TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

De fyras gäng
Det väckte berättigat uppseende när de fyra gäng sinsemellan enats om en ny energipolitik. Redan överenskommelsens kategoriska formuleringar tydde på att den härvid gjorda inviten till en energisamverkan med oppositionen enbart var en inbjudan med armbågen. Att svenskt näringsliv fick hicka av tillfredställelse 3/2 är inte att förundras över. Urban Bäckström: Det är svårt att nu tänka sig någon billigare och mer effektiv tillväxt- och investeringssignal till Svenskt Näringsliv än detta. Kanske funderade han över om det finns  något som heter energibonus?


Kärnkraften blir kvar tills den kan ersättas
I går kom vänsteralliansens energipolitiska svar i DN "Kärnkraften blir kvar tills den kan ersättas" . Oppositionen presenterade huvuddragen till en gemensam energipolitik:

  • Kärnkraftens framtid prövas varje mandatperiod. Nya energisamtal bör hållas för att arbeta fram ett brett och hållbart beslut om energipolitiken.
  • Kärnkraften ska fasas ut när den kan ersättas med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering, allt i enlighet med vad svenska folket bestämt i folkomröstning.
  • Vänsteralliansen är emot höga europeiska elpriser och motsätter sig en forcerad integrering av den nordiska och den europeiska elmarknaden med negativ inverkan för svensk industris konkurrenskraft. 
  • Vattenfall skall kvarstå i statlig ägo och användas som ett energipolitiskt instrument för förnyelsebar el.
  • Elpriserna har stigit kraftigt efter avregleringen av elmarknaden. Vi vill se en fungerande konkurrens på elmarknaden

Så långt vad som har hänt.

 

Regeringstidningarna

De fria marknadsliberala borgerliga tidningarna hade inget annat än lovord till de egna partiledarna som litet överraskande kunnat enas. Detta trots att det finns vissa fundamentala krux med högerregeringens linje:

  • Motiven kan ifrågasättas för högeralliansens diktat att ta bort förbudet mot nybyggnation av kärnkraftverk trots att det inte finns behov av nya kärnkraftverk på överskådlig sikt i Sverige och att ett politiskt besked därför kunde ha skjutits upp flera år. På goda grunder kan man därför anta att det inte handlar om energipolitik utan om schlingmansk spekulation i en bra valfråga som avleder uppmärksamheten från den sociala försämringen under högerregeringen.
  • Än allvarligare är att högerdiktatet innefattar att kärnkraftsfrågan, som handlar om en högriskindustri, överlämnas i privata händer när det gäller byggande och vinstutnyttjande medan staten skall svara för säkerheten både kring själva industriskyddet och slutförvaring. Som vanligt med privat verksamhet skall vinsterna gå i privata fickor medan staten - läs skattebetalarna - skall var städgumma.
  • Högerregeringen vill enligt deklarationen inte göra något åt de sedan avregleringen galloperande elpriserna utan med friskt mod förvärra elprisituationen genom att ansluta oss till den gemensamma europeiska elmarknaden som domineras av helt andra intressen än att tillhandahålla konkurrenskraftig el till svensk storindustri.
  • Högerdiktatet överlämnar åt kommande generationer att ta hand om frågor om avfall och avveckling av strålningsriskerna.
  • Eftersom kärnkraften är en oerhört dyrbar energi så kan man på goda grunder anta att valet att fortsätta in i kärnkraftssamhället inte lämnar utrymme för de erforderliga investeringarna i förnyelsebara energikällor.

Fungerar yttrandefriheten när media ägs av borgerliga intressen?

Man kan fråga sig varför inga röster i den borgerliga pressen tagit upp dessa kritiska funderingar. Man kan rent av fråga sig om yttrandefriheten fungerar när alla kritiska röster fått munkavle. Samma munkavle har inte funnits när oppositionens alternativ presenterats. Nej då har de alliansvänliga tidningarna som en person bytt lovprisandet till en elakt kritisk journalistik utan att med ett uns av argument underbygga sina teser. Jag nöjer mig med att citera några smakprov ur DN, GP, Sydsvenskan och Expressen:


Motdrag i motvind (DN)
Om man tittar på det som står inser man att det faktiskt inte är mycket till politisk... Det är inte seriöst...Här finns ambitiösa planer på utbyggnad av förnyelsebar energi. Så ambitiösa att man kan fråga sig om de är realistiska....påminner mer om en valslogan än ett energipolitiskt program...här passar vänstertrion.


MP-reträtt om kärnkraft.(GP)
Vad som händer i det rödgröna fallet om den alternativa produktionen inte räcker tvingas däremot alla leva i fortsatt ovisshet om. Kortsiktig taktik är där viktigare än långsiktig strategi.


Energiskt utspel utan energi(Sydsvenskan)
... Men de rödgrönas energipolitiska alternativ duger knappast... Att luftiga ambitioner ersätter besked är särskilt bekymmersamt i ett pressat ekonomiskt läge. Det är föga troligt att förnybara källor kommer att kunna ersätta kärnkraften under överskådlig tid... Hellre än att ta hänsyn till verkligheten... mest ses som en grandios, politisktaktisk, gest... än en gång bristen på politisk färdriktning i Sveriges – än så länge – största parti.


Kraftlöst(Expressen)
Nu har Socialdemokraterna flyttat det rödgröna alternativet mot mitten och gör det lite svårare för Alliansen att göra en valvinnande fråga av kärnkraften. Men den eniga fasaden har redan tydliga sprickor... en stor osäkerhet kring vad uppgörelsen innebär i praktiken... motsatsen till den långsiktighet i energifrågan som industrin efterfrågar.

 

Falska krokodiltårar
Flera regeringsvänliga tidningar ger oppositionen skulden för att man inte fått en blocköverskridande samling kring kärnkraften. Krokodiltårarna falskhet framgår redan i sättet att närma sig frågan - det handlar inte längre om för Sverige erforderlig energi utan om "samling kring kärnkraften". En tankeställare är att det som under år manglats fram i högerkoalitionen gavs två veckor i förhandlingarna med oppositionen - de hade inte ens startats när de plötligt från regeringens sida avbröts under påstående att oppositionen var förhandlingsovillig, ett påstående som jävas redan av tidsfaktorn. 

 

Borgerligheten äger merparten av alla dagstidningar och åsikterna blir därefter

Jag påminner återigen om att borgerligheten disponerar över 100 dagstidningar med över 3 miljoner dagsex medan 16 kan betecknas som vänstertidningar med ca 600.000 ex. Man kan fundera över den demokratiska aspekten när den samlade pressen utgör en kraftfull megafon för kapitalintressena bakom högerregeringen. En liten kuriositet som kan sättas på hyckleriets konto är att det är samma tidningar som bruka åberopa vikten av yttrandefrihet och som är mest noga med beteckningen "fri liberal" el likn.Vad kan man göra åt denna media snedvridning. Det är ju otäckt. Jag förstår inte hur enkelspåriga de flesta tidningarna är, det är ju så genomskinligt vad det går ut på.


Bo Widegren: Jag inser det är nästa fråga. Ärligt talat så vet jag inte. Men en sak vet jag att det är viktigt att hålla tummen på ögat på journalisterna likaväl som andra makthavare. Det obehagliga är att det ju är pengarna som styr och används för att kontrollera medborgarnas tankar. Och detta i en formellt neutral förpasckning där med påstår sig genom en bred nyhetsförmedling upplysa läsarna. Jag vet om du minns EMU-omröstningen där så gott som alla tidningar - både vänster och höger - talade om hur efterblivna och korkade och nationalistiska vi EMU-NEJare var. Ännu värre var det första veckan efter omröstningen då DN & Co var färdiga att skriva in oss för sluten mentalvård. Men jag tycker vi skall diskutera detta med ideliga exempel tills vi kommer på någon bra lösning. När det gäller telenät har man ju infört genom lagstiftning en möjlighet för andra än nätoperatören att nyttja telenätet och det har varit bråk om ersättningen. Kanske man kunde införa att minst 25 % av tidningsens textutrymme skulle på särskilda sidor en alternativ redaktion ha hand om. Så att man i samma tidning ständigt kunde bemöta alla osaklig påhopp.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM