TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

I Godmorgon Världen startas kampanj för att få bort Reepalu!!
Godmorgon världen i P 1 är ett av radions i bästa program som ger en tillbakablick på veckans nyheter och fördjupar kunskapen. I dag fick radiolyssnaren emellertid en chock: Svante Weyler framträdde som krönikör och framställde det som om Ilmar Reepalu var antisemit. Och han utnyttjade sin roll som krönikör att i inslaget starta och driva på en kampanj för att få bort Ilmar Reepalu från kommunalrådsposten i Malmö. Jag anmäler inslaget till Grankningsnämnden för radio och tv.


Svante Weiler bygger sitt angrepp på en osanning
Beskyllningen att Ilmar Reepalu, som dagligen står mitt i arbetet mot rasism i Malmö, inte skulle veta vad antisemitism är, faller ju på sin egen orimlighet. Mer försåtligt är detta med att Ilmar Reepalu skulle ha använt samma rationella logik som traditionella antisemiter. Men detta grundar sig på Svante Weylers egen redogörelse för hur Reepalu skulle ha resonerat, nämligen – om man utesluter de skamliga överdrifterna – att alla judar är ansvariga för den konservativa israeliska regeringens agerande på ockuperad mark. Påståendet är emellertid osant.


Ursprunget en önskan om medverkan från båda sidor för att lugna stämningen
Ursprunget till detta – efter vandringar genom åtskilliga nyliberala och judeaktivisters bloggar - är följande avsnitt i en intervju i Skånska dagbladet den 27 januari i år :
Ilmar Reepalu menar att inte bara politikerna har ansvar för judarnas situation i Malmö. Judiska individer och församlingen har också möjlighet att påverka hur omvärlden uppfattar dem.
– Jag skulle önska att judiska församlingen tog avstånd från Israels kränkningar av civilbefolkningen i Gaza. I stället väljer man att hålla en demonstration på Stortorget, som kan sända fel signaler.
– Samtidigt skulle jag önska att företrädare för muslimer i Malmö klart och tydligt säger att judarna i Malmö inte ska blandas in i Israel-Palestina-konflikten.
Så är det någon som i detta avsnitt kan hitta påståenden om att ”alla judar är ansvariga ty nåt djävulskap har de alltid gjort”? Kan någon peka på fragment av sådan skuldbeläggning?


Skenbilden har uppkommit genom sanningsförfalskning                  Från ursprungsartikeln kan också andra citat tas, men som i bloggar och det borgerliga tidningsdrevet inte varit ”intressanta” därför att man precis som Svante Weyler haft en färdig agenda. Man har – liksom  Weyler - helt enkelt inte velat ge en riktig bild av vad Ilmar Reepalu uttrycker, exempelvis
"...det är förkastligt att människor känner sig hotade och lämnar Malmö"
• "... Varje form av hot och förtryck riktat mot en enskild etnisk grupp är totalt oacceptabelt. Det gäller för alla grupper."
• "Jag tycker det är förfärligt om människor känner sig så hotade att de inte kan bo kvar i Malmö."
• Israel-Palestina-konflikten "kan människor ta ställning till... Men här i Malmö ska vi inte ha motsättningar på grund av övergrepp i en annan del av världen."
"Om mänskliga rättigheter kränks så kommer jag alltid att reagera"


Ilmar Reepalu håller huvudet kallt och sköter arbetet mot rasism       Vad man möjligen kan ”beskylla” Ilmar Reepalu för är att han hållit huvudet kallt och försökt se antisemitism och dess yttringar i det större perspektivet av rasism. Det kan måhända vara frustrerande för aktivister som vill påverka kommunledningen i någon viss riktning . Men det är förmodligen en klok strategi för en kommunledare i en kommun där åsikterna är flera.


Skall P1 sända fradgatuggande lögnare?

Men framför allt är det inte skäl att släppa loss den fradgatuggande Svante Weyler i public service. Något så oförskämt och fullständigt grundlöst angrepp på en person får man väl leta efter. Jag tror inte att Sveriges Radios arkiv innehåller något så skamlöst – i vart fall minns inte jag något. Bara dessa hutlösa försök att kleta på Ilmar Reeåalu antisemitism med exemplen i krönikan om Ungern, Kertes, Schulman, Rajchman och slutligen de monumentala med anförandet mot Reepalu med millioner judars mördande i Treblinka. Så fullständigt absurt att få höra något dylikt i public service.


Anmälan till Granskningsnämnden

 Detta är inte bara dåligt omdöme hos denne krönikör utan detta har Godmorgon-världen-redaktionen ansvar för att det gått ut i etern. På dessa grunder så anmäler jag inslaget för Granskningsnämnden eftersom det flagrant brytert mot sändningsregelernas krav på opartiskhet och saklighet. Det kan t.o.m. vara fråga om brottsligt förfarande. Härvid noteras som försvårande omständigheter
• Att inslaget inte kunde sägas emot eller ens de värsta tillmälena beriktigas
• Att redaktionen inte ens vid annonseringen sa något om att detta var Svante Weylers mycket personliga åsikter
• Att inslaget genom att sändas i public service och i form av en kampanj mot den socialdemokratiska kommunledningen i Malmö få en verkan i pågående valrörelse
• Att inslaget genom att sändas som en av Godmorgon-Världens krönikor gavs status av public service neutralitet
• Att inslaget sändes på bästa sändningstid två gånger under söndag när vi har ledigt och lyssnar på radio.


Man gör judarna i Sverige en stor otjänst genom påhoppen

Till redaktionen som släppt loss denna mentala buse i etern vill jag säga följande: En inte oväsentlig fråga i sammanhanget, som egentligen inte hör samman med judarna i Malmö, är om en israelvän samtidigt kan var kritisk till staten Israels agerande på ockuperad mark, mot befolkningen i Gaza och mot icke-judiska medborgare i Israel. Och detta utan att hetsas som antisemit. Det är också denna brist på urskiljning som egentligen ligger bakom Svante Weylers skamliga angrepp. Det här har Göran Rosenberg uttryck bättre än jag kan i sin DN-artikel 2009-10-07 ”Israels mjuka makt”  vari han apropå Israels avståndstagande från Goldstone-rapporten :
Än en gång tycks dock Israels specifika form av mjuk makt, soft power, ha fungerat; makten att med tillvitelser om otillbörliga motiv oskadliggöra en tillbörlig kritik av Israels politik. Och i detta fall, makten att förvandla frågan om Israels brott i Gaza till frågan om Richard Goldstones brott mot Israel. Över praktiskt taget en natt lyckades Israel med en massiv insats av mjuk makt att få Goldstonerapporten politiskt desarmerad, Richard Goldstone personligen defamerad och frågan om Israels krigsförbrytelser i Gaza tills vidare avförd från FN:s dagordning. Än en gång leker därmed Israel med elden. Än en gång har skiljelinjen mellan antisemitism och Israelkritik suddats ut för kortsiktiga politiska syften. Än en gång har minnet av Auschwitz missbrukats och förringats.
Göran Rosenberg sammanfattar så här: ... tillvitelser om antisemitism är en allvarlig sak ...och att sådana därför inte bör utslungas lättvindigt eller rentav missbrukas – exempelvis i syfte att giftstämpla en huvudsakligen legitim kritik av staten Israel och dess politik. I detta fall användes detta i rent politisk syfte att skada en politisk motståndare av en  radiomedarbetare, som har sin yrkesmässiga förankring bl.a.på de borgerliga tidningarna , Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Expressen. Kan minnet av Treblinka och morden på millioner judar missbrukas värre?
Bo Widegren, Löderup
_______________________________________________________________________
Nedteckning av Svante Weylers krönika i stora drag mening för mening: Jag har här nedan efter SvTs återlyssningsfunktion nedtecknat hans krönika. Han ville driva fram en kampanj mot Ilmar Reepalu. Ilmar Reepalu fattade inte vad antisemitism är. Visserligen förnekar Reepalu att han är antisemit men han använder samma rationella förklaring: en jude kan alltså vara ansvarig för israeliska regeringens politik bara genom att vara jude.


Reepalu använder logiken: alla judar är ansvariga ty nåt djävulskap har de alltid gjort!!
Precis samma tankegång som Reepalus ligger till grund för traditionell antisemitism. Alla judar är ansvariga för Jesu död på korset och Rotchilds millioner (??) och numera för den konservativa israeliska regeringens agerande på ockuperad mark, alla judar är ansvariga ty nåt djävulskap har de alltid gjort. Ilmar Reepalu skall vara glad att han är kommunalråd i Malmö o Sverige. Hur kan han få sitta kvar? I Tyskland hade han fått gå bara 5 minuter efter sådana yttranden. I Ungern förekommer just sådan här antisemitism och där hade en tjänsteman av en minister offentligen åsatts en davidsstjärna och sedan var det ute med den tjänstemannen. Imre Kertes besöker ogärna sitt hemland Ungern då han är offentligt motarbetad eftersom han öppet pekar på den öppna antisemitismen i Ungern. Kertes lever nu hellre i Berlin där man en gång ville utrota sådana som han.


Reepalu skall betänka millionerna judar som mördades i Treblinka
Antisemitismen i Malmö är förmodligen inte värre än på andra håll i Sverige. Men Ilmar Reepalu är värre än någon annanstans. Jag fylls av en slags förtvivlan (sic!): hur skall man få denne Reepalu att inse vidden. Jo, det finns en som kan få honom att inse detta. Alltså Ilmar Reepalu, sök upp den judisk invandrarförfattarne Salomon Schulman som översatt Chil Rajchmans bok ”Jag är den siste juden Treblinka 1942-43” och be honom läsa ur den! Det handlar om Treblinka där miljoner judar mördades. Och när Schulman läst så skall Ilmar Reepalu svara på frågan: Vad hade Chil och hans syster gjort för ont ...? Om inte Salomon Schulman kan få Ilmar Reepalu att fatta så kan ingen, men då borde inte Reepalu vara den starke mannen i Malmö.

 

Tillägg:  Detta angrepp är inte bara ett angrepp mot Ilmar Reepalu utan ett i valtider av Svante Weyler såsom medarbetare i Expresseen, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan utfört angrepp i syfte att störta Reepalu.  Därför uppmanar jag alla partivänner att skicka sitt stöd för anmälan till grn@grn.se/Bo  Vad är en "judeaktivist"? Framstår som et tmärkligt begrepp i sammanhanget, kopplat till just judiskhet - inte till staten Israel.


Bo Widegren: Du kan ju själv gå in på exempelvis knuff eller Newsmill, där hittar du åtskilliga av den typ som passar in i sammamnhanget.

Tillägg: Vid närmare eftertanke så kanske detta kan missförstås. Jag skrev det ungefär som jag själv kallar mig HBT-aktivist därför att jag är bög och ibland skriver om HBT-frågor. Men egentligen kanske jag för att låta korrekt borde skrivit judiska aktivister och med det menade jag skribenter som inte gjotrde någon hemlighet av att de skrev utifrån ett judiskt perspektiv.
Ett föredömligt inlägg och agerande Bo!


Bo Widegren: Tack för kommentaren
Men du Bosse:
"Ingen rök utan eld!"

Nu har Ilmar t,o.m gjort en pudel - därtill var han nödd och tvungen. Han medgav att han var "dåligt informerad".

Mona har omfamnat honom och som kär moder tillrättavisat honom.

Nu är väl ändå det här över? - Eller ska du fortsätta att i långa utläggningar totalförsvara och martyrisera Ilmar?

I så fall släcker du elden med fotogen!


Bo Widegren: Ja, du Ilmar har inte gjort någon pudel men däremot försökt att äntligen få fram vad han egentligen menade. Dina larviga kommentarer om Mona ocg Ilmar står för sig själva som den borgerliga svans som med iver understött skandalskriverierna.

Och när det gäller långa "utläggningar" så är du helt befriad från att läsa dem om du inte tål sanningen. Att ta fram sanningen bakom skitsncket ärvad jag förstår ingen martyrisering. Du själv ha fått glorian på sne i hastigheten. Är du mordbrännare också?

Din andra kommentar raderar jag eftersom du fortsätter att tugga karbon och så intressant är du inte för mina läsare.
Jag hörde krönikan i Gomorron Sverige och tyckte den var mycket bra. Reepalu har uttalat sig otydligt om trakasserierna av judarna i Malmö, och jag tror att syftet har varit att vinna muslimernas röster i valet i höst.

När han fått kritik för sin otydlighet har han slingrat sig och skyllt på att han blivit felciterad i media. Han borde avgå.


Bo Widegren: Det säger väl mer om dig än om hedersmannen Ilmar Reepalu. Även i övrigt är kommentaren präglad av de borgerliga skygglapparna. Han har inte slingrat sig eller varit otydlig - däremot har han blivit påljugen en massa skit och det framgår med önskvärd tydlighet om du ids sätta in i frågan.
Reepalus beskrivning av sig själv håller inte måttet. Ta bara hans uttalande "Om mänskliga rättigheter kränks så kommer jag alltid att reagera" .

Hur reagerade han när Malmö stad och den stenhårda diktaturen Saudiarabien, där det bla. är belagt med dödsstraff att byta religion skulle ha kulturutbyte (http://sydsvenskan.se/malmo/article299269/Malmoelever-i-kulturutbyte-med-Saudiarabien.html)? Krävde Reepalu bojkott och stopp för närmare kontakter med denna diktatur?

Hur har Reepalu agerat när idrottsmän eller -lag från diktaturer, auktoritära stater eller stater som misstänks ha begått krigsförbrytelser (tex Holland) vill delta i tävlingar i Malmö? Har de behandlats som Israel i David Cup-matchen, eller annorlunda?

Reepalu och George Wallace skulle nog passa bra ihop. De visste vad väljarna ville ha, och såg till att leverera. Men sedan kom journalisterna och började ifrågasätta det system som nästan alla gillade.


Bo Widegren: Detta inlägg berör inte ämnet i min blogg och är besvarat av kommentaren nedan.

Däremot så raderar jag de fortsatta kommentarerna om Hollands politiska ställningstagandet då det går utanför ämnet och dessutom utgör karbontugg.
Gertkvist gör sig löjlig. När införde Holland raslagar? Vilket grannland har Holland ockuperat för att sedan bombardera med vit fosfor och klusterbomber? Hur många FN-resolutioner är riktade mot Holland och har Holland ignorerat?

Det är tämligen troligt att Gertkvist också var en av de som kritiserade bojkotten mot Sydafrika. Men för de av oss som då kämpade mot apartheid finns det ingen orsak att sluta för att det är Israel som står för den politik som Desmond Tutu säger är värre än den som Sydafrika utövade.


Bo Widegren: Tack för din kommentar som knappast dikuterar bloggämnet men var nödvändig som ett bra svar på Gertkvist försök att slå under bältet.
Jag vill också på förekommen anledning upprepa vad som står i det röda huvudet på bloggen högst upp att jag bara godtar kommentarer försedda med riktigt namn (ej signatur) och verklig webb- eller epostadress. Jag har redan raderat flera p.g.a. att man inte följer denna regel. Detta för att debatten skall föras på en rimlig nivå och endast med ord som vederbörande står för öppet.
Bengt Erik Johansson är inte välkommen på denna blogg p.g.a. hans "bryska" kommentarer
Hoppas inslaget fälls i granskningsnämnden. Det verkar som SVT har svårt att vara neutrala.


Bo Widegren: Tack för din kommentar. Om du vill kan du biträda anmälan


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM