TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

"S och mp bör öppna för samarbete högerut" skriver vår förre partisekreterare Lars Stjernkvist tillsammans med den tidigare kollegan i Miljöpartiet Håkan Wåhlstedt på DN Debatt den 10 september 2008. Man vill vända vänstern ryggen: "Vi måste forma ett samarbete som underlättar politisk samverkan över blockgränsen. Det är viktigt att ha ett konkret och trovärdigt regeringsprogram för tiden direkt efter valet 2010. Det hade den borgerliga alliansen inför 2006 års val. Nu gäller det för socialdemokraterna och miljöpartiet att kombinera sina hjärtefrågor till ett program för långsiktigt och hållbart regeringssamarbete. Samtidigt är det avgörande att ett sådant samarbete snarare underlättar än försvårar en blocköverskridande samverkan med borgerliga partier.Den borgerliga alliansen har problem. Väljarna flyr när de genomför den politik de gick till val på. Och det blir inte bättre när de försöker skapa blockpolitik på områden de förbisåg."

 

Opionsläget utgångspunkt


När det gäller val av väg för oss socialdemokrater så är en viktig utgångspunkt att opinionsläget dramtiskt utvisar att den politik som högerregeringen genomfört är något som väljarna avvisar. Att Håkan Wåhlstedt inte ser faran i detta är naturligt med hänsyn till Miljöpartiet politiska profil något mer nära gränsen mot borgerligheten. Däremot är mer märkligt att inte Lars Stjernkvist inser detta då han pläderar för vandring åt höger. Men han har ju aldrig ansetts tillhöra annat än socialdemokraternas högerflygel.

 

Vänsteralternativ


Just när det gäller vägvalet vore det förödande att dra socialdemokraterna ytterligare mot höger. Det gäller istället att forma ett vänsteralternativ där vi inte långsiktigt ger upp att förändra samhället i en annan riktning än den Lars vill. Och då kan jag inte se annat än att där platsar Vänsterpartiet bra mycket mer genuint än Miljöpartiet. Den höga svansföringen mot vänstern undergräver stödet från den mest trogna delen av partiet. Och det vore kanske bra för Vänsterpartiets röstsiffror men förödande för Socialdemokraternas.

 

Långsiktig valplattform


När det sedan gäller att bygga upp ett dokument med vissa gemensamma principer för vad vänsterregeringen långsiktigt vill genomföra så tror jag paret Stjerkvist/Wåhlstedt har helt rätt. Därvid har jag med viss oro sett på hur partiledningen inte velat "på riktigt" ingå i en diskussion med Vänsterpartiet för att sålla fram de gemensamma grunddragen.

 

Kortsiktig plan


Naturligtvis inser alla att de fyra borgerliga åren skapat ett läge med stora och långsiktiga utmaningar samtidigt som en lågkonjunktur tycks vara i annalkande. Och då stor del av befolkningen, huvudsakligen pensionärer, sjuka och arbetslösa står utan det trygghetssystem som fanns tidigare. Alla torde inse att de mer kortsiktiga åtgärderna vid ett maktövertagande inte kan av ekonomiska skäl syfta till fullständig återställning exempelvis av jobbskatteavdraget/pensionärsstraffbeskattningen eller arbetslöshetsförsäkringen. Och jag tror att även vänsterpartiet är villigt att diskutera en tvåskiktslösning med en kortsiktig och en mer långsiktig plan.

 

Jordens resurser


Stjernkvist/Wåhlstedt skriver: För att klara framtida utmaningar är det viktigt med ekonomisk utveckling. Samtidigt, för att klara omställningen till ett hållbart samhälle måste gängse ekonomiska tillväxtbegrepp också förändras. Om vi inte tar hänsyn till att jordens resurser är ändliga leder den traditionella tillväxtpolitiken till en social, ekonomisk och miljömässig katastrof.En viktig utmaning blir alltså att kombinera ekonomisk politik med hållbar utveckling, eller annorlunda uttryckt, att kombinera socialdemokratisk och miljöpartistisk politik.


Och på vad sätt skulle inte Vänsterpartiets i dessa frågor parallella svar kunna gå att jämka ihop?

 

Behovsfördelning av välfärden


Stjernkvist/Wåhlstedt skriver: Det finns ett starkt stöd för ett välfärdssystem med gemensam finansiering och fördelning efter behov. Svensken är beredd att betala för en bra skola och äldreomsorg. Men den nuvarande regeringens skattepolitik riskerar att undergräva välfärden. Därför är det viktigt att forma en politik som tryggar den gemensamma välfärden. Samtidigt är det viktigt att anpassa systemen efter dagens krav på delaktighet. Inte minst den höjda utbildningsnivån har gjort oss svenskar mer självständiga, mer individualistiska. Alltså måste vi bejaka system som kombinerar rättvisa och valfrihet.


Den fråga som återigen kommer är: Och på vad sätt skulle inte Vänsterpartiets i dessa frågor parallella svar kunna gå att jämka ihop?

 

Verkliga skälet: "samverkan över blockgräns"


På slutet av artikeln framkommer det för skribenterna Stjernkvist/Wåhlstedt verkliga skälet för att hålla Vänsterpartiet utanför, nämligen att politiken skall sträva efter en "samverkan över blockgränsen". Man har på goda grunder insett att Vänsterpartiet kommer att motsätta sig en samverkan - annat än i enskilda avgränsade frågor - utåt höger med konstellationen Reinfeldt/Olofsson/Björklund/Hägglund/SvensktNäringsliv.

 

Men vad är det för flygel inom socialdemokratin som vill hålla den dörren öppen på vid gavel? Inser man inte vad detta kommer att innebära i väljarflykt från vårt parti?


Nej, Lars Stjernkvist tänk om!2008-09-18, 11:25  Permalink
Andra bloggar om:  


Jaha , har du sovit sen finska vinterkriget? (v) vill inte ha en gemensam valplattform, vilket var det som alliansen drog väljare på förra valet, dom vill inte ha budgetdisciplin, dom har stöd av mindre än % av väljarna vilket också gör att jag frågar mig hur du kan dra slutsatsen att (v) är ett hot som drar vänsterväljare från oss?

Dels är det så att vi måste på sikt hålla dörren på glänt mot åtminstone mitten i svensk politik, ett läge där (s) och (mp) får för lite röster och där (v) inte ens finns i riksdagen eller är helt omöjliga att samarbeta med kan ju uppstå!


Bo Widegren: Javisst sover jag bra på natten om det är min nattsömn du vill kommentera. När det gäller budgetdisciplinen så tror jag att v är inne på att den måste de lova att hålla för att ingå i en regering med oss. Och f.n. finns ingen större risk att v åker ur riksdagen så det tycker jag är litet vågat att spekulera i. Och om SAP drar höger så är jag övertygad om att en ström socialdemokrater kommer att vandra åt v.

Men är inte din egentliga bevekelsegrund att du har en i dagens läge paradoxal misstänksamhet mot vad du brukar kalla gammelkommunister - det är knappast rimligt att tro att Ohly är en Stalin!
Bo,

Bra inlägg,

Med tanke på att de fyras gäng sålde vin och sprit, som de nu använder i en sorts valrörelse, ska vi än bättre sluta oss till våra värderingar.
Det är en sak att med tiden, modernisera sin politik, men något helt annat att vika sig för trender och vackla i sin rörelse.
Om högern tar valet även nästa gång, kommer man att undergräva arbetarrörelsens fackliga skyddsnät och välfärden hamnar på noll.
Det är man väl medveten om i högern. Därför används nu vin och spritförsäljningens pengar till ett slutgiltligt bestämt utarmande. En satsning med kraftig beräkning.
Man "köper" helt enkelt en falsk välfärd, lockelser och erbjudanden, som endast är tillfälliga för att förbereda ett nederlag.
Jag hoppas innerligt folk får upp ögonen på det hela, för en valomång till med borgerlig seger, så står vi i dikena och bockar igen.

Hälsn LiZa Sahlén Karlsson
http://www.s-info.se/sahlenBo Widegren: Hej Liza du har fångat det fint. Och det kan göra en nedstämd när man ser på förstörelsen eller villig att kämpa emot. Både du och jag väljer ju det sistnämnda och det innebär att vi bl.a. måste tala med alla i omgivningen så att ser vad som sker. Och inte ger upp trots övermakten.
Bra inlägg, Bo!

/Daniel J

http://www.lakejerna.blogspot.com


Bo Widegren: Tack!
Förstår inte denna diskussion om SAP ska högerut eller vänsterut, när väljarunderlaget ska breddas. Och varför disktera om det ska vara samarbete med vänsterpartiet eller samarbete över blockgränsen FÖRE valet? För i valet är det väl väljarunderlaget, och inte regeringsunderlaget som ska breddas? Somliga sossar "som varit med förr" verkar inte riktigt ha vaknat till den nya verkligheten, att SAP numera attraherar nästan hälften av väljarkåren i stället för bara en dryg tredjedel.

Uppgiften är väl inte längre att höja väljarstödet över 35 %, utan att behålla nuvarande väljarstöd över 45%.


Bo Widegren: På ett sätt har du naturligtvis rätt att vi måste föra en politik för majoriteten av svenskarna inte bara den tredjedel vi var nere på tidigare. Det är en viktig anmärkning. Men när man går över till att se vad för program med vilket vi skall vinna valet så tror jag det är befogat att säga att vi inte bör snegla på alliansens val 2006 utan på våra egna rötter och ta fram ett klart vänsterprogram ty det är det som man litat på när man i opinionsmätningarna uttalat sin sympatier. Det hanlar alltså inte om det som kallats triangulering utan att återvända till de urgamla socialdemokratiska värdena för att därur vaska fram ett program för framtiden. Det är också därför jag inte kan förstå att partiledningen inte fullt ut inkluderar vänsterpartiet medan man grovflirtar med miljöpartiet.
Fredrik Olsson skrev: "Dels är det så att vi måste på sikt hålla dörren på glänt mot åtminstone mitten i svensk politik, ett läge där (s) och (mp) får för lite röster och där (v) inte ens finns i riksdagen eller är helt omöjliga att samarbeta med kan ju uppstå!"

Oj, vilka pessimistiska tongångar! Det handlar väl nu om valet 2010, och inte om mardrömsscenarior om valet 2014?
Bo Widegren: Det får du väl prata med Fredrik om. Jag tycker inte så som framgåt av både blogg och kommentarssvar
Du skrev att jag "på sätt och vis" har rätt i att sossarna måste föra en politik för majoriteten av svenskarna och inte bara den tredjedel som de var nere på förut.

Jag kan då svara att du "på sätt och vis" har rätt i att det då gäller att föra en klassisk sosialdemokratisk politik. Som ställer välfärdsfrågorna i centrum. Men som du också skriver, handlar det om att därur vaska fram ett program för framtiden. Allting var ju inte bra, ens under den gamla goda tiden.

Småföretagarna behandlades som klassfiender, och småföretagarna är fortfarande socialdemokratins Akilles-häl. Majoriteten av landets egenföretagare har ingen anställd. Om så bara var 10:e företagare med 0 anställda, skulle anställa en person, skulle arbetslösheten halveras, eller något i den stilen.

Det är möjligt att bredda politiken både vänsterut och högerut, men är svårare att göra det i samarbete med något stödparti. Jag tycker också att det är onödigt att "grovflirta" med mp. Det skadar inte att studera andra partiers program, och fiska upp go'bitarna.

Men tror du inte att det görs bättre genom diskussioner med besvikna alliansVÄLJARE, vars synpunkter tas till vara genom rådslag mellan s-medlemmarna, än genom kohandel och kompromisser mellan partiledningarna?

Socialdemokraternas unika chans, med de fina opinionssiffrorna, är ju att utforma en politik, vars olika delar hänger ihop. I stället för "ska vi satsa på de arbetslösa" (vänster) eller "ska vi satsa på småföretagarna" (höger), går det ju att satsa på bägge gruoperna, om man inte binder upp sig vid andra partier och deras ideologiska låsningar.

Man kan ju fråga alliansen: Vilken småföretagare har fått det bättre genom att bidragstagarna har fått det sämre? Tvärtom har alliansens politik slagit hårt mot många småföretagarfamiljer som helhet. Jag känner en småföretagarfamilj, där mannen inte kan säga ifrån sig några jobb, och är uppe i nästan 100 timmars arbetsvecka, medan frun som har en annan utbildning går arbetslös. Och nu ska hon få sänkt ersättning!

Han är en utmärkt entreprenör, och är alltså mycket efterfrågad, men har inte det rätta byråkratiska sinnelaget för att vara en perfekt arbetsgivare, som följer alla regler. Och vågar alltså inte anställa någon. När jag fört saken på tal, kan han dock tänka sig att anlita ett bemanningsföretag, som tar hand om personaladministrationen. Men det blir för dyrt. Jag har försökt sälja idén (om någon form av personaluthyrning till småföretagare) till en s-politiker, men fick till svar: "Sådana som han borde inte få vara företagare!"

Det blev mycket om småföretagare. Men vad jag, mer generellt ville ha sagt, är att det är lättare att bredda politiken både vänsterut och högerut för en enpartiregering än för en flerpartiregering. Och eftersom vi, med bara något enstaka undantag, aldrig har haft någon enpartiregering, som regerat med stöd av egen majoritet i riksdagen, så är chansen därtill något NYTT, som kan locka väljare som tröttnat på gamla hjulspår.

Alltså handlar det både om klassisk sosse-politik och förmåga till breddning och förnyelse!


Bo Widegren: Tack för dina synpunkter. Jag tycker det är tänlvärt. Ett krux är att många av socialdemokraternas trognaste väljare satts åt extra hårt av högerregeringen och nu har stora förväntningar på en vänsterregering som hur den än byggs upp kommer att ha en lågkonjunktur att hantera och en avlövad stat att få det att fubngera med. Men visst har du rätt att ansatsen måste vara bred. Huvudgrejen är. vilket vi tycks vara överens om, att skapa en helhet på gammal hederlig socialdemokratisk grund.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM