TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vad skulle Palme tyckt?
Jag delar sorgen över att civila dödas i Gaza men också i Israel. Jag kan emellertid inte ställa upp på den ensidiga framställning om Israels skuld till detta hemska skeende som är spridd på s-info, exempelvis Bengt Silverstrand , Reza Javid  m.fl. Jag är inte lika säker på att Olof Palme skulle helhjärtat ha stött Hamas eller att Sten Andersson, som verkade för att PLO skulle respekteras som förhandlingspartner trots sin revolutionära bakgrund, skulle ha verkat för annat än motsvarande utveckling beträffande Hamas. I vart fall är det ganska ihåligt att åberopa vad en död person skulle ha tyckt om ett händelseförlopp som då inte var aktuellt. Den som är intresserad av fakta kring det som kallats Mellanösternkonflikten kan läsa mer på Wikipedia.


Ingen vill förhandla
Jag har förstått att Israel inte vill förhandla med Hamas därför att Hamas är vad de kallar en terrororganisation. Men jag har också förstått att Hamas agerande syftar till att utplåna staten Israel, därvid Hamas redan i sitt handlingsprogram har lagt fast kursen med jihad riktad mot Israel. 

Kanonad mot civila mål från vilka raketer avlossas
Israeliska armén skjuter med kanoner mot civila mål och åstadkommer naturligtvis förödelse. Men från de bostadsområden, som de döda och skadade civila finns i, avlossas ytterligare raketer mot civila mål i Israel. Finns det någon möjlighet att försvara någon av dessa uttryck för våld. Båda sakerna framstår - i vart fall för mig - som arroganta krigshandlingar.


Ingen vill ha eld upphör utom demonstranter långt från krigshärden
FN avgav en resolution riktad till båda parter med krav på omedelbart eld upphör och slut på allt krigiskt våld. Både Israel och Hamas har avvisat resolutionens krav. Uppenbarligen anser sig både Hamas och Israel ha något att vinna på fortsatt våld, vilket är absurt.


Bådas inställning obegriplig
För en vanlig pascifist är det obegripligt hur man som officer kan rikta sina kanoner mot mål som utgör bostadshus. Men det är minst lika obegripligt hur  hamasledare kan beordra raketangrepp från ställningar invid eller på bostadshus, varigenom man drar på sig fientlig beskjutning som uppenbarligen kommer att drabba ens egna kvinnor och barn.


Det lättaste
Den lätta vägen är uppenbarligen att räkna offren på båda sidor och därigenom utse skurken i sammanhanget. Eller att måla ut en ensidig historia med början 1948 och inte se att både judar och araber har en tusenårig historia i denna region. Och framför allt genom ensidighet åt ena eller andra hållet faktiskt ge energi till det våld som utövas av båda i denna region.


Både Mona, Jan och Carl
Både Mona Sahlin och Jan Eliasson har uttalat att det viktigast är att våldet att upphör och att få i gång förhandlingar. Carl Bildt har i stort vägrat att tala om vem som förbrutit sig mot vem eftersom han just nu enbart är intresserad av en lösning på det akuta våldet och få igång samtal som kan leda till något mer långvarigt. Naturligtvis har dessa fått på nöten av alla med ensidigt fördömande av Israel. Men för första gången någosin känner jag sympati för Carl Bildts ståndpunkt.


Våldet inte en framkomlig väg
Som socialdemokrat har jag avstått från våldet och revolutionen som en framkomlig väg. Jag kan då inte acceptera en rörelse som driver jihad mot en annan folkgrupp och beskjuter sitt grannland från raketbaser bland de egna invånarnas bostäder. Detta lika litet som jag kan solidarisera mig med en stat som inte har full demokrati för alla medborgare och använder kanoner och flygbombning.Bo Widegren du är en av dom bästa att läsa .
Tyvärr så vägrar hamas sluta skjuta raketer om inte Gränserna öppnas.Israel kräver att Gränsen ska vara kontrollerad så Hamas inte får in mer vapen .Egyptien säger att dom inte vil ha någon utlänsk trupp i Egyptien för att kontrollera gränsen.Man tycker att det klarar Egyptien själv.Men om dom klarar det själv hur har då Hamas fått in alla dessa raketer?
Så kriget kommer fortsätta.Tyvärr


Bo Widegren: Jag har ofta på P1 och i dag var det programmet konflikt om Gaza. Jag rekommenderar alla att höra på det, som ligger på SRs hemsida. Det var i alla fall litet hoppingivande.
Hej!

Du skriver väldigt bra, dina inlägg är vettiga och smarta och jag kan inte gøra annat än att respektera din åsikter.

Kika in på min blogg, så ser du mina åsikter ang detta krigstillstånd.

Ha en riktigt bra dag!

http://mariavethe.blogg.se
Bo Widegren: Jo jag tyckte din blogg var fin inte minst devisen .. med livet som ambition! Jättefint och det är väl just det det handlar om detta med fred.
Jag tror att vad Erik Laakso sa på sin blogg "Mellanöstern utan lösningar" - "Israel har rätt att existera och de måste få garantera sina invånare säkerhet. Palestina har också rätt att existera utan det ständiga hotet om krigshandlingar från sitt grannland. Den som inte erkänner de utgångspunkterna torde inte ha något relevant att komma med i diskussionen." Det är på något sätt en sammanfattning som jag tycker är suveränt enkel men klok.
Jag har tagit bort ett inlägg från en person som bara uppgett signatur och som alltså inte följt reglerna på min blogg att uppge för- och efternamn.
Så "Jihad" som ska rikta sig i självförsvar mot förövare vars angrepp riktas mot muslimer är per definition något man ska ta avstånd från? Varför då inte i konsekvensens namn skriva "mot sionistiskt våld" också? Massmord är ett sätt att använda sig av för att mörda människor t.ex. från en viss folkgrupp, i det här fallet palestinier, som sedan sionismen blev statsideologi i Israel har mördats, etnisk rensats och fördrivit från deras mark och hus så att sionismens ideologi - Israels etablering i hela det historiska Palestina, ska få segra. Är det detta du stödjer när du tar avstånd från Jihad?


Bo Widegren: Med jihad i detta sammanhang menade jag religiöst understött krig,dvs något jag inte kan acceptera. Nog finns det mer fredliga medel att bekämpa oförrätter. Jag vet genom att jag läst dina bloggar att du har en något annorlunda historieskrivning; jihad motjudiskastammar riktade sig mot judiska stammar redan på medinatid. När det gäller "etnisk" rensning såhar Israel mottagit judar på flykt från arabländer inkl Palestina om ock inte i samma omfattning som i andra riktningen. För att det skall bli fred i detta område fordras nog att ingen underblåser alla berättigade rädslor och allt berättigat hat i området på ömse sidor.
Jag tyckte då att de punkter du skissat på din hemsida var ett värdefullt bidrag att spalta upp problematiken och ett bra sätt att gå vidare:
(se vidare http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1232&blogg=29106)

1. Israel måste avbryta sitt krig och dödande och dra tillbaka sina trupper från Gaza/ Hamas måste acceptera vapenvilan och sluta sina raketbeskjutningar av Israel
(och hindra självmordsbombare att ta sig in i Israel-mitt tillägg)

2. Gränserna mot Gaza måste öppnas upp
(mitt tillägg: men kontrolleras, jämför punkt 4)

3. Internationella styrkor bör placeras ut vid den israeliska och egyptiska gränsen till Gaza, och i Gaza för att säkerställa vapenvilan

4. Vapensmugglingen till Gaza måste stoppas

5. En palestinsk samlingsregering bör bildas inför det kommande demokratiska valet

6. En fredsprocess och en diplomatisk och politisk dialog med det palestinska samlingsregeringen måste inledas av Israel och världssamfundet

Som en del av denna fredsprocess och fredsuppgörelse måste följande finnas med:

1. Alla olagliga judiska bosättningar på palestinsk mark ska upphöra. Likaså ska den israeliska muren som byggts på palestinsk mark förstöras

2. Palestinierna ska erkänna Israel som stat (de krafter som idag inte redan gör det)

3. Israel ska avbryta sin ockupation av Palestina och all kontroll över Palestinas gräns, kust och luftrum ska upphöra

4. En Palestinsk stat ska bildas på dagens Västbanken och Gazaremsan med de östra delarna av Jerusalem som huvudstad/ eller Jerusalem under internationell FN-kontroll

5. Israel ska ekonomiskt eller på annat sätt kompensera alla palestinska flyktingar för de oförrätter de och deras förfäder fått utstå
(min ändring: Israel skall erbjuda alla flyktingar att återflytta till tidigare ägd fast egendom eller ekonomiskt kompensera för övertagen eller av Israeliska staten förstörd sådan egendom)

Ändringsförslaget på punkten 5 betingar sig av att den skulle dels inte praktiskt kunna förverkligas dels ock till sin formulering är ägnad att utmåla en part som angripare i de krigiska konflikter som bestått i regionen sedasn en mansålder eller två. Däremot är expropriation någiot som skall ersättas.
Bo så klart jag gjorde den videon i min trägård..Så ta bort den om du vill..

Till Adrian kan jag bara ställa en fråga ."JIHAD:Koranen: att anfallskrig inte är tillåtet om det inte först föregås av ett försvarskrig och ATT: kvinnor, barn samt gamla (civila) skall skonas".

Garanteras det att kvinnor,barn och gamla skonas när man skjuter raketer in ibland civila?Kom nu inte med att det gör Israel.För nu är det vad som står i koranen och vad som är Jihad.


Bo Widegren: Eftersom du vägrar att ange källan till videoklippet så tar jag bort det. Jag vill nämligen inte att min blogg skall bli en tummelplats för olika sidors propaganda. Däremot står dig naturligtvis fritt att diskutera med Adrian. Men jag tycker att hans punkter är värda en tankeställare.
Så här menar jag: Lars, kul att du kan din koran när det gäller det som koranen förespråkar kring Jihad. Glöm inte att försvarskriget bara är den "lilla Jihad"

Dödandet/skadandet av civila kan inte försvaras, men raketbeskjutningar för att bekämpa ockupation är legitima, även folkrättsligt om de riktar sig på militära mål. Hamas får se till att skaffa sig precisionsbomber som Israel (men verkar som de israeliska ändå träffar civila). Men nu behöver vi eldupphör och fred.

Bo, vissa väljer att försvara gränser, andra nationer och en del den egna religiösa gruppen eller sin religion

Läs mer om detta på:

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1232&blogg=18251
Bo Widegren: Jag hör vad du säger. Och tycker det är konstigt att jihad (även om det råkar vara lilla) kan tolereras när det går ut på att utplåna en grannstat. Och detta kan jag inte solidarisera mig med, ens om det sker enligt ditt recept med precisionsbomber. Och eftersom de granatkastare, som noga inmäts av israelisk underrättelsetjänst, är uppställda invid och på bostadshus så kan man ju förstå - utan att solidarisera sig med dessa attacker - att civilbefolkningen drabbas av motelden.
Jag förstår inte heller din poäng med det sista du säger. På vad sätt skulle försvaret av den egna religiösa gruppen eller religionen göra skillnad i detta fallet. Ffrågan som måste ställas oavsett religion eller religiösa preferenser är ju om man verkligen vill ha fred. Religion har missbrukats som instrument i krigshetsen i alla tider och där är varken muslimer, judar eller kristna i något avseende bättre än andra.
Men dina punkter Adrian borde fler tänka på och ta till sig och diskutera ty de rymmer enligt min mening mentalt guld.
3. Internationella styrkor bör placeras ut vid den israeliska och egyptiska gränsen till Gaza, och i Gaza för att säkerställa vapenvilan ..

Egyptien och Hamas säger att dom inte vill ha någon trupp på derras mark .Det ser dom som en ockupation.
Så punkt 3 faller.

1.Israel bör inleda ett eldupphör KL 6:00 och sedan vänta i 12H ..Om ingen raket skjuts .
2.Dra sig tillbaka till Gränsen till Gaza.
3 Eldupphör i 1 vecka .Öppna gränsen mot Egyptien .
Om ingen raket kommer från Gaza .
4.Starta fredsförhandlingar .


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM