TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

 Oberoende liberala” valbroschyrer för borgerligheten       

"Malmömäktige” heter politiska redaktören Heidi Avellans lördagsalster den 13 mars i Sydsvenskan. Det är skrivet i en krönikeform som inleds med ”Nu borde oppositionen i Malmö vädra morgonluft. Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu har trampat snett, han har rört ihop begreppen... menar att den mosaiska församlingen borde ta avstånd från Israels politik för att undvika hatbrott mot svenska judar och... har visat sig anmärkningsvärt okunnig om att judar trakasseras i hans kommun.” Visst vädras morgonluft av oppositionen när man genom sin enorma övermakt i dagspressen lyckats skapa en svår situation för Socialdemokratin i Skåne. Det är ju det som är det ”oberoende liberala” syftet att vara några slags valbroschyrer för borgerligheten. Man tillämpar helt enkelt propagandaministern Joseph Goebbels i Nazityskland sanning:"Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning.".


Granskningen visar hur lögnproduktionen går till

Granskar man ursprungsartikeln som Heidi Avellan hänvisar till intervjun i Skånska Dagbladet 27/1 så visar det sig att Ilmar Reepalu varken ”trampat snett” eller ” rört ihop begreppen utan att Heidi Avellan med ett understatement friserat sanningen. Man kan ju själv dra slutsatsen att en lögn blir aldrig sanning hur många gånger den judiskt-borgerliga lobbyn upprepar felaktigheterna. Några smakprov ur ursprungsartikeln:
•"...det är förkastligt att människor känner sig hotade och lämnar Malmö" och "Jag tycker det är förfärligt om människor känner sig så hotade att de inte kan bo kvar i Malmö."
•"... Varje form av hot och förtryck riktat mot en enskild etnisk grupp är totalt oacceptabelt. Det gäller för alla grupper."
•Israel-Palestina-konflikten "kan människor ta ställning till... Men här i Malmö ska vi inte ha motsättningar på grund av övergrepp i en annan del av världen."
•"Om mänskliga rättigheter kränks så kommer jag alltid att reagera" .
•"Jag skulle önska att judiska församlingen tog avstånd från Israels kränkningar av civilbefolkningen i Gaza... Samtidigt skulle jag önska att företrädare för muslimer i Malmö klart och tydligt säger att judarna i Malmö inte ska blandas in i Israel-Palestina-konflikten"


Lögnfabricerandet fortgår....

Sistnämnda citatet ovan är det som utmålats som att Ilmar Reepalu ”skuldbelagt” judar i Sverige för det övergrep Israel begick under 22-dagarskriget eller som Heidi Asvellan så finurligt snickrar ihop det med krav på avståndstagande för att ”undvika hatbrott mot svenska judar”. Bakgrunden är alltså Ilmar Reepalus fromma önskan om att de inblandades organisationer på ömse sidor skall medverka till att lugna stämningen. Det illvilliga syftet framgår också när Heidi Avellan. refererar att Ilmar Reepalu i danska TV2 sagt att han ansätts av ”den israeliska lobbyn”, vilket enligt Heidi Avellan är ” en klassisk antisemitisk bild”.

Kan bäst beskrivas just som den judiskt-borgerliga lobbyn

Men begreppet lobby innebär enligt uppslagsboken ”ett sätt för olika intressegrupper att framhäva sina åsikter inom det politiska etablissemanget”. Och det handlar nu just om en brett upplagd lobbyverksamhet som har sin anknytning till nätverk och vänkretsar som kan betecknas som judiska aktivister som Judiska Församlingens i Malmö Fredrik Sieradzki och en annan gren med borgerliga skribenter, politiker och vänner som Svante Weyler, som arbetat på SvD, Sydsvenskan och Expressen, SvD-redaktören Per Gudmundson, Expressenskribenten Disa Demirbag-Sten, Skånskan-journalisterna Anders Lovén och Jan Johansson samt nu senast Sydsvenskans politiska redaktör för att nämna några, alla bildar de – och något mer adekvat begrepp kan inte uppletas - en judisk-borgerlig lobby i syfte att skada socialdemokratin i Skåne.


Lögnfabrikens fokus

Det borgerliga intresset beskriver Haidi Avellan också i sin krönika med orden ”visst stöder vi gärna ett maktskifte” i Malmö och det är lobbyverksamhetens kärna, nämligen att ta bort fokus från de frågor som borgerligheten rätteligen borde få stå till svars för i Sverige, såsom försämrad sjukvård, försämrad a-kassa, inskränkning av kollektivavtalsrätten, statslån för att ge de rika ytterligare skattesänkningar, utförsäljning av vår gemensamma egendom, riskkapitalisternas övertagande av apoteksväsendet, högre skatter för de utsatta pensionerärna, sjuka o arbetslösa för att nu inte tala om de skyhöga arbetslöshetssiffrorna som högerregeringen parerat bara genom de rekordstora skattesänkningar främst till dem som är rika.


Vet hut Heidi Avellan och Sydsvenskan!

Slutligen påstår Heidi Avellan att ”enklast hade varit att bara backa och medge att det blev fel från början. Istället fortsätter Reepalu att förklara – och missförstås. Han har skadat sig själv, Socialdemokraterna och Malmö. Oppositionen borde vädra morgonluft. Eller snarare sniffa blodlukten.”. Jag kan hålla med om att Reepalus tålmodiga försvar uppenbarligen inte lönar sig mot det rabiata borgerliga drevet, till vilket alltså Heidi Avellan sällat sig. Men Heidi Avellans påminnelse om ”blodlukt” är en eskalering och direkt osmaklig med tanke på den hotbild som detta drev medfört. Men här ser man hur långt en borgerlig journalist är beredd att gå för att uppnå politiska fördelar. Det blod som vi har i våra ådror luktar ju inte och vad är det för blod som alltså skall rinna och lukta!? Skam över en sådan journalistik som vädjar till känslor långt utanför ett demokratiskt sätt att föra talan. Med den retorik som begagnas av denna lobby är det bara att kräva svar på frågan: vilken blodig massakrering är det Avellan åsyftar?


Bredvid Heidi Avellans artikel fanns en välbehövlig ledarrubrik: Vet hut, Carl Bildt, apropå hans spel med folkmordsbegreppet. Med tanke på Heidi Avellans skamliga text så finns inte annat än att till detta foga ett rungande:

Vet hut Heidi Avellan och Sydsvenskan!Både s och borgerliga står bakom den politik som gjort att judar måste fly Malmö. Goebbels hade också fört en politik som gjort att Malmö blivit omöjligt för judar. Dock inte samma poltik givetvis men verkan hade blivit detsamma i detta avseende. Därför tycker jag din Goebbelsattack skorrar lite falskt.


Bo Widegren: Ibland undrar man över läskunnigheten hos dem som kommenterar och det här är en sådan situation. Jag har aldrig andragit några tankar på Goebbels i svensk politik det räcker minsan med Sverigedemokrater. Däremot så var det ett uttryck som han präglade med tanke hur han använde sig av propaganda och detta yttryck passar mycketr väl att använda på det judisk-borgerliga drevet. Inte heller är det så att att "både s och borgerliga står bakom den politik som gjort att judar måste fly Malmö". Det förs nämligen ingen politik alls från borgerlig sida i Malmö. Och den politik som förs i Malmö mot rasism är erkänt i framkanten med en rad nya grepp, bl.a. har ett särskilt kommunalråd sedan länge tillsatt att leda detta arbete. Nej anledningen till denna stämning är att borgerliga kommuner vägrat att ta emot flyktingar vilket medfört stora koncentrationer bl.a. till Malmö och Södertälje. Invandringen är i sig inget problem men kostnaderna har genom koncentrationen blivit mycket stora för dessa kommuner att hantera frågan. Sedan har ju dertta judiskt-borgerliga drev inte förbättrat läget utan snarare förstärkt motsättningarna ute i staden. Bäste Mattias, jag kan inte se att du har ett enda rätt - vet du överhuvudtaget vad du pratar om?
De sju riksdagspartierna står bakom landets migrationspoltik och Malmö har valt att ta emot så många från mellanöstern att situationen för stadens judar blivit ohållbar. Flyktningmottagningen är en kommunal angelägenhet och Malmö hade inte behövt hamna i denna situation. Detta är fakta. Ett dialogforum gör varken från eller till. Situationen för judarna i Malmö har kontinuerligt försämrats under 10 år.

(jag kan läsa, är väl införstådd i logik och i denna sakfråga. Du diskuterar en sekundär fråga, dvs hur Reepalu behandlas i media. Jag menar att grundfrågan är viktigare, dvs varför judar inte längre kan bo i Malmö. Sedan skulle det inte skada att vara mer respektfull i debatten. Det tjänar man på i längden. Jag har aldrig varit ohövlig eller kommit med tillmälen mot dig. Vad gäller Sydsvenskan har vi båda en negativ uppfattning om denna tidning. Dom gör tora förluster varje år. Låt oss hoppas marknaden tar ut sin rätt.)


Bo Widegren: Du tuggar karbon och upprepar i stort detsamma som i förra kommentaren. Men återigen har du fel: det är inte Malmö som valt att ta emot så många flyktingar utan flyktingarna har valt Malmö och någon hjälp i form av annan lagstiftning eller ekonomisk stöd har högerregeringen inte velat ge. Där har du grundproblemet och där har också just Ilmar Reepalu flera gånger begärt bådadera. Och om stödet från dem som bestämt invandringspolitiken inte uteblivit utan resurser ställts till förfogande hade läget varit annorlunda men av någon konstig anledning vägrar du att se detta och vill lägga skulden på Malmöpolitikerna. Och när man försöker göra något i det prekära läget så är du snar att dömma ut dessa åtgärder. Ditt bidrag till diskussionen var alltså begränsat.

Varför jag tror att du förtfarande missat något i både logiken och läsförmågan är det just att du på min blogg går omkring och föreskriver vad som är primär och sekundär fråga. Du tycks inte ha fattat att här är det jag som bestämmer ämnet och har jag valt att diskutera drevet mot Reepalu så är det mitt val av primär fråga och det får även du finna dig när du kommenterar. Om du vill diskutera annat så varsågod men på din egen blogg, tack. Jag kan inte se att jag varit vare sig ohövlig eller brustit i respekt för dig, vilket jag däremot tycker att du gjort när du kommer inklampande och försöker tala om för mig vad jag skall prata om.
"någon hjälp i form av annan lagstiftning eller ekonomisk stöd har högerregeringen inte velat ge."

Hur såg det ut under de 12 åren med Socialdemokratiskt styre?


Bo Widegren: Grattis till den goda argumenteringen i dagsaktuella frågor. De tre kommunalrådens framställning (Malmö, Göteborg och Södertälje)skedde under högerregeringen och det är nuläget vi hanterar. Om du vill reflektera över gammal historia så får jag hänvisa dig till din egen blogg.
Grattis Tomas Andersso du kunde inte bättre än "men sossarna då".
Kanske är bättre om du klickar på avbryt istället för skicka-knappen om det är det bästa du kan åstadkomma.
Skulle du vilja ha det så här på barnbarnens dagis?

http://www.skanskan.se/article/20100127/MALMO/701269754/1057

När hoten kom från nazisterna var det opportunt att kritisera. Idag när hotet kommer från vänster och islamister känner judarna inget stöd från samhället. Vem vill bråka med det egna väljarunderlaget?

Trots Reepalus vita oskuld bestämde sig Mona Sahlin för att komma ner och försöka styra upp situationen. Efteråt var Reepalu ångerfull och betygade att han inte visste hur illa situationen var. Han vill fortfarande vill diskutera rasism på ett generellt plan. Då blir brandbomber mot judiska kapellet en del i ett större misslyckande istället för något som kräver radikala insatser för judarnas säkerhet.

Jag tror att problemet är att han visar ett helt annat engagemang för sin egen situation. Det gör honom till ett tacksamt mål.


Bo Widegren: Svaret på din frågas är nej och det har också Ilmar Reepalu sagt nej till redan i skanskanartikeln den 27/1 jag upprepar citaten från bloggen som du inte tycks ha läst innan kommenterar:
•"...det är förkastligt att människor känner sig hotade och lämnar Malmö" och "Jag tycker det är förfärligt om människor känner sig så hotade att de inte kan bo kvar i Malmö."
•"... Varje form av hot och förtryck riktat mot en enskild etnisk grupp är totalt oacceptabelt. Det gäller för alla grupper."
•Israel-Palestina-konflikten "kan människor ta ställning till... Men här i Malmö ska vi inte ha motsättningar på grund av övergrepp i en annan del av världen."

Du är grymt orättvis när du påstår att socialdemokrater överser med antisemtisk våld från extrema islamistiska kretsar. Men jag reagerar starkt mot att du drar alla muslimer över en kam. Det är lika orättvist som om man talar om judar i en klump.

Att Mona Sahlin kom till Malmö berodde på det maktspel som Judiska Församlingen i Malmö bedrivit, där man t.o.m. vägrade träffa Ilmar Reepalu för fortsatt diskussion. I det läget erbjöd sig Mona Sahlin att komma till Malmö.

När du ironiskt pratar om "Reepalus vita oskuld" är du så oförskämd att man egentligen bara borde radera ditt inlägg. Är det någon som gjort något mot rasismen i Malmö så är det just Ilmar Reepalu och därför är det faktiskt kontraproduktivt att ge sig på honom eftersom man då undergräver respekten för detta arbete. Bl.a. har socialdemokraterna i Malmö sett till att det antirasistiska arbetet leds av särskilt kommunalråd som med sin stab arbetar heltid med dessa frågor. Men detta är ju ett större perspektiv än vad ryms på din högerblogg nyspråk.

Din tro beträffande vad som är "problemet" är lika futtig som din argumentation i övrigt. Som hela denna min blogg handlar om så ligger problemet i den judiskt-borgerliga lobbyn övervikt i media vilket underlättar just den Goebbelska målsättningen att upprepa lögnerna tillräckligt ofta för att de så småningom skall kunna åberopas som sanning.

När det gäller just detta med det judiska inslaget så kan man notera att den Judiska Församlingens företrädare Fredrick Sieradzki redan i februari 2009 när det gällde 22-dagarskriget och tennis-matchen fördömde Ilmar Reeapalus uttalanden så som antisemtiska. Vilket ger vid handen att Sieradzki och efterföljarna Weryler, Gudmundson, Johansson och Avellan inte kan skilja på helt berättigad kritik av staten Israel och antisemitism.

Du fortsätter att tugga i nya inlägg men som jag sagt så är debatten med dig avslutad. Vill du säga något mer så går det ju bra på din egen högerblogg.

Tack Bosse för dit intressanta tips till den högt läsvärda artikeln i Sydsvenskan. Utan din "karbon" skulle jag aldrig läst den.

Tack ännu en gång och håll mig även i fortsättningen informerad om läsvärda alster runt om i landet.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM