TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Skall det som är svårt sopas under mattan?
I går skrev jag Vi får inte smita från debatten om barnskötare i jobbet kan bära niqab. Jag hade då ännu inte läst Marta Axners välskrivna Feltänkt förbud , som för ett kort ögonblick fanns med bland "mest lästa" men alltför snabbt förpassades till havet av olästa bloggar. Marta Axner är präst, socialdemokratisk kyrkopolitiker, broderskapare och doktorand i religionssociologi i Uppsala. Detta präglar hennes skrivande, som ytligt sett förefaller svårtillgängligt. Men jag menar att här på s-info bland gräddan av s-debattörer borde det inte vara ett handikapp att skriva sakligt och noga penetrera en frågeställning. Jag delar inte hennes uppfattning men tycker det är populistiskt ytligt att hoppa över hennes inlägg.

Feltänkt förbud?
När jag skrev min ovannämnda bloggartikel utgick jag bara från min egen spontana inställning inför niqab. Marta Axners huvudpoäng, såvitt jag förstått henne rätt, är att det är kontraproduktivt med ett förbud "eftersom ett sådant beslut spär på och cementerar en oerhört problematisk diskurs och maktordning som redan idag gör muslimer till en utsatt grupp i Sverige och ger problematiska utgångspunkter när det gäller synen på religion och religionsfrihet". Religionsfrihetsperspektivet tycker jag inte är problematiskt eftersom ett samhälle alltid måste kunna sätta gränser för en del religiösa seder. Exempelvis kan kvinnlig omskärelse eller slakt som innefattar djurs lidande eller manlig överhöghet inom familjen inte tolereras även om de förespråkas i religionens namn. När det gäller cementering av fördomar så tror jag att Marta Axner m.fl. har i grunden fel eftersom det som i folks ögon spär på fördomar är just sådana extrema seder som exempelvis niqab och burka, illustrerat bl.a. genom talibanväldet i Afghanistan, al Qaida-dåden mot olika västerländska städer och inrättningar och förekomst av s-k- hedersvåld. Däremot har de flesta som umgås med sekulariserade muslimer ingen tanke på fördomar mot dem.


ni2DOs beslut en olycka!
Problemet med DOs beslut är att det hos många automatiskt väcker tankar på förbud för att på så sätt undgå konflikten med våra västerländska värderingar om komunikation i samhället och jämställdhet. Jag kan dela tanken att ett generellt förbud mot niqab och liknande leder till en konstig maktordning. Problemet är ju att man använt sig av lagstiftningen om diskriminering för att diskutera frågan. Med DOs beslut så kan man påtvinga förskolor, skolor, vårdenheter, affärer ja i stort sett alla att inte vägra anställa någon som vägrar ta på sig annat än niqab. Vad jag förstår är enda undantaget att skyddsföreskrifter kräver annan, mer ändamålsenlig klädsel. Inte ens gäller väl i så fall undantag om vissa företag vill klä sina anställda i uniform. Detta är enligt min mening absurt och en eftergift som det svenska samhället inte bör göra för en sed som dessutom ger uttryck för kvinnoförtryck något som förbjuds i svenska lag.

Är detta överhuvudtaget diskriminering?
Jag tror att de flesta i Sverige tycker att DOs beslut är märkligt, inte utifrån gällande diskrimineringslagstiftning men utifrån dess praktiska konsekvenser. Alltså i mötet med barnet på förskolan, mötet elever-lärare i skolan, mötet åldringen-vårdaren på äldreomsorgen, mötet kunden-receptionisten, mötet med lyssnaren-nyhetspresentatör i TV osv. Det är inte rimligt att någon i dessa lägen har rätt att bära en klädsel som just åsyftar att avskära vederbörande från alla kontakter med omvärlden bortsett från ögonkontakt. För mig är detta inte diskriminering oavsett om klädkravet har rötter i religiösa föreställningar. Jag menar alltså att samhället inte skall införa förbud mot niqab, men väl inte genom diskrimineringslagstiftningen ge skydd för så extrema krav. Hur den lagkonstruktionnen skall se ut är naturligtvis ett problem för jurister och lagstiftare att lösa. En sådan lösning skulle också öppna vägen för att man i vissa sammanhang godtar klädseln.

Denna debatt får inte handhavas av populister på hela den politiska skalan!
Enligt uppgifter rör detta bara 4-5 kvinnor i Sverige. Men debatten har börjat föras och finns ute bland allmänheten. Då måste vi våga föra debatten för att om möjligt styra utvecklingen bort från fördomar och för ökad förståelse. Då kan det också vara viktigt att se till att gränser sätts och att sådant som bör skyddas får erforderligt stöd i lagstifning och tillämpning. Men också att avgöra vad som inte bör åtnjuta skydd. Får DOs beslut stå utan åtgärd är jag rädd för en farlig för utveckling i det svenska samhället, inte minst för de politiska slutsatser vanliga svenskar skulle dra av något sådant. Och det måste vi motarbeta eftersom följden blir just att främlingshat cementeras, ja rent av ökar.

 

DN talar om Vilse i slöjan  och SvD Vad ska vi ha DO till?DO:s klartecken för niqab i skolan är ett sätt att tillrättavisa andra muslimers motstånd mot NIQAB!

DO vet ju bättre...
http://svtplay.se/v/2181144/uppdrag_granskning/del_6_av_16__svart_polyester


Bo Widegren: Nej, det tror jag inte och inslaget från Uppdrag granskning visar väl just detta.

DO har f.ö. inte gett något klartecken utan bara tolkat diskrimineringslagstiftningen och då är det ju ganska solklart. Men jag har svårt att se diskrimineringslagstiftningen som isolerad från det samhälle den skall fungera i. Precis som i TV-inslaget så vill jag inte ha förbud. Däremot vill jag att diskrimineringslagstiftningen inte skall slå till och tycker precis som i inslaget att det är tveksamt om försörjningsstöd skall utgå till en person som valt en klädsel som utesluter henne från ett yrkesverksamt liv i det svenska samhället. Jag ticker precis som S-politikern att niqb måste ses ur ett könsmaktsperspektiv. Och att detta skulle utgöra någon slags tillrättavisning av sekulariserade muslimer är verkligen svårt att se.
Har man inte helt enkelt "förenklat" sig ur det här? Tagit lättaste vägen och föst över problemet på arbetsgivarna och folket.Vilket i sin tur leder till att arbetsgivarna och befolkningen kommer att svara med samma mynt. Arbetsgivarna kommer att hitta sätt att gå runt problemet och därmed är saken inte löst.Den här metoden tycker inte JAG vittnar om omsorg om de här kvinnorna-det liknar mer hyckleri.Som att man inte vill ta ansvar.Det visar heller ingen omsorg om övrig befolkning. Jag har fortfarande den åsikten att om man vill vara extrem-då måste man vara beredd att betala priset för sitt val.Priset kan vara att man har ett smalare utbud -när det gäller jobb-att välja på.Å andra sidan kan staten självklart inte lägga sig i hur människor vill vara klädda.Oavsett om det är grundat på mode eller t.ex. en religiös uppfattning.Om man vill vara så extrem att man måste uppbära försörjningsstöd, då sätter i alla fall jag ner foten. Det här är ett sammanhang där det hela tiden blir på den enes villkor.Det kan aldrig vara rätt.Just därför att det kan skapa osämja i befolkningen.
Håller med dig i allt. Ett förbud mot niqab vore onödigt och oetiskt, liksom en skyldighet för arbetsgivare, myndigheter eller skolor att acceptera en såpass avvikande, symboltyngd och, i många sammanhang, hindrande klädsel.

Jag är också böjd att gå den franska linjen, att undvika konfessionella markörer i offentliga sammanhang. Skolor t ex ska vara konfessionsfria, tycker jag. Religiösa friskolor är stötande. Där indoktrinerar man just de barn som skulle kunna få alternativa insikter till sin uppfostrans religiösa världsbild.

Vad lär man där ut om kvinnans roll i familjen, släkten och samhället? För att inte tala om bögars dito.

Tunga religiösa symboler påminner mig om kyrkors tusenåriga övergrepp på mina bröder antingen det rör sig om påvliga krucifix eller beslöjade kvinnor.

Möjligen om de skulle gravera eller brodera en sentens om människors lika värde, oavsett kön, sexuell inriktning, hudfärg eller religion. Men sådana religiösa symboler är förmodligen sällsynta.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM