TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Under devisen "värna yttrandefriheten" kan man t.o.m. dölja lögner
I Wolodarskis Dagens Nyheter hyllar man den sentens som Nazitysklands propagandaminister Joseph Goebbels präglade "Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning." . Varför säger jag så? Jo, i ett sammanhang, som egentligen rör värnet om yttrandefriheten med anledning av mordplanerna mot konstnären Lars Vilks, har DN i dag 11/3 en huvudledare med rubriken"Rätt till fel åsikt". Rubriken syftar uppenbarligen på att man man skall ha rätt att publicera eller yttra även provocerande åsikter. Och dessutom rätt till samhällets skydd när man provocerar.

Det är och förblir en lögn att Reepalu "försöker skuldbelägga offer"
När man i texten avverkat Vilks, Salman Rushdie, karikatyrtecknarna i Danmark, Elisabeth Ohlson och fört andra nog så tänkvärda resonemang kring yttrandefriheten så skriver man på slutet följande: "Reepalu har nu höjt personskydd eftersom hoten blivit fler sedan han flera gånger formulerat sig illa när han diskuterat hoten mot andra, nämligen judarna i Malmö. Reepalu ska möta hårt motstånd när han försöker skuldbelägga offer. Men bara verbalt. Grunden för demokrati är en öppen debatt."

Vad Reepalu sagt - om nu någon fortfarande är intresserad av sanningen
Hela debatten har sin grund i en intervju i Skånskan den 27 januari . Där uttryckte Ilmar Reepalu ganska oförargerligt "Jag skulle önska att judiska församlingen tog avstånd från Israels kränkningar av civilbefolkningen i Gaza. I stället väljer man att hålla en demonstration på Stortorget, som kan sända fel signaler. Samtidigt skulle jag önska att företrädare för muslimer i Malmö klart och tydligt säger att judarna i Malmö inte ska blandas in i Israel-Palestina-konflikten." Här har journalisten strukit anledningen till att demonstrationen kunde misstolkas, nämligen ett antal israeliska flaggor.


Borgerligt och judiskt nätverk
Av denna ganska oskyldiga kommentar med ett försök att få organisationer på ömse sidor att gjuta olja på vågorna har sedan bl.a. Fredrik Sieradzky och Fred Kahn från Judiska Församlingen i Malmö i intervju i tidningen Världen skapat teorin om att Reepalu skulle hålla judar själva ansvariga för antisemitismen. Detta har sedan av en borgerlig och judisk lobby förvärrats och ältats. Och Svante Weyler i ett tills vidare oslaget lågvattenmärke beskyllt Illmar Reepalu för antisemitism i radioutsändning. Ja, yttersta kanterna av drevet har fått rent islamofoba yttringar. Lögnen har upprepats med otaliga mer eller mindre fantasifulla vändningar för att bli en sanning med syfte att skada Ilmar Reepalu och socialdemokratin i Skåne.
Goebbels
Goebbels och DN har fel

Men jag hävdar att Goebbels och DN har fel: lögn förkovras inte till sanning därför att den upprepas. Vanligt folk - fråga Göran H vilka som avses - vet att Ilmar Reepalu i Malmö kämpat hårt mot rasism och sannerligen inte är någon antisemit. Men det inser väl inte ledarskribenterna på DN. Det som emellertid är än mer märkligt är att DNs ledarredaktion i en huvudledare om yttrandefriheten inte har bättre urskiljning än att upprepa dessa lögner om skuldbeläggande. Och detta är väl faktiskt en av baksidorna med yttrandefrihet att under dess täckmantel kan journalister kläcka ur sig vilka lögner och osmakligheter som helst. Men som det heter i ledaren i debatten "är också dumma, extrema och provocerande argument tillåtna" och att man på borgerliga Dagens Nyheter skulle ha bättre smak än en nazistisk propagandaminister är tydligen något man förgäves får önska.Ilmar Reepalu till Sydsvenskan för ett drygt år sedan:
"Nu har vi tagit på oss det här arrangemanget. Men om Malmö kommun hade kunnat välja i dag, efter kriget i Gaza, så hade det bästa varit att matchen inte spelats i Malmö. [...] En stor del av Malmös befolkning kommer från Mellanöstern. Många har släktingar i Gaza som råkat illa ut. De känner sig frustrerade och arga på Israels ockupation."

Reepalu vet vilka som får skulden i Staden med en stor del av befolkningen från MÖ..


Bo Widegren: Bäste Peter, du vet mycket väl att den intervjun skedde i februari 2009, dvs drigt en månad efter det att 22dagarskriget slutat då Israels artilleri sköt Gaza sönder och samman. Och då var det inte bara "befolkningen från MÖ" som var ärligt förbannade på Israel. Ovh när man tycker att någon bär sig illa åt länder emellan så drar man tillbaka diplomater, ställer möten och projekt, ibland också sportevenemang. Så när du försöker konstruera fram någon slags antisemitism i detta så tror jag du tar fel. Det var kritik av ett lands beteende.

Ilmar Reepalus motivering var ju inkännande. Har du ingen förståelse för den? Det var ju omfattanmde protester från kulturarbetare, politiker och skribenter från olika politiska uppfattningar som uttryckte sin avsky för Israels hantering i Gaza under dessa månader. Dessutom så tror jag att Ilmar Reepalu klokt vägde in en säkerhetsaspekt för konfrontationer och våld mellan frustrerade människor - den omtanken mår varken muslimer eller judar illa av.

Din sista mening antyder att du tror att någon ansvarig på fullt allvar håller judar ansvariga för vad Israel har för sig. Jag menar att detta är i grunden. Lika litet som, man kan hålla muslimer i Malmö ansvariga för 11 september så kan man hålla judar ansvariga för Gaza-attacken, bosättningar på ockuperad mark eller de bristande medborgarrätten för icke judiska medborgare i Israel.

Det är denna hoppgrötning av olika saker som du, Peter, gör som blir orsaken till missförstånd och i förlänginingen misshälligheter.
En Pontus, en Carl-Olof och en Stig är välkomna tillbaka om de anger e-post- eller webbadress på sätt krävs för kommentar på denna blogg. se texten i det röda överst på bloggen. Det har visat sig vara en god sanering av mer "hutlösa" kommentarer att kräva att diskussionen förs mellan personer som öppet anger en riktig identitet och var de kan nås. Jag ser helty enkelt ingen anledning att diskutera med personer som uppträder anonymt.
På tal om Joseph Goebbels citat så finns det ett ännu bättre för hela den här röran.

Herrman Göring brukade säga: "Jag avgör vem som är jude och vem som inte är det"


På fritiden brukade han skämta om det och i politiken använde han sig av det på fullaste allvar och vann hilters sympati.


Numera använder sig uppenbarligen många i vårt land av: "Jag avgör vem som är ansisemit och vem som inte är det"


Allt återigen i politisk syfte. Det är skrämmande hur nära två motpoler kan komma varandra i sätt att uttrycka sig och vinna politisk makt. . .


Bo Widegren: Tack för din kommentar, Mahamed!
Detta kom jag inte ihåg trots att jag studerade nazismen när jag var i 30- 40-årsåldern för att verkligen förstå den djävulska lära.
En "judisk lobby"? Där rök den demokratiska fernissan all världens väg.


Bo Widegren: Din snabbrecension är knappast ens värd en kommentar. I bloggen har jag utförligt förklarat varför jag använder uttrycket den judiskt-borgerliga lobbyn. Och när du antyder att jag därmed skulle använda mig av odemokratiskt uttryckssätt så är det att betrakta som ett tillmäle som bara visar vilken argumentfattighet som utmärker drevet som ju inte verkligen inte har något med demokrati att göra utan utgör ren personförföljelse.
Svante Weyler påstod aldrig att Reepalu är antisemit. Han var tvärtom tydlig med att så inte är fallet. Ändå upprepar du detta påstående gång på gång. Jag ber dig därför om en referens till detta bestående av länk till sr.se och tidsangivelse i programmet.


Bo Widegren: Om du ids läsa min tidigare blogg "Svante Weyler använder miljoner judars död i Treblinka mot Reepalu" och "Anmälan vidhålls - Weylers spya i public service crescendo av borgerlig kampanj mot socialdemokratin" så finns ett så gott som ordagrant referat av Weylers spya i etern. Det finns också att återhöra på SRs hemsida och där får du själv leta upp det. Weyler säger -förutom annat otillständigt - bl.a. att Reepalu använder precis samma tänkesätt som den traditionella antisemiten.. men allt är grundat på egna omtolkningar av vad som i verkligheten sagt. Och jag redogör där också närmare för hur jag resonerar.

Därmed är diskussionen med dig på min blogg avslutad.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM