TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Corell talar som en Hamas advokat
När det gäller offer på den civila sidan är detta fullständigt oproportionerligt, säger folkrättsexperten Hans Corell. Mer än 200 palestinier dödades krigets första dag och blodbadet bara fortsätter. Israels lidande i proportionalitetens vågskål är elva dödade israeler och de 32 israeliska liv som sju tidigare års Hamasraketer sammanlagt krävt. Krigets lagar och folkrätten kräver tre saker för den här sortens vedergällning: att vedergällningen ska vara proportionerlig, det ska inte finnas något annat möjlig sätt, och syftet ska kunna nås. Enligt Corell infriar Israel inte dessa krigets lagar.


Vad är proportionalitet i sammanhanget?
Corell uppträder här som Hamas advokat genom att använda sig av det synsätt som är förhärskande i Gaza. Israel har inte talat om vedergällning utan armén har getts order att lösa uppgiften att stoppa Hamas raketbeskjutning av Israel. Detta bör man rimligen utgå från när man bedömer proportionaliteten i krigshandlingen. Även om Gaza är tätbefolkat finns åtskilligt med annan mark att placera granatkastare än att skjuta från bostadshus eller skolgårdar. Ammunition kan lagras på andra ställen än i moskéer.

 

Finns det något annat möjligt sätt att få tyst på granatkastarna än att beskjuta dem?

 När Israels underrättelsetjänst mäter in granatkastare så ges koordinater till civil bebyggelse. Vad är proportionellt i förhållande till det uppdrag israeliska armén fått eller m.a.o. skall Israel vara förhindrad att rikta verkningseld mot de inmätta målen för granatkastare. På vilket alternativt,  rimligt sätt hade  det åvilat israelerna att försöka stoppa granatkastarna och hur skulle annars det militära syftet kunna uppnås? Vilket ansvar för massakern på civila har de som ställer upp krigsvapen bland sin egen civilbefolkning? Och vilket ansvar har de som då skjuter på militära mål och därvid skadar civilbefolkning?


Inget försvar för kriget
Med detta vill jag naturligtvis inte försvara att palestinierna i Gaza får leva och alldeles för många fått dö under dessa förhållanden. Det är hemskt och bittert att allt det som i alla fall var på väg att byggas upp raseras på några sekunder. Men min absoluta förvissning är att de som koncentrerar sig på våldets följder, fördjupar sig i historien eller delar ut skäppor av skuld inte bidrar till en fredlig utveckling där nere. Att underblåsa hatfulla stämningar mellan judar och araber även här i Sverige är bara att bekräfta fiendskapen. Man borde kunna kräva av de som lever tillsammans i vårt land på avstånd från fiendskapen att de i vart fall ställer sig frågan hur skall vi kunna lösa detta så att freden får börja läka alla sår.


Citerat Olof Palme.
Flera har citerat Olof Palme och till hans välkända juldagsuttalade fogat Gaza nyåret 2009. När man gör det så glömmer man gärna en sak och det är inledningen: "Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn.." Och svaret är våld på Hamas sida genom raketbeskjutning och själmordsbombare för att Israel förtrycker Palestina på olika sätt och på Israels sida genom krig för att oskadliggöra Hamas militära möjlighet att skada dess invånare. Inser man inte det ömsesidiga våldet lär man ha avhänt sig möjligheterna att åstadkomma fred Israel/Palestina.  Det är att göra det alltför lät för sig att bara se en "sanning".


Ömsesidigt våld.
Eftersom människornas lidande i denna del av Mellanöstern åstadkoms genom våld på ömse sidor vill jag inte vara med om någon bojkott av mot Israel. När det gäller att stoppa idrottsutbyte med Israel, såsom den stundande tennismatchen i Malmö, tillkormmer att vi deltog i olympiaden i Kina vilken det fanns minst lika stor anledning att i så fall inte delta i. I detta är jag alltså inte av samma uppfattning som i uttalandet den 12 januari 2009 av Malmö Arbetarekommuns styrelse; däremot är jag naturligtvis för huvudmeningen i uttalandet att verka för att att dödandet stoppas och eld upphör iakttas. En bra väg att börja resonera konstruktivt försvann enligt min mening alltför snabbt, nämligen "
Adrian Kabas punkter för fred i Israel/Palestina"
Tack för ett ovanligt klokt och insiktsfullt inlägg!
tack för din kommentar och engagemang i det jag skriver
ditt inlägg är modigt för det är svårt att verkligen skriva exakt vad det handlar om - aktion, motaktion- utan att framstå som väldigt cynisk.

Det jag försöker förmedla i en väldigt främlingsfientlig stad är kanske snarare behovet av empati med de som lider och oroar sig.

Ibland kanske vi blir lite för politiska och glömmer bort psykologin i att medkänsla krävs för att någon överhuvudtaget ska lyssna till eventuella politiska lösningar.

mvh
måns


Bo Widegren: Hej Måns, tack för din kommentar. Jag hoppas att jag inte förefaller cynisk och oempatisk med dem som lider - bilderna och berättelserna från Gaza får mig att gråta. Naturligtvis finns min medkänsla. Men det innebär för mig att i sorgen över allt våld tvinga mig att gå vidare och försöka inte att gripa efter "den absoluta sanningen" menväl försöka ana var de båda parternas sanningar ligger.

Sedan är det inte modigt att säga på bloggen vad jag kommit fram till. Det är ju just för att nå vidare mot något, ingalunda färdigt men ändå vidare som jag skriver på bloggen. På något sätt få klarhet i var jag står och vad jag vill säga (och hoppas att det har intresse för någon mer). Det politiska tänkandet får inte fösa in oss i fållor där allt är färdigtänkt. Då dör nämligen vårt parti - en sak är att känna solidaritet med varandra men ändå inte ge upp tänket.

Eftersom jag också är skåning (utanför Ystad) så vet jag ju läget i Landskrona. Jag förstår därför mer än väl din synpunkt främlingsfientlighet kan motivera ett annat förhållningssätt. Dessutom så har vi alltid vår egen väg att gå och ta ansvar för våra beslut.

Måns, lycka till med din politiska gärning!
Du skriver föredömligt klokt och mänskligt Bo.

Har funderat på "terroristklassificering" som inte bara Hamas råkat ut för utan också Mujahedin. Det vore intressant att läsa någon gång om du som f.d. jurist har några synpunkter på vad denna klassificering gjort för att försvåra politiskt och mellanmänskligt samarbete och inskränkande av enskilda människors livsutrymme kontra lyckats skydda nationella intressen och eventuella människoliv.Bo Widegren: Nej jag har inte kläm på alla aspekter kring detta. Det enda jag vet att de somalier som drabbades av detta och fick sina tillgångar frysta inte kunde få detta prövat i domstol vilket jag tycker är fel. Alla tvångsmedel måste kunna prövas rättsligt. Anledningen till detta är att vi var bundna på något sätt genom FN och EU att acceptera denna bedömning. Mden en ändring lär vara på gång inom EU. Bra tycker jag.
Lars, jag har tagit bort din kommentar då den innehöll en hänvisning till youtube med propagandabilder mot ena sidan. Jag har förutsatt mig att min blogg inte skall bli en tummelplats för diverse anklagelser från de olika sidorna utan en diskussion för att berika fredsarbetet. Du hittar säkert ett annat forum där du kan lägga in dina bilder.
Tänk att kan man skriva en så lång artikel om Israels attack på Gaza och Hamasraketerna utan att nämna ordet OCKUPATION? Är det inte just den som är orsaken?


Bo Widegren: Du har ju tydligen tanklar om detta skriv en egen blogg vet jag. Mitt syfte är att skriva för eld upphör och fredssamtal därför har ockupationen inte varit ett ämne. Men det måste naturligtvis bli det vid de fortsatta samtalen. Men skriv du om det som intresserar dig främst på din egen blogg.
"Det politiska tänkandet får inte fösa in oss i fållor där allt är färdigtänkt. Då dör nämligen vårt parti - en sak är att känna solidaritet med varandra men ändå inte ge upp tänket."

Du är en klok man Bo. Fanns det fler i partiet som resonerade som du så skulle t.o.m. jag kunna tänka mig att bli socialdemokrat. Tyvärr är du ganska ensam.


Bo Widegren: Nej, du har fel på en punkt och det är det att jag är ensam. Många av oss till vänster är naturligtvis chockade av bilderna av den fruktansvärda förstörelsen i Gaza. Och jag förstår att man uttrycker sin harm över våldet. Jag har valt att stanna upp och försöka prata om en väg mot fred och då måste man se båda parters sanning. Och det tror jag många gör, bl.a. tolkar jag uttalandet från verkställande utskottet så. Så välkommen i partiet för att stå upp för enskilda människors rätt till frhet och ett liv utan rädsla.
Hej Bo,
Mycket positivt berörd av dina vettiga ord. Jag är också partimedlem(s) och menar att partiets bojkottlinje är helt fel. Dialog måste föras med Israel och kanske även med Hamas som startade kriget med sina 5000 missiler som regnade över södra Isarel. Mona var där vid just ett sånt tillfälle och borde veta bättre. Jag tror att detta är "priset" för samarbetet med v och miljöpartiet. Israel, den enda demokratin i området måste som alla länder försvara sina medborgare.Vi är några socialdemokrater här i Sto som arbetar med att forma en "Labour friends of Israel" inom ramen för SAP. Verkar som vi har många anhängare. Bl a vill vi att (s) tar initiativ till ett Camp Stockholm, där alla parter från området bjuds in tillsammans med USA, Ryssland, Kina och EU. Detta skulle sammanfalla med det svenska ordförandeskapet.........
Hör gärna av dig.
Med de bästa hälsningar och shalom för Israel och Palestina.


Bo Widegren: Jag tackar för din kommantar och önskar dig lycka till med ditt arbete med "Labour friends for Israel". Och kunde ni få en rörelse som verkade för en än starkare demokratisk utveckling i Israel så att alla medborgare oavsett etnisk tillhörighet blev jämlika så vore mycket vunnet. Själv vill jag inte engagera mig på endera sidan utan menar att det är en livsnödvändighet för Israel att försöka få Hamas och PLO in i en gemensam demokratisk, palestinsk rörelse som erkänner grannen Israels rätt till sina gränser. Förstå mig rätt jag hyser all respekt för dig och din verksamhet för fred men vill själv gå en något annorlunda väg.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM