TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Hur är man navlad när man gynnar de rika på de fattigas bekostnad kan man fråga apropå högerregeringens framfart? I vart fall måste i samband med att navelsträngens klipptes all förbindelse med rim och reson brutits.


För två dagar sedan skrev jag om högeregeringens spottloska i synen på pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa. I dagarna har uppmärksammats följderna av en annan av regeringens skamliga åtgärder i samband med att man tog makten som också drabbar dem som sitter med små inkomster. Det rör alltså återigen pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa men också många lågbetalda löntagare. Ämnet är den absurda bostadspolitiken.


När regeringen med sin äntringsgrupp tog över kanslihuset så var en av de mest prioriterade åtgärderna att radikalt ändra bostadspolitiken
* Man skulle sälja ut så mycket som möjligt av allmännyttans bostäder så att antalet hyreslägenheter skulle minska
* Utförsäljningen av hyreslägenheter skulle särskilt ske i attraktiva stadsområden så att dessa områden skulle komma att bebos av människor med stabil ekonomi
* För att underlätta bildande bostadsrättsföreningar genomfördes ekonomiska lättnader för sådana
* Samtidigt beslutade högerregeringen om borttagande av investeringsbidrag och räntesubventioner för hyreshus
* Samtidigt ökade beskattningen av hyreshus medan villa-beskattningen schabloniserades som en kommunal avgift till max 6.000 kr


Detta innebär en kraftig hyreshöjning, brist på hyreslägenheter och en oöverblickbar förmögenhetsöverföring till den rikare tredjedelen av Sveriges befolkning och en därmed allvarlig utarmning av den fattigare tredjedelen. Dessutom har politiken lett till en starkare ghettoisering där rikare människorna stänger in sig bakom gallergrindar och Falk/Securitasbevakning.


Oppositionen har med rätta kritiserat regeringens bostadspolitik. Mona Sahlin har pekat på att en sådan politik har udden riktad mot de unga, de gamla och andra i små omständigheter.


Ett annat resultat av det borttagna investerings- och räntestödet för hyreshus är att byggandet minskat drastikt, ja femsiffermässigt. Anledningen härtill är regeringens bostadspolitik, som snabbt har ändrat spelreglerna för byggindustrin. Högerregeringen bär alltså det direkta ansvaret för att det byggs så få hyresrätter.


På grund det minskade stödet för hyresrätter har också hyrorna i nybygge ökat med över 40 procent. Så att en normal trea som 2005 kostade drygt 6.000 kr i månaden kostar i dag upp mot 10.000 (enligt Rapports nyhetsutsändning i dag). Jag vill påstå att dessa hyror är omöjliga att betala för en vanlig låglönefamilj. Samtidigt som människor i stora villor har fått ganska fantastiska skattesänkningar. Är det någon mer än jag som tycker detta är osmakligt?


Detta är en helt orimlig utveckling till följd av en helt orimlig politik. En politik som går ut på att grovt gynna de rika och välbärgade på bekostnad av de fattiga och mindre bemedlade. En omvänd robin hood som dessutom ökar klasskillnaderna.


Detta är uppenbarligen ett område där det fordras en kraftfull återsväng till en socialt acceptabel bostadspolitik av den nya vänsterregeringen 2010/11.2008-09-07, 22:48  Permalink
Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM