TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Bäddat för sociala oroligheter i Europa
Som vi kritiker sagt: med en europaunion som gynnar argetsgivarsidan och det fria kapitalet på arbetarnas och fackens bekostnad har man bäddat för sociala oroligheter i Europa. De som pratat om att EU-fördraget är en garant mot lönedumpning får nu i praktiken grovt fel. Vi som varnade för detta och sa att dessa lavallerier kommer att orsaka oroligheter bland inhemska arbetstagare i Europa fick tyvärr också rätt. Så länge EU inte har sett till att de fria rörligheterna matchas med sociala hänsyn framstår unionen som en råkapitalitisk skapelse bland vanliga arbetstagare.


Strejkerna i England mot utländska arbetskraft
På BBC och ledande dagstidningar har strejkerna i England mot utländska arbetskraft fått stor uppmärksamhet. Det är märkligt att svenska media ännu inte rapporterat om saken. Redan för några dagar sedan lämnade oljearbetarna vid Lindsey raffinaderi nära Immingham sina arbetsställen (http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7860622.stm, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/humber/7855752.stm). En "vild" strejk - ""We are angry that workers have been taken on from outside the UK when people here are out of work."


Utländsk arbetskraft anställd på kontrakt till lägre arbetsvillkor
Det handlar om att driftsledningen antagit ett anbud om reparationer av centrala funktioner i raffinaderiet. Entreprenören har i sin tur kontrakterat arbetare från Italien och Portugal. Det påstås att dessa arbetare har sämre villkor och att det alltså rör sig om lönedumpning. En annan faktor som retat upp arbetarna är det går ett ganska stort antal oljearbetared permitterade i finanskrisebns spår. Det blir då en provokation att stora grupper utländska arbetare kommer in på arbetsplatserna. Vidare så innebär kontrakteringen av utländska bolaget att engelska arbetare inte kommer ifråga för arbetsuppgifterna.


Lönedumpningen fullt EU-rättsligt laglig
Eftersom England är medlem i EU så är det svårt att se hur någon kan utmana utländska bolag för att de för in utländsk arbetskraft från andra medlemsländer oavsett om arbetsvillkoren är desamma som för engelska arbetare. Det enda som möjligen skulle vara olagligt är att utesluta engelska arbetare till anställningar, vilket påståtts ha skett. Å andra sidan torde det utländska företaget ha frihet att anställa vem man önskar.

Facken bakbundna
Därför har de brittiska fackföreningarna legat lågt och talat om att det varit spontana stridsåtgärder när engelska arbetare lämnat sina arbetsställen i protest. Sympatiåtgärder har spritt sig så att nu deltar 1000-tals arbetare inom energiproduktionen i England i strejken. I de rättsliga diskussionerna har Laval-domen, EG-domstolen och Lissabonfördraget naturligtvis spelat stor roll.

 

Sociala oroligheter sprider sig
Var och en kan läsa om detta på engelska nyhetssajter. Det är väl förmodligen bara en tidsfråga innan dessa vilda strejker sprider sig över Europa och unionen som skulle stå för samverkan istället blir en avskydd symbol för försöken att avväpna facken för kapitalets fria rörlighet och förkovran.  Dessutom så leder den marknadsliberal dominansen över social rättvisa till misstro mellan medlemsländernas befolkningar.Detta står Sossarna och LO bakom .Om man inte står bakom att lönedumpa så skulle man inte godkänt Lissabonfördraget men det gjorde man utan undantag .Tack så mycket..


Bo Widegren: Den som står bakom är naturligtvis den som vinner på det: kapitalisterna. Däremot har du rätt så tillvida att ledningen i SAP och LO gjort en fatal felbedömning av EU-rättens innebörd och därför spelat kapitalisterna i händerna.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM