TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Jämställdhet avfärdas som "millimeterrättvisa"!
Gästkrönikören Marianne Ekdahl, som 9/3 skrivit en cirkulärkrönika om ”Att offra jämställdheten”, ”Rättvisekrav drabbar många”, ”Krav drabbar många” (Ystad Allehanda), är en EU-fan(atiker) som i många år försvarat de mest omöjliga förhållanden i EU och nu mammaledighetsdirektivet. Redan benämningen är litet säregen. Vi har kommit långt på vägen mot jämställdhet. Så är inte fallet i en rad andra EU-länder, för vilka minimiledigheten vid barnsbörd genom direktivet förlängs från 14 till 18 veckor. Och det är ju bra. Samtidigt införs emellertid en föreskrift att mamman måste vara hemma i sex veckor efter förlossningen. Detta ingrepp i föräldrarnas självbestämmande beskriver Marianne Ekdahl så att "Svensk millimeterrättvisa ska inte få stoppa ett förslag som kan förbättra villkoren för miljontals kvinnor i Europa".

EUs klåfingrighet
Marianne Ekdahl försöker lägga en dimridå över EUs evinnerliga klåfingrighet. Hon talar om att det finns två principer, en om "det jämställda föräldraskapet" och en om "hur välfärdssystemen ska förbättras över hela Europa". Och när motsättning uppstår så får den första principen vika!! Men vari består motsättningen? Är det omöjligt att köpa jämställdheten samtidigt som välfärden ökas? Nej naturligtvis inte. Men Marianne Ekdahl försöker inbilla oss att det är så.

Och vilka vinner på det?
Uppenbarligen kommer förslaget att förbättra för kvinnor i Tyskland, Frankrike, Österrike, Spanien, Grekland, Belgien och Nederländerna. Kanske t.o.m. några fler länder. Men vad är det som utmärker flera av dessa länder. Jo, ett mer patriarkalt samhälle där kvinnans frigörelse möts med - för att begagna ett understatement - misstänksamhet, ett samhälle där kvinnan hålls hemma och inte har förvärvsarbete och egen ekonomi, ett samhälle där katolska kyrkan framhåller att kvinnans roll är som barnaföderska och hemslavinna. Det är detta som Marianne Ekdahl inte vill att vi skall se och avfärdar som millimeterrättvisa.

Ingen motsättning mellan jämställdhet och sociala förbättringar
Mammaledighetsdirektivet i denna form leder tvärtemot vad Marianne Ekdahl säger till att kvinnor Europa runt hålls kvar i en ojämlik position där mannen dominerar familjen. Det är omoraliskt att ytterligare fixera kvinnor vid spisen och barnsängen genom falska argument om att förbättra välfärden för kvinnor. Och att använda kvinnodagen som avspark för detta är enligt min mening synnerligen arrogant. Alltså det går mycket väl hand i hand att förbättra för kvinnor i samhället och samtidigt garantera jämställdhet i föräldraskapet. I långa loppet förutsätter dessa två principer varandra. Och Marianne Ekdahl skall inte inbilla oss något annat!


Har man bara arton veckors föräldraledighet är det rimligt att modern är hemma eftersom det bästa för barnet är att ammas.


Bo Widegren: Jag håller med dig att det är kort ledighet. Men det hindrar inte att föräldrar kan vilja administrera föräldraledigheten annorlunda än politikerna. Och det finns ju faktiskt tekniska arrangemang som man kan använda för att fixa bröstmjölken. Och min poäng är att på det här sättet så vill man binda kvinnan hemma.
Jag förstår och sympatiserar med din synpunkt, men är du säker på att avsikten är just att binda kvinnan hemma eller är det möjligt att de tänker på barnet?


Bo Widegren: Snälla du, jag är i alla fall inte så blåögd att jag tilltror katolska kyrkan och de patriarkala kulturer som finns på kontinenten i dess spår någhra som helst humanitära skäl utan detta är ren och skärt kvinnoförtryck som finns inympat i strukturerna söderut. Det som vi lyckats i viss mån bryta. Ditt namn antyder att du är kvinna och jag kan inte förstå hur du kan undgå att känna av detta. Mammaledighetsdirektivet (bara namnet!!) är i den del som mästrande lägger sig i vad föräldrarna själva kan besluta om skapat just för att bibehålla en ordning som alla demokrater vill komma till rätta med. Du kan ju snegla på familjepolitiken i dessa länder för att få någon hum om hur tongångarna går. Spanska socialistregeringen har med hårt motstånd försökt reformera men i stora drag har det också där stött på patrull genom religiösa motdriver.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM