TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Jag vidhåller min anmälan (205/10) till Granskningsnämnden med rubriken Svante Weyler använder miljoner judars död i Treblinka mot Reepalu . Kravet på saklighet och neutralitet är inte uppfyllt därför att man en vecka senare ges möjlighet att ”ge sin syn på saken”. Den politiska publicitetsskadan är redan vållad genom att Weylers spya tillåtits gå ut i etern genom public service försorg. Detta är inte heller enbart en personlig sak för Ilmar Reepalu, som tydligen inte avser att vända sig mot programinslaget. Svante Weyler har genom sin bakgrund i borgerlig dagstidningspress ett klart politiskt motiv – förutom andra - att slå mot borgerlighetens huvudmotståndare socialdemokratin. Med hänsyn till detta fasthåller jag såsom socialdemokrat boende i Skåne och bl.a. medlem i Malmö arbetarkommun vid att prövning skall ske. Jag får också hemställa m.h.t. att Weylers påhopp är rent politiskt betingat och sker i påbörjad valrörelse att prövningen sker i nämnden i plenum. En märklig omständighet – som framgår nedan – är att för programmet ansvariga Nina Berner tydligen tycker att Weyler krönika –även utan genmäle - faller inom ramen för gällande sändningsregler, varför det framstår som extra viktigt att saken prövas i hela dess vidd.


Frågorna Granskningsnämnden har att besvara
Granskningsnämndens grundmaterial är alltså vad Reepalu verkligen sagt och ingenting annat. Detta skall sedan vid prövningen av saklighet och partiskhet ställas mot frågorna om Reepalus yttranden i verkligheten ger underlag för följande Svante Weylers påståenden
1) Är Ilmar Reepalu antisemit i den meningen att han håller

  •  judar ansvariga för Jesu död på korset och Rotchilds millioner ?
  • judar ansvariga för den konservativa israeliska regeringens agerande på ockuperad mark?
  • ”alla judar är ansvariga ty nåt djävulskap har de alltid gjort”?

2) Finns det någon som helst grund för att sammankoppla Ilmar Reepalu med någon okänd fascistisk minister i Ungern som tydligen använder sig av davidsstjärnor, som i Nazityskland?

3) Finns det någon som helst anledning att sammankoppla Ilmar Reepalu med Imre Kertez avsky för sitt hemland p.g.a. den öppna antisemitismen där?

4) Finns det någon som helst anledning att sammankoppla Ilmar Reepalu med ”Treblinka där miljoner judar mördades” och med Chil Rajchmans bok ”Jag är den siste juden”?

5) Finns det någon som helst anledning att retoriskt till Ilmar Reepalu framställa den skandalöst oberättigade frågan : Vad hade Chil och hans syster gjort för ont ...? mot bakgrunden av att de blev offer för nazisternas brott mot mänskligheten i form av koncentrationslägren?

6) Oavsett innehållet i krönikan frågar man sig om det är förenligt med publicservicesuppdraget att enskilda medarbetare i Sveriges Radio ”driver en kampanj” mot en politisk motståndare i ett radioprogram som Godmorgon, världen?

7) Är det inte särskilt anmärkningsvärt att Svante Weyler tillåts att på detta sätt utmåla Ilmar Reepalu och den socialdemokratiska kommunledningen i Malmö som antisemiter och nazister enbart med Weylers egen och andras vantolkning av bl.a Reepalus yttranden som grund och att detta fått ske i ett fördjupande nyhetsprogram med stor söndagspublik i public service; och detta utan att ens ett enda litet yttrande av ifrågasättande skett i programmet? Publiceringsskadan kan inte läkas genom senkommet bud om genmäle en vecka senare.


Försvårande omständigheter
Jag vill även framhålla de försvårande omständigheter som jag tidigare anfört

att varken Weyler eller ledningen för programmet tycks vidgå brottet mot sändningsreglerna,

att brottet begåtts i anslutning till pågående valrörelse och framstår som peakhändelse i ett drev mot socialdemokratin i Skåne,

att det osakliga angreppet gynnat en miljö där bl.a. Reepalu personligen utsätts för sådan fara att hotbilden mot honom ansetts av polismyndigheten överhängande

och att just genom aggressiviteten i Weylers framställning hat mellan de båda aktuella grupperna underblåsts och möjligheter till försoning försämrats.

 

 


Utveckling av ovan antecknade synpunkter:

 


P1s första svar – Weyler har rätt uttrycka åsikter och driva ett eget resonemang
Tidigt på morgonen kl 02:08 den 1 mars skickade jag in min anmälan till Granskningsnämden ang Svante Weilers exempellösa påhopp på Ilmar Reepalu med kopia till bl.a. ansvariga för Godmorgon, Världen. Samma dag kl 11.20 fick jag ett mejl från gruppchefen för Godmorgon, världen! Nina Benner som bl.a. sa: ” ... Svante Weylers krönika i Godmorgon, världen i söndags var både skarp och kritisk... Som krönikör har Weyler ett vidare svängrum för att uttrycka åsikter och driva ett eget resonemang. Min bedömning är att han hållit sig innanför de ramarna, och att ämnet var angeläget nog för en krönika.” På detta svarade jag bl.a. kl 1542: ditt svar till mig... ”innebär alltså att du som ansvarig för programmet tycker det är riktigt att inom public service ram låta borgerliga skribenter bedriva politisk kampanj mot socialdemokrater, att utan anknytning till personen måla ut honom med antisemitism i Ungern där man åsätter folk davidsstjärna och sympatisör med miljoner judars mord i Treblinka... En sak är att "driva resonemang" en helt annan är med med vantolkningar utmåla någon som en antisemit med nazistiska drag... Svante Weyler nämnde ju inte ett enda exempel på vad Ilmar Reepalu sagt som motiverade hans fullständigt makalösa spya ut i etern. Det finns så pass många konstiga saker med detta att man faktisk börjar ifrågasätta vad det är för märklig politisk tendens inom den ansvariga ledningen att släppa loss den borgerliga skribenten välkänd från bl.a. Expressen och Sydsvenskan.

Nina Berner tvingades ge annat besked
Radions Lena Bejerot gick ut i pressen och talade om att anmälan till Granskningsnämnden var grundlös och började tala om det fria ordet, tydligen helt ovetande om Public service sändningar är underkastade kravet på saklighet och opartiskhet. Senare fick Nina Berner förmodligen efter order av högre chef och juristråd krypa halvvägs till korset och jag fick
kl 17.36 samma dag meddelandet
: Vi har beslutat att ge Ilmar Reepalu plats att ge sin syn på saken i nästa veckas program. Det föranledde Ilmar Reepalu att gå ut i pressen och förklara att han inte skulle anmäla programinslaget. Kl 19.09 samma dag svarade jag Nina Berner: Det är ju bra att Ilmar Reepalu får komma till ...på inbjudan orsakad av Weylers spya. Ilmar Reepalu skall få "ge sin syn på saken" .


Vadå för sak?
Skall han dementera att han är antisemit? Skall han säga att han visst förstår vad antisemitism är? Skall han bestrida att han anser att judar är ansvariga för Jesu död på korset, eller bestrida att han håller judar i Malmö ansvariga för Gazakriget eller bestrida att han håller alla judar ansvariga därför "att nåt djävulsskap har de alltid gjort". Eller skall han förklara att han inte vill sätta davidsstjärnor på tjänstemän liksom någon ungersk minister. Eller skall förklara att han inte är nazist och önskar miljoner judars död i Treblinka. Och skall han förklara att han beklagar Chil Rajchman och hans systers död och misshandel i koncentrationsläger?? Detta är ju fullständigt absurt, inser du inte det? Eller vad i hundan är det för "sak" som Reepalu skall ställas till svars för. Inte ett enda sakskäl anförde Svante Weyler. Och allt han påstod är ju bara sjukliga fantasier. Och på sådan spya räcker det faktiskt inte att man erbjuder den förtalade att ge "sin syn på saken". Det är skam att programmet sändes och oavsett om Reepalu erbjuds möjlighet att korrigera så skall klumpigt politiskt förtal bestraffas inom ramen för public service. Vad jag förstår är även gränsen för brottsligt yttrande överträdd.


Borgerliga och judiska nätverk
Bäst att tillägga att jag här nedanför inte talar om konspiration eller komplott utan enbart om den påverkan som finns i vänkretsar. När Svante Weyler fortfarande var öppen på Facebook så fanns åtskilliga av de som deltagit i drevet mot Reepalu bland hans ”vänner”; fr.o.m. den 2/3 är den vänfilen borttagen. Men Weyler har i sin karriär anknytning till Svenska Dagbladet, där Per Gudmundsson sedan i början av februari regelbundet mot Reepalu avlossat den ena salvan efter den andra. Weyler har varit kulturchef på Sydsvenskan där Henrik Berggren, Per Ek mfl regelbundet också levererat påfyllning på drevet. Expressenvännerna har inte heller spart på krutet. Även Andreas Lovén och Jan Johansson på Skånskan är gamla bekanta till Svante Weiler liksom Jackie Jakubowski, som skrivit i Aftonbladet och Judisk Krönika, och Fredrik Sieradzki. Detta är intressant eftersom Lovén och Johansson står för grundpubliceringen i Skånskan den 27 januari.


Sieradzki är den först som säger ’Repalu:”Judar delansvariga för antisemitismen”’
Ännu en intressant observation är att nämnde Sieradzki, som ända sedan Davis Cup matchen kritiserat Reepalu, tillsammans med ordföranden i Judiska Församlingen i Malmö Fred Kahn lät sig intervjuas i tidningen Världen den 3 februari med rubriken ’Repalu:”Judar delansvariga för antisemitismen”. Denne Sieradzki, som alltså å ena sidan uppträder som stadgad representant för Judiska Församlingen, är faktiskt den – såvitt jag forskat rätt på internet – som å andra sidan också gett ursprungsbränslet till hela drevet. På knuff , googles och andra sajter kan man sedan se hur detta utvecklats och hur ”delansvarigheten” redan dagen efter blivit ansvarighet och snart kom att kryddas med påståenden om antisemitism, nazism osv. Så småningom fick borgerliga politiker upp ögonen för att detta var en ypperlig angreppspunkt och de verkliga tarvligheterna började florera med Gunnar Hökmark, Lena Adelsohn Liljeroth och så gott som alla borgerliga politiker i Malmöregionen. Allt överträffat av Svante Weylers fullständigt otillständiga angrepp på socialdemokratin i Malmö i Godmorgon, världen..


Förtal i varenda bokstav
Slutligen vill jag bara konstatera att detta hutlösa drev mot en vald politiker är ett angrepp på demokratin i det att det tagit sådana proportioner att det väckt en rad sjuka hjärnor att hota Reepalu personligen. Det är symptomatiskt att Svante Weyler i dagens morgoneko ställdes inför frågan: Om han insåg sambandet mellan angreppen på Reepalu och hotbilden för denne personligen? Weyler svar var Vad skall jag svara på det? Nu återför jag till ovan där Svante Weyler i samband med nämnande av Reepalus namn talat om nazism, åsättande av davidsstjärna, morden på miljoner judar i Treblinka. Vad skall Reepalu behöva svara på sådant? Och vad kan man svara utom att detta är förtal i varenda bokstav av den krönikan och vartenda andetag under hela sändningen av den.


Påstod sig ha medias stöd – man frågar vilka media?
I morgonekot i dag påstod också Svante Weyler att han hade stöd i en stor del av tidningspressen. Så hävdar han också på sin egen blogg. Ja, alltså från alla gamla kollegor spridda runt på de drygt 100 borgerliga dagstidningarna, som nu i valrörelsen dagligen fungerar som 3 miljoner ex av valbroschyrer med socialdemokratin som huvudmotståndare. När man undersöker sakligheten hos Weyler har man alltså bara att utgå från de dokument som undertecknats av Ilmar Reepalu. Alla konstiga citat kan inte bilda underlag eftersom det blivit en del av drevet att felcitera och ”tolka” Reepalus påstådda yttranden.
.
Jag publicerar igen texten till Svante Weylers krönika. Jag har här nedan efter SvTs återlyssningsfunktion i stora drag mening för mening nedtecknat hans krönika Den som vill kontrollera riktigheten kan gå in på webbradion och lyssna av det själv
_______________________________________________________________________
Svante Weylers krönika:. Jag vill driva fram en kampanj mot Ilmar Reepalu. Ilmar Reepalu fattade inte vad antisemitism är. Visserligen förnekar Reepalu att han är antisemit men han använder samma rationella förklaring: en jude kan alltså vara ansvarig för israeliska regeringens politik bara genom att vara jude.


Reepalu använder logiken: alla judar är ansvariga ty nåt djävulskap har de alltid gjort!!
Precis samma tankegång som Reepalus ligger till grund för traditionell antisemitism. Alla judar är ansvariga för Jesu död på korset och Rotchilds millioner (??) och numera för den konservativa israeliska regeringens agerande på ockuperad mark, alla judar är ansvariga ty nåt djävulskap har de alltid gjort. Ilmar Reepalu skall vara glad att han är kommunalråd i Malmö o Sverige. Hur kan han få sitta kvar? I Tyskland hade han fått gå bara 5 minuter efter sådana yttranden. I Ungern förekommer just sådan här antisemitism och där hade en tjänsteman av en minister offentligen åsatts en davidsstjärna och sedan var det ute med den tjänstemannen. Imre Kertes besöker ogärna sitt hemland Ungern då han är offentligt motarbetad eftersom han öppet pekar på den öppna antisemitismen i Ungern. Kertes lever nu hellre i Berlin där man en gång ville utrota sådana som han.


Reepalu skall betänka millionerna judar som mördades i Treblinka
Antisemitismen i Malmö är förmodligen inte värre än på andra håll i Sverige. Men Ilmar Reepalu är värre än någon annanstans. Jag fylls av en slags förtvivlan (sic!): hur skall man få denne Reepalu att inse vidden. Jo, det finns en som kan få honom att inse detta. Alltså Ilmar Reepalu, sök upp den judisk invandrarförfattarne Salomon Schulman som översatt Chil Rajchmans bok ”Jag är den siste juden Treblinka 1942-43” och be honom läsa ur den! Det handlar om Treblinka där miljoner judar mördades. Och när Schulman läst så skall Ilmar Reepalu svara på frågan: Vad hade Chil och hans syster gjort för ont ...? Om inte Salomon Schulman kan få Ilmar Reepalu att fatta så kan ingen, men då borde inte Reepalu vara den starke mannen i MalmöDu har rätt i mycket av din kritik. Weyler är väldigt osaklig. Han har dessutom fel i att antisemitismen i Malmö inte är värre än på andra ställen.
På förekommen anledning så upprepar jag att jag raderar alla sokommentarer som inte sker i fullständigt riktigt namn med uppgift om giltig epost- eller webb adress. Dessutom raderar jag alla hot och rena skällsord eftersom sådant inte hör hemma i en debatt på min blogg.
Jag har bistått din anmälan till Granskningsnämnden


Bo Widegren: Tack för det. Jag hoppas att fler partivänner följer ditt exempel. Detta är ju som om vi tagit över de värsta politiska fulspelet från USA


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM