TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Falska rökridåer
Om man utgår från Svante Weylers av Godmorgon, världen! avlossade salva mot socialdemokratin i Malmö, som av ett flertal personer anmälts till Granskningsnämnden se Svante Weyler använder miljoner judars död i Treblinka mot Reepalu och Anmälan vidhålls - Weylers spya i public service crescendo av borgerlig kampanj mot socialdemokratin, så var dagens program en vecka senare en illustration till hur man skickligt lägger ut en rökridå för att dölja sin gärning. Från verkligheten, där den klart borgerliga skribenten Svante Weyler riktat ett generaliserande angrepp på socialdemokratin i Malmö, försökte man att föra över till någon slags "debatt om antisemitism". Så så blev det med dementin av Weylers osakliga påhopp och Nina Berners löfte att lämna utymme till Ilmar Reepalu för att "ge sin syn på saken".


Prinsessa på ärten - med ensamrätt att tolka svenska språket
I denna diskussion så släpper man loss S-ätaren Maciej Zaremba som talar om att Ilmar Reepalu är okunnig och borde ta time out för att lära sig litet hur man uttrycker sig. Något så arrogant i detta läge med Weylers övergrepp som bakgrund! Men Zarembas inställning är densamma som Judiska församlingens senaste inlägg, som jag skrivit om i Judiska församlingen i Malmö - en prinsessa på ärten - med ensamrätt att tolka svenska språket . Vadå okunskap frågar man sig? Har Zaremba och representanterna för Judiska Försmalingen i Malmö Fred Kahn eller Fredrik Sieradski något slags ensamrätt på att tolka svenska språket? En stillsam fråga med vilken rätt? Måste man som politiker eller skribent kontakta herrar Kahn, Sieradski och Zaremba för att få grönt ljus innan man öppnar mun? Och är det okunnigt att inte ha samma vokabulär som Judisk Krönika? Detta är enligt min ett sjukt försvar för en kampanj mot socialdemokratin i Malmö.


Programledaren fortsatte att tendensiöst felcietra Ilmar Reepalu
Ett av de citat som i drevet använts mot Reepalu är det som Weyler påstod vara ett sätt att göra "alla judar ansvariga för den konservativa israeliska regeringens agerande på ockuperad mark", vilket påstående är ett av de som anmälts till Granskningsnämnden. Programledaren säger då som bakgrundsredogörelsen att Reepalu sagt att det varit bättre om judiska församlingen hade tagit avstånd från de israeliska övergreppen i Gaza, i stället för att ordna en proisraelisk demonstration mitt under brinnande krig. Detta är en felaktig beskrivning eftersom Ilmar Reepalu kopplar ihop detta med att han önskat att muslimska företrädare ”tydligt säger att judarna i Malmö inte ska blandas in i Israel-Palestina-konflikten.” Detta framgår både av ursprungsartikeln och av Skånskan utlagda bandinspelning. Ändå har programledaren missat detta? Man frågar sig om det är bara en ovanligt ouppmärksam selektivitet. Men det är onekligen förödande för tilltron till progamledaren eftersom just den selektivitet varit utmärkande för dem som angripit Ilmar Reepalu och socialdemokratin i Malmö för antisemitism. Och ett av Weylers huvudnummer.

Malmö (S) tar rasism och motsättningar mellan folkgrupper på allvar
I programmet förekom som en motvikt till Zarembas säregna argumentering redaktören för Efterarbetet Petter Larsson, som i Aftonbladet 4/3 skrev Så blev Reepalus fjäder en ondskefull höna: "...den debatt som rasat de senaste veckorna – med Svante Weylers inlägg i radions God Morgon Världen som ohotat lågvattenmärke – har tyvärr handlat mycket lite om detta och mer om att försöka måla ut Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu (S) som, om inte antisemit, så något slags medlöpare. Det sker på löjligt svaga grunder... lyssnar man på den intervju som startade debatten, äntligen offentliggjord av Skånska Dagbladet i förra veckan, så är kärnbudskapet att kommunen tar rasism och motsättningar mellan folkgrupper på allvar. Det Reepalu försöker göra är att undvika att reducera rasism till bara antisemitism..." Så så var det med den saken.


Illvillig läsning
Jag citerar vidare ur Petter Larssons utmärkta blänkare i AB: Krävs det inte en rätt så illvillig läsning för att här se annat än ett välment försök att mildra motsättningarna i staden? Men har man ingen fiende, så får man skapa en. Det har skett via en sällsynt uppblåst medial hetsjakt, som, gissar jag, har sitt ursprung i Reepalus tydliga ställningstagande mot Israels massaker i Gaza. Borgerlighetens notoriska oförmåga att skilja israelkritik från antisemitism – inte alltid enkelt – journalistikens sökande efter konflikter och enskilda debattörers oansvariga bruk av spektakulära kopplingar till förintelsen har samverkat i att konstruera en ondskefull höna av en ganska oförarglig fjäder. Tyvärr har det också inneburit att den långt viktigare frågan om hur olika grupper ska kunna samexistera fredligt i Malmö hamnat i skymundan.


De som fortsätter debatten har klart politiska syften
Jag noterar att även Larsson som ansvarfull journalist drar precis samma slutsats som jag, nämligen att Reepalus belackare kokat soppa på en spik och åstadkommit en oaptitlig antisemtisk sörja för att smeta ner socialdemokratin i Malmö. Gomorgon Världen! har alltså grovt missat det adekvata svaret på den i programmet ställda frågan: Varför pågår den här debatten fortfarande? Jag menar att de judiska aktivisterna har ett intresse av att fortsätta debatten se Prinsessan på ärten.. och de borgerliga lobbyisterna - inkl Svante Weyler - har ett klar partipolitisk intresse. I det sista så kan man bara hänvisa till Gunnar Hökmarks, Lena Adelsohn Liljeroths och en rad kommunalt aktiva borgerliga politiker, som utmynnade i den heta diskussionen i Malmö Kommunalfullmäktige där de borgerliga ledamöterna med Ewa Bertz (FP) i spetsen angrep Reepalu och krävde en ursäkt!! Ursäkt för vadå frågar sig en initierad? De enda som borde be om ursäkt är dessa hycklare som genom skenbilder av verkligheten kastar skit på en hederlig politiker i tron att man därmed vinner väljare. En skammens rodnad - borde - breder ut sig över det borgerliga Malmö.   Eva Bertz har väl bara gjort en insats, som väckt uppmärksamhet, nämligen förslaget att förbjuda elever att uttrycka sig på annat språk än svenska i skolan.

  
Hämmande inverkan på den demokratiska diskussionen
Petter Larsson var i programmet också inne på att det som förekommit - inte minst Judiska Församlingens drastiska uttalanden - kan få en hämmande inverkan på den demokratiska diskussionen. Själv har jag flera gånger deklarerat att jag är en verklig Israelvän och just därför tar mig friheten att kritisera Isareal för Gazakriget, för uppträdandet på Västbanken och de bristande medborgerliga garantierna för icke-judar i Israel. Jag menar att en vän som tiger om detta är ingen vän. Vidare så hävdar jag precis som Göran Rosenberg att avvärjande av sådan Israelkritik med påstående om antisemitism är att missbruka Treblinka, Auswitch.. ja Förintelsen. Dessutom är det märkligt att tolka ett påstående om att säkerhetsläget för judar har försämrats i samband med särskilt Gazaanfallet i dec08/jan09 - något som framstår som uppenbart - såsom ett utläggande av ansvar på judar i Sverige. Denna insikt gör ju att man bara helt kan instämma i vad Ilmar Reepalu sa redan i den krtitiserade ursprunsintervjun. nämligen "Konflikten kan människor ta ställning till. Det gör jag också... Men här i Malmö ska vi inte ha motsättningar på grund av övergrepp i en annan del av världen."Jag har judiska vänner i Jerusalem. Jag har också en judisk vän som är född i Jerusalem och var föräldrar tillhörde grundarna av staten. Han bor numera i Schweiz.

Dessa är mycket kritiska till hur staten Israel beter sig i dag. Men för den sakens skulle är de inte motståndare till staten Israel som sådan. De är knappast judehatare heller.


Bo Widegren: Också jag blev uppmärksammad på hela diskussionen av en judisk vän som just tyckte att det var hemskt att man inte kan kritisera Israel utan att det per attomatik sågs som antisemitism. Hon menade att då inskränktes den demokratiska debatten felaktigt. Är man jude med kritiska synpunkter så utmålas man som förrädare, varför hon bad mig ge mig in i debatten. Även Göran Rosenberg har bnlivit starkt kritiserad för hans modererande uttalanden.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM