TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

DO sätter ner foten
Peter Johansson skriver Brottsligt att förbjuda Niqab i skolan  och citerar DO Katri Linna som skriver i DN ”Förbud mot niqab strider mot diskrimineringslagen” . Och detta är väl ett ganska naturlig lagtolkning, som inte alls hade behövt ta två år. Niqab är en fotsid svart dräkt där allting, även händer, är täckta av tyg med undantag för en smal springa över de båda ögonen. Vad som därför förvånar mig är att i ärendet, eftersom ärendet gällde en blivande barnskötare, det inte gjorts några överväganden om hur

skötarens klädesdräkt inverkar på barns rätt till i Sverige vanlig

kommunikation och omvårdnad. På motsvarande sätt lär man ha att väga lärares och övriga kamraters rätt till en vanlig kommunikation. Härvid måste man enligt mening beakta att den religiösa klädseln, som inte påbjuds enligt islam, just syftar till att avskära kvinnor från all kontakt med andra än sina män och sin familj.


niqab

Niqab ett patriarkalt förtryck av kvinnan
Ett flertal muslimska kvinnliga skribenter har också betonat hur denna klädessed är en del av ett patriarkalt förtryck av kvinnan. Detta stämmer föga med den jämställdhet som är ett politiskt mål i Sverige. Diskrimineringslagstiftningen är stiftad av det världsliga samhället med sina politiska organ. Därför är det naturligt att man nu överväger om det behövs en lagändring för att förhindra en gammeldags religiös kvinnosyn återigen skall bli gällande i enlighet med DOs beslut trots den allmänna inställningen om jämställdhet i Sverige. Just när det gäller jämställdhet pekar DO emellertid på något viktigt, nämligen att utbildning kan vara en plattform för kvinnor att fortsätta utvecklas och forma sina egna val. Utbildning är grunden för tillträde till arbetslivet och därmed tillgång till ett socialt sammanhang utanför hemmet och möjlighet till egenförsörjning. Utbildning är en nyckel till de dörrar som utestängt och alltjämt utestänger kvinnor och bromsar utvecklingen mot full jämställdhet. Denna långsiktiga strävan bör inkludera alla kvinnor, oavsett deras religiösa tro och val av klädsel.


DOs ord snömos - lagstiftningen bör ändras
Men dessa DOs ord till alla jämställdhetsivrare är väl knappast hållbara. "Plattformen för fortsatt utveckling" inkluderar ju niqaben. Och i det svenska samhället... tillträde till arbetslivet, socialt sammanhang utanför hemmet, egenförsörjning ikädd niqab som ju just syftar till att avskära kvinnan från allt annat än ögonkontakt med omvärlden? Detta är faktiskt ett snömos som används för att inte ta sig an den reela konflikten. I ärlighetens namn skulle jag ha svårt att lämna mitt barn i en niqabklädd kvinnas vård, att sätta mitt barn i en skola där läraren är niqabklädd, att söka vård hos en läkare eller sjuksyster som var niqabklädd... Detta inte för att jag har fördomar eller inte välkomnar invandring till Sverige. Detta inte för att jag har fördomar eller inte välkomnar invandring till Sverige. Bl.a. har jag i svenska sjukvård mött jättefin sjukvårdspersonal från Polen, Iran och Pakistan för att nu nämna några. Det handlar alltså inte om härkomst. Jag tycker helt enkelt det är omöjligt att kommunicera med en person som döljer allt utom en springa för ögonen och i de fall jag sagt är just kommunikationen och samspelet med den andre väsentligt. Jag förstår alltså Ullenhags reaktion och som sagt diskrimineringslagstiftningen bör ändras på denna punkt.


Man förenklar när man beskyller meningsmotståndare för rasism
Peter säger att DO har satt ner foten och avgjort frågan. Det första är rätt men inte det andra om man menar slutligt avgjort. Däremot tycker jag Peter gör det oförskämt lätt för sig när han slutar med att "Rasisterna kommer naturligtvis att gala i högan sky, men det är inget att bry sig om." Det må väl vara att rasisterna gal. Men Peter borde överväga vad svenskar i gemen som ingalunda är rasister tänker inför möjligheten att deras barn handhavs av niqabklädda barnskötare eller möts av niqabklädda läkare. Problemet är visserligen begränsat men även som sådant intressant då det gäller hur det civila samhället skall hantera så extrema yttringar som dessutom innefattar budskap som direkt strider mot strävandena om jämställdhet. Den debatten är helt enkelt för viktig för att överlämnas till "rasisterna".Klokt och sansat resonemang. Men de politiskt korrekta i S kommer tyvärr att köra över dig.


Bo Widegren: Johan, tack för dina vänliga ord om min blogg men det handlar inte om köra hit eller dit utan att föra en rimlig debatt och den kan man föra inom S.
När du skrev det här började jag tänka på Sakineh,hur det gick för henne,hennes fängslade advokat och son? Lever hon? Blir fysiskt illamående när jag tänker på henne. Frågan du tar upp är svår.
Spontant gillar jag inte heller att inte kunna se folk i ansiktet,sen tänker jag att om det blir ett förbud så kanske dom här kvinnorna inte får gå ut alls.Svårt veta vad som är det bästa.


Bo Widegren: Förbud är inte nödvändigt se min nästa blogg
Tycker din sista mening- "Den debatten är helt enkelt för viktig för att överlämnas till rasisterna" är ett tungt argument!! Vi måste bli modiga,sluta fega ur och våga diskutera.Annars flyter debatten runt o hamnar i fel händer.I Uppdrag granskning kom det fram att det är bara ca 200 kvinnor i landet som berörs.I programmet intervjuades bl.a. en niqabbärande kvinna som dessutom var etnisk !! svensk.Det kom fram i programmet att den här klädseln tillhör en liten sekt inom islam,den påbjuds inte i Koranen,klädseln är t.o.m. ovanlig i den islamska världen.Det kom också fram i en intervju med en svensk tjej,född i Iran, att där är det bara överklasskvinnor som inte arbetar- som kan bära en sån klädsel. För min del har jag inget emot klädseln om den inte hindrar personen från att försörja sig. Jag tycker att vi ska ha lika villkor oavsett kön,religiös tillhörighet etc. Jag hade i min ungdom flera kompisar som tillhörde Frälsningsarmen.För dom är uniformen viktig.Lika viktigt är att försörja sig-vilket innebär att man i det "civila" livet lämnar uniformen hemma.Det skulle inte vara trovärdigt att mot omgivande samhälle propsa på att på jobbet går man klädd i sin religiösa uniform. VAD ÄR SKILLNADEN?? Har man valt en så extrem form av religiositet att man yrkesmässigt begränsas av en klädsel-då har man valt ett smalare liv.Det kan man faktiskt beundra,men man måste SJÄLV stå för det.Så har kristna i vårt samhälle fått gjort, fast man ibland t.o.m. blivit hånad för sin uppfattning.Ett exempel på omgivningens hån har varit avståendet från alkohol.Men man har stått upp för vad man trott på.Det är de villkor som gäller ihop med en stark övertygelse. Om man dessutom vänder på hela den här historien och förutsätter att män bar en sån extrem klädsel- så skulle jag som vuxen kvinna bli olustig,rädd att äntra en buss med en sån busschaufför vid ratten,stannad av en polis som jag inte ser ansiktet på,eller mötas av en läkare där bara ögonen syns.Jag tror debatten skulle vara helt annorlunda och mycket skarpare om det gällde mäns klädsel.Det här har känsliga bottnar pga att det är kvinnor-man törs inte riktigt ta i det här. Eftersom jag som vuxen skulle känna mig olustig -och det oavsett om det vore man eller kvinna i en sån klädsel- så är det klockrent självklart att jag önskar att mina barnbarn ska se ansiktet på sina lärare.Låt de här kvinnorna klä sig som de vill- men precis som mina Frälsningsarmekompisar- så måste de själv stå för sin övertygelse,de måste själva hitta sin nisch där de kan få sitt liv att fungera yrkesmässigt etc.


Bo Widegren: Bästa Gunborg, tack för din fina och vältänkta kommentar. Jag tycker också det handlar om att sätta en gräns (hur obehagligt detta än är). Jag har behandlat denna gränssättning i min nästa blogg.
Människor ska såklart få klä sig som de vill. Det kan såklart vara fråga om förtryck i en del fall, men det kan inte ligga till grund för en generaliserande lagstiftning.


Däremot är det orimligt att det ska ses som diskriminering att inte anställa någon i burka eller niqab. Sådan tolerans kan man inte kräva av arbetsköpare. Det samma gäller för extrema subkulturer och andra som valt att se väldigt uppseendeväckande ut.

Personligen så skulle jag dock inte ha något emot att anställa en person med niqab eller en punkare med röd tuppkam och säkerhetsnål i kinden. Och det är fler som tänker så. Men som sagt så är det orimligt att lagstifta om att människor som valt att klä sig på detta vis ska ha samma chans till anställning som andra. Det är skillnad om det t.ex. är en transa eller en dvärg eller så, eller om det är en person med vanlig hijab-slöja eller måttligt punkig stil, det tycker jag inte är rimliga skäl till att inte anställa.


Men som sagt, niqab, burqa och andra extrema former av utseende ska vara upp till arbetsköparen att besluta om det ska tolereras eller inte. Förutsatt att utseendet i sig inte utgör ett objektivt problem, t.ex. vad beträffar hygien eller säkerhet.
Niquab förefaller inte ha ett skapandes grand med Muslimsk tro att göra. Förmodligen har den hängt med sedan urminnes tider i ett mansdominerat landområde.
Om en person har huvuddukt anser jag att hon skall kunna bära den i skolan,på jobbet eller var som helst.
Den skymmer inte ansiktet. Alla kläder som skymmer ansiktet borde helt enkel förbjudas. Ansiktsmasker som "rånarluvor" bör föranleda polisen att ta hand om dessa personer. Det här med nitar i ansiktet är helt ok för dem som bär det alltså skadar ej omgivningen utom ur estetiskt hänseende.
Muslimernas ursprungliga trosuppfattning säger ingenting om kravet med Niquab.
Den som ständigt borde bära Niquab i hemmet är väl DD som visat sig ganska lättledd.Efter nuvarande kritik så skulle det passa henne vä'l att framträda ordentligt maskerad.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM