TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

"Attack" på den fina kapitalismen

Dagens Nyheter, som under Peter Wolodarski blivit råkapitalismens fanbärare under beteckningen "liberalism" och "ekonomisk frihet" med det underförstådda utan sociala hinder, skriver 30/1 under rubriken "Inga
experiement"
. Ledaren är illustrerad av bilden av Kinas premiärminister Wen Jiabao med allvarligt pekfinger höjt. Temat är med fetstil: Kapitalismen är under attack i spåren av finanskrisen. Men alternativen till ekonomisk frihet är och förblir sämre.

 

Kommunistspöket

Ledaren är smart uppbyggd först målande fan på väggen: Årets stjärnor vid World Economic Forum i Davos är två premiärministrar som noga undviker orden "frihet", "demokrati" och "öppenhet". Kinas Wen Jiabao och Rysslands Vladimir Putin är symboler för en värld där misstron mot marknadsekonomin ökar lavinartat, liksom efterfrågan på ledare med hårda nypor. USA är slagpåsen för dagen. Kapitalismen och frihandeln får stryk på köpet... Det öppna amerikanska samhället har misslyckats, medan de auktoritära jättarna i den gamla världen har läget under kontroll.

 

Avstamp i totalitärt visar marknadsliberalismens "fröjder"

Fan trot. Hur illa det än ser ut i Washington så är läget värre i Peking och Moskva, vilket man kan hålla med om,  just för att dessa regimer saknar det demokratiska systemets maktdelning och debatt. Detta tas emellertid till utgångspunkt för att varna för bl.a. "politiska reaktioner mot frihet och kapitalism. Ingen ifrågasätter behovet av smartare regleringar, internationellt samarbete och tydligare varudeklaration av marknadsekonomins risker, men det gäller att inte spola ut barnet med badvattnet. Den europeiska blandekonomin med dess sociala skyddsnät framstår nu som världens mest attraktiva modell..."

 

Vad heter det drunknande barnet - marknadsliberalism?

Vad är det för barn man ömmar om som man inte får spola ut? Vad är det för smartare regleringar som man påstår sig inte ifrågasätta? Räcker det kanske med att marknadsekonomins risker tydliggörs? Slutligen är det sant att den europeiska blandekonomin garanterar social skyddsnät?  Intressanta frågor som man mörkar eftersom en tydlig varudeklaration och analys skulle lämna åtskilliga frågetecken.

Hur har det brukat låta?

Vad är det DN och borgerliga tidningar brukar råskälla på om inte just att det sociala skyddsnätet byggs ut. Sådana initiativ brukar ju beskrivas som en väg att inte bara dödförklara allt "progressivt företagande" utan hämmande på kreativitet och människans inneboende strävan efter frihet. Eller inskränkningar i det fria vinstskapandet och goda utbytet av konkurrens i privat regi.  Allt det som brukar få dessa näringslivets mediala ambassadörer att gå upp i falsett. Är det oäktingen marknadsliberalism som tillkommit i alliansen mellan råkapitalism och girighet som kan fara ut med badvattnet?

 

Bolling bollar med fakta
DN-journalisten Anders Bolling försöker blanda bort korten genom att på Kultursidan påstå att när de politiska makthavarna snabbt söker dämpa effekterna av lågkonjunkturen så är detta "snarare ett tecken på marknadsekonomins anpassningsförmåga och livskraft". Jo pyttsan samma tidning rapporterar om utdelningar till aktieägare och mindre prutningar i de formidabla ersättningar som delas till de stora bolagens höjdare. Eller den "europeiska blandekonomin" där den marknadsliberala EG-domstolen just klargjort att den fria rörligheten för kapital och tjänster står över socialt skyddsnät som skapats i form av bl.a. kollektivavtal och fackföreningar med en arsenal av medel att bekämpa just kapitalismens råa utnyttjande arbetskraften.

Socialdemokratiska partiets bidrag

En absurditet i sammanhanget är Mona Sahlins, Sven-Erik Österbergs, Urban Ahlins och Jan Andersson stöd för borgerliga strävanden att genom Europeiska Unionsfördraget godta formuleringar som inte ens jämställer sociala aspekter med dessa marknadsliberala strömningar. Jan Andersson & Co som länge hävdade att den svenska modellen garanterades av Lissabonfördraget och som sedan övergick till att fästa tilltro till reformering av utstationeringsdirektivet och beslut om socialt protokoll. Men som funnit sig slagna på fingrarna av Kommissionen och Rådet som blankt nekat att genomföra ändringarna. Just detta som många fackföreningskämpar (och även jag i ett flertal bloggar) varnat för. Det är alltså nu fritt fram för råkapitalistisk lönedumpning på svensk arbetsmarknad precis som vi förutsa.  Och det är tyvärr inte bara den i detta sammanhang förlamade högerregeringens fel.

 

Kapitalismen måste kontroleras och begränsas

Att DN och andra borgerliga media vill sälja ut vår offentliga egendom och knyta oss närmare EU och slå det penningspolitiska vapnet genom anslutning till EMU ur statsledningens händer är bara ytterligare tecken på hur viktigt
det är att se sanningen om den okontrollerade kapitalismens subversivitet. Det handlar inte om "attack" utan att återupprätta Keynes såsom underlag för en mer rättvis fördelning av kakan och ett försvar mot råkapitalismens hydra. DNs ledaravdelning står återigen på prispallen för att motta första pris i grenen Hyckleri när man försöker dölja den råkapitalistiska bockfoten.Nåja, nåja, DN-ledaren är både bra och dålig, friheten är värd att försvaras, men då ska vi komma ihåg att utan välstånd har vi ingen frihet heller. Peter Wolodarski är en respektabel skribent och redaktör, under vars ledning DN:s ledare visat en kraftig uppryckning i kvalité, så denne vill jag för min del inte skälla på.

Men jag instämmer ändå med herr Sossebloggare i allmän uppfattning. Den nyliberala vågen driver oss alla i olycka, och problemet är, handen på hjärtat, att den reala oppositionen häremot är alldeles för svag.

Balans och rättvisa. DN_ledaren har sina poänger, och det ska man vara ärlig att erkänna, men kom ihåg, att just det välfärdssamhälle, varpå vår frihet grundas, är på väg att alldeles nedmonteras, vilket i sin tur har sin djupaste förklaring i ett konkret ekonomiskt-historiskt läge med tydlig megatrend, som jag närmare utreder i en vid det här laget ganska vida läst (men prudentligen okommenterad) artikel på Newsmill:

http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/02/om-de-okande-klyftorna-i-det-svenska-samhallet


Bo Widegren: Om du med respektabel skribent menar att han har huvet på skaft i försvaret av det marknadsliberala tänkandet så ger jag dig rätt. Vad jag närmare kritiserade var de obesvarade frågeställningarna som jag nämner i bloggen. Din artikel tyckte jag inte berörde det som jag tror är grundproblemet och det är just marknadsliberalismens kärna, nämligen den ohämmade frihet för kapitalet och den har ju ingalunda inskränkts (men kommer förmodligen att inskränkas). I Lissabonfördraget (och tidigare nice också) är en av grundpelarna den fria rörligheten för kapital och tjänster, vilket bidrar till dels en rörlighet för kapitalet både när det gäller skatteflykt och -planering men också för att flytta industrier och andra tjänsteställen dels och att därmed fackföreningarna som utgjort kapitalets motpol avväpnats. Till detta kommer den större världsliga friheten för kapitalet där förkommer i alianser av de mest oheliga slag (över religionsgränser och politiska blockgränser - olja gas bl.a.) Men även framväxten av arbetande kapital från Iran och Kina. Detta det otyglade kapitalet är en fara. En annan fara är energikrisen där en helt nya oparatör dykt upp och Ryssland lär redan ha Europa nästan helt i sitt våld vilket framgick med önskvärd tydlighet under Ukrainas försök att resonera med självtillräcklig Putin. Och ytterligare energileverantörer lär komma.
Så nog finns det frågetecken kring din "megatrend". Än mindre har DN-ledaren några vinkar om detta. Även jag begränsade mig till det som var omedelbart relevant, vilket inte innebär att jag uteszluter större cirklar som är av betydelse.
Nåja, nåja... Frihet - var har vi ansvar då? Frihet - att göra vad?!

Det var länge sen jag hört/sett det här - Ibelieve that every right implies a responsibility,... every posession, a duty.


Bo Widegren: Det är väl just det att det anser väl kapitalägarna som litet gammalmodigt eftersom man inte längre känner ansvar mot någon annan på klotet än sig själva. Därför ankommer det på staten att utkräva ett sådant ansvar - tyvärr ser jag ingen annan lösning. eftersom ekonomin närmar sig med stormsteg en rövarekonomi där enbart råstyrkan och de oheliga allianserna är det som räknas.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM