TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

På programmet Konflikt i vår förnämliga Public Service fick man äntligen lyssna till konstruktiva resonemang om Mellanösternkonflikten ;  Programmet finns att avlyssna där på hemsidan.

 

Likaledes blev jag glad över Adrian Kabas blogginlägg - utan att dela hans engagemang till förmån för Palestina och till nackdel för Israel - "Budskapet måste vara tydligt när det gäller kriget i Gaza."  Men när det gäller "historieskrivningen och kringresonemanget är det viktigt för att det skall bli fred i detta område att man inte underblåser alla berättigade rädslor och allt berättigat hat i området på ömse sidor.  Adrian Kabas punkter är ett värdefullt inlägg för att spalta upp problematiken och ett bra sätt att gå vidare.  Jag har dristat mig att föreslå några ändringar:

1. Israel måste avbryta sitt krig och dödande och dra tillbaka sina trupper från Gaza/ Hamas måste acceptera vapenvilan och sluta sina raketbeskjutningar av Israel
(mitt tillägg: och hindra självmordsbombare att ta sig in i Israel)
2. Gränserna mot Gaza måste öppnas upp
(mitt tillägg: men kontrolleras, jämför punkt 4)
3. Internationella styrkor bör placeras ut vid den israeliska och egyptiska gränsen till Gaza, och i Gaza för att säkerställa vapenvilan
4. Vapensmugglingen till Gaza måste stoppas
5. En palestinsk samlingsregering bör bildas inför det kommande demokratiska valet
6. En fredsprocess och en diplomatisk och politisk dialog med det palestinska samlingsregeringen måste inledas av Israel och världssamfundet


Som en del av denna fredsprocess och fredsuppgörelse måste följande finnas med:
1. Alla olagliga judiska bosättningar på palestinsk mark ska upphöra. Likaså ska den israeliska muren som byggts på palestinsk mark förstöras
2. Palestinierna ska erkänna Israel som stat (de krafter som idag inte redan gör det)
3. Israel ska avbryta sin ockupation av Palestina och all kontroll över Palestinas gräns, kust och luftrum ska upphöra
4. En Palestinsk stat ska bildas på dagens Västbanken och Gazaremsan med de östra delarna av Jerusalem som huvudstad/ eller Jerusalem under internationell FN-kontroll

(mitt förslag: är att allt efter "östra delarna av Jerusalem" utgår och ersätts av en bestämmelse om att internationella korridorer skall upprättas för att grantera kommunikationen mellan de olika delarna av Palestina)
5. Israel ska ekonomiskt eller på annat sätt kompensera alla palestinska flyktingar för de oförrätter de och deras förfäder fått utstå
(min ändringsförslag: Israel skall erbjuda alla flyktingar att återflytta till tidigare ägd fast egendom eller ekonomiskt kompensera för övertagen eller av Israeliska staten förstörd sådan egendom)
Ändringsförslaget på punkten 5 betingar sig av att den skulle dels inte praktiskt kunna förverkligas i Adrians lydelse p.g.a. omöjligheten att värdera krigsskador dels ock att lydelsen till sin formulering är ägnad att utmåla en part som angripare i de krigiska konflikter som bestått i regionen sedan en mansålder eller två. Däremot är expropriation något som skall ersättas.5. Israel ska ekonomiskt eller på annat sätt kompensera alla palestinska flyktingar för de oförrätter de och deras förfäder fått utstå..

Jews who fled Arab lands
nearly 856, 000 Jews who fled Algeria, Egypt, Iraq, Lebanon, Libya, Morocco, Syria, Tunisia and Yemen in an exodus that began after the establishment of the state of Israel in 1948 and ended about 1970. Today, only an estimated 5,000 Jews remain in Arab lands, most of them in Morocco. Jews were stripped of their citizenship in Egypt, Iraq, Algeria and Libya; detained or arrested in Algeria, Yemen, Syria, Libya, Iraq and Egypt; deprived of employment by government decrees in Egypt, Iraq, Libya, Syria, Yemen and Algeria, and had their property confiscated in all of the Arab lands except Morocco

while Palestinian refugees captured worldwide sympathy for living in squalid camps in Jordan, Lebanon, Syria and the Gaza Strip. According to the United Nations, 726,000 Palestinians were forced out or voluntarily left the new state of Israel.

Så jag tror nog att punkt 5 faller..

Bo Widegren: Du har tydligen inte sett mitt ändringsförslag som syftar till en skyldighet som åvilar varje rättsstat, nämligen att ersätta exproprierad egendom.

Bo då kommer det bli hårt .Ska USA ersätta alla indiander?Ska spanien ersätta alla i Syd amerika?
Vilka och hur långt tillbaka ska man gå?Skulle palestinerna få ersättning så ska alla andra oxå få en ersättning .Ska Kina ersätta Tibet?Hur går det på Sir Lanka där Tigrarna har förlorat?ska dom endå få ersättning?


Bo Widegren: Du drar nog litet för långtgående slutsatser av vad jag sagt - läs igen!


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM