TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Samtidigt med genomgripande omorganisation ville högerregeringen ändraförsäkringsreglerna både för sjuka och arbetslösa. De nya borgerliga tuffa reglerna genomdrevs med expressfart och den redan anstrända Försäkringskassan kollapsade.


Omorganisation

Redan 2005 beslutades en omfattande omorganisation av Försäkringskassan. Verksamheten skulle centraliseras för att uppnå rationaliseringsvinster och flertalet befattningshavare skulle få nya arbetsuppgifter. Redan detta innebar en stor påfrestning på personalen för att samtidigt effektuera sociallagstiftningens intentioner.

 

Omläggning av reglerna
När högerregeringen tillträdde genomförde man trots pågående omorganisation en radikal omläggning av försäkringsersättningarna och även den praktiska hanterimngen av försäkringsfall. Man lanserade bl.a. nya regler som tvingar sjuka att söka jobb, senast den så kallade ”rehabiliteringskedjan” som nu innebär att 10 000-tals sjuka får sin ersättning indragen. Kassans uppdrag koncentrerades till övervakning och kontroll.Ansvariga ministern krävde intensivare åtgärder mot fusk. I det nya tuffa Sverige ska sjuka eller föräldralediga klämmas åt. Och det är Försäkringskassans tjänstemän som förväntas sköta detta, vilket naturligtvis försvårat klientarbetet.

 

Besparingskrav
Samtidigt med att allt detta som förlängt handlingstiderna ibland till det orimliga för de som är berättigade till bidrag så har kraftfulla besparingskrav riktats mot kassan. Högerregeringen var alltså för kåt på att genomföra sitt kärvare system utan att avvakta att omorganisationen fick ske först. Dessutom har nya tuffa regler hela tiden tillförts utan hänsyn till att kassans handläggare redan arbetade bortom bristningsgränsen.

 

Det är alltså i allra högsta grad högerregeringens ansvar att ersättningarna inte kan betalas ut i rimlig från Försäkringskassan. Att ansvariga ministern inte förstår varför är inte något som förvånar.

Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM