TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vi har en prioritering att göra
I borgerlig press snackas mycket om Mona hit och dit. Visst skall och kan partimedlemmar ha åsikter om både politiken och ledningens agerande. Men nu är faktiskt dags för en prioritering. Det gäller helt enkelt vad som är viktigast: att dissikera egna skavanker eller att satsa framåt mot en röd majoritet i EU-parlamentet. Och den som prioriterar fel spelar faktiskt borgarna i händerna. Det är dags för en kraftsamling för en röd framgång i EU-valet.


Jag var djupt besviken
Den som följt min blogg vet att jag varit djupt besviken på partiet för att man inte gjort starkare motstånd mot lönedumpning, sveket mot facket och idiotin att först besluta om Lissabon och sedan utreda vad beslutet leder till. Jag och de som tyckte som jag led ett nederlag när partiet gjorde som man gjorde.

Slicka såren och kämpa för ett socialt Europa
När man lidit ett nederlag så kan man naturligtvis fortsätta att argumentera för sin sak och på så sätt faktisk söndra energin mot ett mål att vinna ett val. Jag tänker inte glömma att partiledningen bar sig korkat åt den där gången i höstas men jag tänker helhjärtat sluta upp för att få mesta möjligt kraft bakom den socialdemokratiska valsedeln till EU-parlamentet. Det är ju bara en stark socialdemokratisk grupp i EU-parlamentet som kan ge oss en chans att ändra utstationeringsdirektivet (ev. genom "utpressning" mot Kommissionen) och därigenom stoppa lönedumpning. Ja, en stor röd parlamentsgrupp är förutsättningen för att vi överhuvudtaget skall kunna på något sätt förverkliga tanken på ett socialt Europa istället för ett marknadseuropa där kapitalet har dominansen.


Klanteriet med Lissabon gör det bara än viktigare att sluta leden!
Partiets ställningstagande i höstas att godkänna Lissabon utan att utreda konsekvenserna tynger och har gjort EU-valet mycket svårare för oss. Enligt min mening är det också precis detta som vi måste svara våra partivänner på den fackliga sidan: Dom gjorde bort oss men det gör det än viktigare att vi nu sluter leden tillsammans alla arbetare, ja alla löntagare, pensionärer, arbetslösa och sjukskrivna och gemensamt jobbar mot den maffiga valvinst som ger oss en chans att ändra på detta med lönedumpning: först EU och sedan regeringsinnehavet i Sverige!

 

Vi måste ge det marknadsliberala EU en rak vänster
Och det är nödvändigt att vi gör detta oavsett om vi anser att partiet svek oss i höstas. För högeralliansen tänker inte hänga läpp utan utan känner vind i seglen därför att Lissabon blev den seglats i soligt väder som partiet bjöd på. Just därför måste vi knyta nävarna och ge det marknadsliberala Europa som högeralliansen vill skapa en rak vänster.

 

Tidigare skrivit till unge Daniel

Jag påminner om ett öppet brev som jag skrev på min blogg för några veckor sedan till partivännen Daniel, som sa att han lämnar partiet efter partiets svek i EU-frågan. Det var nämligen med det brevet som jag förstod fullt ut hur jag själv måste gå vidare. Kanske du kan dela min mening?

Daniel, släng inte bort din vänsterröst - den behövs för ett socialt Europa!

Hej Daniel, du har på din blogg skrivit att du inte tänker rösta i EU-valet.

Jag förstår dig och jag har på min blogg kämpat länge för ett annat EU och mot att Lissabonfördraget godtogs utan att Lavallerierna ordnades upp i fackets favör. Senast skrev jag om detta för några dagar sedan.

Nu är läget som det är. Inom Europeiska Socialdemokratin förbereder man sig för att framtvinga en ändring av utstationeringsdirektivet och införande av ett socialt protokoll (det som Kommissionen just gjort tummen ner för). Detta för att framtvinga att utländska arbetare inte diskrimineras och lönedumpning omöjliggörs. Strategin är att tvinga Kommissionen till ändring i detta genom framkasta misstroende mot Kommissionen eller dess ordförande om inte Parlamentets krav genomförs.

På längre sikt måste man se över fördragets marknadsliberala framtoning med fria rörligheter bl.a. för kapital och tjänster och ta in en skyldighet till avvägning mot de sociala rättigheterna bl.a. rätt till kollektivavtal och stridsåtgärder. Ja överhuvudtaget göra Unionen till ett socialt projekt och inte en tummelplats för kapitalister. EUs kvarnar kan med rätt lagstiftning t.o.m. användas för att tämja överdrivna yttringar av kapitalistisk girighet.

Kruxet Daniel, för att vi skall kunna genomföra dessa för enskilda medborgare viktiga ändringar behövs en stor vänstergrupp i Parlamentet. Det får vi inte om du avstår från att rösta och uppmanar andra att göra detsamma - kan du tänka dig att tänka om? Tänk på vad som sker om du och andra vänsterungdomar avstår medan alliansungdomarna röstar!

Jag medger gärna att detta är ett långt perspektiv. Men på din hemsida såg jag att du är 20 år så om du röstar rätt så kommer du att få uppleva en förändring. Och jag skall rösta på socialdemokraterna i EU-valet för att så skall ske eftersom jag känner solidaritet med dagens röda ungdomar och vill att de skall få uppleva en bättre värld.

Rösta på socialdemokraterna i EU-valet!Jag tog här bort ett inlägg som rörde en helt annan artikel publicerad i nov 2008. Skall man föra en diskussion kan man rimligen inte hoppa så. Men om du skickar mig din e-post adress så skall jag svara på din kommentar. Min e-post hittar du under kontaktuppgifter.
Mvh
Bo W
Bo Widegren

Jag tror inte att jag har missförstått det elimentära, att endast kommissionen och de sk. hemliga arbetsgrupperna har någon reell makt i EU.

Enligt stadgarna och alla klausuler har parlamentet rätt att lägga fram förslag- m e n
parlamentet är dock fullkomligt tandlöst eftersom ingen i reell maktposition , ( dvs. eu-eliten) är tvingad att lyssna eller ta notis om vad parlamentet lägger fram för förslag/ yrkar på.


Bo Widegren: Redan nu har parlamentet makten att ytterst avsätta Kommissionen och de "hemliga arbetsgrupperna" är väl förvaltningen som helt domineras av Kommissionen. Parlamentets makt förstärks dock genom Lissabonfördraget. Men den reella makten i EU ligger inte inom EU utan hos regeringarna och regeringscheferna i medlemsländerna. I de flesta medlemsstater har vi borgerliga regeringar vilket ger EU en marknadsliberal slagsida.

Vill man alltså förändra EUI till ett mer socialt Europa så är det alltså politiskt arbete på två plan dels i EU-valet dels ock i det nationella valet. Läget är alltså inte så hopplöst som du tror. Vi ses alltså i valarbetet inför sommarens EU-val och inför vårt eget 2010!


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM