TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Högerregeringen slog på stora trumman för vad man på hemsidan kallar Bred skattelättnad för pensionärer. Det gällde "förbättringar för de flesta av Sveriges pensionärer, bland annat genom sänkt skatt via höjt grundavdrag. Förslaget innebär en årlig skattelättnad för en pensionär med ingen eller låg inkomstpension på 2 300- 3 500 kronor. Totalt uppgår satsningen till cirka 2 miljarder kronor per år". Vid presskonferensen presenterades förslaget av näringsminister Maud Olofsson (c) med orden: ”Vi vill signalera till pensionärerna att de skall ha tack för att de har kämpat och slitit för att bygga upp välfärden.” Och det tacket liknar mest en seg spottloska i nian på varenda pensionär.


Från regeringens hemsida hämtar jag följande sifferexempel:
Förslaget innebär en årlig skattelättnad för en pensionär med ingen eller låg inkomstpension på 2 300 - 3 500 kronor.
För en ensamstående garantipensionär med låg pension, född tidigast 1938, blir skattesänkningen 2 600 kronor per år.
(I dessa finansdepartementets tabeller har jag infogat ytterligare kolumner "månad"= årsinkomsten uppdelad på månad, "kol2./.1" dvs preliminärsskattebdell 31 där kol 1 anger skattuttag för arbetsinkomst och 2 för pension per månad resp år, slutligen lögnen straffskatteuttaget minus regeringens nu angivna "skattelättnad").
Skattelättnad per årsinkomst
Årsinkomst Skattelättnad månad      kol 2 ./. 1     lögnen
50 000 kr   5 219 kr        4166         478 5736     -517
100 000 kr 2 075 kr        8333          512 6144    -4069

130 000 kr 911 kr          10833         534 6408     -5497
150 000 kr 818 kr          12500         596 7152     -6334

200 000 kr 818 kr          16666         765 9180     -8368

300 000 kr 818 kr          25000        1081 12972 -12160

400 000 kr 0 kr             33333        1138 13656 -13656

Tabellen visar hur stor skattelättnad i kronor som det förhöjda grundavdraget för pensionärer ger i olika inkomstintervall.
Källa: Finansdepartementet
Garantipensionär född 1938 eller senare
med maximal garantipension
                Årsinkomst Skattelättnad månad    kol 2 ./. 1      lögnen

Singelhushåll 91 200 kr   2 641 kr      7600        511 6132    -3491
Gift/sambo* 162 600 kr 6 538 kr     13550       1022 12264  -5726
*Siffrorna beskriver två inkomster á 81 300 kr/år.
Källa: Finansdepartementet


Naturligtvis kan man hålla med Aftonbladets ledarskribent när han 4/9 konstaterar att det naturligtvis är utmärkt att regeringen tycks inse att landets pensionärer behandlats orättfärdigt i de senaste årens politik. Jobbskatteavdraget, som gång på gång presenterats som en stimulans för arbete, har samtidigt inneburit ett slags straffskatt på pensioner... pensionen som knappast kan betraktas som något annat än just uppskjuten lön. Vi räknar helt enkelt med att en dag få gå i pension, och spar för den dagen, både gemensamt och individuellt. Därför blir det också särskilt stötande när pensionärer straffbeskattas på det sätt som blir resultatet av jobbskatteavdraget. Det upplevs helt enkelt som orättvist. Det är ett av regeringens riktigt stora problem, det kommer inte gårdagens besked att ändra på.


Inte ens regeringsorganet Sydsvenskan, som hävdar att man är oberoende liberal, kan dölja sin kritik av regeringens pensionärspolitik i ledaren "Pensionärsfika": Kaffepengar. Så lär en del tänka om regeringens skattesänkning för pensionärer. Efter en harang om att jobbskatteavdraget skulle stimulera dem som är i arbetsför ålder till att jobba, vilket är en tes som helt obestyrkt blivit sanning genom att upprepas tillräckligt många gånger, avrundar han med följande: ..en tråkig följd är att inkomstklyftan mellan löntagare och pensionärer har växt. Regeringen kan gott fortsätta att försöka jämna ut gapet. Särskilt som uppräkningen av pensionerna inte kompenserat fullt ut för ökade priser. Sjuttio kronor kanske räcker till en hygglig kaféfika. Men mycket till tack för de äldres bidrag till välfärden är det inte.


Som framgår av tabellerna ovan så är utspelet rena kränkningen mot landets pensionärer som lagt grunden för allas välfärd i dag. Varför skall en garantipensionär efter högerregeringens "skattelättnad" betala 3.500 kr mer om året i skatt än en löntagare med samma inkomst. Eller en 12000-kronors pensionär drygt 7.000 kr mer och 18000-kronors pensionär ca 10.000kr mer om året än en löntagare med motsvarande inkomst, allt efter högerregeringens "skattelättnad". Man talar varmt om att äldre inte skall diskrimineras men kan man överhuvudtaget komma på en mer upprörande diskriminering av äldre än att man beskattar pensionärers inkomster högre än fortfarande aktiva löntagare. Och detta måste vi pensionärer komma ihåg till nästa val hur högerregeringen behandlat oss.


Till saken hör att Reinfeldt annonserat ytterligare ökning av klyftan mellan pensionärer och aktiva löntagare genom det s.k. tredje steget, nämligen utbyggnaden av jobbskatteavdraget. Den här regeringen odlar skamlöst inte bara klass mot klass utan också grupp mot grupp.


Dessutom borde någon ekonom slå hål på detta med att jobbskatteavdraget gynnar jobbtillväxt. För det första handlar detta om konjunktur och inte om skatteavdrag. För det andra så skulle en generell skattesänkning öka konsumtionen vilket i sin tur verkar jobbstimulerande. Detta är självklarheter som man kan få redan på en grundkurs i nationalekonomi. Hur kan dom tillåtas ljuga svenska folket rätt i ansiktet. Är det förresten någon enda som kunnat presentera en enda siffra på att det s.k. jobbskatteavdraget skapat ett enda nytt jobb?Förtidspensionärer är helt bortglömda och får ingenting, ju sjukare ju högre skatt ska tydligen dessa betala.
Jag anser att det rätta om sossarna kommer i makt vilket är sjuka, arbetslösa pensionärers sista hopp.

Det är att om man ser på skattetabelerna under åren lopp, hur långt bakåt som helst så har skatten sänkts varje år på samma summa inkomst.

Detta borde frysas och endast sjuka, arbetslösa, pensionärer skulle få fortsatt skattesänkng som sker varje år.

Det är ett enkelt sätt att frysa detta till skatten betalas kila för samma inkomst .
Men som kompensation bör nämnda grupp få lägre skatt än de i arbete.

Skattesystemet har blivit hålfullt .


Bo Widegren: Hånfullt är rätta ordet!
Så här skriver PRO på sin hemsida:
“En kraftig eftersläpning av pensionerna har ägt rum i förhållande till inkomstutvecklingen för de förvärvsaktiva. Lönerna har ökat realt med 40 procent under åren 1992-2006. En person som har haft inkomstgrundad pension under samma period har fått en real ökning av pensionen med 0,1 procent – alltså i stort sett ingen ökning alls.”

Ni sossar ägnade alltså hela er förra regeringsperiod till att "pissa" på pensionärerna, för att tala det vulgära och obildade språk du tycks föredra.
Nu sänker alliansen skatten, mest för de sämst ställda och återställer också indexuppräkningen. De genomsnittliga pensionerna kommer att öka kraftigt de kommande åren och pensinärerna kommer att få se på realinkomstökningar.

Du vet också att många pensionärer med egnahem från 50- och 60-talet har fått stora skattesänkingar både i form av slopad förmögenhetsskatt och reducerad fastighetsskatt. De pensionärer som levt skötsamt och strävsamt och försökt se om sitt hus vinner klart på Alliansens politik.

Sedan vad gäller jobbavdraget så tycker jag väl personligen att pensionärerna gott kunde få ännu lägre skatt. Det finns gott om värdelösa, improduktiva myndigheter som gott kunde läggas ner och på så sätt inbringa några miljarder till pensionärerna. Vad säger du, Bo, ska vi kroka arm under parollen "Ropen skalla, lägre skatt till alla" och "Mera fart, mindre stat"?

Riktigt lustigt att se alla dessa sossar som nu, i opposition, plötsligt kräver lägre skatter och som har pengar att satsa på allt möjligt, särskilt sådan som sosseregimen totalt ignorerade inder sina 12 år vid makten. Trovärdigheten är ganska begränsad.


Bo Widegren: Som borgerlig entusiast tycks du helt ha förbigått vad PRO och även den borgerliga motsvarigheten sagt om jobbskatteavdraget/straffbeskattningen. Ditt citat är f.ö. felaktigt.

Det som du pratar om när det gäller fastighetsbeskattningen fanns det socialdemokratiska förslag att lösa som inte samtidigt blev en formidabel gåva till de rika fastighetsägarna. Men det föredrar du naturligtvis att mörka.

Och när det gäller språkbruk så har jag aldrig talat om att "pissa" och än mindre på pensionärer. Det vulgära och obildade är väl du som står för genom att fräckt ljuga om fakta.

Typiskt är väl att du inte säger ett smack om den redovisning av straffskattens orättvisor i siffror. Hur kan man överhuvudtaget komma på en så djävulsk tanke som att beskatta en förhållandevis ekonomiskt svag grupp som pensionärer mer än andra medborgare? Det är väl den svåra knäckfrågan för regeringen och dig. Och där tycks du passa med något svammel om att "du personligen".

Jag ser att du vill ha lägre skatt åt alla. Och då blir ju ännu mer för de rika så som de flesta av högerregeringens förslag. Vad du inte tycks fatta är detta att med solidaritet bygga upp ett rättvist samhälle där man inte tar från de fattiga för att ge åt de rika. Det är det en socialdemokratisk politik går ut på och därför förstår jag din hånfulla attityd: Du är ju tydligen så blå man kan bli. Så i någon krokig arm med en högerrist har jag aldrig gått och kommer heller inte att göra.

Oc h när det gäller trovärdigheten så talar väl opinionsundersökningarna sitt tydliga språk.

Ytterligare ett inlägg av dig har jag raderat då det i stora drag bara innebar en upprepning av det du sagt. Kanske har du en egen blogg där du kan breda ut dig om hur hemska socialdemokrater är men som du kanske förstår är detta inte platsen för det. Tack för din kommentar - det får vara bra med den. Det gäller även ditt alias Jonas Jansson.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM