fattigdom

b

eller ej. Det handlar också om makthavarnas skambeläggning av fattiga. Det är de fattigas fel att de är fattiga. Det är de arbetslösas fel att de är arbetslösa. Man har tappat den social dimensionen. Högerregeringen talar om hur stora allmosor de fattiga skall ges istället för att tala om en bättre fördelning av tillgångar. Och vad har vi för berättelse om ett annat än det moderata samhället. Mycket saknas av det vi måste göra om man ser till både Kriskommissionen och Mona Sahlins avskedstal. Peter Karlberg är inne på samma saki Var fanns de fattiga i Mona Sahlins tal?

 

 Bästa fatigdomsbekämpningen handlar egentligen om arbete
Självklart är frågan om arbete vid sidan om solidaritet vårt viktigaste politiska mål. I det ovan nämnda Konfliktprogrammet talade också Jakob Palme, som är professor i välfärdsfrågor, om att visst handlar fattigdomsbekämpningen bl.a. om en mer rättvis fördelning av tillgångar i samhället. Han framhöll emellertid att egentligen är det bästa botemedlet att satsa på olika arbetsmarknadsåtgärder, yrkeskunnande och utbildning för dem som inte har arbete eller lågavlönade sådana. Dessa tankar låg ju bakom det som vi en gång kallade kunskapslyftet. Men detta lyft var då del i en berättelse om hur vi ville åstadkomma ett samhälle med mindre arbetslöshet. Och När det gäller den moderata skattepolitiken så borde en sanning stå klar för alla: Det går inte att bedriva en socialdemokratisk solidarisk politik med en borgerlig skattepolitik. Men också här fordras en hållbar berättelse om hur vi ser på skatter och social rättvisa.I valanalysen finns diagram 7 som kullkastar din tes att det inte var skattefrågor mm utan en "dålig berättelse" som orsakade valförlusten.

Räknar man på siffrorna i diagrammet visar det sig att alla som lämnade socialdemokraterna var folk som betecknade sig själva som ideologiskt i mitten eller till höger. Kvar blev vänsterpersonerna.

Varför skulle inte vänsterpersoner kunna sakna en helgjuten berättelse? Din tes förutsätter att förlusterna skulle varit ideologiskt någorlunda jämnt fördelade.
/DNg


Bo Widegren: Tack för din kommentar, men du gör det som är vanligt bland sifferknuttar, nämligen att dra för stora slutsatser av dem.

Det här siffror och diagram är naturligtvis ditt bord som nationalekonom. Men man kan också förläsa sig på siffrorna. Skadar inte heller med litet sunt förnuft ibland. Bland aannat så är det knappast troligt att skattefrågor eller högre skatt är så farlig enligt nyligen gjorda undersökningar om man bara talar om i vilken kontext skattehöjningarna sker. Jag tycker Monas plus för jobbskatteavdraget är synnerligen märkligt. Dessutom är tillförlitligheten i frågor med vissa alternativ förmögenhetsskatt eller fastighetsdito något som personer gärna ger som ett klart besked medan en allmän uppfattning att M skulle kunna vara bäst att navigera skutan när det började bli finansoroligt är mycket svårare att fånga (och att vi saknade en övertygande sådan berättelse).

Sedan är din slutfråga ganska korkad naturligtvis kan "vänsterpersoner" sakna en helgjuten berättelse men har naturligtvis också svårare att ta steget över till borgarsidan medan de som ansåg sig "mitten" lika naturligtvis hade lättare att glida över mittlinjen.

Med hänsyn till det som sagts tar jag din "kullkastning" tämligen lätt.

Av din blogg framgår f.ö. att du själv står till höger om mittlinjen och uppenbarligen inte ens gjort gästbesök hos oss. Kanske skall man se dina synpunkter ur det perspektivet.
Nej det var kärnkraften som kastade ut arbetarväljarna.


Bo Widegren: Tror du?
Danne Norling tillhör de där som enbart vill svartjobba. D.v.s skattesänkningar för välbeställda tills de inte behöver skatt enenda krona.

Tänk om sjuka, arbetslösa, hade den stab av lobbyverksamhet som skattebetalarnas förening har.
En massa välbeställda som betalar enorma summor för att ha folk som snickrar ihop statistig rapporter med ett syfte att skatten ska bort för välbetställda och att sjuka, arbetslösa, och de svagaste gruppern i samhället ska tömmas på sina försäkringar sina tillgångar och har de nåt över ska de betala det i skatt så dessa girigbukar slipper.

Danne tillhör samhällsparasiterna helt enkelt som tar från fattiga ger till rika.


Bo Widegren: Du har i och för sig rätt i dina sakuppgifter Danne Norling är utredningschef på Skattebetalarnas förening och gör utredningsuppdrag för Svenskt Näringsliv. Men jag ogillar i högsta grad ditt personangrepp med "samhällsparasiter" och jag raderar dig om det upprepas.

En helt annan sak är att Danne Norlings råd förmodligen är lika litet att lita på som om en Malmö FF spelare skulle lita på råd från tränaren till främsta konkurrenten Hälsingsborgs IF om hur MFF skall klå HIF. Det är ingen elakhet utan bara vanlig logik.
Jag tycker tjafset om "berättelser" är att börja i fel ände. Vi måste ju ha en politik först.

En berättelse, en förändring av ideologin i samhället är något som uppstår när den materiella verkligheten förändras. Vi kan inte börja med en berättelse, måste börja med att politiskt reformera om samhället. Handlingarna talar för sig själva.


Bo Widegren: Du har själv i några kommentarer "tjafsat" om vänsterpolitik. Häng inte upp dig på ordet berättelse med det menas bara att ge en politisk bild av den helhet man vill genomföra. Och det är genom att berätta vad man i stort vill göra som man kan vinna val och reformera ett samhälle. Jag vill påstå att du i grunden har fel när du påstår att handlingarna talar för sig själv. Ta till exempelvis att vi säger att vi vill återinföra fastighetsskatten eller förmögenhetsskatten. Handlingarna i sig väcker kanske oro då fordras en stark berättelse som sätter in dessa handlingar i ett sammanhang som vi står för, såsom Folkhemmet det Solidariska samhället osv.
Svar till Alex Forsblad - 6 december 14:55, 2010:

I näringslivet är det inte alls ovanligt med en Berättelse. Att beskriva sitt företag med en story är mycket vanligt anställda inpräntas när de får jobb i ett företag.

Finns även de som har föredrag om sitt företag.
dessa kallas Storytellers och berättar företagets historia.

Så bör även sossarna ha, Någon som berättar sossarnas grundidelogi och historien om och hur socialdemokratin byggdes upp och vad positivt det varit för folket.

Sossarna behgöver kort och gått Storytellers som åker omkring i vårt Land och berättar socialismens Svenska historia.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM