TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Genom sin verksamhet förmedlar Pirate Bay bl.a. förundersökningen med bilder från brottsplatsen och obduktionen av de två i Arboga mördade barnen. När Piraten själv ombads ta bort bilderna av barnens pappa fick han svaret "det var ett djävla tjat. Nej, nej och åter nej. Efter mediakritik har chefspiraten inför perspektivet att det blir censurlagstiftning mumlat en ursäkt men inte tagit bort bilderna.


Saken har försvarats av bl.a. s-bloggaren och tidningskände politikern Thomas Hartman som skriver In The Pendent, som tydligen syftar på hans idé med sitt skrivande på "denna blogg att vara oberoende socialdemokratisk och beskriva samhällslivets pendelrörelser" med förtydligandet att han är "varm anhängare av stärkt integritetspolitik från ett vänsterperspektiv". Man konstaterar genast att den stärkta integriteten inte tycks omfatta brottsoffer.


Det är just på denna punkt som jag från ett vänsterperspektiv har en annan uppfattning. Yttrandefriheten har HELT BERÄTTIGAT sina begränsningar och en är barnporrbilder och en annan lagstiftningen om hets mot olika grupper och en tredje bestämmelserna om förtal. Det är alltså inget märkvärdigt att vi medborgare genom samhället vill freda oss från diverse avarter av denna frihet. Yttrandefriheten tillkom när knappt ens fanns pappersmedia och senare har tillkommit bestämmelser för radio och TV. Huvudsakligen fungerar den alldagliga begränsningen av yttrandefrihet genom att olika etiska regler tillämpas av medias handhavare.


Den inställning som Pirate Bay dokumenterat enligt inledningen ger bilden av en rått utnyttjande av sitt medium och att vi vanliga skall tolerera dylika övergrepp (i ansträngt läge kan man kosta på sig en ursäkt men inte ändring i sak). Och detta tycks Thomas Hartman vilja försvara. Utifrån perspektivet om stärkt integritet? För vem annan än Piraten själv?


Thomas Hartman förfasar sig över angreppet på yttrandefriheten och tankar på begränsningar med följande argument:
1. Kritiken i media att nämndemän låtit sig intervjuas om sin medverkan i målet. Han menar att det är bra för rättssäkerheten att man får offentlig belysning av domarnas förutfattade meningar.
2. Det är föredömligt att förundersökningar med groteska detaljer läggs ut på nätet eftersom rättsväsendet är alldeles för slutet och att allmänheten får alldeles för begränsad information från rättsväsendets institutioner.
3. Kritiken av sådana nätoperatörer som Pirate Bay har sin grund i okunnighet. Det är nämligen inte Piraten själv som lagt ut de angripna bilderna. Det ifrågasatta materialet ligger helt eller i delar runt om på Svenssons datorer världen över. Däremot förmedlas information om hur du hittar grejjorna via Piratens tjänster.

 

När det gäller 1 och 2 är att märka att Arbogamålet inte är avslutat utan rättsprocessen pågår. Visst är det viktigt att domstolar och andra rättsinstitutioner diskuteras men det lär mindre infekterat kunna ske på annan grund än att domare går ut offentligt med vad som förekommit under överläggningen till dom. Och att denna överläggning hålls hemlig beror just på att allt, inklusive inverkan av eventuella fördomar eller förutfattade meningar skall kunna lyftas fram och öppet vid överläggning till dom granskas. Jag menar att om "glappningen" tillåts så verkar det hämmande på den fria diskussionen vid överläggningen och medför dessutom oklarheter hos allmänheten om hur domen skall uppfattas.   Alltså raka motsatsen av det Thomas Hartman vill uppnå.


Thomas Hartmans frågor: "Hur mycket påverkar hatstämningen mot en misstänkt barnamördare? Går det att förhålla sig objektiv? Kan man fria när bevisen är oklara trots att lynchmobben kräver blod och att någon omedelbart fälls?" är  viktiga att diskutera men knappast utifrån glappande nämndemän. Ifrågasättande av rättsskipningen är naturligtvis viktig och sakligt sådant kan bara ske om öppenheten, offentlighetsprincipen, fungerar. Ytterst är detta i en demokrati förutsättning för förtroendet för domstolar och polis. Men enligt min mening är i denna fråga det bara kontraproduktivt om nämndemän glappar och material som kränker brottsoffer sprids i olika media.


När det gäller groteska detaljer som bilder av mördade barn så är det  uppenbart att dessa saknar allt allmänintresse utan publicering är endast ägnat att göda schakalinstinkten. Sådant syfte är bara groteskt att försvara med hänsyn till yttrandefrihet. Kanske är det dags också att påminna om vikten av integritet för både döda och levande.


När det gäller punkt 3 så tycker jag den är ganska märklig i Thomas Hartmans tappning: Piraten själv skulle sakna ansvar för publiceringen på nätet eftersom man bara hänvisar till den dator (eller server där den privata sajten ligger). Den fråga som man måste ställa sig är naturligtvis hur många som skulle ha hittat bilderna om de legat på XXSvenssons dator. Ja, inte skulle det ha varit det antal som nu laddat ner schakalbilderna. Haltar inte jämförelsen med Googles också eftersom det är ett allmänt sökverktyg medan man på Piraten själv kopplar hänsvisningen till sin dator just i syfte att man vill visa något? Piraten har - enligt egen uppgift - den sunda politiken att man censurerar sajter med barnpornografisk material. Om det funnes någon anständighet i Piratledningen så borde samma sak ha skett när man uppmärksammades på de ifrågavarande bilderna av mördade barn. När nu denna självklara etiska grundval saknas hos nätoperatörerna måste vi i samhället självklart duiskutera vilka gränser som skall gälla och hur uppenbara övergrepp på enskilda skall stävjas.

 

När det gäller offentlighetsprincipen, som är viktig för att kontrollera bl.a. domstolar, så medför den i sig förhållandevis små publiceringsskador.  Det är först när det känsliga materialet publiceras i ett medium som har stor spridning eller uppgifterna tas in i register så att sökningen blir lättare som större skador orsakas.  Det är därför just publicering men även register med sökmöjlighet är omgivna av olika restriktioner.

  
Slutligen försöker Thomas Hartman tydligen lägga skulden för publiceringsskadan på media som dragit upp debatten kring att bilderna lagts ut på nätet. Rent räknemässigt är det naturligtvis så att merparten av schakalflocken tillstött genom ifrågasättandet. Men vart skulle det leda till i samhället om missbruk inte kunde påtalas och ifrågasättas därför att man därigenom skulle ge sökvägar även för de sjuka individer som vill skåda eländet på bilderna.

Inte på enda punkt håller jag alltså med Thomas Hartman när det gäller mordbilderna, allt utifrån ett vänstrigt integritetsperspektiv.2008-09-09, 16:31  Permalink


Efter femtio mejl från diverse olika mejladresser så blev den 17åriga moderatorn irriterad att svara om vår policy att inte ta bort länkar. Då kom det ett surt svar, vilket inte är så konstigt. Inte bra, men fortfarande inte konstigt. Ingen påpekade sig vara anhörig. Däremot så lyftes det gärna fram att vi har en dålig attityd gentemot folk - är det ok att ha en dålig attityd gentemot oss?

Vi har framfört en ursäkt för att vi tycker det är tråkigt att någon känner sig kränkt. Vi är stora personer nog för det. Vi känner oss också sjukt kränkta. Vi kräver inte någon ursäkt för det, mer än att vi polisanmält TV4 och även anmält dem till granskningsnämnden.

I vanliga fall skickar vi enormt vänliga svar till de som mejlar in till oss. Att ett mejl av kanske två tusen innehåller rätt sura är såklart trist, men det är inte så konstigt så framprovocerat det blev. Får vi ingen eloge för att vi ändå går ut och ursäktar det?

Vi kan inte automatiskt göra allt rätt. Vi anser faktiskt inte oss ha gjort nåt fel i det här ärendet. Vi har inte publicerat nåt. Har du begärt att gula sidorna tar bort tingsrätten ur sitt index? Nä. Du kanske bör titta på hur saker och ting fungerar på internet - det är en viktig sak innan man kan förstå vad vi har gjort och inte gjort.


Bo Widegren: På nätet fick jag reda på att du tydligen är pressansvarig på Piraten. Jag tycker inte det är ok att ha en dålig attityd mot någon. Men vad jag i bloggen ifrågasatte var om det räckte med en ursäkt. Mitt svar är Nej. När det gäller bilder av mördade barn så gäller precis samma etiska regler som barnporr - bort med skiten. Däremot är jag motståndare till censur men genom att ni som nätoperatör inte fogar er i vanliga etiska regler börjar jag bli benägen att ompröva min inställning. Ditt svar till mig kan inte godtas. Du svara på något helt annat än det jag påstått. Jag har nämligen inte påstått att ni har publicerat bilder utan bara sagt att genom er sajt har bilderna fått en ofantligt stor spridning. Denna ökade spridningseffekt måste samhället kunna begränsa när det gäller dylika osmakliga bilder (eller texter) som är helt jämförbara med barnpornografi. Och dem tar du ju och kopplar ner eller hur? Kom gärna igen och svara i sak istället för att ynka över hur illa ni blir behandlade.
Du förstår återigen inte frågan. Vi tycker det är oetiskt att ta bort material som andra vill sprida. Ponera att den som lagt upp materialet tror att tyskan är oskyldig och då vill få ut informationen så att allmänheten kan granska det - är det då inte ok?

Mördade barn finns det bilder på över hela internet, tyvärr. Visst är det hemskt! Jag tycker också det är obehagligt. Däremot så är det direkt oetiskt att vi börjar censurera folk. Jag tycker att det är en stor skillnad på en förundersökning som är offentlig och dessutom laglig - och en barnporrsbild. När du jämför de två enheterna så tappar jag respekt för din världsbild faktiskt.

Varför anklagar du inte TV4 för att dom har gjort tv-reklam på prime time för att man kan hitta förundersökningen? Varför hoppar du inte på google som gör precis samma sak som TPB i det här läget?

Osmakligt är INTE olagligt. Det som DU tycker är osmakligt är för andra kanske jätteviktigt att dom får tillgång till för att kunna granska. Jag kan inte respektera din åsikt att det är fullt jämförbart med barnpornografi, din logik brister.

För att förstå vad som har hänt måste du nog förstå internet också. Du verkar missa det ganska rejält här.


Bo Widegren: "Ponera nu att tyskan är oskyldig" säger du och vad gör i den frågan från eller till att du via din sajt låter en person publicera bilden av de mördade barnen. Den informationen som bilderna innehåller gör uppenbarluigen varken till eller från vid ansvarbedömningen. Detta skäl saknar all logik.

Att andra sprider bilder av mördade barn skulle det på något vis vara ett godtagbart försvar att publicera ytterligare bilder? Dessutom i ett pågående uppmärksammat mål. Nej, vet du vad det är verkligen ingen godtagbart försvar. Det finns många saker som en del gör men det gör inte saken med godtagbar för mig eller för samhället. Till samma försök till undvikande av frågan om Piratens ansvar hör detta med TV 4 och googles (vilket sistnämnda jag faktiskt berört i förra svaret)

Yttrandefrihet har sina gränser och anledningen till att man kunnat undvika lagstiftning med vissa undantag som exempelvis barnporr är att media vinnlagt sig om att hålla sig till viss etiska handlingsnormer. Frågan är alltså inte bara om en publicering/vidarelänkning är olaglig utan just om det är etiskt godtagbar. Och du kan vara säker på att den frihet som du nu åtnjuter kommer att inskränkas genom lagbegränsningar om nätoperatörerna liksom du inte är beredda att med ett etiskt såll hindra spridningen av direkt osmakliga bilder som dessutom grovt kränker brottsoffer.

Jag förstår tillräckligt av internet för att begripa att du inte kan räkna med att få hålla på på detta oansvariga sätt och vidarelänka bilder på mördade barn. Det är en stor skillnad på att lägga ut bilder på en sajt som ingen hittar och att organisera sökandet så att tiotusentals schakaler hittar till kropparna.

Utan att ha sett bilderna så kan jag tänka mig att även bildmässigt så gränsar bildmaterialet till vad brukar betraktas som barnpornografi. Jag kan bära att du därmed tappar all respekt för mig men du kanske skulle tänka tanken om samhällets makthavare tappar all tro på nätoperatörernas förmåga att göra en ansvarfull bedömning av vad ni sysslar med? Det kan i sitt rättsliga sammanhang vara berättigat men på en organiserad förmedlingssajt har bilderna inget att göra.

Det bästa sättet för dig att inte medverka till att det sätts igång en utredning om lämpliga åtgärder för censur av förmedlingssajter av pirattyp är nog att snabbt göra en kovändning. Som jag sa, jag är ingen vän av censur men tänker inte heller ställa mig i det läget att internet lägger all etik på hyllan.


Det är möjligt att du missförstått mig. Jag har gjort en utvikning där jag kommenterar vad jag menar.

http://www.hartman.nu/2008/09/07/arbogamorden-piratebay-och-glappande-namndeman-ett-halsotecken/


Bo Widegren: Jag har besvarat ditt svar i nästa blogg
Hej igen, detta blir mitt sista svar då jag inser att du inte har tänkt att förstå eller vilja förstå.

Det jag tycker är mest intressant är din logik i att tingsrättens offentligjort (nästintill) barnporr. Återigen ligger felet hos dem, inte hos oss. Eller hos dig som inte förstår skillnad på censur och censur.
"Frågan är alltså inte bara om en publicering/vidarelänkning är olaglig utan just om det är etiskt godtagbar." säger du. vidarelänkningen är laglig. Den är mer än etisk godtagbar då den sprider offentliggjort material baserat på offentlighetsprincipen. Dessutom så vägrar du ju förstå - RING TILL GULA SIDORNA OCH BE DEM TA BORT NUMRET TILL TINGSRÄTTEN,s å har du ungefär den sitsen vi är i. Skjut inte brevbäraren sägs det - men nu vill du att hans häst ska se till att brevbäraren inte kommer fram.

Vi gör inte kovändningar i moralpaniksärenden. Vi analyserar alltid om det vi gjort är något vi kan stå för, om det uppstår kritik. Lär vi oss att vi har fel så står vi för det. I detta fallet visar det sig mer och mer att vi är dom enda som har stake nog att stå upp för vad vi tror, att se det logiska i saker istället för att haka på media upphausade ämne och att försöka hantera det på ett försvarligt sätt. Du är en av dom som spär på ilskan genom dina felaktiga påståenden och jag är glad du inte har en mer ansvarstagande position än den du har.


Bo Widegren: Ja du är tydligen så kortsynt att du inte kan se vad er rigiditet i denna etiska fråga leder till. Skyll dig själv! Man kan inte i ett samhälle, där faktiskt även internet ingår, fara fram med sådan hänsynslöshet till övriga i samhället. Det handlar inte om moralpanik utan att du är så inskränkt att du inte kan se att det går en gräns också för hur man beter sig på internet och dit hör att publicera eller vidarelänka till bilder av mördae barn.
"Den fråga som man måste ställa sig är naturligtvis hur många som skulle ha hittat bilderna om de legat på XXSvenssons dator. "

Några hundra? Det är nämligen så många som letade upp materialet som "XXSvensson" hade annonserat fanns på sin dator. Om "XXSvensson" hade lagt länkat från en html-sida hade väl ungefär lika många hittat det, då med en googlesökning. Observera att i båda fallen var det här inte en förundersökning som kunde hittas utan att leta efter det.

Det var situationen till media talade om var förundersökningen fanns och att det fanns bilder på döda barn i materialet.


Bo Widegren: Och när och hur var Pirate Bay med i svängen? Eller var de inte alls med? Har jag kanske missuppfattat hela grejen.

Naturligtvis kanske massmedia har burit sig dumt åt. Men detta att media "talade om var förundersökningen fanns" var det att man nämnde att den låg på Pirate Bay?

I så fall är ditt resonemang en snygg cirkel av omöjlighet. Man kan inte diskutera de klandervärda i Pirate Bays vidarelänk till materialet för att då avslöjar man hur folk skall gå till väga. Detta är ju faktisk ett bättre försvar än att det inte skulle vara oetiskt att bidra tiill att visa bilder av mördae barn på nätet. Man kan ju i så fall inte angripa förfaringssättet.

Ja det finns naturligtvis någon dåre som köper det resonemanget också eftersom vanliga samhälleliga och etiska regler tydligen inte skall gälla för internet.

Men så tycker inte jag.
Hur kommer det sig att materialet inte censurerades när det lämnade tingsrätten? The Pirate Bay är en organisation som möjliggör för människor att sprida information utan att de för den sakens skull lägger någon värdering i själva informationen.

Varför ska de bära hundhuvudet när det är myndigheten som kanske borde tagit bort bilderna ur förundersökningen från första början med hänvisning till de sekretessregler som finns?

Varför är det skillnad mellan att sprida information på nätet jämfört med att hämta ut den på tingsrätten?

På det här viset får människor som kanske aldrig läst juridiskt dokument tidigare i sitt liv insyn i hur vårt rättssystem fungerar (eller inte fungerar).


Bo Widegren: Det är riktigt att det är bra att männsikor får insyn i domstolarnas verksamhet. Vanligen är den insyn som de skriftliga domarna innehåller tillräcklig för att få denna insyn. Dessa innehåller kanske inte bilder eller de "smaskigaste detaljerna" men spridning av dessa saknar enligt min mening allmänintresse om man inte räknar folks schakalinstinkter dit.
Det är just den enorma spridningen av namnuppgifter och chikanerande eller sårande uppgifter som är skadlig att den sker på nätet och det gäller faktisk inte bara brottsoffer utan även gärningsmän som så småningom skall återanpassas till ett socialt liv.

Jag kan inte svara på om tingsrätten sekretesprövat de aktuella bilderna och det är möjligt att det är misstag av handläggande domare att så inte skett. Däremot kan man inte ta bort några bilder ur en handling ingiven till domstolen. Möjligen kan man belägga bilderna med sekretes och då får de inte utlämnas till annan än part eller partens advokat.

Men jag menar att var och en i denna kedja till dess bilderna ligger på nätet med hänvisning från Pirate Bay har sitt ansvar:
* handläggande domare har möjligen begått tjänstefel genom att inte sekretesspröva bilderna
* den som lagt ut bilderna på sin hemsida/sajt har ansvaret för själva publiceringen på nätet och kan bilderna i det sammanhanget betraktas som barnporr är det straffbart
*Pirate Bay har sedan ansvaret för ayy sajten fått enorm spridning på nätet genom att fungera som hänvisning till internetsidan; enligt uppgift från deras pressansvarige så tas hänvisningar till barnporr bort - jag vet intye om det beror på straffbarhet eller någon slags etisk bedömning.

Enligt min mening bör ansvar ankomma på var och en för de handlingar (eller den passivitet) som vederbörande utfört (man iakttagit).

Jag anser den försvarslinje som du, Pirate Bay och Thomas Hartman intagit att det skull vara av vikt för insyn i rättssystemet att dessa enligt uppgift otäcka bilder är rent löjeväckande. När det gäller förundersökningen i övrigt vill jag inte uttala mig på samma sätt ty där kan väl måhända ett visst allmänintresse spåras.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM