TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Man får inte ens antyda att det finns en samling av judiska och borgerliga aktivister
I tidningarna i dag fanns rubriken Församling kritiserar lobbyuttalande. Liknande notiser Sydsvenskan och naturligtvis Skånskan , som ju genom sin avhuggna och ojuste redovisade intervju är en väsentlig del av drevet; i det sista se "Skånskans angrepp på Reepalu en simpel hämnd och försök att dölja en SD-besläktad syn på invandring".  Förra veckan träffade Ilmar Reepalu representanterna för Judiska församlingen i Malmö Fred Kahn och Fredrik Sieradzki. Efter mötet tyckte de att samtalsklimatet varit bra och de uttryckte sig försiktigt positivt om initiativen för att förbättra judars situation i Malmö. Men detta varade inte länge och nu anmärker man på att Ilmar Reepalu lär ha kommenterat för det danska tv-programmet Lorry med följande: Man möts av väldigt många som man kanske kallar den israeliska lobbyn, som inte är intresserad av vad jag säger och vad jag tycker, men däremot vill tillskriva mig massor av uppfattningar.

Prinsessa på ärten
Också skriver Kahn och Sieradzki brev genom TT till bl.a. S-ledaren Mona Sahlin, att de är rejält besvikna över Reepalus uttalande: Detta är ett ordval som används av antijudiska, om inte antisemitiska krafter, som hävdar att det är judarna som äger makten i medierna. De skriver också att de rått Reepalu att undvika just den typen av uttalanden så att han inte ska bli missförstådd. Men vad är det fråga om egentligen - Lorryuttalandet är ju helt uppenbart riktigt och i den lobbyn deltar ju Judiska församlingen i Malmö med stor energi.


Prinsessa med ensamrätt att tolka svenska språket
Lobbying eller lobbning, engelskans lobby,  kan i politisk mening syfta på ett sätt för olika intressegrupper att framför sina åsikter till de politiska makthavarna, enligt uppslagsboken. Judisk eller israelisk lobby tolkar Kahn och Sieradzki emellertid som något infamt "antijudiskt, syftande på judiska ägares makt över medierna"!!! Här proklamerar Judiska Församlingen någon slags ensamrätt på att tolka svenska språket. En stillsam fråga med vilken rätt? Måste man som politiker eller skribent kontakta herrar Kahn och Sieradski för att få grönt ljus innan man öppnar mun? Ja, för min del struntar jag i det och säger rent ut att detta brev är struntprat i högsta potens. Eller mer rätt: ett skamligt försök att ytterligare driva på drevet mot socialdemokratin i Malmö.


Det som Sieradzki och diverse skribenter producerat är väl lobbying i kvadrat?
Ungefär en månad efter det att Israel upphört 2009 att under 22 dagar med modernt artilleri bomba Gaza sönder och samman så skrev Fredirk Sieradzki på Newsmill "Fredrik Sieradzki efter Ilmar Reepalus uttalanden om Davis Cup-matchen mot Israel: Snart omöjligt att vara jude i Malmö : Vi judar tvingas som på 1930- och 40-talet återigen uppleva hur vi måste vakta våra steg, våra ord och vårt utseende för att undvika trakasserier och våld. Men det tycks inte bekymra stadens västerpolitiker med Ilmar Reepalu i spetsen" Redan då gjorde Sieradzki "Illmar Reepalu och hans samvetskompisar" ansvariga för övergreppen mot judar i Malmö.

 

Samme Sieradski började februari 2010 anklagelserna mot Reepalu

Strax efter den för lobbydrevet ursprungliga artikeln i Skånskan den 27 januari i år lät de två ovannämnda representanterna Kahn och Sieradski den 3 februari intervjua sig i tidningen Världen med följande rubrik "Reepalu: Judar delansvariga för antisemitismen". Denne Sieradzki är faktiskt den som gett ursprungsbränslet till hela drevet. På knuff , googles och andra sajter kan man sedan se hur detta utvecklats och hur ”delansvarigheten” redan dagen efter blivit ansvarighet och snart kom att kryddas med påståenden om antisemitism, nazism osv. Så småningom fick borgerliga politiker upp ögonen för att detta var en ypperlig angreppspunkt och de verkliga tarvligheterna började florera med Gunnar Hökmark, Lena Adelsohn Liljeroth och så gott som alla borgerliga politiker i Malmöregionen. Allt överträffat av Svante Weylers fullständigt otillständiga angrepp på socialdemokratin i Malmö i radioprogrammet Godmorgon, världen i söndags.


Anmälan till Granskningsnämnden för brott mot saklighet och objektivitet
Jag har tillsammans med ett flertal andra anmält Svante Weyler och Godmorgon världens fullständigt makalösa "kampanj" mot Ilmar Reepalu, vilket jag skrivit två bloggar om Svante Weyler använder miljoner judars död i Treblinka mot Reepalu  och Anmälan vidhålls - Weylers spya i public service crescendo av borgerlig kampanj mot socialdemokratin . Om någon vill ansluta till anmälan så mejla till grn@grn.se.


Aftonbladet märkligt tyst.
Vår tidning Aftonbladet, som också kommer ut i Skåne, har varit märkligt tyst om en av de största skandalerna i Skåne på länge, nämligen den hatkampanj som borgerliga och judiska skribenter drivit mot Ilmar Reepalu. Ja, med undantag för en artikel av Jackie Jakubowski som deltog i drevet med: Ilmar Reepalu är en skam för sitt parti Idag tar Helle Klein bladet från munnen Otäck hetsjakt mot Reepalu och Kennet Andreasson skriver en krönika om Jakten på Reepalu . Det är sannerligen ord i rättan tid. För det handlar just precis om en brett upplagd lobbyverksamhet ägnad att - såvitt angår de borgerliga politikerna - ta bort fokus från de frågor som borgerligheten rätteligen borde få stå till svars för försämrad sjukvård, försämrad a-kassa, inskränkning av kollektivavtalsrätten, statslån för att ge de rika ytterligare skattesänkningar, utförsäljning av vår gemensamma egendom, riskkapitalisternas övertagande av apoteksväsendet,   högre skatter för de utsatta pensionerärna, sjuka och arbetslösa osv


De judiska lobbyisterna missriktar sin energi 

Däremot är de judiska lobbyisternas intresse av att hudflänga Ilmar Reepalu mer märkligt eftersom den socialdemokratiska kommunledningen är de enda som de facto gjort något för att komma till rätta med antisemtism och rasism. Inte tillräckligt men i alla fall gjort något. En sak som man såsom motståndare till allt vad rasism heter kan konstatera är att det ständiga hackandet på Ilmar Reepalu "och hans samvetskompisar" knappast är ägnat att gynna en saklig debatt om förhållanden utan snarare verkar för att underblåsa motsättningar och förlama fortsatt antirasistik verksamhet.

 

"Men här i Malmö ska vi inte ha motsättningar"

Det vore nog ganska klokt om man som bas för vidare resonemang om hur förhållanden skall förbättras just utgår från den säkerhetsbedömning - utan att det på något sätt handlar om ansvar - som nog de flesta gör, nämligen att 22-dagarskriget i Gaza väsentligt ökat risken för hatbrott mot judar även i Sverige. Gör man nämligen en rimlig sådan analys kan - vad jag förstår - man också hantera de aktuella antisemitiska yttringarna bättre. I detta ingår att i debatten säga precis det som Ilmar Reepalu framhöll redan i den första Skånskanintervjun apropå Israel-Palestina-konflikten: "Konflikten kan människor ta ställning till. Det gör jag också... Men här i Malmö ska vi inte ha motsättningar på grund av övergrepp i en annan del av världen. Det är liksom dags att sluta detta krypskytte mot kommunledningen i Malmö inte minst för kunna med samlade krafter ta sig an rasismens.Du hetsar upp dig för mycket. Givetvis är det ingen som tror att Ilmar är någon antisemit, i ordets egentliga mening.

Däremot tror jag att han begår ett misstag vi alla kan göra, när vi blandar samman judar med konflikten i Israel. Egentligen är detta lika korkat som att blanda samman alla amerikaner, med USAs övergrepp i Afghanistan och Irak.

Det är lätt hänt. Jag har själv gjort mig skyldig till samma sak.

Att borgerligheten attackerar Ilmar för detta, är alls inte konstigt. Visst kan man tycke det är cyniskt och illa, men sådant är politikens spel. Man utnyttjar motståndarens misstag och vänder det emot honom.

I ditt inlägg finns exempelvis otaliga små överträdelser som en riktigt sniken stackare kunde använda för att förolämpa dig genom att kalla dig för antisemit.

Jag avslutar med en rekommendation. Hetsa inte upp dig för detta så mycket. Se det som en övergående episod.

Det är bara en del av det politiska spelet.


Bo Widegren: Ursäkta mig Oscar men vem är du som har rätt att tala om för mig hur jag på min blogg skall debattera och att avfärdar vad jag säger såsom för upphetsat.

Dessutom har du inget stöd i fakta när du säger "vi blandar samman judar med konflikten i Israel" i vart fall gäller det både Ilmar Reepalu och mig. Det enda som sagts, vilket är en bedömning som delas av säkerhetsanlytiker är att hatbrotten mot judar - i vart fall de som begåtts av sista två åren - har sin grund i händelserna i Gaza och på Västbanken. Samma sak gäller beträffande Afghanistan och Irak att händelseutvecklingen där ökar säkerhetsriskerna för amerikaner oavsett var på klotet de befinner sig. Mht detta så förefaller din egen analys litet bakom flötet. Som du tycks ha svårt att inse så handlar det inte att lägga ansvar på "alla" judar eller "alla" amrikaner utan enbart om säkerhetsbdömning ägnad att analysera risken för hatbrott.

Om någon säger att jag är antisemit så faller det faktiskt mer tillbaka på den som uttalar det såsom en brist på argument. Jag vet själv var jag står och är en god israelvän ja så god vän att jag tar mig friheten att kritisera övervåld, bosättningar på ockuperat område och brister i demokrati när det gäller att behandla alla medborgare lika.

Att Judisk församlingens och de borgerliga skribenternas utspel är en del av ett skamligt politiskt spel är jag väl medveten om och har ju flera gånger nämnt i bloggen. Så däri saknar jag inte medvetenhet. Men jag tycker att detta spel är ovanligt sörpligt eftersom det inte handlar om misstag, vilket du kan se i mina bloggar, utan om rena vantolkningar.

Är du själv medveten om hur övermaga det är att avfärda något med "hetsa inte upp dig". Särskilt som du kan se - om du överhuvudtaget kan läsa innantill - att det jag skrivit tillkommit efter vägning på guldvåg för att jag just skall kunna stå för vad jag säger i denna känsliga fråga.
Inte är Reepalu antisemit, men å andra sidan kan han inte göra så mycket mot antisemitismen i Malmö eftersom staden fått en så stor andel av befolkningen från Mellanöstern. Hans "Dialogforum" blir nog mest ett spel för galleriet.


Bo Widegren: Du har tydligen inte alls brytt dig om att ta reda på hur det förhåller sig, nämligen alla de åtgärder som i Malkmö vidtagits just för att motverka rasism. Bl.a. har man tillsatt ett särskilt kommunalråd att leda detta arbete. Dialogforum tillkom för att Judiska församlingen påstod att man inte hade någon kontaktväg och att man på det sättet just vile effektivisera dialogen mellan olika grupper. Den största delen av "befolkningen från Mellanöstern", som du så vackert uttrycker dig, är inte alls intresserad av någon konfrontation. Att det sedan inom alla kategorier finns bråkstakar är något vi måste hantera. Jag har inte så dyster prognos som du.
Ilmar är bildad, handlingskraftig och populär och du verkar förvånad att några borgliga skribenter ett valår attackerar honom? Ilmar borde ta det som en komplimang. Mattias J här ovan har tyvärr rätt i sin analys. Det är ju valår trots allt...


Bo Widegren: Det var ju en rolig vändning, detta att ta det som en komplimang.. jag är numera inte ett dugg förvånad att borgerliga skribenter inte har ett uns heder i kroppen men tycker ändå att det finns gränser .. och det är dem jag försökt peka på.
Man undrar varför det anses vara "antisemitiskt" att prata om Israeliska lobbygrupper när sådana de facto existerar. "Svensk Israelinformation" är en sådan. De bekostas av sveriges judiska församlingar och näringslivet, och på deras hemsida står det klart och tydligt om deras uppdrag, "att ge en balanserad bild av Israel, mellanösterns enda demokrati", vilket man tycks göra genom att bevaka och att brännmärka Israelkritik i svensk media som "antisemitism".
Bo: Varför skulle malmöbefolkningen från Mellanöstern ha andra åsikter om judar bara för att dom kommit till Malmö? Hatet mellan judar och palestinier /araber kommer från konflikten mellan Israel och Arabvärlden och har varat i 60 är. Inga dialogforum eller fredsförhandlingar har ändrat på det.

Dina lösningar med forum och specialtillsatta kommunalråd funkade i det gamla folkhemmet men inte nu. Judarna kommer att fördrivas från Malmö i takt med att demografin ändras allt mer. Judarna är ett offer för migrationspolitiken.

(Om du läser på Newsmill kan du se att samma sak händer muslimer i Södertälje.)


Bo Widegren: Jag har läst på Newsmill och det är ju inte den enda åsikten man kan ha om det.

Du åberopar att det finns - och funnits - en konflikt sedan länge. Nåväl skall man nöja sig med det? Skall man lägga ner FN och alla fredsdiskussioner för att det varat länge? Skulle man struntat i att säka få acceptabla förhållanden på Nordirland däför att det varit konflikter sedan urminnes tid? Och framföraLLT skulle vi ha tolererat att irlänsdka katoliker och protestanter fortsatte sin hat kampanj ute någon annan stans i Europa.

Nej Mattias, du har i grunden fel: man måste nämligen försöka åstadkomma en förändring. Och det du nämner är säkerligen inte tillräckligt men faktiskt en bra början.

Sedan finns det en sak som du glömt och det är de flesta som kommer till Sverige kommer av den anledningen att de inte vill ha de förhållanden som gäller i hemlandet. Vist för man med sig mycket, exempelvis religiösa uttryck och det gäller ju både judar och muslimer. Men det fordras i alla fall långsiktigt en viss förändring för att leva i det i stora drag fredliga Sverige. Vad det gäller är att inte prägla några självuppfyllande profetsior som du gör att Judarna kommer att fördrivas..


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM