TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Mänsklig nyttoselektering
EU-kommissionens förslag till ny invandringspolitik ger en ganska skrämmande bild av girigheten hos oss rika länder: Bara de människor som vi har direkt användning för i syfte att bevara vårt välstånd tar vi emot. Vi selekterar på samma sätt som man gjorde i en beryktad verksamhet i nazisternas tredje rike, nämligen efter vilka som är kompetenta att ge ett bidrag till vår verksamhet och vårt välstånd som arbetskraft medan vi för övriga stänger dörren. Dessutom kan man undra över moralen att vi suger upp arbetskraft som uppenbarligen behövs för att höja levnadsstandarden i invandrarnas urspungsländer.

 

Blått kort

I tidningarna kunde man läsa rubriken: Välutbildade får gräddfil in i EU. Och Billström kommenterade förnöjt att nu hade man i EU enats om att harmonisera invandringspolitiken, dvs en gemensam hållning till en legal invandring. Kommissionens förslag handlar om två saker
* minimiharmonisering av reglerna för förmåner och rättigheter för alla legala invandrare samt ett förenklat tillståndsförfarande för arbets- och uppehållstillstånd.
* blått kort för Välutbildade invandrare som snabbt skall erbjudas och som garanterar uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

 

Vi är gamla och behöver unga friska
Tanken bakom förslaget som avser arbetskraftsinvandring och inget annat är att var tredje europé snart är över 65 år, varför medlemsländerna under de närmaste 20 åren behöver ett tillskott på sammanlagt omkring 20 miljoner invandrare, de flesta mindre kvalificerade. De högt kvalificerade beräknas till mindre än 100 000 om året. Det är alltså för att vi inte skall behöva sänka vår standard som vi skall suga upp okvalificerad arbetskraft till service och fabriker och välutbildade för att driva och förnya verksamheten hos oss rika länder.

 

Varför talar ingen om omoral
Detta är ett f.n. bara ett förslag från EU-kommissionen och måste antas med enhällighet i EU:s ministerråd där var medlemsstat alltså har vetorätt. Det betyder att förhandlingen om alla dess detaljer kan bli en lång och besvärlig process. Dessutom har Danmark, Storbritannien och Irland i invandrarfrågor undantag på visst sätt.  Man kan bara hoppas att någon medlemsstat har sans nog att peka på det omoraliska i förslaget.

 

Fattiga länders välutbildade
Det blå kortet skall bli EU:s motsvarighet till det gröna kort som finns för legalt invandrad arbetskraft i USA. Men medan detta gröna kort i USA är permanent så kommer det förslagna blå kortet i EU att vara tidsbegränsat. Blått kort gäller bara invandrare som kommer från länder utanför EU:s medlemskrets, som till exempel ryska kemister, indiska IT-experter, afrikanska läkare, vietnamesiska ingenjörer, sydamerikanska tandläkare. För att kvalificera sig krävs en högre yrkesutbildning, minst tre års yrkeserfarenhet samt att en arbetsgivare stöder ansökan. Den skall behandlas snabbt och den som får kortet garanteras tillträde till arbetsmarknaden på reguljära villkor. Kortet gäller i två år och kan förnyas. Varje enskilt EU-land bestämmer själv hur många blå kort det vill utfärda.

 

Indignerad men utan egen lösning
Jag har ingen lösning på frågan om hur invandringen skall hanteras så att vi kan erbjuda ett värdigt mottagande. Men detta som i media bara blivit en liten notis får det att krypa längs ryggraden på mig av indignation.

Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM