TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

"Ska pensionärerna ha jobbavdrag?"

är rubriken på Leif Haglunds här på s-info framförda åsikt , att pensionärer inte skulle komma i åtnjutande av den skattesänkning som det s.k. jobbavdraget innebär. Härvid noteras att baksidan av detta s.k. avdrag innebär en straffbeskattning av pensionärer, sjuka och arbetslösa. Här gör vännen Leif Haglund det lätt för sig eftersom han säger att han inte vill diskutera om "alliansens politik är rättfärdig eller ej" utan bara vill "diskutera frågan om jobbavdraget ska komma pensionärerna till del". En av knäckfrågorna är väl just om det inte måste anses orättfärdigt att straffbeskatta de inkomster som kommer utsatta grupper, såsom pensionärer, sjuka och arbetslösa till del - men här smiter Leif Haglund och hans åsiktsfränder.


Inkomstskattesänkning men inte för alla inkomster

Redan högerregeringens tal om "inkomstskattesänkning" som undantar vissa grupper borde leda till eftertanke, precis som om pension inte ens utgjorde inkomst! Vad är det då?


Uppskjuten lön?

Och hur kan någon tveka om att pensionen är uppskjuten lön. Den sammanlagda pensionen är ju relaterad till tidigare lön med viss begränsning. Man frågar varför? Om jag själv får svara så är det därför att avdrag för pension skett från den lön som annars skulle ha utbetalts vid avlöningstillfället, då jag hade arbete. Därför är det adekvat att säga "intjänad men innehållen lön".


Pension måste värdesäkras

Än mer konstigt blir bidragsresonemanget när man ser till att pensionssystemet enligt pensionsöverenskommelsen helt frigjorts från statsbudgeten och lever sitt eget liv. Leif Haglund säger visserligen i omskrivningar som att pensionsavdraget på arbetslönen skulle vara ett
"långsiktigt sparande för att trygga ekonomin på gamla dar". Men att pensionsavdragen samlas i fonder av "arbetande kapital" är ju bara ett sätt att i en ekonomi där penningvärdet förändras säkra pensionernas värde inför utbetalningsåret. När Leif talar om kapitalet skall "säkra vårt lands välfärd" verkar det som om pensionsavsättningarna skall garantera underskott i en ansträngd statsbudget men som sas ovan så är det "arbetande kapitalet" avskilt från statsbudgeten.

 

Svälj inte högerpropagandan!

En av följderna av avskiljandet är just att "den enskildes pension är beroende av den allmänna ekonomiska situationen i landet". Men det är enbart en följd av konstruktionen för värdesäkringen och förändrar inte det ursprungliga nämligen, att pensionen är en värdesäkrad del av intjänad arbetsinkomst. Att förneka detta med en massa logiska krumelurer sker - tydligen med viss framgång - genom högerregeringens propaganda.


Inte skattekompensation utan generell välfärdspolitik

Visserligen säger Leif att pensionären, den sjuke och den arbetslöse istället för att få del av en rättvis skattsesänkning skall få högre kommunalt bostadstillägg, fri tandvård, utökad hemtjänst och annat som kan höja de äldres livskvalité. Detta kan visserligen vara bra. Men därigenom skiner igenom åsikten att pension i verkligheten inte utgör inkomst utan något slags socialbidrag som ytterligare skall förstärkas genom andra sociala förmåner. Visserligen godhjärtat men varför är pension inte inkomst som skall få del av inkomstskattesänkning?


"... i likhet med den borgerliga alliansen.."

I kommentarer till kommentarer bekräftar Leif sin tanke när han säger: "Jag anser i likhet med den borgerliga alliansen att det ska finnas en skillnad mellan arbetsinkomst och bidrag. Jag gör undantag för förtidspensionärer som jag anser ska kompenseras fullt ut. De har rätt till en bra levnadsstandard." Men "bra levnadsstandard" skall tydligen inte komma övriga pensionärer, sjuka och arbetslösa till del. Leif säger t.o.m. "Jag är själv pensionär sedan ett år tillbaka och ser ingen orättvisa i att de som arbetar och försörjer oss får en extra stimulans." Men detta är den borgerliga propagandan i sin prydno: jobbare "försörjer" oss tärande. Men hela samhället bygger ju på ett generationskontrakt där en generation värdesäkrar genom ekonomisk tillväxt tidigare generationers avsättningar av intjänad lön.

 

Hallå vakna! Det gäller straffbeskattningen!

Helt obegripligt blir så Leifs slutkommentar: "Missen alliansregeringen gjorde när den införde jobbavdraget var att de glömde dem som byggt upp det samhälle som de nu njuter frukterna av. Detta ska de klandras för, inte att de infört jobbavdrag åt de förvärvsarbetande" Men hallå vakna! Det är ju
just detta det handlar om. Ingen har kritiserat någon för ansvarsfulla skattesänkningar. Utan just för att man straffbeskattar dem som byggt upp det samhälle som vi nu alla njuter frukterna av. Man kan ju inte separera vinsten av skattesänkningen för vissa från dess baksida, nämligen straffbeskattningen av pensionärer, sjuka och arbetslösa. 

 

Generell skattesänkning - fler jobb

Dessutom vilar den angivna tanken på en propaganda som högerregeringen - tydligen framgångsrikt - fört fram, nämligen att jobbskatteavdraget skulle vara en del av "arbetslinjen". Men det är ju rent ljug. Det finns inget belägg för att så är fallet. Istället talar en enkel nationalekonomisk sanning om att
ökad konsumtion ger upphov till fler jobb bl.a. eftersom konsumtionsvarorna och tjänsterna skall produceras. Och om skattesänkningen istället görs generell så sprids konsumtionsökningen till ytterligaer 1,7 miljoner pensionärer. Skulle det inte rimligen öka konsumtionen som helhet? Och alltså ge flera jobb?

 

Skatteskalorna för pensionärer och jobbare är olika

I försvaret av inställningen att pension inte är inkomst/intjänad lön går Leif Haglund t.o.m så långt att han anför: "Skatteskalan är fortfarande lika för alla. Att kunna utnyttja ett avdrag i sin deklaration förändrar inte detta" och att han "utgår ifrån den utilitaristiska principen om 'största möjliga lycka åt största möjliga antal'. Klasskamp i all ära, men en viss flexibilitet i ideologin
krävs för att möta nya utmaningar"
. Det var väl märkvärdigt: i Skatteverkets tabeller finns kol 1. för jobbare och kol 2 pensionärer, sjuka och arbetslösa med var sin skatteskala. Att jämställa det s.k. jobbskatteavdraget med ett vanligt avdrag exempelvis för inkomsternas förvärvande är att trolla bort verkligheten, nämligen just att det finns två olika skatteskalor. Och för Leif Haglunds tillämpning av utilitarism betackar jag mig. Utilitarism i den tappningen där man diskriminerar en stor grupp för att nå fördelar för en majoritet är verkligen ingenting som man rimligen kan förorda. Däremot är detta helt uppenbart en del av högerregeringens ideologi om man ser till dess praktiska politik i flera avseenden. Men jag blir chockad att finna vännen Leif Haglund där.


Cyniskt, då redan sänkt levnadsstandard

Det är viktigt att ta in att straffbeskattning av pensionärer, sjuka och arbetslösa även är ganska cyniskt utifrån den synvinkeln att våra inkomster regelmässigt är förhållandevis mindre än löntagares med arbete. M.a.o. pensioneringen, sjukdomen eller förlusten av arbete har redan inneburit en ganska väsentlig nedskärning av levnadsstandaren i förhållande till vad gällde tidigare. Undantag gäller naturligtvis för dem som, liksom Leif Haglund, har tillgång öch ork till fortsatt arbete.

 

Istället för Leif Haglunds "utilitaristiska" teser vill jag framhålla partiets kurs är bra med följande paroller

  • Skatt efter förmåga - samma skatteskala för jobbare och pensionärer
  • Välfärd skall utgå till alla efter behov - alltså en generell välfärdspolitik
  • Generationskontrakt - med  ett helhetstänkande

Enligt min mening måste även Leif Haglund se till helheten och den är den gamla vanliga högerpolitiken: omvänd robin-hood. På dagens Rapport kommenterade man budgeten med de nya skatterna på följande sätt:

 

Höginkomsttagare är årets storvinnare i budgeten. Förlorare är sjukskrivna, pensionärer, studenter och de som förblir arbetslösa.


... höginkomsttagarparet med villa får drygt 1.600-1.900 mer kvar i plånboken varje månad nästa år.  Men det är synd om pensionärerna 
De sämst ställda garantipensionärerna får ju ett par hundralappar mer kvar på grund av ett särskilt grundavdrag. Men de med pensioner mellan 12.500 och upp till 28.400 får bara 68 kronor och det är ju inget roligt, konstaterar Ikanobankens familjeekonom Ann-Sofie Magnusson.

"Pension är uppskjuten lön. Vi har avstått vår lön för att ta ut den senare. Pensionen ska därför i skattehänseende behandlas på samma sätt som förvärvsinkomster. Regeringen skriver i finansplanen att 'Jobbskatteavdraget leder till ökad rättvisa'. Vi är av precis motsatt uppfattning", skriver PRO:s kongress i ett uttalande med anledning av regeringens budgetproposition.


Den som är sjuk eller arbetslös och inte får del av jobbavdraget får bara glädje av höjningen av grundavdraget. Det innebär för de flesta en sänkt skatt på upp till en 50-lapp om inte kommunalskatten ändras.

 


 Tyvärr är Leif Haglund ett offer för hjärntvättnigen som alliansen kör med.
Eller så är han väldigt högavlönad eller egoist.
Ett tredje alternativ finns och det är det jag hoppas
Leif Haglund gör. Nämligen han skrev ett blogginlägg för att provocera för att sätta lite krut bak oss sossar.

För tyvärr så behövs det en skärpning från folkets sida, hur dumma får folket vara undrar man.

Nu gör alliansen eller moderaterna stort utspel propaganda av att pensionärer ska få 68 kr i sänkt pension. Kom dock ihåg man ger inget till förtidspensionärer inte en krona ens.
Man gör även stor propaganda av att a-kasseavgiften ska sänkas 50kr / månad. Och menar det är viktigt att som arbetslös ha ett skydd.
Detta har nu skett efter att 500 000 lämnat a-kassan.
Skulle en 50 lapp vara revolutionerade.
Glöm det
Vad är 50 kr idag , det är inte ens ett mål mat, 68 kr kan om du går under lunchtid och äter vanlig husmanskost kosta som lägst kring 68 kr.

Lägg märke hur denna sittande regim manipulerar och nämner saker som ej frågats om däremot om du ställer frågan hur mycket de rika fått då sägs inte ett ord.

Sossarna måste skapa mediala tidningar tv-program o.s.v När media till 80 % är borgelig och när t.o.m alliansen lyckades få borgelig propaganda i fackmedlemmars tidningar, då kanske ni förstår hur djupt in i arbetarklassen högern tagit sig in.

Det är därför jag med stor beklagan läser Leif Haglunds blogginlägg.
Är han ännu en infiltratör som via borgelig idelogi gör allt för att försöka slå sönder sosseidelogin.
Ja när man läser hans inlägg är det nog så.

Hur som helst så verkar Leif Haglund direkt ägna någon kraft åt att besvara den kritik han fått.

Därmed är jag rätt säker Leif Haglund är en borgelig infiltratör som försöker omvandla Sossepolitik till borgelig fördelspolitik.

Att slåss för solidaritet , rättvisa, empati , är svårt idag.
Hörde igår att aldrig någonsin tidigare har det varit mer slavarbete i världen.
Och slavarbete har vi mitt i kapitalismens Mecka
Nämligen Dubai.
Läs detta:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=503973
Slavarbete förekommer även i Sverige, fast i en mildare form men trenden är ändå skrämmande.

Jobbgarantin där folk jobbar för 65% a-kassersättning är ett område, Detta kom till som kritik från främst FP på aktivitetsgarantin , Denna garanti gav dock 80% nu görs samma uppgifter för 65% . Det värsta är att sedan avskedas folk i denna garanti och sedan beräknas a-kassan på 65% nästa ggn de får samma jobbgaranti är den 65% av 65%.
Slavaarbete finns alltså i Sverige. Men sådant sägs inte i nån bugetförklaring.
Men ovanstående var bara ett ex.

Sverige är verkligen på väg utför och farten ökar tyvärr i kvadrat.
Varför gör vi inget.

Jobblinjen är bara svammel Jobblinjen är bara ett sätt att rättfärdiga kapitalismens girighet.
arbets behöver utföras javisst. Men det borde kunna ske med rättvis fördelning och att frukten av det tillfaller alla.

Nu är det bara ökande klyftor som man vill skapa.
men förvånas då ej heller över ett samhälle där kriminalitet och oro förekommer.

Nu väntar jag bara på en bra förklaring av Leif Haglund
varför han stöder att pensionärer ska leva i misär och leva kvar i högskattesamhället,Det är solklart att jobbskatteavdraget innebär en klar diskriminering av pensionärer och andra som av olika orsaker inte har möjlighet att förvärvsarbeta. Socialdemokratin måste därför i sitt budgetalternativ tydligt deklarera att skatten ska vara neutral mellan förvärvsinkomster och pensioner.
Jag ser inte jobbavdraget som en straffbeskattning av sjuka, arbetslösa och pensionärer. Jag ser det som en förmån som de som jobbar kommer i åtnjutande av.

Pension är en inkomst, men inte lön. Det är skillnad mellan inkomst och lön.

Pensionsinbetalningen är ingen uppskjuten lön. Det är en avgift som tas ut för att kunna betala pension till löntagaren när denne blir pensionär.

Du skriver att jag anser att pensionsavsättningarna skall garantera att underskott inte uppstår i en ansträngd statsbudget. Så kan man inte tolka mitt resonemang, men det ligger ändå en hel del sanning i det du säger. Pengarna som kommunernas anställda betalt in till pension finns inte kvar. Det rör sig om miljardbelopp i skulder som dessutom inte ens finns redovisade i kommunens balansräkning. Det ska dock nämnas att detta är, än så länge, fullt lagligt att inte ta med pensionsskulden i balansräkningen. Om kommunen i sitt bokslut visar ett överskott finns det därför all anledning att fråga hur stor pensionsskulden är innan man börja jubla.

Visst är det så att våra pensioner står och faller med vad de yrkesverksamma kan åstadkomma. Det är inte borgerlig propaganda utan sann verklighet.

Om alla grupper i samhället får del av jobbavdraget så går syftet med avdraget förlorat, nämligen att ge de förvärvsarbetande en förmån. Varför de ska ha den här förmånen framgår av vad jag skrev i stycket ovan.

Det finns inte bara två skatteskalor, det finns betydligt fler eftersom det inte bara är förvärvsarbetande och pensionärer som betalar olika skatt på samma inkomst. Det beror på att folk har olika avdrag som de gör i sin deklaration och får skattereducering för. Jobbavdraget är ett sådant avdrag som berättigar till skattereducering.

Den utilitaristiska tanken om största möjliga lycka åt största möjliga antal är förvisso inte sprungen ur Karl Marx´s tankevärld, men den är trots detta en bra regel att följa. Jag tror nämligen att de sjuka, arbetslösa och pensionärer får ut större lycka av livet om det går bra för de yrkesverksamma. Därmed är det inte sagt att de som inte förvärvsarbetar ska offras. Vägen till lycka för pensionärer, sjuka och arbetslösa behöver inte nödvändigtvis gå via jobbavdrag.Bo Widegren: Och de röda kuverten är till för att informera den enskilde om hur från deras arbetslön avdragna "avgifter" varierar i värde? Jag håller med dig att pension inte är lön men pensionen består av tidigare innehållen lön. Att du börjar snacka om "avgift" är något som inte ens dina meningsfrånder på högerkanten vågat sig på och är synnerligen provocerande för oss pensionärer dit du veterligen ännu inte hör eftersom du inte gått i pension.

Du har inte svarat på frågan om jobben ökat med ökat jobbavdrag utan fortsätter dra högerregerings vals om arbetslinjen. Du har inget, och jag upprepar inget stöd för det. Inte heller har du förklarat varför den påspädning av konsumtionen som en rättvis beskattning skulle ge resulterar i färre jobb än en mer begränsad skattesänkning som jobbavdraget innebär.

Först förnekar du att det finns mer än en gemensam skatteskala och nu är det helt plötsligt en hel uppsjö skatteskalor beroende på att folk får göra olika avdrag i deklarationen. Nej Leif, så är det inte. Det rör sig om att det finns olika kolumner i skattetabellen med olika skatteskalor för samma inkomst i kronor men olika förvärvstyp, nämligen något förkortat
Kol. 1 löner, arvoden och liknande ersättningar till födda 1943 eller senare. Kol. 2 pensioner mm
Kol. 3 = kol 1 men födda 1942-38. Kol. 4 = kol 1 men födda 1937 el tid. Kol. 5 vissa ersättn. för bl.a. arbetslöshet mm. I princip avspeglar skillnaderna i kolumnerna ingalunda personliga avdrag i deklarationen utan bara en sak, nämligen att olika skatt tas ut för olika typer av inkomster beroende på det som kallas jobbskatteavdraget. Vad du påstår är alltså i grunden felaktigt.

Om det här inte vore en offentlig blogg så skulle jag tala om för dig var du borde stoppa dina utilitaristiska tankar. Denna omskrivning är ju bara för att ge gyllene pynt åt en i grunden orättvis tanke.
Svar: Leif Haglund

"Jag ser inte jobbavdraget som en straffbeskattning av sjuka, arbetslösa och pensionärer. Jag ser det som en förmån som de som jobbar kommer i åtnjutande av. "

Du ser ej heller effekterna av ökande klyfftor.
om en arbetare får 1500 kr mer i skattesänkning och en pensionär får 68 kr ser du inte nåt fenomen då, Leif.

Jag ser oerhörda fenomen jag ser 68 kr som ett hån. jag ser det dessutom som en mörkning av vad för skattesänkningar en överklass får.

Varför tydliggörs det så nogrant att pensionärer får 68 kr mer och varför tydliggörs det att a-kasseavgiften sänks med 50 kr. samtidig sägs det att man vill att alla ska ha en a-kasseförsäkring, detta när en halv miljon lämnat kassan.
Varför säger man sådant.

Resten då.
Vad har en högavlönad fastighetsägare i Innerstan i Stockholm och den gruppen fått i skattesänkning, det vill jag höra berättas.

De högavlönade som samtidigt blivit rika. får skattesänkning på fastighetsskatt, på förmögenhetsskatt, på sin inkomst , samt får subvention för pigavdrag ,
En familj om två får lika mycket i avdrag som en garantipensionär.

Det rika får i skattesänkningar och räntan de tjänar på det skulle utan tvekan räcka till skattesänknigar för pensionärer som är lika med en låginkomstagares skattesänkning.

fattar du ? Ju mer klyftorna ökar ju mer ökar det även därefter,
¨Dessutom blir varor tjänster dyrare som i sin tur visserligen kompenseras tror många genom löneindex och prisindex.
Men detta är alltid försenat flera månader , så därmed ökar klyftan även där, dessutom är dessa index en bluff.

Så du får faktiskt säga vad du vill Leif arbetare de ska ha högre lön av arbetsgivaren för utfört arbete , skatter ska vara jämlika vare sig du jobbar, är sjuk, eller är pensionär detta på lika lön.

Du ska söka dig till alliansen dig vill jag inte ha i sossepartiet du är den typiske infiltratören som är en sådan som splittrar sossepartiet.

Ett davla snack om en så självklar sak som skatten och den skatteform som sossarna skapat borde aldrig ifrågasättas, när den ger upphov till ökande klyftor.

Däremot har du rätt det finns flera skatteskalor. och dessa borde faktiskt också vara lika anser jag.
Alla ska veta tjänar du eller jag X summa så vet vi att skatten är x summa och lika för oss bägge.
Så där borde det justeras.

Men som sagt byt parti Leif du passar mera in hos egoisterna i alliansen. Pensionärerna liksom sjuka och arbetslösa borde oavkortat få 2000 kr mer per månad
Detta för att inte halka efter samtidigt ska självklart samma skatt gälla och a-kassan vara 80 % liksom sjukpenningen.

Sverige har aldrig varit rikare än idag men fördelnigen har aldrig varit mer orättvis.


Man behöver bara läsa expressen idag så ser man att politiker har ingen koll, De har för bra ekonomi själva för att kunna sätta sig in i fattigpensionärers ekonomi likaså arbetslösas ekonomi , samt sjuka.

kristdemokraterna jag höll på söga kistdemolerarna med Lennart Sacrédeus kommer att fälla KD de kommer inte ha en chans komma in i riksdagen om de hånar och förföljer fattigpensionärer som de nu gör. Dessutom fördunklas detta dessutom av en massa lögner från hela alliansens sida inte minst kd.

Läs :
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1308770/regeringen-gnall-inte
Slutet på min senaste kommentar var måhända mindre lämpligt. Min mening var att säga att detta med utilitaristiska tankegångar är struntprat för att ge litet språkligt gyllene pynt åt ett bräckligt resonemang. Utilitarismen är en nyttighetslära där nyttan, utiliteten, ses som högsta norm för det mänskliga handlandet. Nu finns det två olika typer allteftersom den enskilda eller allmänna nyttan sätts som målet. Det är alltså inte bara obegripligt språkligt pynt att börja tala om utilitaristiska tankergångar, Det är också ganska meningslöst eftersom begreppet så som Leif använt saknar en bestämd mening eller riktning. Därav min något drastiska formulering som bör översättas med att det är meningslöst struntprat.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM