TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

 

Det har ju varit massinvandring varje år enligt SD,

ja sedan Sverigedemokraterna startade! Även när det varit extremt låg invandring.

 

Nu är de flesta flyktingarna stoppade vid gränsen på grund av ID kontroller.

SD är emot homosexuellas rättigheter. De vill att kvinnan ska sköta hemmet och föda barn.

 

Sverigedemokraterna är emot ett mågkulturellt samhälle. Det är SDs människosyn från Nazismen. Det är ett högerextremt parti.

 

Sverigedemokraterna slår sig för bröstet när folk tänker rösta på dem, enligt opinionsmätningarna.

 

Frågan är varför de så emot muslimer? De är ju emot romer, judar, homosexuella och samer.

 

Det är Sverigedemokraterna som skapar konflikter mellan pensinonärer och invandrare.

 

De skapar hat mellan människor.

 2016-01-28, 21:23  Permalink
Andra bloggar om:  


Att flyga ut 80 000 människor skapar kärlek förstår jag.

S har gått allra längst när det kommer till att skärpa migrationspolitiken.
Wow, skarpsinniga och välformulerade argument :-)

Åkesson sa att invandringen skulle ner med 95%, ID kontrollerna som S införde drog ner den med 98% man kan alltså säga att SD vill ha dubbelt så många invandrare som S. Gör det S dubbelt så nazistiska som SD?
Varje morgon då jag tittar in på s-info när jag en from förhoppning att sosseadelns pösiga och självbelåtna attityd äntligen, äntligen, äntlligen kunde få ett tillskott av en smula pragmatism och (s)jälvinsikt. Jag börjar efterhand inse att det aldrig kommer att ske. Ju uslare opinionssiffrorna ser ut för sosseriet, ju vettlösare och principlösare arbetargrabbens och hans kvasifeministiska regerings politik framstår, desto virrigare blir (s)truntsnacket.

Den som varje morgon tittar in på statistiksajter för att se i vilket väderstreck näsan skall vändas efter frukost....behöver en kompass, mer än något annat.
Nils J: >> Gör det S dubbelt så nazistiska som SD? >>

Trams!
S skall ha all heder för att ha visat att invandringsfrågorna faktiskt går att vidröra, utan att för den skull brista ut i högerextrema slagord, prata om kulsprutor på Öresundsbron, eller att i sina sajter peka ut flyktingboenden lämpliga att bränna.

SD har utnyttjat väljarnas naivitet, och försökt gömma sina fascistdrömmar bakom de populära invandringsfrågorna, men nu ter sig den kulissen allt mer genomskinlig för var dag...

Lika tarvligt som att klippa ihop barnporr av Pippi Långstrump. men vad kan man vänta sig av moraliskt och intellektuellt underlägsna tokdårar?
Håhåja. Något mer genomskinligt än sosseadelns argumentationsförsök finns nog inte, och ett parti vars hela idé går ut på att roffa åt sig makt ska inte tillrättavisa sina vedersakare för "fascistdrömmar". Men sossar är nu sossar, en gång för alla - lyckligtvis är den gången snart förgången ...
Jag vill inte trassla till din världsbild Olof D, men jag tillhör faktiskt inte någon "sosseadel"....
Just nu går en bild av Jimmy Åkesson med en pratbubbla som går ungef. 'Jag avskyr att alltid ha rätt'.

Senaste rapporten från MV (idag) är dom ankommande cirkus 40-tusen i årstakt, färdigställs det runt 300 lägenheter per vecka åt dessa ?.
MV:s 'siffernisse' berättade uppe i Sälen att 1- 1,5 miljoner står på MENA-stränderna o väntar på bättre väder.
Utmärkande för sosseadelns företrädare är att de själva med emfas förnekar sig tillhöra den, förnekar dess blotta existens. Ett "arbetarparti" kan ju inte frambringa någon form av överklass ...

Men visst - det finns också en hel del välmenande människor, som försvarar sosseadelns makt och privilegier, trots att de själva inte gynnas det minsta av dem. En form av oegennytta, som dock ingen vettig individ kan betrakta med annat än ömkan och motvilja.
Nästan rätt. Men har du inte blandat ihop mp och SD? För det är väl Mp, V och delar av vänstersosseriet som mer än dubbelt så många flyktingar som deras verkliga antal. Hälften av de, som kom under det senaste halvåret, kommer ju att få avsläg på sina asylansökningar enligt inrikesministern. Och till dem, kommer väl det okända antal, som inte ens har ansökt om asyl?!

SD räknar väl tvärtom mycket kraftigt i underkant?? Ja, då finns mycket pengar att spara på att hjälpa flyktingarna i närområdet. Om de inte är så många. Bakom denna sifferexercis finns dock en verklighet, som inte låter sig beräknas i förväg.

Enligt min mening finns ingen defintiv övre gräns för hur många vi kan ta emot. Men det finns en relativ övre gräns, som redan är överskriden med råge. Den bestäms av de infödda svenskarnas vilja att hjälpa till. Och den viljan bestäms av nödvändigheten att alla beviljas asyl i just Sverige.

Tänk tanken att Syrien hade varit ett grannland till Sverige, att Sverige hade varit första asylland, och inga andra länder hade velat ge asyl, eftersom alla flyktingar borde ha sökt asyl i Sverige. I så fall hade kanske flyktingar legat på de svenska gatorna och frusit och svultit ihjäl. Vi hade inte haft något val. Men nu har vi det.

Det har plötsligt blivit väldigt tyst om Dublinförordningen. Den säger att en flykting, som kommer in i EU ska lämna in sin asylansökan i första EU-land som han kommer till. Det betyder vanligen - att utredningen ska göras i det landet och att han - om ansökan tillstyrks - ska få asyl i det landet.

Det betyder inte at den, som redan har fått skydd i något land utanför EU, har rätt att få asyl även i EU. Och det betyder inte att man har rätt att resa in illegalt i EU. Men hur ska detta förhindras utan någon form av gränsbarriär, som tvingar alla resenärer - inte bara flyktingar - att använda legala gränspassager. Sverige har med sitt halvinsulära läge en enorm fördel framför länder med långa landgränser, som Ungern.

När Maria Ferm, Mp, påstår i TV att flyktingar sätts i fängelse i Tjeckien, handlar det antagligen om fängelsesstraff för illegal inresa, som i många länder anses vara ett brott. Det vanliga "straffet" för illegal inresa brukar i så fall vara utvisning. Detta drabbade bl.a. de svenska terrorister som illegalt tog sig in i Pakistan för några år sedan.

Men om den illegala resenären påstår sig vara en flykting, kan han kanske inte utvisas innan han fått avslag på sin asylansökan, och straffas därför med fängelse? Detta torde vara mer humant än att direktavvisa asylsökande, som kanske har tungt vägande asylskäl.

Nu frossas det i storsvenskhet. När miljöpartister, vänsterpartister och vissa vänstersossar (förklädd höger) uttalar sig om andra länder, kan man tro att svenskar är ett moraliskt mer högtstående folkslag ön alla andra. Och då är det förstås den nordiska lillbrorsan Danmark som ska näpsas! Landet som hade fräckheten att ockupera Sverige under medeltiden.

Att en engelsk satirtecknare liknar den danska statsministern vid en nazist är skamligt nog, men kanske i någon mån ursäktligt med tanke på vad England fick utstå under andra världsrkiget. Men det är storsvensk självhävdelse, när svenskar stämmer in och skymfar vårt danska broderfolk på samma sätt. Det är ett hån mot de danska motståndsmän som gav sina liv i kampen mot just nazismen.

Är inte Danmark en rättsstat och finns ingen dansk motsvrighet till Lagrådet - som har till uppgift att granska nya lagförslag? Och hade inte det moraliskt högstående Sverige så bråttom med sin nya lag om gräns- och ID-kontroller, så att man inte hade tid att bry sig om det svenska Lagrådets kritik? Vems fel var det att det plötsligt blev så bråttom, när det var möjligt att förutse vad som komma skulle flera månader i förväg?

Det är väl klart att asylsökande, som har möjlighet därtill, ska betala för sig, för kost och logi och för andra kostnader som vistelsen i Danmar (eller Sverige) medför? Hemtransport av dem, som får avslag på sina asylansökningar, kostar också en hel del. Vill vi ha hit flyktingar eller bidragsturister?

Jag hade väntat mig en saklig redogörelse för eventuella rättssäkerhetsbrister i den danska lagen. Det kan man faktiskt begära av en debattör, som har en lång juristkarriär bakom sig. Vet ingen av dessa våldsamt upprörda danskhatare att i länder utan fungerande banksystem, är det inte bara att öppna ett sparkonto och hoppas att pengarna finns där, när man bäst behöver dem.

Att förvara pengarna i madrassen är heller ingen lösning eftersom madrasser kan brinna upp. Att gömma guldtackor i resväskan är heller ingen bra idé, eftersom det är lätt att stjäla en resväsa. Den bästa lösningen är faktiskt att köpa smycken av guld eller silver, som man bär på kroppen. Vad jag kunnat förstå av medias helt undermåliga rapportering handlar det inte om att konfiskera vigselringar och familjeklenoder, utan om att säkra betalningen för kost och logi i Danmark.

Den rättssäkerhetsbrist, som jag möjligen kan se - och som en jurist borde kunna redogöra för, om den finns - är risken för godtycke. Finns möjlighet att överklara beslaget, och kommer någon avräkning att ske, om man lämnar Danmark, så att man får tillbaka mellanskillnaden mellan det, som man har haft med sig, och det som vistelsen i Danmark har kostat?

Är det verkligen socialdemokrati, att personer som kanske inte ens har rätt att vistas i landet inte ska betala för sig, även om han har haft med sig kontanter eller värdeföremål?

Den svenska välfärdsmodellen går ut på att vi ska ha relativt höga löner i även i det lägsta löneskiktet - och en restriktiv invandringspolitik för att skydda låginkomsttagarna från lönekonkurrens - detta i kombination med internationell solididaritet och stöd till fackföreningarna i låglöneländerna för att arbetarna i de länderna också ska kunna leva ett drägligt liv.

Samtliga allianspartier ställer numera upp på en del av detta -, nämligen att vi behöver en reglerade inandring för att skydda välfärden - men inte allt. Mp ställer inte upp på något av detta, och där därmed ett extremt högerparti i gräna kläder. Vänsterpartiet svansar opportunistiskt efter Mp, och är därmed ett hölgerparti i tomteröda kläder. Och inom vänstersosseriet finns åtskilliga med långa utbildningar och högavlönade anställningar med liten risk för arbetslöshet.

Då är det lätt att vara "generös". I detta läge, när den traditionella vänstern, inte vågar stå för traditionell arbetarpolitik, skördar SD opinionsmässiga framgångar. När den socialdemokratiska partiledningen så har tvingats till ganska så drastiska åtgärder vågar man inte stå för dessa offentligt, utan skickar fram Åsa Romson, Mp, som försäkrar att åtgärderna bara är tillfälliga. Och därför ökar inte väljarstödet för S.

Så här kan det inte fortsätta, om inte Sveriges socialdemokratiska arbetareparti ska sluta som en liten sekt, som tror sig kunna rädda världen genom att rabbla antidiluvianska vänsterfraser om öppna gränser, världsmedborgarskap och allt åt alla, om vi bara höjer skatten i lilla Sverige.
En gammal partiveteran, som har en egen blogg här, försöker gång på gång svärta ner sina danska partikamrater, Socialdemokratiet, med antydningar om att Socialdemokratiet försöker sno väljare från Dansk Folkeparti genom att lägga sig nära DFP. Med följd att väljarna flyr till "andra vänsterpartier". Eller ska de partierna kallas vänstersekter, frågar jag.

Hans senaste sifferexercis har jag bemött i en kommentar, som jag ågerger i sin helhet:

"Vad vill du bevisa med detta? Faktum är att den svenska socialdemokratin i det närmaste har halverats jämfört med september 2008, som var den senaste mätningen före samgåendet Mp. Det fattas bara en minskning med ytterligare en enda procentenhet så är halveringen ett faktum. Under samma tidsperiod (folketingsvalet 2007 jämfört med det sammanvägda resultatet av de senaste mätningarna) har danska Socialdemokratiet inte rört sig ur fläcken utan står kvar på nästan exakt samma procenttal nu som då."

Det dröjde inte ens en timme innan partiveteranen . som har ett förflutret som yrkesmässig opinionsbildaare för Socialdemokraterna i Sverigeraderade kommentaren! Kan denna censurmentalitet, som har pågåptt mycket länge, gentemot socialdemokratiska partimedlemmar vara en del förklaring till den svenska socialdemokratins kräftgång under senare tid?

Jag har gått igenom danska Socialdemokratiets valresultat tillbaka till 1970. Det visar sig att det danska partiets valresultat hela tiden har varit markant lägre än det svenska partiets, och det långt innan DFP bildades (som en utbrytning ur Mogens Glistrups missnöjesparti). Redan innan Glistrup bildade sitt parti hade danska Socialdemokratiet markant lägre valresultat äön de svenska Socialdemokraterna.

Skillnaden har vanligen varit runt 10 procentenheter och som mest hela 15 procentenheter. I de allra senaste mätningarna har emellertid det svenska paritet passerat det danska. På vägen nedåt. Det har alltså varit ett katastrofalt ras för svenska S sedan 2008, medan det danska partiet har legat stilla sedan 2005.

Man kan verkligen undrar vilket parti som har haft fel strategi för att bemöta DFP, och dess svenska motsvarighet SD. (DFP har dock inte samma belastning som SD, då DFP inte har något nazistiskt förflutet, utan har varit ett "normalt" västeuropeiskt högerppopulistiskt missnöjesparti från början.)

Socialdemokratiska partiledningar har under mycket lång tid lyckats kväsa all debatt om invandringen inom partiet med följd att partiledningen aldrig har fått något öppet stöd från medlemmar och väljare för de skärpningar av invandringspolitiken, som partiledningen då och då har genomfört. Det har funnits (och finns fortfarande?) personer inom eller nära partitoppen, som tror att vanliga svenska S-medlemmar är rasister, som skulle slå följe med nazistiska våldverkare om de inte hålls i ytterst strama tyglar.

Dessa partitoppar fungerar nu som rektrytera till SD och de öppet nazistiska grupperna. Genom att alltid ryggmärgsmässigt inta den diamentralt motsatt positionen mot SD, har SD ostört kunnat promenera in i det politiska mittfältet, som vilket "folkparti" som helst. Med följd att de självuntmända antirasisterna inom MP, V och delar av vänstersosseriet har framstått som de verkliga extremisterna. Det tomrum,. som SD lämnat efter sig på högerkanten, intas nu av maskerade nazister som går till fysiskt angrepp mot alla med utländskt utseende.

Det ängsligt felaktiga bemlötandet av SD (att stiga åt sidan i stället för att så för sina socialdemokratiska värderingar) håller nu på att utradera det socialdemokratiska partiet i Sverige, samtidigt som slagfältet görs i ordning för gatustrider (ja, jag talasr om det mest "otänkbara", ett inbördeskrig i Sverige) mellan höger- och vänsterextremister, mellan de som säger sig företräda alla etnsika svenskar och de som säger sig företräda alla invandrare.

Detta späs på av det danskhat, som odlas av vissa socialdemokrater i Sverige.
Det stämmer inte, som sign Bosse har skrivit här ovanför att S "har visat att invandringsfrågorna faktiskt går att vidröra, utan att för den skull brista ut i högerextrema slagord, prata om kulsprutor på Öresundsbron..."

Nej, S gör som S alltid har gjort, man har gjort det man har tvingats till, men undvikit att tala om det, motiverat så lite som möjligt. Utan har stillatigande låtit Mp säga att det bara är tillfälligt, att kranen ska öppnas för fullt så snart Migrationsverket har jobbat ifatt. Och det ger ju inga väljarsympatier till S, inte ens från dem som tycker att regeringen har gjort rätt. Stillatigande låter man SD stå för motiveringarna, på sitt sätt. Med följd att nästan ingen ser någon skillnad mellan socialdemokratisk och sverigedemokratisk migrationspolitik. Ingen sosse säger emot Åkesson, när han säger att han alltid har haft rätt.

Jo, faktiskt Björn Andersson, som har skrivit att SD har sagt samma sak oavsett hur många som har kommit. Men det är allt. Ett parti som inte vågar stå för det man gör, får inga väljarsympastier - inte ens från de väljare som tycker att partiet gör rätt.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM