TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Arrogans mot invandrare har fått moderata ansikten
Nicolas Paul Stéphane Sárközy de Nagy-Bócsa är Frankrikes president men också ledare för det mörkbått konservativa Mouvement Populaire, UMP. Han inställning kan närmast jämföras vid en viss rottingmajor i Sverige och han kallade betecknade ungdomsaktivister för slödder. Han vill ha en restriktiv invandring med drag av Pia Kjersgaard. Och nu har han gett polisen i Frankrike order att kasta ut en rad romer. Hela familjer - män, kvinnor och barn - har rivits upp från sina bostäder och satts på evakueringsbussar. Samma drag finns bland de konservativa kärntrupperna i Sverige, vilket vi sett flera spår av i moderata mönsterkommuner här i Skåne. Det är också samma krafter förankrade i Folkpartiet, Moderaterna och Skånepartiet som gett sig på Mona Sahlin och Ilmar Reepalu därför att de försöker överbrygga motsättningar till olika invandrargrupper. Nu har arrogansen mot invandrare, särskilt romer fått ett ansikte, moderaten Tobias Billström

 

sar


Högerregeringen försöker sitta på två stolar
Genom EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) kritiserade man Frankrike för de pågående massavvisningarna. Samtidigt försvarar migrationsminister Tobias Billström (M) Stockholmspolisens avvisningar av romer under hänvisning till att det inte är tillåtet att ”sitta med en pappmugg på en Stockholmsgata... Vi har inte skapat den fria rörligheten för att människor ska kunna dra från land till land och tigga sig fram” . Dagens Nyheter konstaterar i sin ledare Svenskt hyckleri  att regeringens politik i förhållande till Europas mest utsatta minoritet inte hänger ihop.


DN: Sopa först rent framför egen tröskel

DN framhåller i samma ledare att även Sverige avvisar romer. Under våren har Stockholmspolisen avvisat 50 romer tillbaka till Rumänien och Bulgarien. De tiggde på huvudstadens gator men skickades hem, trots att de hade varit i Sverige under kortare tid än tre månader. Nu slår till och med Rikskriminalen fast att tiggeri inte ”ensamt (kan) ligga till grund för avvisning” av EU-medborgare under de tre första månadernas vistelse i Sverige. DN prisar också den s.k. Göteborgsmodellen som följer dessa anvisningar.

Borde veta bättre
Annika Ström-Melin påstår i en ledare i DN ”Romer: Tydliga regler saknas” . Trots att hon är EU-expert och har ytterligare expertis i familjen så kläcker hon dessa i grunden – möjligen omedvetet – fördomsfulla tankar. Precis som om den av moderaterna och DN omhuldade regeln om fri rörlighet inom EU inte automatiskt skulle gälla romer utan ytterligare förtydliganden. Det är ju inte minsta tvekan att fri rörlighet skall gälla jämväl romer som är medborgare i annat EU-land. Tankesläpp, Annika!

I Skåne gror en planta
Nu åter till de moderata stormtrupperna i Vellinge mfl kommuner i Skåne. Alla minns vi väl Uppdrag Gransknings reportage från borgerliga valstugor 2002. Moderaten Bengt Hanssons kommentar till Sverigedemokraternas valsiffror i Landskona 2006: ”Det är väl inte så konstigt. Med alla jävla invandrare som finns där! ... Vadå, här bland vänner är det väl inga problem att säga vad man tycker?". Det finns ett syrligt skämt i Skåne, där man frågar sig varför Sverigedemokraterna aldrig fått fäste i Vellinge kommun. Svaret är enkelt: varför skulle de det, när Vellingemoderaterna finns! I Skåne gror en planta som vattnas från andra sidan sundet men också av ministrar från 08-området. Är det möjligen fråga om en konservativ kultur som blommar upp här och var?


billBillström får kritik
Vi kan inte se att det skulle vara kriminellt att tigga eller musicera för att skramla ihop till sitt levebröd, men polisaktionerna har trots det oklara rättsläget fått stöd av migrationsminister Tobias Billström”, skriver Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, och Anders Wejryd, ärkebiskop i Svenska kyrkan och ordförande för Sveriges Kristna Råd i DN. Romers medborgerliga rättigheter inom EU måste ges samma tyngd som andra EU-medborgares. I slutändan handlar detta om allas vårt människovärde. En gammal judisk berättelse handlar om en rabbin som frågar sina lärjungar hur man kan veta när natten är slut. Är det när man i det svaga ljusdunklet kan skilja ett får från en hund, undrar de, eller ett olivträd från ett fikonträd? Nej, svarar rabbinen, det är när du möter blicken i vilken annan mans eller kvinnas ansikte som helst och där ser spegelbilden av dig själv. Då först är natten över och morgonen har grytt.The Danish government has presently expelled a group of romaine’s (former known as gypsies) from Denmark.

It’s the Danish minister of justice, a member of the conservative party, that has ordered the Danish police to execute the order.

Though the group hasn’t violated any Danish laws and because of that they haven’t received a sentence for committing any crime.

The reason for the expulsion is that they have disturbed the so-called “peace of society” and used certain park and beach areas where they have camped. And also stayed over night in an abandoned former postal office building.Bo Widegren: Tack för din information


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM