TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vi har en högerregering som beskattar oss pensionärer ofta med en minst en 1000-lapp mer i månaden än vanliga löntagare. Se min blogg "De fyras gäng har slagit till igen mot pensionärer, sjuka och arbetslösa", http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1754&blogg=26212


Och nästa år kommer "bromsen" som gör att de löneökningar som vanliga löntagare får inte kommer oss pensionärer till del.

 

I de oranga kuverten

I de oranga kuverten stod inget om "bromsen" som ev gör att pensionerna förblir oförändrade oaktat priserna gått upp fr.o.m. nyår. F. statsmininistern Göran Persson talade om den okända pensionsfaktorn: "Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort."

 

1994 års pensionsbeslut

1994 års principbeslut innebar att AP-fonderna skulle ta det yttersta ansvaret för att pensionerna verkligen skulle kunna betalas enligt de nya reglerna. Man ville visserligen föra pengar till statsbudgeten men skrev att man inte avsåg att acceptera att det ledde till sänkta pensioner. Sedan dess har en så kallad broms införts. Den griper in och sänker pensionerna så mycket som behövs för att finanserna skall gå ihop. Då blir det pensionärerna som tar stryk inte statsfinanserna eller AP-systemet.

 

I dagstidningarna står det att nu kommer bromsen 
På finanssidorna i tidningarna står nu: Mycket talar för att AP-fonderna inte längre klarar att leverera överskott till pensionssystemet. Nästa år kan "bromsen" slå till vilket innebär att pensionerna inte räknas upp med inflationen. Pensionärerna kommer inte att få en reducerad pension som följd om bromsen slår till, däremot blir uppräkningen av pensionen, "löneökningen", lägre än tidigare eller uteblir helt.


Försämringar från januari 2010

Sämre pensioner för Sveriges 1,7 miljoner pensionärer blir konsekvensen om den så kallade bromsen, eller automatiska balanseringen, slår till. Det sker när skulderna överstiger tillgångarna i pensionssystemet och har inte hänt någon gång sedan systemet infördes 2001. Men nästa år kan överskottet alltså bli till ett miljardunderskott, något som kommer att märkas i pensionärernas
utbetalningar i januari 2010.

 

Tillgångarna växer för långsamt

Problemet är att pensionssystemets avgiftstillgångar växer för långsamt. AP-fonderna har vid två tillfällen sedan starten 2001 räddat systemet från att bromsen ska slå till. Sammantaget har AP-fonderna levererat in en avkastning på cirka 200 miljarder kronor till det svenska pensionssystemet Antal förvärvsarbetare, pensionsålder, genomsnittsinkomst och livslängs är av större betydelse.

 

Pensionärsmatsedeln: Kattmat med mjölksåsPensionärer får inget då högkonjukturen kom igång då skulle de ligga kvar i högskattesamhället.
Dessutom var och är indexen en ren bluff i.o.m löneökningar blev det men pensionärer fick oerhört liten del av det.
Nu när lågkonjuktur nalkas då ska de betala för de förluster det åsamkar.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM