TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

På DN Debatt 16/9 2008, som f.ö. inte liknar mycket till debatt utan mer en slags annonsplats för politiker och myndigheter, kan man i dag läsa 


"Vår nya skattereform ger alla mer i plånboken"
Alliansregeringens partiledare presenterar tredje steget för jobbskatteavdraget: Vi satsar 31 miljarder på sänkta inkomstskatter och förbättrade villkor för företagande. Nu tar vi tredje steget med jobbskatteavdraget. Det innebär att exempelvis metallarbetare, vårdbiträden, sjuksköterskor och poliser får över 200 kronor mer kvar av lönen varje månad. Vi höjer också gränsen för att betala statlig inkomstskatt från en månadslönenivå på 28 400 kronor i år till 31 700 kronor nästa år. Detta sänker marginalskatten för många inkomsttagare från 51 procent till 31 procent. Tillsammans omfattar dessa reformer 15 miljarder kronor. Vi satsar dessutom 16 miljarder på sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt bolagsskatt och regelförändringar i syfte att förbättra villkoren för företagande.

 

Artikeln är undertecknad av statsminister Fredrik Reinfeldt, näringsminister Maud Olofsson, utbildningsminister Jan Björklund och socialminister Göran Hägglund.

 

Delfinansieras genom straffbeskattning av pensionärer


Redan i rubriken ljuger de fyra partiledarna grovt eftersom sanningen är att det s.k.jobbskatteavdraget delvis finansieras av en straffbeskattning av pensionärer, sjuka och arbetslösa. En mer passande rubrik hade varit De fyras gäng har slagit till igen mot pensionärer, sjuka och arbetslösa.

 

Sänkt levnadsstandard


Alla vet att pensionärer, sjuka och arbetslösa redan genom pensionen, sjukdomen eller arbetslösheten tvingats inskränka eftersom pensionen, sjukersättningen eller arbetslöshetsersättningen/socialbidraget ger sänkt levnadsstandard jämfört med dem som arbetsinkomst.

 

Särskild straffskatteskala

 

När man då dessutom nu beskattar pension, sjuk eller arbetslöshetsersättning enligt en särskild skatteskala som ger ett väsentligt högre skatteuttag än för arbetsinkomst så är detta en cyniskt hjärtlös politik. Den framstår för envar som grymt orättvis. Det är också i dessa ekonomiskt svaga grupper som mycket av det som regeringen kallat för utanförskap finns. Att på detta sätt ytterligare försämra ekonomin för pensionärer, sjuka och arbetslösa framstår som ett hutlöst hyckleri. Att dessutom stå och prata om att skattereformen ger alla mer i plånboken är en uppenbar osanning. Vidden av lögnen framgår av tabellen här nedanför där de exempel som finns på finansdepartementets hemsida utvecklats med siffrorna på straffbeskattningen. 

 

Pension = Intjänad lön


Dessutom är det helt uppenbart för var och en som haft en arbetsinkomst att avdrag gjortspå lönen för pension, för sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. Dessa utbetalningar framstår därför som delar av ersättning för arbete, varför högerregeringens politik på denna punkt är rena övergreppet på dessa grupper.

 

Svara oss!


Svara oss Fredrik Reinfeldt - du som talar om att bekämpa utanförskapet - varför en pension på 12.500 skall beskattas med 766 kr per månad ( 9.186 kr per år) mer i skatt än om det var direkt inkomst av arbete?
Svara oss Maud Olofsson - du som ibland talar om en rättvis beskattning - varför en pension på 16.600 skall beskattas med 982 kr per månad (11780 kr per år) mer i skatt än om det var direkt inkomst av arbete?
Svara oss Jan Björklund - du som talar om "sänkt skatt för alla" - varför en pension på 29.166 skall beskattas med 1.511 kr per månad (21.837 kr per år) mer i skatt än om det var direkt inkomst av arbete?
Svara oss Göran Hägglund - du som påstår dig måna om de små - varför en pension på 8.333 kr skall beskattas med 642 kr per månad (7.706 kr per år) mer i skatt än om det var direkt inkomst av arbete?


När skall era löften int bara framstå som munväder för oss som är äldre, sjuka eller arbetslösa?

 

Storleken på jobbskatteavdraget
kronor (avrundat till närmaste hundratal) om inte annat anges.
Exemplen tagna från finansdepartementets hemsida (skattetabell 31) men här har tabellen utformats så att Straffbeskattningen av pensionärer m.fl. framgår.
1. Inkomst per år, 2. Inkomst per månad, 3. Skatt för pensionär, sjuk, arbetslös per månad, 4. Kvar av pension per mån,  5. Skatt med jobbavdrag, 

6. Kvar av lön efter skatt, 7. STRAFFBESKATTNING per månad  och 8. år

1.            2.         3.       4.        5.        6         7       8
100000    8300     1842   6491      1200    7133    642   7706
150000    12500    3110   9390     2344    10156   766   9186
200000    16600    4551  12115     3569    13097   982  11780
250000    20800    5992  14841     4794    16039  1198 14374
300000    25000    7433  17567     6019    18981  1414 16970
350000    29200    8840  20326     7329    21837  1511 18133

 

 Alliansen bryr sig inte om sjuka , arbetslösa, pensionärer. De är till för kapitalismen och
är deras språkrör.
Jag hörde en pensionär som hade ett bra förslag.
Samla ihop alla pensionärer som kan gå , och ställ er utanför Coop Forum, Ica maxi och hota att gå in och stjäla matvaror.
Det skulle ge den effekten att handlarna skulle stödja pensionärer, och polisresurserna skulle inte räcka till.
vad annat förhandliggsvapen har pensionärer.

Arbetslösa vad har de för vapen. Jo kriminalitet. I USA är fängelser proppfulla. Och värre lär det bli.

Sjuka har det värst de har minsta vapnet att komma med. Enda chansen är att även de idkar egenedomsutjämning alltså kriminalitet.

Visst låter det hemskt. Men inse vi är snart där. många svälter idag , har inget husrum för hyran är för dyr och värre lär det bli. I gengäld så badar överklass i nya skattesänkningar, både på fastigheter förmögenhet och inkomst.

Hur långt ska misärern sjunka innna folk reagerar.
Och då menar jag reagera.

Hur mycket har pensionärer tillsammans med sjuka och arbetslösa förlorat under den konjuktur som varit den högsta på över 15 år.
Jo minst 20 % generellt.
Pensionärer i skatt som de betalar högre plus inflationsförlusten.
Arbetslösa i sänkt a-kassa och höjd avgift samt högre skatt.
Sjuka med högre skatt sänkta ersättningsnivåer förkortad tid med avsked som följd.

Det är enorma pengar överklass stulit detta samtidigt som det både applåderas åt sjukskrivningslagen från regimens sida
samtidigt som man kallar denna grup för utanförskap.
Dessa borde visa att de finns och att de kan ställa till en davla oreda.
vad finns att förlora.
förklara det.
Egendomsutjämningen måste börja.

Bo Widegren: Jag håller med dig så långt som till första meningen. I övrigt tycker jag det är ett dåligt förslag. Inget samhälle kan byggas på brottslighet. Utan vi får organisera oss och arbeta i PRO eller SAP eller facket för att ändra denna cyniska högerpolitik. Det är med poltiska medel vi i ett demokratiskt samhälle måste slås. Jag förstår din uppgivenhet men det blir bara värre mewd gangstermetoder.
"Redan i rubriken ljuger de fyra partiledarna grovt eftersom sanningen är att det s.k.jobbskatteavdraget delvis finansieras av en straffbeskattning av pensionärer"

Så du menar alltså att en oförändrad skatt, dvs. beskattningen av pensionsinkomster och liknande kan finansiera skattesänkningar? Om ni får tillbaka makten 2010 tror jag nog att Finansdepartementets tjänstemän kommer att ha en del synpunkter på era ekonomiska resonemang.


Bo Widegren: "oförändrad skatt" härleds till ett läge flera år tidigare och kan knappast appliceras på dagsläget. Faktum är att högerregeringen (och de dina) tar ut ett högre skatteuttag på pensionärer, sjuka och arbetslösa än för direkta inkomster av arbete. Detta större skatteuttag av dessa svaga grupper används bl.a. till att täcka "hålet" i statsinkomsterna för jobbskatteavdraget. Menar du verkligen att den matematiska kunskapen är så låg på finansdepartementet att man inte inser detta. Då har detta departement verkligen drabbats av de fyras kulturrevolution.
Om dun stöter dig på min rubrik kanske du i alla fall vill ta dig ner till tabellen och svara på frågan om du tycker detta utfall är skäligt, rättvist och icke-diskriminerande?
Svar Bo Widegren.
bra du bemötte mitt inlägg.
Självklart är som du skriver, brottslighet ett dåligt förslag. Det är helt enkelt uruselt.
Men vad jag vill provosera fram var att kriminaliteten ökar och att kriminalitet till slut legaliseras för de som ej har nåt annat val.

Jag tycker det är otäckt när man ser i tv länder där barn tvingas bo i avloppsledningar och knarkar för att stå ut med livet och fínasieringen av knark sker genom stölder,
Därför borde kriminlitetens rot bekämpas före man bekämpar enbart kriminnella.

Med allianspolitiken där man gör fattiga fattigare och ungdomar ställs på bara backe nära på. då blir kriminaliteten den enda chans de har. För vad är alternativet. Arbetsmarknaden ratar dem ju.

Den nedrustning som nu sker inom socialsystemet är skrämmande
a-kassan och arbetslösas skydd är för dåligt, pensioner för förtidspensionerade beskattas för hårt och följer inte indexen gällande löne och varor.
Sjuka får för dåligt stöd och där gäller också hårdare ekonomisk press.
och unga drabbas hårdast , jobb är det enda som botar detta. Och jag håller med Ohly skapa 200 000 jobb inom det offentliga det skulle ge massor med bieffekter inom den privata sektorn i form av jobb.

Och dessutom bygg fler bostäder eller skapa mobila bostäder som flyttas dit jobben finns.
" 'oförändrad skatt' härleds till ett läge flera år tidigare och kan knappast appliceras på dagsläget."

Skatteuttaget på icke förvärvsrelaterade inkomster har inte förändrats sedan regeringen tog över. Alltså, är det i högsta grad relevant och det framgår även om du läser exempelvis Socialdemokraternas skuggbudgetar. (Nu ska dock skatten sänkas på pensionsinkomster från årsskiftet är det sagt av alliansregeringen ).

Antag att skatten på X är oförändrad. Skatten på Y sänks. Då menar du att eftersom skatten på Y numera har sänkts relativt X så kan det relativa högre skatteuttag på X användas. Så är givetvis inte fallet. Det tror jag nog också att du begriper.
"Antag att skatten på X är oförändrad. Skatten på Y sänks. Då menar du att eftersom skatten på Y numera har sänkts relativt X så kan det relativa högre skatteuttag på X användas. Så är givetvis inte fallet. Det tror jag nog också att du begriper."

Ja kort sagt så skatten på x är oförändrad men sänks för y. Alltså ökar klyftorna och dessutom påverkar det inflationen vilket är precis vad som skett.

En skatt som är lika för lika inkomst är den klart bästa , men jag undrar om den kommer igen. Från höger sida anses den nog för rättvis. och sossarna är för fega att köra en rakt igenom solidarisk politik.
De är för många som själva vill roffa åt sig.

Höger vill skapa klyftor, oro och rädsla hos folket jobblinjen är ingen jobblinje där de som har högsta lönerna och är ägare av jobblinjen behöver anstränga sig-. Nä det är "de hungriga vargarna" som får kämpa.
men till slut är det inte för jobb utan för överlevnad.
Och det utmynnar i kriminalitet och ett ovärdigt liv
"Ja kort sagt så skatten på x är oförändrad men sänks för y. Alltså ökar klyftorna..."

Klyftorna ökar mellan de som arbetar och de som inte arbetar. Visst är det så och det är bra eftersom det ökar incitamenten att arbeta vilket är en nödvändighet. Att Vänsterpartiet vill minimera skillnaden mellan de som arbetar och inte arbetar, mellan de som väljer att studera och de som inte vill studera är inte så konstigt. Att ett Arbetarparti som Socialdemokraterna, som trots allt fortfarande väljer att kalla sig för detta, väljer att bestraffa dem som arbetar och som anstränger sig för att studera, är däremot lite mer oväntat.

"och dessutom påverkar det inflationen vilket är precis vad som skett. "

Detta samband måste du förklara. De flesta andra, som Konjunkturinstitutet, IMF, OECD, och flera menar tvärtom att skattesänkningarna ökar arbetsutbudet
och därmed minskar inflationstrycket. Vad bygger du ditt påstående på?


Bo Widegren: Visst ökar skattesänkningarna konsumtionen och därmed arbetsutbudet. Men min poäng var att en generell skattesänkning omfattar så många fler konsumenter varför arbetsutbudet skulle öka mer om alla omfattades en det selektiva "jobbskatteavdraget". vars baksida straffbeskattningen av pensionärer, sjuka och arbetslösa i dessa stora grupper minskar konsumtionen och därmed drar ned arbetsutbudet.
Svar Henrik Hansson,
Att det ska vara skillnad mellan de som har arbete och inte har har under sosseregim varit tillräckliga. Men borgerskapet vill öka dessa allteftersom. A-kassan har sedan tidigt 90-tal hela tiden försämrats , och för pensionärerna har samma skett

I boken det sovande folket av Reinfeldt : På sidan 112 i boken skriver Reinfeldt "Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras."
Det säger allt.

Det vill säga att hur bra ett samhälle än går så ska den som är arbetslös, sjuk, eller pensionär, inte ha mer än att de klarar sig och knappt det. Den enskilde får skylla sig själv så är främst moderaternas idelogi.
Den skrämmer mig.

Där är vi redan! Många klarar sig inte på pensionen ej heller på a-kassan ej heller på sjukersättning eller sjukpenning.
Så Reinfeldts politik är redan körd i botten för många.
Jag stöder inte den teorin. även om du blir sjuk ska du ha en jämförelsevis bra standard om landet i övrigt har bra standard, samma ska gälla pensionärer sjuka.
Alla ska vara med både i upp som nergång. Vilket borde vara en självklarhet.

Det ska finnas incitament för företagen att istället för underbemanning öka arbetsstyrkan och därmed ge fler jobb.Nu är det aktiekurser, som en företagsledare i börsnoterade bolag ska gynna i första hand.
Människan får ställas på sidan om.

Förr i tiden var vinst eller att företaget överlevde som var viktigt, sedan att folk inte skulle friställas i onödan.
Nu avskedas fast företag går bra och har jobb, och när företag avskedas då jublar börsen.
En helt osund politik anser jag. Vilken inte alls stämmer med folks vilja att jobba. Utan det är främst företagen som ej vill ha folk utan det folk de har ska pressas till bristningsgränsen .D.v.s kortsiktigt hänsynslöst tänkande där människan är enbart en maskin .

Lägg märke till att en viss arbetlöshet är önskvärd. Och av den anledningen ska de sociala skydden även vara goda. Dessutom så sätter överklassens storföretagsledare ribban. De får visa var ribban ska vara då anpassar sig annat.

"och dessutom påverkar det inflationen vilket är precis vad som skett. "

Detta samband måste du förklara."

Om klyftan ökar och en grupp får mer som nu de i arbete fått då stiger priser i.o.m dessa får mer att köpa för, större efterfrågan höjer priser.
Detta blir till nackdel för de som nu inte får skatten sänkt på samma inkomst. därmed ökar köpkraftens klyfta än mer.

Att jobben som nu blivit och den efterfrågan på varor , tjänster som blivit är utan tvekan nåt som påverkat inflationen i Sverige. Att skylla enbart på utlandet är fel.
"Att det ska vara skillnad mellan de som har arbete och inte har har under sosseregim varit tillräckliga."

Tja, det kan man tycka. Men för många människor har det faktiskt inte lönat sig att arbeta. Se exempelvis nedanstående:

http://globaljuggler.net/blog/2005/04/21/varfor-straffar-sossarna-arbetare/

Den här regeringen gör det mer lönsamt att arbeta och det får effekt. Du vill göra det mer lönsamt att inte arbeta, vilket jag tror skulle vara förödande för Sveriges välstånd.

"Om klyftan ökar och en grupp får mer som nu de i arbete fått då stiger priser i.o.m dessa får mer att köpa för, större efterfrågan höjer priser. Detta blir till nackdel för de som nu inte får skatten sänkt på samma inkomst. därmed ökar köpkraftens klyfta än mer. "

Om det nu är som du säger så kommer ju de som får minskad köpkraft att handla mindre vilket då skulle motverka den effekten som du hävdar finns. Om en grupp i samhället ökar sin konsumtion samtidigt som en annan grupp minskar sin, kommer det så klart att ta ut varandra.

Dessutom, tunga ekonomiska bedömare som IMF, OECD osv ger regeringen rätt. Mot detta står då din uppfattning. Utan att veta vilken nationalekonomisk kompetens du besitter, lutar jag dock åt att lita på de internationella institutionerna.

Men, visst: om det skulle vara så att regeringens budget hade stora underskott så skulle det kunna vara inflationsdrivande, alltså oavsett om det beror på skattesänkningar eller utgiftsökningar. Nu är det dock tvärtom, i budgeten uppgår det finansiella sparandet i offentlig sektor till kring 3 % av BNP. I själva verket är alltså budgetdisciplinen i sig väldigt inflationshämmande. Och om Socialdemokraterna var bekymrade över att 3 % finansiellt sparande inte var tillräckligt, hade de ju kunnat spara mer i sin budget, alternativt höja skatterna, i syfte just att öka sparandet.

Detta gjordes, föga förvånande, dock ej.Bo Widegren: Den blogg som rekommenderas leder till en yngling anställd i högerregeringen som politikerproffs. Det innebär ju inte att allt han säger behöver vara osanning men det är dags att ta några nypor salt. Fullständigt båg att vad de nämnda institutionerna sagt talar emot vad jag sagt om att en generell skattsänkning ger större köpkraftsökning och därmed större konsumtionsökning och därmed behov av fler jobb.
Men du tycks överhuvudtaget inte vara intresserad av det jag bloggar om nämligen pensionärerna.
Svar Henrik Hansson

De ersättningsnivåer som sossarna hade på 80 % är rimligare.
Dessutom den uträkning du gav länk till ger jag inte mycket för. Enskilda fall finns alltid där det kanppt lönar sig. Men det finns inget utan undantag.

generellt så gömmer man att den som ex: är arbetslös eller sjuk har kostnader när denne är hemma.
Större kostnader än för en som arbetar.
Elen blir dyr det kostar flaxa och ringa åka hit och dit för sökande av jobb. för en sjuk kostar medicin resor samt bostaden.
Även slitaget på bostaden kostar kläder som i många andra jobb folk har gratis.
Så din uträkning är sett från en sida. och den stämmer inte. Se verkligheten hos de som är arbetslösa, sjuka, eller pensionärer så behövs inga moderata glädesiffror utan sunda förnuftet säger allt.

Citat:
"Om det nu är som du säger så kommer ju de som får minskad köpkraft att handla mindre vilket då skulle motverka den effekten som du hävdar finns. Om en grupp i samhället ökar sin konsumtion samtidigt som en annan grupp minskar sin, kommer det så klart att ta ut varandra."

Icke alls det är även det enbart en tro att de tar ut varann. En fattig handlar aldrig för samma summor alltså och de är färre än de i arbete alltså uppstår en ökande klyfta enbart för att klyftan ökat.

"Utan att veta vilken nationalekonomisk kompetens du besitter"
Detta med nationaekonomer o.s.v det ger jag inte ett rött öre för. Hur många ggr har jag inte hört den där Myrdalspojken ( Fölster) stå och fantisera.
ekonomin syns i hemmen , men dit går aldrig en nationalekonom, de sitter och fantiserar i sin värld. Dessutom görs alltid utredningar efter det beställaren önskar, motsatsen där det negativa för beställaren visas beställs aldrig.

problemet i Världen är kapitalismen ett fåtal i procent som äger det mesta. Dessa har inga goda mänskliga syften utan det är avkastnigen deras som räknas.
kolla t.ex. hur arbetarna har det i Dubai Och vad det kostar att använda det dessa slavar gör.
Läs detta:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=503973

"Arbetarna som färdigställer allt detta kommer från hela Asien och luras till Dubai av människosmugglare som lovar dem kontrakt och fasta månadslöner. När de väl är där tas de ifrån sina pass och uppehållstillstånd, sätts att bo i baracker med femtio personer i samma rum och tvingas till arbetspass på 13-15 timmar om dygnet. Varje dag dör två arbetare och liken ligger kvar på bygget i upp till tio dagar. Var fjärde dag begår en arbetare självmord. Man kommer att tänka på egypterna och deras pyramider. Det här är det moderna slaveriets sanna ansikte."


Som sagt det är bra med bidrag bra ersättningsnivåer och minskande klyftor.
Borgarna har ett syfte att lura till sig röster genom manipulationer och populistiska utredningar.
Ditt ex var ett klart sådant där verklighet är annars än det teoretiska.
Jag kan inte kommentera varje enskilt inlägg och den diskussionen sköter BL och HH bra själva.

Jag vill bara dra fram två saker från Henrik Hanssons, som uppenbarligen inte hör till vänsterfamiljen, argumentation.

Det är rätt att skattetrycket var högre före 2006 men det var ett generellt skattetryck lika för alla och skatterna togs ut för att täcka utgifterna för den gemensamma omsorgen inklsuive hyresbostadsbyggande, allmän vård och omsorg, vägar, försvar mm, arbetsmarkmnadsåtgärder, utbildning mm. Utgifterna fördelades solidariskt bland medborgarna. Helt plötsligt delar man in medborgarna i två grupper "de närande" eller de som har arbete och "de tärande" som har pension, är sjuka eller arbetslösa. Den närande gruppen som har full arbetslön får förhållandevis mindre skatt än vad man utmålar som den tärande som har pension, sjuk- eller arbetslöshetsersättning får förhållandevis högre skatt. Man påstår att detta gynnar en arbetslinje. Detta säger sig självt att det är ett falskt argument eftersom både pension och försäkringsersättningar är lägre än arbetslön så finns redan där incitamentet att om man kan skaffa sig ett arbete eller deltid. Det därutöver tillkommande jobbskatteavdraget har inte kunna i ens några få fall visat sig vara drivkraft att skaffa arbete - påståenden i denna riktning är ren nys. Och det säger sig självt att en cancersjuk eller av psykiatriska skäl sjukskriven inte kan lämna behandlingen för att söka arbete. Eller en trött pensionär återgå i arbete. Eller en utslagen arbetslös helt plötsligt få ett arbete på en vikande arbetsmarknad. Det är överklassen som talar med Henrik Hanssons ord för att skyla över det omoraliska i straffbeskattningen av redan utsatts grupper.. Dagens lögn är alltså följande:" Den här regeringen gör det mer lönsamt att arbeta och det får effekt."

Kanske visar opinionssiffrorna på att inte ens moderatväljare vill längre veta av den falska argumentation som förs när det gäller arbetslinjen. Det är en skam att detta uttryck används för att skapa en monumental orättvisa mellan olika skattebetalare. Men man börjar som sagt genomskåda att bakom de vackra orden finns en ideologi med omvänd-robin-hood som huvudparoll.
Svar Henrik Hansson
Glömde en kommentar från dig:
"Den här regeringen gör det mer lönsamt att arbeta och det får effekt. Du vill göra det mer lönsamt att inte arbeta, vilket jag tror skulle vara förödande för Sveriges välstånd. "
Vadå lönsamt? är det bara pengar som räknas i din värld. Om andra blir utan och får leva i misär det gillas av borgarna.
Jag tror på bra ersättningsnivåer det stärker folks krativitet. de blir harmoniska.

Borgarna glömmer de negativa effekterna av dåliga ersättningsnivåer.
Ex: det ökande våldet depressioner, och den utdöende kreativiteten. samt det ovärdiga att låta stora grupper människor leva i en misärliknande situation, medan de som jobbar får ha rädsla hela livet för att hamna i den situationen.
Är det sådant du menar är lönsamt i de borgeligas värld.
Jag anser det är empatistörd politik.

Vad är det för fördel med ett bra välstånd för vissa för att andra ska få dåligt välstånd.
Vad är meningen med att arbeta där tempot är så högt sociala tryggheten så dålig så folk stuper på jobben.
Jag nämde Dubai i ett tidigare inlägg. det borgarna vill är slavarbete att stora grupper av folket ska jobba för dålig lön ha dåliga sociala villkor. Medan en överklass har höga löner fri sjukvård fallskärmar och dyl.

Nä ska det gå åt helsefyr ska det gå åt helsefyr för alla, inte att det som nu har gått åt helsefyr för sjuka , arbetslösa, pensionärer. under högkonjuktur där dessa förlorat ca: 20% generellt. Detta medan en överklass fått miljoner och det gör de sig likgiltiga för.

Bra välfärd är bra sociala system med goda ersättningsnivåer de pengarna går runt i systemet.
Dessutom skapar det harmoni.

Att skapa en politik där folk är otrygga, rädda enbart för att en arbetslinje ska upprätthållas och gynna en kapitalism är helt fel. Då är det lika bra ge upp i tid.
Innan arbetet eller dåliga ersättningsnivåer knäcker dig.
Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM