TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Som medborgare kan man fråga sig vad händer om jag blir allvarligt sjuk?
Köerna för vård och omsorg växer och samtidigt publicerar DN i lördags en artikel om att landstingen från norr till söder måste spara ca 3,5 miljarder och varsel hänger på ca 2000 befattningshavare inom vården. En sjuksköterska i Örnsköldsvik säger det uppenbara i artikelkommentar: "vårdkvaliteten kommer att sjunka betydligt". Detta måste vara ett understatement för en situation som börjar bli katastrofal.


Sjukvården går på knäna och tyvingas ändå inskränka
Samtidigt ökar i nyhetsflödet uppgifter om felbehandlingar och vägrad vård. Bl.a. i Stockholm tar man inte emot remisser på vissa sjukhus eftersom man då har att iaktta en vårdgaranti som man inte har med nedskärningarna resurser till. I Lund har onkologiska kliniken fått akut sparkrav på 25 miljoner vilket medfört idiotstopp för verksamheten med undersökning och diagnosticering av cansersjukdomar. På många sjukhus tvingas man stänga hela avdelningar, säga upp vikarier och varsla personal.


Ja, vad händer egentligen om jag blir sjuk?
Regeringen kommer med det glättiga budskapet att det blir inget tillskott för kommuner och landsting. Göran Hägglund bidrar med tanken: egentligen finns pengar men det gäller för de vårdansvariga att förvalta dem bättre så ordnar det sig. Så svaret på frågan är att det gäller att hålla sig frisk och inte bli gammal.


Jobbavdraget är väl bra och då räcker det inte till sjukvård och service. Högerregeringen har inga pengar att bistå sjukvård och omsorg. Men man har ju sänkt skatterna för de som är friska och har ett säkert arbete. Just det man väljer att smörja de som har det hyfsat bra och hoppas på att de inte tänker tanken: men också jag kan bli sjukvård eller behöva omsorg. Det är faktiskt ett val som de som har den politiska makten gör. Men också väljarna...


Sänkt skatt eller sjukvård?
Så den fråga man vill ställa till väljarna är: vad väljer du sänkt skatt eller bra sjukvård och omsorg? Redan nu är situationen sådan att det inte finns några marginaler utan personalen får jobba för högtryck på en nivå som inte är hälsosam i längden. Frågan är också viktig för framtiden, ty väljer vi försämringar i sjukvården med stora personaluppsägningar så cementerar vi det dåliga läget även för tiden efter lågkonjunkturen eftersom kunnig personal söker andra arbeten och också lämnar sina kunskapsområden.


Vi måste bli av med högerregeringen!



-Med sänkta arbetsgivaravgifter mm tillförs kommuner och landsting ett antal miljarder.
-Kommuner och landsting har ju ökat sina kostnader under högkonjunkturen. Det är såklart de måste spara nu.
-Har det någon gång i historien satsats mer på sjukvård än nu?


Bo Widegren: Javisst men hur gör vi nu då?
Om landstingen fick bukt med 10% av de felbehandlingar man gör pga av att de använder ett journalsystem inom primärvården som inte kan förstås av specialistvården, så skulle det spara 4 miljarder. Där har du pengarna.

Skulle man ta bort denna fullkomligt onödiga felkälla så skulle det ge vården 40 miljarder extra. Och framför allt bespara människor mycket lidande, korta köer och låta ca 50 000 människor arbeta i stället för att gå sjukskrivna.




Bo Widegren: Men Anders hur gör vi just nu? Annars kanske det ligger mycket i vad du säger. Är du säker på att det är journalsystemet och inte personalbristen som orsakar en del felbehandlingar - personalbrist orskad av ekonomisk åtströmning och personalinskränkningar?
När nu Sverige dras med i den internationella depressionen är det naturligtvis helkorkat att förstärka den med minskade resurser till offentlig sektor genom sänkt skatt. Tvärtom behöver vi på en gång en rejäl satsning på välfärdssektorn när nu skatteintäkterna dyker, även om skattesatsen inte sänks.

Däremot tror jag att vi socialdemokrater måste tänka längre än så när vi planerar inför framtiden. Grundproblemet i sjukvården är inte att det saknas pengar, utan grundproblemet är hur de används. Och då är det inte "politikerna" som är kostnadsdrivande pga höga arvoden, utan det är ett föråldrat administrativt och hierarkiskt system inom vården som drabbar alldeles för många, både anställa i vården och naturligtvis framförallt patienter.

Jag delar helt Anders Nilssons synpunkt på journalsystemet. Hälso- och sjukvården måste reformeras inifrån. Gamla maktstrukturer måste rivas och föråldrade administrativa åsikter avvisas. Satsa rätt på vården. Där har vi en utmaning att ta tag i på allvar.


Bo Widegren: Visst skall vi reformera och sedan tänka långsiktigt men just nu? Enligt min mening måste vi då täcka bristerna eftersom sjukhusen egentligen är en statlig angelägenhet och kanske den viktigaste.
Hej Bo,
mina siffror hämtade jag från Socialstyrelsens rapport, som jag utförligt beskrivit i egna blogginlägg.

Personalbristen är ju en variabel som som bestöms av hur mycket jobb som måste göras. Om 20% av de jobb som utförs i vårdsektorn är onödiga och orsakade av ledningens inkompetens, så är ju personalbristen en illusion.

Att i det läget kräva mer personal eller mera resurser är att backa upp denna inkompetens, som omräknat i kronor motsvarar fem gånger så mycket som de samlade bonusarna som utbetalas i svenskt näringsliv under samma år.

Jag är övertygad om att världen och även Sverige står inför behovet av stora förändringar. En ny socialdemokratisk regering är en förutsättning för att det här förändringsarbetet skall påbörjas, men det innebär inte att en återgång till gamla tiders socialdemokratiska politik och lösningar är en del av detta. Tvärtom, vi måste med den största självkritik betrakta vår egen historia för att kunna åstadkomma den nödvändiga förändringen.

Den har jag också talat om på min egen blogg, http://my.opera.com/ekehog/blog/


Bo Widegren: Liksom förra gången höll jag med dig. Men denna kunskap hjälper oss inte akut, eller hur?
Fel av mig "fem gånger så mycket..." skall givetvis vara "femhundra gånger så mycket...." och då har jag räknat generöst.
Såg på nyheterna idag om Försäkringskassan som genomgår samma moras som sjukvården har förvandlat till fundament. Men de tar tag i saken, ledningen inser problematiken och de sätter igång arbetet med att lösa det. Det är akut handlande.

När vi socialdemokrater något mantramässigt som om någon tryckte på en knapp, upprepar: Mera resurser! så betyder det bara att vi inte har vare sig förståelse för orsakerna eller några som helst ambitioner att lösa problemen. Med den inställningen vinner vi inga val är jag rädd.

Som förstanyhet hade TT maktlösheten hos de gamla. Ibland kan en snabb lyssning av nyhetsflödet få en att tänka på vad som borde vara vår politiska agenda.
Inte någon gång på dom senaste 30åren har vi haft så många anställda inom det offentliga som vi har nu.Och endå fungerar inte skolan och vården !


Bo Widegren: Och hur menar du att man skall lösa den akuta krisen. Sparka fler läkare och skulsköterskor. Och låta folk gå till ättestupan som enda botemedel?

Jag tror visst att det som Anders och du pratar om behövs ett nytänkande men vi kan ju för den del inte låta krisen bara fortgå.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!



Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM